Европска Бизнис Скупштина препознала инвестициону атрактивност Смедерева

31.март 2015.

Европска Бизнис Скупштина (ЕБА) саопштила је намеру да Граду Смедереву додели „међународну заставу и уверење о инвестиционој атрактивности".

 

Наш међународни експертски савет је препознао Ваш град као град са високим инвестиционим потенцијалима и област развоја. Такође, Европска Бизнис Скупштина (ЕБА) жели да вас позове у програм „Главна пословна дестинација", наводи се у саопштењу ЕБА.

 

Програм „Главна бизнис дестинација" има за циљ развој градова и региона кроз улагања у три кључне области: образовање, здравствена нега и урбанизам

 

ЕБА је међународно призната невладина организација са седиштем у Оксфорду, Велика Британија, која је за 15 година постојања успешно обезбедила практичан дијалог између стручњака, академика, инвеститора и локалних самоуправа.

 

Портфолио ЕБА укључује 50 регионалних пројеката у Европи, Азији, Африци и на Блиском истоку.

 

Одржана 170. седница Градског већа

27.март 2015.

У петак, 27. марта 2015. године  одржана је 170.  седница Градског већа града Смедерева.

После усвајања Записника са 167. и 169. седнице, прешло се на разматрање тема из надлежности Градског већа.

 

Градско веће града Смедерева донело је Одлуку о преносу права јавне својине града Смедерева Министарству унутрашњих послова - Полицијској управи у Смедереву. Преноси се без накнаде у јавну својину Републике Србије, Министарству унутрашњих послова - Полицијској управи у Смедереву, јавна својина града Смедерева на покретним стварима и то укупно 30 комада тонера за штампаче и паковање од 15 батерија, у укупној вредности од 47.670,00 динара са порезом на додату вредност. Такође се даје сагласност на текст Уговора о преносу права јавне својине града Смедерева и овлашћује се градоначелник града Смедерева да закључи уговор о преносу предметних покретних ствари.

 

Донето је Решење о додели средстава из буџета града Смедерева за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2015. годину, на предлог Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2015. годину који се финансирају из буџета града Смедерева. Комисија, коју су чинили: Новица Савић, представник УНС-а, Зоран Ћулафић, представник НУНС-а и НДНВ-а и Урош Урошевић, представник АНЕМ-а и Локал Преса, од укупно 11 приспелих пројеката, појединачно су одобрили средства за 7 пројеката на следећи начин: „Наш глас" Смедерево - 2.430.400,00 динара, RESPECT MEDIA doo Смедерево - 2.230.400,00 динара, Радио телевизија Смедерево - Радијски програм - 2.568.204,00 динара, SatTV communications doo Пожаревац - 1.500.000,00 динара, Radio Lux doo Смедерево - 1.502.128,00 динара, За медиа доо Зајечар - 790.708,00 динара и Агенција за издавање часописа за маркетинг „Недељник" Смедеревска Паланка - 480.000,00 динара.

 

Градско веће је донело и Решење о давању сагласности на Одлуку о избору пројеката у култури који се финансирају из буџета града Смедерева у 2015. години. Буџет града Смедерева у 2015. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у укупном износу од 2.000.000,00 динара и то: За књижевно стваралаштво, издаваштво, књижарство, преводилаштво у укупном износу од 196.000,00 динара, За сценско стваралаштво и интерпретацију у укупном износу од 404.000,00 динара, За културно уметничка друштва у укупном износу од 400.000,00 динара и за реализацију Међународног фестивала поезије „Смедеревска песничка јесен" у износу од 1.000.000,00 динара.

 

Градско веће дало је сагласност на Програм одржавања градског сметлишта за одлагање комуналног отпада у Годоминском пољу за 2015. годину. Средства за одржавање Градског сметлишта планирана су  Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева за 2015. годину, на коју је Министарство пољопривреде и заштите животне средине дало сагласност, број 401-00-436/2015-09 од 06.03.2015. године. Површина коју треба одржавати је око 4,5 хектара. Предрачунска вредност радова без ПДВ-а је 8.252.749,04 динара, а са ПДВ-ом износи 9.078.023,94 динара. Програм је рађен на бази набавних цена материјала и услуга из 2014. године.

 

Такође је донета Одлука о прихватању предлога да Република Србија да Граду Смедереву на коришћење са накнадом два пословна простора у Улици Карађорђевој број 9 у Смедереву у државној својини, за потребе Дома здравља Смедерево и Туристичке организације града Смедерева. Пословни простори, површине 88,00 метара квадратних и 103,00 метра квадратна, налазе се у приземљу стамбено-пословног објекта на поменутој адреси, а корисник је Министарство одбране Републике Србије.

 

Прихваћена су предложена акта из области пословног простора и то: Новој странци  даје се у закуп пословни простор у Улици Бранка Радичевића број 6 у Смедереву, Месној заједници „Карађорђев дуд" даје се на коришћење без накнаде пословни простор у Улици кнез Михајловој број 5 у Смедереву.

 

Градско веће прихватило је Информацију о реализацији Закључка Градског већа града Смедерева, број 38-6/2014-07 од 14.08.2014. године о начину за решавање спорног дуга између Предузећа AS-IMPEKS доо Смедерево и ЈКП Чистоћа Смедерево.

 

Школска патрола у Сараорцима, прва у Србији

27.март 2015.

Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева покренуо је акцију Школска (саобраћајна) патрола у Основној школи „Херој Света Младеновић" у Сараорцима, која се налази поред државног пута IIА реда, на правцу Мала Крсна - Велика Плана.

 

Акција је представљена данас и она је прва на територији града Смедерева, али и прва реализована на нивоу Србије, рекао је председник Савета за безбедност саобраћаја, Горан Крчмаревић.

 

"На основу потреба на терену и препорука МУП-а, а у циљу веће безбедности деце у саобраћају, покренули смо ову акцију. Школску патролу је техничким средствима опремио Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева, а локална јединица саобраћајне полиције је извршила обуку према Правилнику МУП-а. Правилник нема обавезујућу снагу, већ је у форми препоруке, па одзив у школама није задовољавајући", казао је Крчмаревић и додао да је свим школама послат допис а да се одазвала само ОШ „Херој Света Младеновић" у Сараорцима, па из тог разлога завређује медијску пажњу као друштвено одговорна.

