ОДЛУКЕ - Комисија за спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево

ОДЛУКЕ - Комисија за спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево