Мале набавке - РАДОВИ

Р.бр.

Датум

Назив

1.

19.09.2013.

Јавна набавка радова на реконструкцији и доградњи Дома МЗ ''25.мај'' – 1. фаза градње

 

 

Позив за подношење понуда за јавну набавке радова мале вредности на реконструкцији и доградњи дома МЗ ''25.мај'' – 1.фаза градње

 

 

Конкурсна документација за јавну набавке радова мале вредности на реконструкцији и доградњи дома МЗ ''25.мај'' – 1.фаза градње

 

27.09.2013.

Појашњење конкусне документације – радови на реконструкцији и доградњи Дома МЗ „25. мај“ Смедерево – 1. фаза градње.

 

27.09.2013.

Изменa конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда за јавну набавку радова мале вредности, број 02/13 – радови на реконструкцији и доградњи дома МЗ „25. МАЈ“ Смедерево – 1 фаза градње

 

24.10.2013.

Одлука о додели уговора

 

01.11.2013.

Обавештење о закљученом уговору

 
2014.год.

 

Р.бр.

Датум

Назив


1.


27.02.2014.

Јавна набавка радова - Чишћење корита марине (јужни део марине-преграда I) бр. 01/14

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку радова мале вредности - Чишћење корита марине (јужни део марине-преграда I)

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку радова мале вредности - Чишћење корита марине (јужни део марине-преграда I)

 

04.03.2014.

Одговор на питање понуђача

 

11.04.2014.

Oбавештење о закљученом уговору

 2.

 27.11.2014

Јавна набавка радова на електроинсталацијмаа за потребе изградње монтажних кућа за интерно расељена и избегла лица на локацији у Малој Крсни.

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку радова на електроинсталацијмаа за потребе изградње монтажних кућа за интерно расељена и избегла лица на локацији у Малој Крсни.

 

 

Позив за подношење понуде за јавну набавку радова на електроинсталацијмаа за потребе изградње монтажних кућа за интерно расељена и избегла лица на локацији у Малој Крсни.

 

 05.12.2014

 Питања и одговори

 

 05.12.2014

 Измена конкурсне документације

 

 13.01.2015

 Обавештење о закљученом уговору

 

 05.12.2014

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 02/14

 3.

 19.12.2014

Јавна набавка радова на чишћењу Петријевског колектора

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку радова на чишћењу Петријевског колектора

 

 

Позив за подношење понуде за радове на чишћењу Петријевског колектора

 

 22.12.2014

 Питања и одговори понуђача

 

 16.01.2015

 Обавештења о закљученом уговору

 

2015. год.

 

Р.бр.

Датум

Назив

 1.

 11.06.2015

Рушење и уклањање бесправно изграђених објеката на територији града Смедерева, бр. 01/15

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

Конкурсна документација

 

    07.07.2015

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 2.

 03.08.2015

Уклањање бесправно изграђених објеката на територији града Смедерева, бр. 02/15

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

Конкурсна документација

 

 25.08.2015

Обавештење о закљученом уговору

 

2016. год.

 

 

Р.бр.

Датум

Назив

 

1.

 09.02.2016

Чишћење дренажног  колектора у улици Ђуре Салаја у Смедереву. Јавна набавка број 01/16.

 

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

 12.02.2016

Питања и одговори

 

 

 18.02.2016

Одлука о додели уговора

 

 

 29.02.2016

Обавештење о закљученом уговору

 

     2.

 22.03.2016

Радови на санацији котларнице МАЈДАН у Смедереву. Јавна набавка број 02/16. 

 

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

 24.03.2016

Измена конкурсне документације

 

 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

 28.03.2016

Питања и одговори 1.

 

 

 28.03.2016

Питања и одговори 2.

 

 

 31.03.2016

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 

 

 11.04.2016

Одлука о додели уговора

 

 

 12.05.2016

Обавештење о закљученом уговору

 

     3.

 25.03.2016

Санација дела равног крова објекта Центра за културу Смедерево. Јавна набавка број 03/16.

 

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

 07.04.2016

Одлука о додели уговора

 

 

 09.05.2016

Обавештење о закљученом уговору

 

 

4.

 06.06.2016

Реконструкција унутрашњег осветљења на комплексу зграда Градске управе Смедерево - замена fluo расвете са LED расветом. Јавна набавка број 04/16.