 

Задатак Школске (саобраћајне) патроле, која у Сараорцима има три члана волонтера, је да на пешачком прелазу, који се налази испред школе на државном путу, заустави саобраћај а вођа патроле је задужен за безбедан прелазак деце преко улице.

 

"На тај начин се повећава безбедност најугроженијих категорија у саобраћају, а то су пешаци, односно деца", навео је Крчмаревић.

 

Према његовим речима, једна од препорука је да чланови патроле воде записнике о непоштовању саобраћајних правила и да о томе обавесте локалну јединицу саобраћајне полиције.

 

Укупно седам сеоских школа, на територији града Смедерева, налази се у непосредној близини државних путева.

 

Град Смедерево, један од лидера одрживог развоја

27.март 2015.

Друга Конвенција у оквиру годишњег програма Централно европског форума за развој (CEDEF) за градове и општине Србије - „Лидери одрживог развоја 2015" одржана је у четвртак у Крушевцу. Титулу лидера одрживог развоја добило је 20 градова и општина централне и источне Србије, а један од добитника је и Град Смедерево.

 

Локалне самоуправе које су оствариле изузетне резултате у примени зелене енергије, енергетске ефикасности, управљању отпадом и водама, добиле су Повељу „Лидери одрживог развоја 2015", а у име Града Смедерева, Повељу је примила градоначелница др Јасна Аврамовић. 

 

„Град Смедерево је добио Повељу лидера у региону, а мени као градоначелнику, поред награде, овај скуп много значи јер су обављени разговори са потенцијалним инвеститорима у оквиру решавања проблема енергетске ефикасности. Оно што Град Смедерево увелико ради, поред решавања проблема депоније, је уградња ЛЕД расвете, у плану је реновирање фасада, замена столарије и уградња изолационих материјала, у оквиру енергетске ефикасности и добијања енергетског пасоша. Присуствовали смо јако добрим презентацијама фирми и лидера у заштити животне средине и енергетске ефикасности и сви пројекти су битни јер доводе до уштеде енергије, а самим тим и до уштеде буџетских средстава. Ми смо један од ретких градова који је изградњом ПКЦ хале добио енергетски пасош за објекат и грант од 150.000 евра неповратних средстава", рекла је др Јасна Аврамовић и подсетила да ће свака зграда у јавном сектору до 2020. године морати да има енергетски пасош.

 

На Конвенцији је представљено више од 300 инфраструктурних и пројеката у домену енергетске ефикасности, коришћења обновљивих извора енергије и заштите животне средине. По завршетку пленарног дела, представници општина, потенцијални финансијери и компаније одржали су бројне састанке.

 

У оквиру пленарне сесије, било је речи о новим технологијама и напредним формама развоја градова уз подршку истакнутих светских и домаћих компанија, банака и финансијских институција.

 

Циљ програма је да стимулише капацитете општина и градова, јавно комуналних предузећа и јавних установа Србије који ће одговорним и одлучним вођством постати успешни и одрживи градови.

 

Покровитељи програма су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство рударства и енергетике, Одбор за заштиту животне средине Народне скупштине и Агенција за заштиту животне средине.

 

Скупу у Крушевцу присуствовало је више од 300 учесника из 57 локалних самоуправа, међу којима су, поред градоначелнице Смедерева, били и Радослав Цокић, начелник Подунавског управног округа и Милијана Новаковић, начелница Градске управе Смедерево.

 

Да се никада не заборави!

24.март 2015.

Интонирањем химне, минутом ћутања и полагањем венаца на споменик страдалим Смедеревцима у бомбардовању 1999. године, представници локалне самоуправе, Војске Србије, МУП-а, породица жртава бомбардовања, борачких удружења, цивилних организација и политичких странака, обележили су Дан сећања на жртве НАТО агресије.

 

У име Града Смедерева, венац су положили председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић и заменик градоначелника Бојан Теофиловић. Обележавању сећања на страдале у НАТО бомбардовању присуствовао је почасни вод Војске Србије, састављен од 21 војника са лаким аутоматским наоружањем, а након полагања венаца присутнима се обратио пуковник Душко Шљиванчанин, командант Гарнизона Пожаревац Војске Србије.

 

„Дан сећања на неправду која нам је учињена као народу, нацији, старој европској држави и цивилизацији пре 16 година, ове 2015. године, обележавамо под слоганом "Да се никада не заборави", казао је, поред осталог, пуковник Шљиванчанин.

 

Првог дана НАТО агресије на СРЈ, 24. марта 1999. године, у вечерњим сатима, бомбардован је и војни положај у Вучаку. За 78 дана ваздушних напада НАТО авијације погинуло је 14 припадника војске и полиције из Смедерева.

 

Смедерево је више пута било мета НАТО напада. Бомбардовани су мост на Дунаву код Смедерева, постројења Југопетрола, трафо станица у кругу Железаре, индустријска зона.

 

Поводом 16. годишњице НАТО бомбардовања Савезне Републике Југославије, на Позајмном одељењу Народне библиотеке Смедерево, данас је постављена изложба Да се не заборави.

 

Изложба представља избор из фондова Позајмног, Завичајног и Научног одељења и презентује грађу која сведочи о бомбардовању Смедерева за време агресије НАТО пакта 1999. године.

 

Поред монографских публикација и периодике, представљен је и део фотодокументације из фонда некњижне грађе Завичајног одељења, као и електронски извори који представљају збирку материјала о страдању цивила и оштећењу инфраструктуре.

 

Изложба ће бити отворена до 31. марта 2015. године.

 

„Привредни развој Смедерева и улога Слободне зоне”

24.март 2015.

Град Смедерево, Привредна комора Србије, Министарство финансија Републике Србије, Управа за слободне зоне и "Слободна зона Смедерево д.о.о.",  организовали су у понедељак презентацију „Привредни развој Смедерева и улога Слободне зоне", у оквиру које је представљено ангажовање локалне самоуправе на том плану у последње две године.

 

Учесници су се сагласили да Слободна зона Смедерево спада у ред најуспешнијих у Србији, а да је сарадња са локалном самоуправом пример за друге.

 

Градоначелница др Јасна Аврамовић, указујући на значај овог скупа, рекла је да је локална самоуправа отворена за сарадњу са свима који могу да помогну у довођењу инвеститора и тако допринесу да Смедерево поново постане један од најважнијих индустријских центара у Србији.

 

"Оваквих састанака треба да буде више, јер размена искустава може да буде драгоцена, а наш циљ није само развој Смедерева, већ и Подунавског и Браничевског округа у целини. Све што је сада представљено су чињенице и оно што је до сада урађено. Интензивно радимо са Електропривредом Србије на решавању проблема струје, јер су за овакву индустрију потребни велики капацитети, а настављамо инфраструктурно опремање Индустријске зоне, како бисмо направили што повољнији амбијент за долазак инвеститора, рекла је градоначелница и најавила долазак француске компаније „Марго Фонтејн" која ће, према њеним речима, отворити 100 нових радних места.

 

У Регионалном центру за за усавршавање у Смедереву, гостима и представницима домаћих и страних компанија које већ послују или намеравају да започну пословање у Смедереву, представљен је привредни потенцијал града и резултати улагања локалне самоуправе у развој Индустријског парка и Слободне зоне. Најављена је изградња нове хале од 13.000 метара квадратних коју ће градити италијански инвеститори, Град ће изградити халу од 3.500 квадрата, са комплетном инфраструктуром коју ће понудити инвеститорима, а чуло се и да ће белгијски „Метех" кроз отварање нове фирме у Смедереву проширити своје делатности у Србији и отворити 50 нових радних места.

 

Потпредседник Привредне коморе Србије, Мирослав Милетић, нагласио је да су слободне зоне генератор развоја привредних активности и подсетио да у Србији ради 12 слободних зона, у којима послује више од 200 иностраних компанија, које су, уз нову технологију које су донеле, отвориле око 17.000 радних места.

 

Директор Управе за слободне зоне Србије, Милан Ристић, подсетио је да слободне зоне јесу инструмент за најбрже привлачење страних инвеститора и додао да се многи варају када мисле да након добијања тог статуса није потребно никакво ангажовање.

 

"У последњих годину и по дана, захваљујући локалној самоуправи, Слободна зона је "експлодирала", пре свега, доласком финске компаније ПКЦ, која се у конкуренцији неколико других градова одлучила за Смедерево, зато што је овај град понудио најбоље услове. Тим људи који га води на време је схватио да у слободну зону треба да се улаже и да локална самоуправа, осим олакшица које даје држава, додатно треба да стимулише долазак инвеститора."

 

Начелник Подунавског управног округа, Радослав Цокић, иницирао је идеју отварања Привредне коморе за Подунавски округ, како је рекао, због недовољно добре сарадње са Регионалном привредном комором у Пожаревцу. Цокић се, поред осталих, посебно захвалио Симону Аполонију, директору компаније Алиqуо Гроуп, за кога је рекао да је дао посебан тон у довођењу италијанских компанија у Смедерево, као и Ненаду Крчуму, директору Дирекције за изградњу, како је оценио, на бриљантној презентацији потенцијала Смедерева.

 

Представник компаније „Кул фуд" (Cool Food d.o.o.) Драган Копчалић, рекао је да се не улаже само у индустријску производњу и најавио покретање пољопривредне производње и оживљавање виноградарства и воћарства у околини Смедерева. Они су се определили за Смедерево зато што су увидели да ће имати велику подршку, како је рекао, енергичног тима на челу са градоначелницом који данас води Смедерево, али и зато што је локална самоуправа препознала да се улазак у 21. век и запошљавање заснива искључиво на привреди, а да добре политичке контакте треба користити управо за развој комплетног региона.

 

Представници мањих компанија које послују у режиму зоне изразили су задовољство резултатима са којима су упознати током презентације и подсетили да је неопходно инсистирати на очувању великих система, јер они обезбеђују посао и развој малих и средњих предузећа. Такође се чуо предлог да би једна од олакшица пословања у режиму слободне зоне, за стране компаније, поново могло бити ослобађање плаћања пореза на добит у првих 10 година пословања.

 

 

Велики дан за Смедерево!

23.март 2015.

У суботу је потписан Уговор о пружању услуга управљања и саветовања у пословању Привредног друштва Железара Смедерево са новим менаџментом Железаре, холандском компанијом ХПК инжењеринг.

 

Уговор су потписали министар привреде у Влади Србије Жељко Сертић, у име Железаре Смедерево Бојан Бојковић и представник ХПК инжењеринга Петер Камараш, а потписивању су присуствовали премијер Србије Александар Вучић, сувласник ХПК Џон Гудиш, министри Душан Вујовић и Александар Вулин, као и градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић.

 

Премијер Србије Александар Вучић рекао је, након потписивања Уговора, да је Железари Смедерево и њеним радницима осигурана будућост.

 

"Ово је велики дан за Смедерево", казао је премијер и додао да је Смедерево постало прави индустријски центар Србије.

 

„Смедерево је добро организовано, све више новца има у буџету, али „живот" за Смедерево значи управо Железара. Све друго што смо доводили, сада и Ћимолаја, све је било важно и добро урађено, али Смедерево не би могло да живи у правом смислу речи без решавања проблема Железаре", истако је Вучић.

 

Премијер Србије Александар Вучић се захвалио радницима "који су се истрајношћу, љубављу и посвећеношћу Железари и раду изборили за будућност", и поручио да ће компанија бити профитабилна, плате увећане, а запосленима сигурна радна места.

 

"Молим вас да будете вредни, посвећени и да осветлате образ целој Србији, јер ово није важан и велики дан само за Смедерево, него за целу Србију", рекао је Вучић.

 

Премијер се захвалио и синдикатима и подсетио да, кад их је питао шта мисле о једном од власника новог менаџмента Џону Гудишу, синдикални лидери су му рекли да "нема шта да брине јер је Гудиш светски шампион у апсолутној категорији".

 

"Сада сте у сигурним рукама, неће бити лако, тражиће се дисциплина, али биће веће плате и свих 5.042 радника ће остати на радним местима", рекао је Вучић и поручио да број запослених у овој фабрици, под пуним капацитетом, никада неће бити мањи од 5.120 радника.

