Делегација Олимпијског комитета Србије у посети Смедереву Дунав филм фест Смедерево 2020 Отказана манифестација Смедеревска јесен Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде ...


Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије ЈП Грејање Смедерево

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („ Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), утврђена је обавеза да јединица локалне самоуправе објављује захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена комуналних услуга, са образложењем, на огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре доношења одлуке.

 

 Сходно наведеном, објављује се дана 15.09.2020. године, Захтев о давању сагласности на Ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије ЈП Грејање Смедерево, Смедерево број 5667 од 31.08.2020. године, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 31.08.2020. године, број 5661.

 

Документ можете погледати ОВДЕ