 

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

09.06.2016

Питања и одговори

 

 

 16.06.2016

Одлука о додели уговора

 

 

 21.06.2016

Обавештење о закљученом уговору

 

5.

06.06.2016

Израдa техничке документације и уградњa хидрауличног путничког лифта са припадајућим инсталацијама и конструкцијом лифтовског окна Градске управе Смедерево ламела А. Јавна набавка број 05/16.

 

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

 

Конкурсна документација

 

 

08.06.2016

Питања и одговори 1

 

 

10.06.2016

Питања и одговори 2

 

 

 16.06.2016

Одлука о додели уговора

 

 

 24.06.2016

Обавештење о закљученом уговору

      6.
 08.07.2016Радови на инвестиционом одржавању крила "B" објекта Градске управе Смедерево. Јавна набавка број 06/16.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   
 19.07.2016Одлука о додели уговора
  
 26.07.2016Обавештење о закљученом уговору
      7. 06.09.2016Уклањање бесправно изграђених објеката на територији града Смедерева. Јавна набавка број 07/16.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   
 20.09.2016Одлука о обустави поступка
   
 26.09.2016Обавештење о обустави поступка
      8. 12.10.2016Уклањање бесправно изграђених објеката на територији града Смедерева. Јавна набавка број 08/16.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   
 31.10.2016Обавештење о обустави поступка
        9. 04.11.2016Радови на санацији изливања петријевског колектора - ЈН - број 09/16.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   
 16.11.2016Одлука о додели уговора
   
 24.11.2016Обавештење о закљученом уговору
     10. 08.11.2016Уклањање бесправно изграђених објеката на територији града Смедерева - ЈН - број 10/16.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   
 17.11.2016Измена конкурсне документације
   
 17.11.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   
 25.11.2016Измена конкурсне документације
   
 25.11.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   05.12.2016Измена конкурсне документације
  
 05.12.2016Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   23.12.2016Одлука о обустави поступка
   26.12.2016Обавештење о обустави поступка
    
   *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ***
    
      1. 13.03.2017Уклањање бесправно изграђених објеката на територији града Смедерева. Јавна набавка број 01/17.
   13.03.2017Конкурсна документација
   13.03.2017Позив за подношење понуда
   
 22.03.2017Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
   
 03.04.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   
 04.04.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  
 20.04.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  
 04.05.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  
 04.05.2017Измена конкурсне документације
  
 16.05.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  
 16.05.2017Конкурсна документација
  
 22.05.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  
 06.06.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   16.06.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  
 28.06.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
   
 21.07.2017Одлука о обустави поступка
   
 27.07.2017Одлука о обустави поступка
   
 27.07.2017Обавештење о обустави поступка
      2. 04.04.2017Редовно одржавање путева од коцке и калдрме. Јавна набавка број 02/17.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 13.04.2017Одлука о обустави поступка
      3. 26.05.2017Редовно одржавање путева од коцке и калдрме. Јавна набавка број 03/17.
  
 26.05.2017Позив за подношење понуда
  
 26.05.2017Конкурсна документација
  
 31.05.2017Питања и одговори
   15.06.2017Одлука о обустави поступка јавне набавке
      4. 20.07.2017Радови на чишћењу Петријевског и Ћириловачког колектора. Јавна набавка број 04/17.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   
 02.08.2017Одлука о додели уговора
   
 14.08.2017Обавештење о закљученом уговору
      5. 24.08.2017Радови на уградњи спуштеног плафона са подополагачким и молерским радовима у сали Дома културе у Врбовцу. Јавна набавка број 05/17. 
   
Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 27.09.2017 Обавештење о закљученом Уговору
   
 30.08.2017Појашњење конкурсне документације
   
 07.09.2017Одлука о додели уговора
      6. 24.08.2017 Радови на адаптацији просторија за потрене амбуланте и апотеке у Вранову. Јавна набавка број 07/17.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   
 07.09.2017Одлука о додели уговора
  
 27.09.2017Обавештење о закљученом уговору
      7. 01.09.2017Уклањање бесправно изграђених објеката на територији града Смедерева. Јавна набавка мале вредности број 06/17.
   Позив за подношење понуде
   Конкурсна документација
   
 13.09.2017Одлука о додели уговора
   
 19.09.2017Обавештење о закљученом уговору
         8. 25.10.2017Радови на чишћењу водотока II реда на територији града Смедерева. Јавна набавка број 08/17.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 31.10.2017Измена конкурсне документације
  
 31.10.2017Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  
 31.10.2017Конкурсна документација
  
 07.11.2017Одлука о додели уговора
  
 06.12.2017Обавештење о закљученом уговору
      9. 09.11.2017Грађевинско занатски радови у амбуланти у Добром Долу. Јавна набавка број 09/17.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 16.11.2017Појашњење конкурсне документације 1.
  