 

Обраћајући се радницима, Вучић је подсетио да је било безброј оних који су прижељкивали гашење Железаре, али да до тога није дошло захваљајући залагању Владе и запослених у смедеревској фабрици.

 

Премијер је изразио жељу да Железара Смедерево оствари успех као и Ер Србија, која "надлеће" све авиокомпаније у региону и "да можемо сутра да покажемо да имамо најуспешнију компанију у региону, челичану која може да набавља најјефитније сировине и да свој челик продаје по доброј цени".

 

Вучић је рекао да је за нас најважније да се производња увећава и саопштио најновије податке о производњи челика у смедеревској фабрици.

 

"У фебруару смо, под њиховом супервизијом, произвели 65.000 тона, у марту више од 80.000 тона, у априлу се очекује 95.000 тона (челика), тако да ће се то осетити и на раст БДП-а, на раст српске индустрије и чини ми се да боље вести нисмо могли да имамо", казао је премијер.

 

Вучић је након званичног обраћања разговарао са радницима, који су захвалили премијеру и Влади на ангажовању како би Железара наставила да ради.

 

Премијера је у Железари дочекао транспарент на огласној табли, са кратком поруком: "Вучићу хвала!"

 

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић је рекла да је са првим даном пролећа дошла и најлепша вест за Смедерево и читаву Србију.

 

„Ово је почетак дефинитивног решавања проблема Железаре, 5.200 људи ће радити, плате ће бити веће, буџет Града ће се пунити боље. Ово је велики дан за Смедереву и за Србију. Након одређеног рока, очекујем да ће Железара наћи и стратешког партнера", поручила је градоначелница.

 

Сувласник холандске компаније ХПК Инжењеринг Џон Гудиш изразио је очекивање да ће Железара бити успешна, подсетивши да је, када је први пут дошао у Смедерево, имао визију шта су ова постројења и ови радници способни да ураде. Сада се враћа после 13 година и опет има визију "шта смо сви ми способни да урадимо".

 

"Нећемо провести много времена у причању о томе шта ћемо учинити, већ ћемо једноставно то и учинити. Добра фабрика, добри људи, бићемо успешни", поручио је Гудиш.

 

На предлог Комисије за одабир најповољније понуде, Влада Србије је 17. марта одлучила да управљање смедеревском Железаром повери холандској компанији ХПК Инжењеринг, након спроведеног поступка јавног позива за ангажовање професионалног менаџмента, а после неуспелих преговора о стратешком партнерству са америчком компанијом"Есмарк".

 

 

Општине које не поштују закон, остаће без инвеститора

20.март 2015.

Потпредседник Владе Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић поручила је да ће општине које не буду примењивале обједињену процедуру издавања грађевинских дозвола у складу са Законом о планирању и изградњи, бити санксионисане, али и да ће остати без инвеститора.

 

Михајловић је обишла Oпштину Ваљево и разговарала са шалтерским службеницима задуженим за обједињену процедуру издавања грађевинских дозвола чија је примена обавезна од 1. марта.

 

Она је том приликом рекла да је тим министарства у претходне две недеље обишао око 50 локалних самоуправа и да мора да призна да скоро двадесетак нису спремне за примену обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола.

 

Михајловић је рекла да има и добрих и лоших примера, и као добре примере навела Ниш, Смедерево, Руму, Сремску Митровицу и друге, док обједињену процедуру још нису почели да примењују Лесковац, Димитровград, Кучево, Краљево...

 

Она је рекла да су људи из Министарства ишли на шалтере у тим општинама и представљали се као грађани или инвеститори који желе да добију грађевинску дозволу и тако утврдили да у појединим општинама једноставно не постоји воља шалтерских службеника да спроводе закон.

 

Михајловић је додала да ће на сајту Министарства бити објављен део општина које не примењују Закон.

 

"У тим општинама шалтерски радници нису знали да раде свој посао и били су бахати као пре - то више не може тако", поручила је Михајловић.

 

Саветовање „Деца у спорту"

20.март 2015.

Савез за школски спорт Смедерево позвао је све заинтересоване родитеље деце предшколског и шпколског узраста, наставнике физичког васпитања и тренере спортских организација да присуствују саветовању „Деца у спорту".

 

Уводну реч даће проф. др Миодраг Степановић, а у наставку програма саветовања планиран је и приказ активности Предшколске установе „Наша радост", Соколског друштва „Смедерево" и  Атлетског клуба „Смедерево"

 

Саветовање „Деца у спорту" биће одржано у фискултурној сали О. Ш. „Димитрије Давидовић", у четвртак, 26.03.2015. године са почетком у 19,00 часова.

 

Представљен програм 32. Позоришног фестивала “Нушићеви дани”

16.март 2015.

У смедеревском Центру за културу данас је представљен програм 32. Позоришног фестивала „Нушићеви дани", који се организује од 16. до 25. априла, а конференцији за новинаре присуствовала је и овогодишња добитница „Нушићеве награде за животно дело глумцу - комичару", Радмила Живковић, драмска уметница из Београда. У име Града Смедерева, присутне је поздравила Весна Стефановић, у Градском већу ресорно задужена за културу и информисање.

 

 "Комичарски сензибилитет Раде Живковић није једноставно описати. Одликује га понекад ишчашена врцавост, али и сетна осенченост, - гротескна оштрина, али и емпатија, - убедљивост, али и стилизација, - јарка животност, али и осећање апсурда. „Фелини!", узвикнула је шведска критичарка приликом гостовања у чувеном Драматену у Стокхолму.  Свој комичарски дар Рада је развијала нарочито на репертоару наше модерне комедиографије, пре свега у делима наших класика прошлог, али и даље веома блиског нам века, Нушића и Александра Поповића. Често су њене комичне улоге биле веома слојевите. Критичари су понекад писали о трансформацији у гротеску, као што је запажено да је у комичним заврзламама увек додавала бар зрнце апсурда, или чак антидраме", наводи се поред осталог у образложењу жирија и додаје:

 

"Ова награда за животно дело односи се на четрдесет година комичарске енергије и харизме Радмиле Живковић. Упркос томе, или управо захваљујући томе, њена глумачка персона је и даље протоком времена све богатија и разуђенија. Зато смо сигурни да ћемо и убудуће бити сведоци њених нових, па и изненађујућих глумачких домета. Животно дело Радмиле Живковић и убудуће ће бујати и расти."

