Интерактивни говорни систем

 

√ Од 10. маја 2008. године, Градска управа Смедерево, грађанима Смедерева је омогућила нов сервис "Хало Општина". Позивом једног од два телефонска броја:

√ 026/649-100
√ 026/649-110


грађани Смедерева могу добити, у било ком тренутку, разне информације везано за административне послове који се обављају у просторијама Градске управе Смедерево.

√ КРАТКО УПУТСТВО


Приликом позива на одређени број телефона корисник улази аутоматски у главни мени система и добија поруку:

Добро дошли у „Call Centar" општине Смедерево


Главни мени и избор из менија:

Притисните

  • 1 за Одељење за општу управу и месне заједнице:везано за лична стања градђна, промену личног имена, изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих, питања из области издавања уверења о приходима и друго
  • 2 за Одељење за Јавне службе: везано за борачко-инвалидска питања, и питања из домена друштвене бриге о деци
  • 3 за Одељење за привреду: у вези захтева за промену намене пољопривредног земљишта, издавање решења о водопривредним условима, издавање решења о водопривредној сагласности, дозволи и друго .
  • 4 за Одељење за инспекцијске послове: из домена грађевинске инспекције , комуналне инспекције и друго
  • 5 за Одељење за изградњу, урбанизам, и комуналне делатности: у вези захтева за одобрење за изградњу, пријаве почетка радова и др.
  • 6 за Одељење за имовинско- правне и стамбене послове
  • 7 за Информације у вези са радом Службе за скупштинске послове, Народне канцеларије председника општине и Повереништва за информације од јавног значаја
  • 8 за Информације Одељења за финансије и пословни простор и Службе за заједничке послове

Корисник, у сваком менију, може да изабере опцију да затражи помоћ оператера притиском на тастер 0 или да се врати у претходни мени притиском на тастер 9.

Избором опције из менија корисник улази у следећи мени, при чему му се нуде нове опције из наредног менија из кога може даље да изабере жељену опцију.

√ Комплетно упутство можете преузмети овде
.