Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја


СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА РЕШАВАЊЕ УПРАВНИХ СТВАРИ ПО ОДРЕЂЕНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

ГрадСмедерево Градска управа

  

СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 ЗА РЕШАВАЊЕ УПРАВНИХ СТВАРИ

ПО ОДРЕЂЕНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

  

·        Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове

Одсек за општу управу-Матична служба

Милан Ивковићзаменик матичара

Светлана Максимовићзаменикматичара

  

026/672-724 локал 1620

  

СветланаПетровићзаменикматичара

управна област матичне књиге

  

026/672-724 локал 1854

Одсек за општу управу

Јединствени бирачки списак

СлађанаЈанићијевић

управна област -бирачко право

sladjana.janicijevic@smederevo.org.rs

  

026/672-724 локал1664

  

Одсек за општу управу

Грађанска стања

Анђелка Бајчић

управна област

грађанскастања у првомстепену

 

andjelka.bajcic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1624

Одсек за нормативно-правне, кадровскеи административне послове

  

  

Бојана Радовановић и Ивана Дулић -

управна област радни односи

 

 

bojana.radovanovic@smederevo.org.rs

 

026/672-724 локал 1017

  

·        Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

  

Одсек локалне пореске администрације

Зоран Ранђеловић

- управна област утврђивање и контрола пореза

 

zoran.randjelovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1835

Срђан Јоцић

управна област - порески прекршајни поступак

srdjan.jocic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1835

 

 

·        Одељење за урбанистичко-комуналне и  имовинско-правне послове

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Катарина Коџас Јовановић - управна област - урбанизам, грађевина саобраћај и заштита животне средине

katarina.kodzasjovanovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1634

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Гордана Вељковић Милошевић - управна област обједињена процедура

gordana.veljkovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1660

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Љиљана Симанић -управна област саобраћај

ljiljana.simanic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1605

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Мирослава Николић-управна област животна средина

miroslava.nikolic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1662

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Слађана Луковић- управна област животна средина

sladjana.lukovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1662

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Мирјана Јовковић-управна област озакоњење објекта

mirjana.jovkovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1611

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Драгослава Макса- управна област озакоњење објекта

dragoslava.maksa@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1611

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Горан Вучићевић-управна област обједињена процедура

goran.vucicevic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1660

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Тања Крчум

заштита животне средине

tanja.krcum@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1662

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Дејан Стоилковић - управна област-саобраћај

dejan.stoilkovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1605

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Марко Живковић- управна област-саобраћај

marko.zivkovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1605

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Горан Стевановић- управна област-саобраћај

goran.stevanovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1605

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Обрад Муњас- управна област-саобраћај

obrad.munjas@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1605

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Драгана Ђурчиновић Стевановић -озакоњење објекта

dragana.djurcinovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1605

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Милица Радојевић-управна област обједињена процедура

milica.radojevic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1634

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Маријана Зелић- управна област-обједињена процедура

marijana.zelic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1660

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Александар Радосављевић-управна област обједињена процедура

aleksandar.radosavljevic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1660

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Радош Поповић-управна област озакоњење објекта

rados.popovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1611

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Биљана Јауковић-управна област заштита животне средине

biljana.jaukovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1662

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Зорица Јевтић-управна област обједињена процедура

zorica.jevtic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1660

Одсек за урбанистичке, грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине

Гагарин Маричић -управна област озакоњење објекта

gagarin.maricic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1611

Одсек за имовинско правне послове, стамбене послове и пословни простор

Миодраг Јовковић-управна област - имовинско правни послови, стамбене послови и пословни простор

miodrag.jovkovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1676

  

 

Одсек за имовинско правне послове, стамбене послове и пословни простор

Радиша Ђорђевић -управна област - имовинско правни послови

radisa.djordjevic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1625

Одсек за имовинско правне послове, стамбене послове и пословни простор

Зоран Милошевић управна област -  стамбене послови

zoran.milosevic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1625

Одсек за имовинско правне послове, стамбене послове и пословни простор

Живорад Радановић -управна област - имовинско правни послови

zivorad.radanovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1625

Одсек за имовинско правне послове, стамбене послове и пословни простор

Милко Мишковић управна област - имовинско правни послови

milko.miskovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1625

Одсек за имовинско правне послове, стамбене послове и пословни простор

Новица Бајчић-управна област пословни простор

novica.bajcic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1636

Одсек за имовинско правне послове, стамбене послове и пословни простор

Небојша Весић-управна област пословни простор

nebojsa.vesic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1630

 