 

Драмска уметница Радмила Живковић, обраћајући се новинарима после образложења жирија, рекла је поред осталог да то комедиографско код Нушића и комично, у ствари је трагикомично.

 

"Зато сам сваку од тих, да кажем, комичних улога, играла са том дозом трагедије. Нушић је написао један приручник за живот, приручник за понашање", истакла је драмска уметница и додала да увек за себе каже да је јако перспективна глумица.

 

Жири у саставу: Светлана Бојковић, драмска уметница из Београда, председница,  мр Татјана Лазаревић Милошевић, професор књижевности из Смедерева и Светозар Рапајић, професор режије на Факултету драмских уметности ће Радмили Живковић на завршној вечери, 25.априла уручити  "Нушићеву награду за животно дело глумцу комичару", када ће прогласити и остале награде овогодишњег позоришног фестивала.

 

Овогодишњи селектор фестивала Братислав Петковић, драмски писац и редитељ из Београда, представио  је селекцију у такмичарском програму фестивал, а уметнички директор Сава Ђуричић, говорио је о осталим програмским сегментима и најавио да ће овогодишњи фестивал отворити Владимир Ђурђевић, драмски писац чије се две представе налазе у званичном програму.

 

У главном фестивалском програму, од 20. до 24. априла, публика ће бити у прилици да види пет представа. Звездара театар играће Бајку о позоришту по тексту Владимира Ђурђевића, Атеље 212 извешће Нушићеву Ожалошћену породицу, Београдско драмско долази са представом Три класе и госпођа Нушић Владимира Ђурђевића, у продукцији Звездара театра и агенција Impressario и Colonna видећемо Велики талас по тексту Игора Амадеја и Народно позориште из Београда одиграће Нушићевог Народног посланика.

 

Фестивал „Нушићеви дани" покренут је 1984. године у Смедереву, с циљем популаризације великог комедиографског дела Бранислава Нушића, који је детињство и младост провео у Смедереву.

 

Одржана 169. седница Градског већа

14.март 2015.

У четвртак, 12. марта 2015. године одржана је 169. седница Градског већа града Смедерева.

 

После усвајања записника са 168. седнице, приступило се раду по утврђеном дневном реду, а на почетку се одлучивало о питањима из надлежности Скупштине града Смедерева.

 

Прихваћен је Нацрт, утврђен Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Смедерева за 2014. годину и биће прослеђен Скупштини града на одлучивање. Државна ревизорска институција је дописом  од 19. 02. 2015. године доставила сагласност да екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града Смедерева за 2014. годину обави друго лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

 

Градско веће је прихватило Нацрт, утврдило Предлог и предложило Скупштини града да донесе Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић" у Липама. Такође је прихваћен Нацрт, утврђен Предлог и упућен Скупштини града да донесе Решење о измени Решења о именовању чланова председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива у Смедереву.

 

Чланови Градског већа прихватили су програме пословања за 2015. годину јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево, и то: Јавног предузећа Телевизија Смедерево и Јавног предузећа Спортски центар Смедерево и предложили Скупштини града Смедерева да на исте да сагласност.

 

На истој седници, прихваћени су планови и програми рада и финансијски планови за 2015. годину установа чији је оснивач град Смедерево и предложени су Скупштини града Смедерева да на исте да сагласност, и то: Центра за културу Смедерево, Народне библиотеке Смедерево, Историјског архива у Смедереву, Музеја у Смедереву,  Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Центра за социјални рад Смедерево, Предшколске установе „Наша радост" Смедерево,Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

 

Прихваћена су актуелна питања из области пољопривреде: Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева за 2014. годину, а прихваћен је и Нацрт, утврђен Предлог програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева за 2015. годину, који су предложени Скупштини града на усвајање.

 

Из своје надлежности, Градско веће је дало сагласност на Финансијски план сеоских месних заједница града Смедерева за 2015. годину, који је урађен на основу финансијских планова сеоских месних заједница и у складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину. Финансијским планом за финансирање рада 27 сеоских месних заједница у 2015. години,  предвиђен је укупан приход у износу од 119.131.429,00 динара.

 

Градско веће је усвојило Информацију о упоредној анализи параметара пословања јавних комуналних предузећа за период 2013-2014. године. Реч је о статистичкој анализи и пресеку стања у јавним комуналним предузећима, које је урадио Радни тим за израду оправданости спајања ЈКП Водовод Смедерево и свих јавних комуналних предузећа насталих реструктурирањем ЈКП Комуналац Смедерево, на основу Решења о образовању Радног тима од 31. јануара 2015. године.

 

Усвојени су предлози аката из области пословног простора, и донете следеће одлуке: Привредном друштву „Ујка Вања" д.о.о. Смедерево даје се у закуп пословни простор у Улици краља Петра I број 17 у Смедереву, а измењен је Закључак Градског већа града Смедерева број 361-55/2014-07 од 13. марта 2014. године у вези са опредељивањем величине пословног простора комплекса „Монопол", за потребе рада Завода за јавно здравље Смедерево, здравствене установе коју ће основати Република Србија у складу са планом мреже здравствених установа који доноси Влада Републике Србије.

 

Градско веће је донело Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Наша радост" Смедерево. Економска цена за целодневни боравак износи 20.442,00 динара. С обзиром да се цена услуга регресира по детету са 80 одсто из средстава буџета, корисник ће плаћати 4.088,00 динара. Учешће корисника услуга по детету за припремни предшколски програм у оквиру целодневног боравка, утврђен је у износу од 3.360,00 динара месечно по детету. Од обавезе плаћања услуга ослобођена су деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца из породица која остварују право на новчану социјалну помоћ у складу са Законом о социјалној заштити.

  

 

Градоначелница разговарала са представницима Ђачког парламента

11.март 2015.

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић састала се данас у смедеревској Гимназији са представницима Ђачког парламента.