 16.11.2017Појашњење конкурсне документације 2.
  
 16.11.2017Нова конкурсна документација
  
 16.11.2017Измена конкурсне документације
  
 16.11.2017Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
  
 08.12.2017Одлука о додели уговора
  
 18.12.2017Обавештење о закљученом уговору
    
    *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018 ГОДИНУ ***
    
    1. 28.03.2018Радови на чишћењу Петријевског и Ћириловачког колектора - Јавна набавка бр.01/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 13.04.2018Одлука о додели уговора
  
 20.04.2018Обавештење о закљученом уговору
    2. 10.05.2018Уклањање објеката ради изградње пруге на локацији " Крак триангл " - Јавна набавка бр.02/18. 
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 24.05.2018Одлука о додели уговора
  
 15.06.2018 Обавештење о закљученом уговору
     3. 25.05.2018Чишћење водотока II реда на територији града Смедерева - Јавна набавка бр.03/18.
   25.05.2018Позив за подношење понуда
   25.05.2018Конкурсна документација
  
 06.06.2018Одлука о додели уговора
  
 15.06.2018 Обавештење о закљученом уговору
     4. 07.06.2018Електро-инсталациони радови на објекту " МЗ Царина " - Јавна набавка бр.06/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 26.06.2018Одлука о додели уговора
  
 09.07.2018Обавештење о закљученом уговору
     5. 07.06.2018Грађевинско-занатски радови на објекту Дома културе у Михајловцу - Јавна набавка бр.08/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 26.06.2018Одлука о додели уговора
  
 16.07.2018Обавештење о закљученом уговору
     6. 08.06.2018Адаптација и уређење ходника са канцеларијом и чајном кухињом у МЗ Врбовац. Јавна набавка бр.07/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 28.06.2018Одлука о додели уговора
  
 10.08.2018 Обавештење о закљученом уговору
 
7.
 08.06.2018Радови на изградњи ограде на парцели објекта МЗ "25 Мај"- Јавна набанка бр.05/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 26.06.2018Одлука о додели уговора
  
 16.07.2018Обавештење о закљученом уговору
 8. 08.06.2018Изградња и уградња ПВЦ столарије у сеоским месним заједницама. Јавна набавка бр.04/18.
   Позив за подношење понуда
   

Конкурсна документација

  
 28.06.2018Одлука о додели уговора
      9. 11.07.2018Уређење тротоара и пешачких платоа у улици Шалиначкој и улици Ђуре Салаја у Смедереву. Јавна набавка бр.09/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
  
 20.07.2018Одлука о додели уговора
  
 09.08.2018Обавештење о закљученом уговору
    10. 11.10.2018Израда пешачких семафора и постављање брзинских дисплеја у улици Црвене армије у Смедереву у складу са Програмом савета за безбедност саобраћаја града Смедерева. Јавна набавка бр. 10/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 16.10.2018Појашљење конкурсне документације 1.
 

 16.10.2018Појашљење конкурсне документације 2.
 

 22.10.2018Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
 

 04.12.2018Одлука о додели уговора
 

 20.12.2018Обавештење о закљученом уговору
 
 11.
 05.11.2018Израда и уградња металних стубића за заштиту пешака у улици Кнеза Михаила у Смедереву у складу са Програмом савета за безбедност саобраћаја града Смедерева - Јавна набавка бр. 11/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 23.11.2018Одлука о додели уговора
 

 20.12.2018Обавештење о закљученом уговору
 
 12.
 09.11.2018Радови на изградњи зидане ограде - Јавна набавка бр. 12/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 23.11.2018Одлука о додели уговора
 

 03.12.2018Обавештење о закљученом уговору
 
 13.
 13.11.2018Извођење радова на доградњи кабла за напајање чилера у хали PKC Wiring System - Јавна набавка бр. 13/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 04.12.2018Одлука о додели уговора
 

 11.01.2019

Обавештење о закљученом уговору
 
 14.
 06.12.2018Радови на изради и уградњи фасадне столарије објекта " Монопол " у Смедереву.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
   25.12.2018Одлука о додели уговора
 

