Информатор о раду

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ
 
О ОРГАНУ

Назив органа:
Град Смедерево (Градоначелник, Градско веће, Скупштина града и Градска управа)

Адреса седишта:
Улица Омладинска бр. 1; 11 300 Смедерево

Матични број:
07222262 (Градоначелник,
Скупштина града, Градско веће и Градска управа)

Порески идентификациони број:
102186104 (Градоначелник,
Скупштина града, Градско веће и Градска управа)
 
Шифра делатности:
8411

Адреса за пријем поднесака:
Улица Омладинска бр. 1; 11 300 Смедерево

Адреса за пријем електронских поднесака:
kabinet@smederevo.org.rs
 
Информатор о раду (У изради)

Преузмите датотеку:
 
Извештај о раду 2005
Извештај о раду 2006
Извештај о раду 2007
Извештај о раду 2008
Извештај о раду 2009
Извештај о раду 2010
Извештај о раду 2011
Извештај о раду 2012 
Извештај о раду 2013
Извештај о раду 2014
Извештај о раду 2015
Извештај о раду 2016
Извештај о раду 2017
 
Обрасце које можете преузети овде:
- Формулар - захтев
- Формулар - жалба када се није одлучивало по захтеву - ћутање управе
- Формулар - жалба о одбијању приступа информацијама
- Обавештење о обезбеђењу приступа информацијама