 

·        Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

Начелницаодељења

Виолета Максимовић - управна област - инстепкцијски надзор

violeta.maksimovic@smederevo.org.rs

026/41505-06

Групазакомуналнуинспекцију

Душанка Нешић

dusanka.nesic@smederevo.org.rs

026/41505-00

026/41505-01

Драгослав Радојевић

dragoslav.radojevic@smederevo.org.rs

Славица Милошевић

slavica.milosevic@smederevo.org.rs

Милош Станојевић

milos.stanojevic@smederevo.org.rs

Мирјана Миленковић

mirjana.milenkovic@smederevo.org.rs

Радосав Недељковић

radosav.nedeljkovic@smederevo.org.rs

Слободан Девечерски

slobodan.devecerski@smederevo.org.rs

Милан Јовановић

milan.jovanovic@smederevo.org.rs

Марко Јовановић- управна област  комунално уређење

marko.jovanovic@smederevo.org.rs

Групазаграђевинскуинспекцију

Слободан Станојевић

slobodan.stanojevic@smederevo.org.rs

026/41505-04

Гордана Крунић

gordana.krunic@smederevo.org.rs

Невенка   Станисављевић

nevenka.stanisavljevic@smederevo.org.rs

Гордана Петров - управна област бесправна изградња -уклањање објеката

gordana.petrov@smederevo.org.rs

Групазасаобраћајнуинспекцију

Саша В.Петровић

sasa.v.petrovic@smederevo.org.rs

026/41505-05

Саша М.Петровић

sasa.m.petrovic@smederevo.org.rs

Саша Марић

sasa.maric@smederevo.org.rs

Тамара Станчев

tamara.stancev@smederevo.org.rs

Биљана Гајић - управна област саобраћај

biljana.gajic@smederevo.org.rs

Групазаинспекцијузазаштитуживотнесредине

Мирјана Дабић

mirjana.dabic@smederevo.org.rs

026/41505-03

Александар Мрдаковић

aleksandar.mrdakovic@smederevo.org.rs

Славица Радивојевић- управна област заштита животне средине

slavica.radivojevic@smederevo.org.rs

Група за просветну инспекцију

 

Зорица Шупица

zorica.supica@smederevo.org.rs

026/41505-02

Мирјана Петровић-управна област инспекцијски надзор-просвета

mirjana.petrovic@smederevo.org.rs

·        Одељење за јавне службе

Одсекзасоцијалну и здравственузаштиту

Босиљка Плећић - управна област - социјална и здравствена заштита

bosiljka.plecic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1606

Надежда Шегић-управна област- социјална и здравствена заштита

nadezda.segic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1678

Милорад Белић - управна област- социјална и здравствена заштита

milorad.belic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1616

Јелена Стојановић -управна област- социјална и здравствена заштита

jelena.stojanovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1613

Љиљана Тодоровић-управна област- социјална и здравствена заштита

ljiljana.todorovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1678

Гордана Обрадовић-управна област борачко инвалидска

gordana.obradovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1619

Одсек за друштвену бригу о деци

Добрила Траилавић управна област -друштевна брига о деци

dobrila.trailovic@smederevo.org.rs

026/4623-036

Невена Секулић- управна област -друштевна брига о деци

nevena.sekulic@smederevo.org.rs

Ћурковић Станко - управна област друштевна брига о деци

stanko.curkovic@smederevo.org.rs

Ивана Стојановић -управна област друштевна брига о деци

 

 

ivana.stojanovic@smederevo.org.rs

·        Кабинет градоначелника града Смедерева

Овлашћено лице за поступање по захтевима

за слободан приступ информацијама од јавног значаја

 

Бојан Милутинов-управна област-информације од јавног значаја

bojan.milutinov@smederevo.org.rs

 026/672-724 локал1013

 

 

 

·        Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке

Одсек за привреду и регистрацију привредних субјеката

Биљана Станисављевић - управна област приватно предузетништво

biljana.stanisavljevic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал1721

Одсек за пољопривреду

Наташа Миладиновић- управна област пољопривреда

natasa.miladinovic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1687

Одсек за пољопривреду

Предраг Милошевић - управна област-водопривреда

predrag.milosevic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1650

Одсек за привреду и регистрацију привредних субјеката

Снежана Савић-Илић - управна област туризам

snezana.savicilic@smederevo.org.rs

026/672-724 локал 1665