 

"Поносна сам што Смедерево има овакву омладину, која има и разумевања и потребу да реши тренутни проблем и на томе сам им захвална. Деца не треба да буду медијатори између професора, наставничког већа, локалне самоуправе и министарства. Мислим да то није добро, јер Гимназија треба да буде установа која брине о образовању деце, посебно што матуранте чека упис на факултет. То су људи који ће једног дана водити овај град", рекла је градоначелница.

 

"Хвала им на жељи да врате достојанство Гимназији. Врата градоначелнице увек су им отворена."

 

Ђачки парламент је саопштио градоначелници њихов предлог да в.д. директор буде из колектива Гимназије, како би се превазишли сви притисци и како би се побољшала атмосфера.

 

Професорка Радмила Трајковић саопштила је данас да је поднела неопозиву оставку на место в.д. директора Гимназије у Смедереву.

 

„Оставку подносим, не због тога што нисам способна да одговорим овој функцији, већ као мајка и педагог желим да се деца врате у школске клупе и да се настави са наставом", наводи се поред осталог у оставци професорке Радмиле Трајковић.

 

На званичној интернет презентацији Гимназије саопштено је да ће се родитељски састанци одржати у среду, 11.03.2015.године за I и III разред у 18:00 часова, а за II и IV разред у 19:00 сати.

 

 

 

Провера спремности локалних самоуправа за примену обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола

11.март 2015.

Представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у понедељак су обишли девет локалних самоуправа у Србији како би се уверили у спремност за обједињену процедуру издавања грађевинских дозвола која је почела да се примењује 1. марта.

 

Како примена новог Закона о планирању и изградњи и подзаконских аката који га прате изгледа у пракси утврђено је у Баточини, Лапову, Деспотовцу, Свилајнцу, Великој Плани, Рачи, Смедеревској паланци, Смедереву и Ковину.

 

Утврђено је да су ове локалне самоуправе информисане о новинама проистеклим из новог Закона о планирању и изградњи а према оцени Министарства најспремнији за примену обједињене процедуре је Град Смедерево.

 

Представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре наставиће са посетама локалним самоуправама у циљу што ефикасније примене новог закона.

 

 

Скупштина ће донети коначну одлуку

09.март 2015.

Након препоруке коју је заштитник грађана упутио Београду и Крагујевцу  да се сагледају цене боравка у вртићима и изнађе начин за ублажавање последица знатно скупље наплате услуга, одлучила сам  да као градоначелник предложим Скупштини града да сагледа ову проблематику.

 

Иако мишљење заштитника грађана није упућено нашој локалној самоуправи,  након читања ове препоруке, спремна сам  да предложим председнику Скупштине Града да на следећој седници овај проблем уврсти у дневни ред.

 

Предложићу  Скупштини града да се одборници  већ  на првом наредним заседању, изјасне о овој препоруци,  и да Скупштина, као законодавно тело донесе коначну одлуку.

 

Ја као градоначелник, немам право да одлучујем о овој проблематици, али ћу предложити Скупштини да размотри могућност да се родитељима који су од 2010. плаћали просечну цену вртића надокнади износ за који се утврди да су оштећени.

 

 

Градоначелник Смедерева

др Јасна Аврамовић

 

Градоначелница уз Ђачки парламент

09.март 2015.

Као бивши ђак Гимназије, али и као градоначелник, у потпуности подржавам незадовољство ученика и њихову борбу против било какве политизације образовања.

 

Као градоначелник који жели и све ради да буде на челу града који ће свима нама бити најбоље место за живот, морам да се борим да Гимназија, и све школе  буду пре свега - образовне институције. У Гимназији нема места за било каква интересна лобирања и политичка спиновања.

 

Ђачки парламент је у праву.

 

Дајем пуну подршку њиховој борби за право на квалитетно образовање које неће бити подређено ничијим дневним ситно-политичким интересима. Гимназија је  наш заједнички понос. Ова школа је изнедрила  најквалитетније кадрове који су своје даље школовање наставили на домаћим или светским универзитетима, и ја се, и као бивши ученик Гимназије, и као градоначелник Смедерева искрено надам да ће и данас,  и убудуће остати најважнија образовна институција  овога града.

 

Врата градоначелника су увек отворена.

 

Зато позивам Ђачки парламент, или њихове представнике  на разговор. Само заједно можемо да сачувамо кредибилитет образовања  и  нашу Гимназију.

 

 

Градоначелник Смедерева

др Јасна Аврамовић

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

07.март 2015.

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је у суботу, 7. марта 2015. године одржао 70. седницу, на којој је разматрана ситуација на територији града Смедерева, после кише која је падала у континуитету 48 часова.

 

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева прогласио је ванредну ситуацију на делу територије Града, у МЗ Сараорци. У поплављеном делу Сараораца, највеће проблеме прави Голобочки поток. Корито Голобочког потока није регулисано пројектом из 2008. Године и сада прави проблем на широкој територији, пролази кроз три општине - Смедеревска Паланка, Велика Плана и Смедерево.

 

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је донео Закључак да је ово проблем ширих размера и да мора да се решава заједничком иницијативом. Голобочки поток није вода првог реда, али ће тај проблем морати да се решава преко ЈП Србијаводе које ће бити носилац посла.

 

Ситуација у Раљи и Коларима је тешка, али још увек није алармантна.

 

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је формирао стручну екипу која је добила задатак да обиђе сва села угрожена падавинама (Сараорци, Колари, Раља). Екипе ће одмах на терену евидентирати проблеме са конкретним предлозима за њихово решавање.

 

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева ће наставити да прати ситуацију на терену, после обилних падавина у претходна два дана.

 

Градски штаб за ванредне ситуације формирао је дежурну службу у Градској управи са бројем телефона 064 / 844-91-49 (Комунална полиција) на који се могу јавити грађани у случајевима угрожавања живота или имовине, као и отклањања последица поплаве. Грађани се могу обратити и на телефоне надлежних државних служби и то на број 193 или 1985.

 

                                                                                                           


Командант Градског штаба

 за ванредне ситуације

ДР ЈАСНА АВРАМОВИЋ

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

06.март 2015.