 11.01.2019Обавештење о закљученом уговору
 
 15.
 04.01.2019ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДВАЈАЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У ЗГРАДИ ДОМА КУЛТУРЕ У САРАОРЦИМА У УЛ. МАРШАЛА ТИТА ББ, У ЗГРАДИ МК САРАОРЦИ У УЛ. МАРШАЛА ТИТА 122 И У СТАРОЈ ЗГРАДИ ОПШТИНЕ У КОЛАРИМА У КОЛАРЧЕВОЈ УЛИЦИ. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - БРОЈ 15/18.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 18.01.2019Одлука о додели уговора
 

 13.02.2019Обавештење о закљученом уговору
    
    *** ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019 ГОДИНУ ***
    
 
 1.
 08.02.2019Радови на изградњи и уградњи фасадне столарије објекта " Монопол " у Смедереву. Јавна набавка бр. 01/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 20.02.2019Одлука о додели уговора
 

 28.02.2019Обавештење о закљученом уговору
 
 2.
 22.02.2019РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕЛА КРОВА ЗГРАДЕ „МОНОПОЛ“ У СМЕДЕРЕВУ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 736 К.О. СМЕДЕРЕВО. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 03/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 05.03.2019Одлука о додели уговора
 

 21.03.2019Обавештење о закљученом уговору
 
 3.
 22.02.2019РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ДЕЛА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ
„МОНОПОЛ“ У СМЕДЕРЕВУ НА КАТ. ПАРЦЕЛИ 736 К.О. СМЕДЕРЕВО. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 04/19
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 05.03.2019Одлука о додели уговора
 

 21.03.2019Обавештење о закљученом уговору
 
 4.
 14.03.2019ИЗРАДА И МОНТАЖА МБТЦ ТРАНСФОРМАТОРСКЕ КУЋИЦЕ У ЦИЉУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „ПОБОЉШАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЈЕДНОМ ОД НАЈВЕЋИХ РОМСКИХ НАСЕЉА У СРБИЈИ“ У НАСЕЉУ МАЛИ КРИВАК У СМЕДЕРЕВУ. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  02/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 20.03.2019Појашњење конкурсне документације
 

 28.03.2019Одлука о додели уговора
 

 10.04.2019Обавештење о закљученом уговору
 
5.
 12.07.2019Радови на чишћењу Петријевског и Ћириловачког колектора. Јавна набавка број 05/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

25.07.2019
Одлука о додели уговора
 
6.
 18.07.2019Чишћење водотока II реда на територији града Смедерева. Јавна набавка број 06/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 01.08.2019Одлука о додели уговора
  

 15.08.2019 Обавештење о закљученом уговору
 
7.
 07.08.2019Замена дотрајале столарије на делу објекта дома културе у Вучаку. Јавна набавка број 07/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација + шема столарије
  

 19.08.2019Одлука о додели уговора
 

 02.09.2019Обавештење о закљученом уговору
 
8.
 10.09.2019Израда и уградња заштитних стубића у зони ОШ „Јован Цвијић“ у Смедереву и у делу Карађорђеве улице у Смедереву и израда и уградња пешачке ограде у зони Основне школе у насељеном месту Вучак и у зони  ОШ „Јован Цвијић“ у Смедереву. Јавна набавка број 08/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 20.09.2019Одлука о додели уговора
 

 17.10.2019Обавештење о закљученом уговору
 
 9.
 30.09.2019РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТРОТОАРА У ЗОНИ ОШ У ВУЧАКУ. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 09/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 15.10.2019Одлука о обустави поступка
 
 10.
 29.10.2019РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ТРОТОАРА У ЗОНИ ОШ У ВУЧАКУ. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 10/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 
 11.
 30.10.2019РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ СА ПОПЛОЧАВАЊЕМ ПЛАТОА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ У МИХАЈЛОВЦУ. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 11/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 08.11.2019Одлука о обустави поступка
 

 15.11.2019Обавештење о обустави поступка
 
 12.
 27.11.2019Радови на уређењу са поплочавањем платоа испред Дома културе у Михајловцу. Јавна набавка број 12/19.
   Позив за подношење понуда
   Конкурсна документација
 

 12.12.2019Одлука о додели уговора
 
 24.12.2019Обавештење о закљученом уговору