Godišnje savetovanje pčelara Delegacija kineskih privrednika u poseti Smederevu Zlatni odbojkaš u Smederevu Završna manifistacija književnog konkursa Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama


Unapređenje efikasnosti podrške razvoju lokalne i regionalne privrede, kroz inovativne modele komunikacije i saradnje

Grad Smederevo sprovodi  projekat: „Unapređenje efikasnosti podrške razvoju lokalne i regionalne privrede, kroz inovativne modele komunikacije i saradnje". Vodeći partner na projektu je Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje", a partneri na projektu su: grad Požarevac, grad Smederevo, opštine Žagubica, Kučevo, Velika Plana i Veliko Gradište. Sredstva za realizaciju su dobijena od strane Razvojne Agencije Srbije.

Projekat ima za cilj da kroz saradnju različitih aktera iz regiona Braničevo-Podunavlje doprinese unapređenju konkurentnosti lokalne privrede u šest partnerskih jedinica lokalne samouprave, kao i čitavom regionu.

Tim povodom, kao jedan od koraka u realizaciji Projekta, u periodu od 18. marta do 18. maja 2019. godine na teritoriji Grada Smedereva sprovešće se mapiranje i istraživanje potreba lokalne privrede. Stoga molimo privrednike da prime anketare  i odazovu se pozivu Grada da učestvuju u mapiranju na obostranu korist. 

Uporedo sa mapiranjem privrednog sektora u Smederevu, sprovodi se i mapiranje i anketiranje u Požarevcu, Žagubici, Kučevo, Velikoj Plani i Velikom Gradištu.

Anketiranjem privrednih subjekata (privredna društva i preduzetnici) prikupiće se podaci o privredi što će biti osnov za aktivniju saradnju lokalne samouprave sa privrednim subjektima u budućnosti, a pre svega za formiranje jedinstvene regionalne baze koja će se redovno ažurirati.

Na teritoriji Grada Smedereva (sva naseljena mesta) Anketu će sprovoditi 5 obučenih anketara, u skladu sa metodologijom, na anketnim listićima. Anketari će nositi identifikacionu karticu sa obeležijima Projekta odnosno „Popis privrede 2019".

Podaci prikupljeni anketiranjem biće korišćeni isključivo u svrhe izrade baze privrednih subjekata i unapređenja poslovne klime na teritoriji Grada Smedereva. Anketari su dužni da čuvaju kao tajnu sve prikupljene podatke.

U Smederevu, 13. marta 2019. godine