Градски штаба за ванредне ситуације Смедерева дана 6.марта 2014.године одржао је седницу поводом плављења делова територије Града  изазване падавинама у периоду 5 и 6.марта и издао следеће

 

САОПШТЕЊЕ

 

Као последица обилних киша у периоду 5 и 6.марта на територији Града Смедерева дошло је до плављења пољопривредних површина у атарима села Колари, Раља, Сараорци и Радинац, као и дворишта домаћинстава у селима Колари и Сараорци. Према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Србије у наредном периоду треба очекивати постепени престанак падавина, као  и повлачење воде са поплављених подручја.

Упозоравају се грађани села у којима је дошло до плављења дворишта да предузму потребне појачане хигијенско-санитарне мере у погледу санирања последица изливања воде посебно у насељима у којима се становништво снабдева водом из индивидуалних бунара.

Градски штаб за ванредне ситуације формирао је дежурну службу у Градској управи са телефонима 064 / 844-91-49 (Комунална полиција) на које се могу јавити грађани у случајевима угрожавања живота или имовине, као и отклањања последица поплаве. Грађани се могу обратити и на телефоне надлежних државних служби и то на број 193 или 1985.

 

                                                                                                            КОМАНДАНТ ШТАБА

    ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

         ДР ЈАСНА АВРАМОВИЋ

 

Повереница за интеграцију (Срба у аустријско друштво) посетила Смедерево

05.март 2015.

Председник Скупштине града Смедерева, Бранче Стојановић, организовао је пријем у згради Градске управе за представницу аустријске Амбасаде у Београду, Белму Цоковић, повереницу за интеграцију (Срба у аустријско друштво).

 

Саговорници су разматрали изналажење могућности у циљу помоћи заинтересованим Смедеревцима који желе да иду у Аустрију и упознају се о свакодневном животу у Аустрији, као и шта очекује аустријско друштво од њих и коју улогу има немачки језик за бржи процес интеграције.

 

Разговарало се и о боравишним дозволама и са којим проблемима се наши грађани могу сусрести, како их што лакше превазићи. За којим дефицитарним занимањима постоји потреба у Аустрији, као и истовремено за којима нема потребе.

 

Договорено је да се едукација одржи кроз семинаре у граду Смедереву, у зависности од интересовања грађана.

 

Како је нагласила Белма Цоковић, дијаспора је важан путоказ онима који желе да иду у иностранство, а српска дијаспора је једна од најбројнијих заједница у Аустрији и подсетила да више од 300.000 Срба живи у овој држави, чланици Европске уније.

 

У вези са том чињеницом, Министарство спољних послова Аустрије жели да помогне особама које одлазе у Аустрију, како би се што боље снашли у новој средини.

 

Контакт је успостављен преко Групе за питања дијаспоре, Рома и младих са Амбасадом Аустрије, односно са представницом Белмом Цековић, повереницом за интеграције.

 

На састанку је договорено да контакти иду преко руководиоца Групе, Предрага Савића и да се упути Јавни позив грађанима у циљу информисања, као и да се упознају медији о одржавању семинара у граду Смедереву, у зависности од показаног интересовања.

 

Министар унутрашњих послова посетио Смедерево

04.март 2015.

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић, у присуству министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића, директора полиције Милорада Вељовића, саветника Ивана Ристића и представника домаћина, уручила је у среду кључеве два путничка возила Дејану Поповићу, начелнику Полицијске управе Смедерево.

 

Осим два возила марке Шкода Рапид, Град поклања Полицијској управи Смедерево и: алуминијумски чамац, мотор и теретну приколицу за чамац, 2 персонална рачунара са пратећом опремом, 2 штампача и 2 фотоапарата, у укупној вредности (са ПДВ-ом) од 4,6 милиона динара.

 

„Поред запошљавања, нових радних места и напора које премијер и Влада улажу у васкрсење економије ове земље, један од најважнијих приоритета Владе, а свакако Министарства унутрашњих послова је безбедност и сигурност грађана", изјавио је министар полиције захваљујући се на донацији.

 

„Данашња донација, два возила и чамац, уз рачунарску опрему, показује да је то и приоритет локалне самоуправе, што је за нас веома важно. Без локалних самоуправа ми не можемо да у потпуности направимо један велики, чврст и непробојан сигурносни систем. Уз вашу донацију имаћемо олакшан рад на терену", рекао је Стефановић и оценио да је важно да полиција све више користи савремена средства, мора да буде све боље опремљена и што ефикаснија, што доста кошта.

 

Министар је изразио жељу да полиција буде више присутна на терену и интенција је да се, након усвајања новог Закона о полицији, врати секторски начин рада, патролна делатност полиције, да грађани познају полицајце у својој улици, у свом кварту.

 

„Полако се враћамо на оно што је полиција већ испитала и показало се као успешан начин рада, а сада желимо да и додамо нову компоненту - савремени технолошки приступ, модерне информатичке методе и верујем да ће онда и грађани бити задовољнији", рекао је министар.

 

Стефановић је поручио да је безбедност деце у школама веома важна, да им нико не „дилује" дрогу и да постоји видео надзор и осветљење за свако двориште, како нарко дилери не би више долазили и оценио да је то једини начин да се тако поврати безбедност и поверење грађана и у полицију и у локалну самоуправу.

 

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић рекла је да се сваке године све више новца издваја за безбедност града, оценивши да је то врло битно и додајући да ће ове године Град издвојити 9 милиона динара за видео надзор, који је веома важан из разлога безбедности грађана, а на тај начин ће се сачувати и имовина.

 

Она је истакла да је др Небојша Стефановић први министар полиције који је после 20 година посетио Смедерево, што је важно за град који захваљујући новим инвестицијама поново постаје значајан индустријски град, подсетивши на нових 2,000 радних места у ПКЦ-у.

 

„У априлу почињемо да градимо још три хале за познате италијанске инвеститоре, решавамо проблем Желвоза, надамо се и да ће проблем Железаре бити решен и да ће Смедерево поново бити један од економски јачих и стабилнијих градова", рекла је др Јасна Аврамовић.

 

Градоначелница је подсетила да у Смедереву живи 27 националних мањина, 38 посто становништва је расељено са Косова и да је решен проблем избегличког кампа уз помоћ донатора.

 

„Кад све то сагледамо, мислимо да је град Смедерево стратешки битан град за Србију, да смо уз помоћ Полицијске управе и грађана успели да безбедност града Смедерева, самим тим и Подунавског округа, подигнемо на један виши ниво, а посебно ћу бити задовољни када урадимо видео надзор", рекла је градоначелница и додала да Смедерево, што се саобраћаја тиче, има две црне тачке и изразила наду да ће током године бити урађен кружни ток.

 

Она је истакла добру сарадњу локалне самоуправе и Полицијске управе у Смедереву, за коју је рекла да ће се наставити

 

Град Смедерево је Полицијској управи Смедерево у 2013. години донирао покретна техничка средства у вредности од око 200.000 динара и у 2014. години два путничка возила - Дациа Дустер и Фиат Пунто у укупној вредности око 2.270.000 динара.

 

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић је, након обиласка Полицијске управе, у друштву директора полиције и домаћина, посетио и Вилу династије Обреновић.

 

 

Одржана 168. седница Градског већа

02.март 2015.

У петак, 27. фебруара 2015. године одржана је 168. седница Градског већа града Смедерева.

 

Прихваћени су нацрти, утврђени предлози  одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница и  биће прослеђени Скупштини града Смедерева на усвајање и то: Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница, Предлог одлуке о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница и Предлог одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Осипаоница и именовању чланова Комисије.

 

Донета је Одлука о преносу права јавне својине града Смедерева, којом се без накнаде преноси у јавну својину МУП Србије - Полицијске управе у Смедереву, јавна својина града Смедерева на покретним стварима и то: два путничка возила, алуминијумски чамац са опремом, специјална теретна приколица за чамац, мотор за чамац, као и по два комада персоналног рачунара, штампача, монитора, фотоапарата, тастатуре и миша, у укупном износу 4.643.186,00 динара са порезом на додату вредност. Опремање јединице Саобраћајне полиције ПУ Смедерево предвиђено је Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2015. години.

 

Градско веће је донело Локални акциони план запошљавања за 2015. годину, који представља основни инструмент за спровођење активне политике запошљавања, којим се дефинишу циљеви и приоритети, тј утврђују програми и мере политике запошљавања који ће бити реализовани у току 2015. године. Захваљујући овим програмима и мерама очекује се смањење броја незапослених и повећање броја дугорочно запослених лица.

 

Уважени су приговори изјављени на листу вредновања и рангирања пријављених програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева и то: Градског савеза социјално хуманитарних организација Смедерео и Удружења дистрофичара града Смедерева „Бољи живот". Приговори су достављени на Листу вредновања и рангирања пријављених програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева у 2015. години.

 

Прихваћена је Одлука о избору програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева у 2015. години и утврђена коначна листа.

 

Усвојени су приговори изјављени на Одлуку о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева и то: Кик бокс клуба „СД-Комбат" Смедерево, Одбојкашког клуба „Смедерево Царина", а одбија се приговор Женског одбојкашког клуба „Смедерево".

 

Донето је Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса у обласи јавног информисања за 2015.годину који се финансирају из буџета града Смедерева и именовању чланова Комисије.

 

Већници су дали накнадну сагласност директору Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево за потписивање Уговора са Републичком дирекцијом за робне резерве.

 

Прихваћен је Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици Моме Арделића број 5, локал број 6, у Смедереву, Градском одбору Демохришћанске странке Србије у Смедереву и усвојен Закључак да два градска локала буду уступљена Музеју у Смедереву за потребе туристичке презентације Виле династије Обреновић на Плавинцу.

 

Одржана завршна конференција пројекта “Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији града Смедерева и општине Ковин”

27.фебруар 2015.

Завршна конференција пројекта под називом "Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији града Смедерева и општине Ковин" , чији је носилац Град Смедерево, одржана је у петак у Пресс центру Удружења новинара Србије.

  

Проблем нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла један је од највећих изазова за Србију у процесу прихватања регулатива Европске уније, стандарда и процедура, у области пољопривреде и заштите животне средине. Сходно томе, повод за конференцију био је упознавање шире јавности, партнера, и сарадника са резултатима и решењима пројекта, начином коришћења Система, могућностима које пружа за унапређење пословања оних корисника чија делатност је повезана са сточарском производњом, кланичном индустријом и дистрибуцијом меса, а све са циљем да се обезбеди институционална и финансијска подршка таквом решењу.

 

Присутне је поздравио председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић. Он је навео да су одржане бројне радионице, којима су присуствовали и запослени у ЈКП "Зеленило и гробља Смедерево", које ће управљати објектом.

 

Менаџер пројекта, Здравка Ковачевић-Васић представила је сајт Пројекта и истакла значај спровођења оваквог Пројекта који је настао уз подршку Европске уније и Аустријске развојне агенције, Општине Ковин, као и сарадњу Министарства пољопривреде и заштите животне средине и ЈКП "Зеленило и гробља" Смедерево. Посебно је нагласила важност трајања и одрживости резултата Пројекта у будућности.

 

Менаџер грант шеме из Аустријске развојне агенције, Милан Полак, истакао је допринос пројекта "Социо-економски развој дунавске регије у Србији", као и отворање могућности за даљи привредни развој ове регије.

 

"Изградња овог система као инфраструктурног пројекта биће снажан подстицај друштвено-економском развоју и креирању нових радних места и заштити животне средине у Смедереву и Ковину", поручила је представница Министарства привреде, Нина Михајловић.

 

Представница Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за ветерину, Славица Николић-Стајковић, рекла је да Управа није могла финансијски да подржи пројекат, али да се увек радо одазивају позиву и одржавају обуку како би приближили значај и појаснили улоге у третману споредних производа животињског порекла.

 

Представник партнерске општине Ковин, Слађана Ћириковачки, указала је на важност подизања свести свих грађана о овом аспекту заштите животне средине. Посебан акценат ставила је на обуке и радионице за кланичаре, прерађиваче и сточаре који су на тај начин упознати са функционисањем система за стицање знања како да сами аплицирају за значајна подстицајна средства фондова Европске уније, а у циљу развоја делатности и пословања који не угрожавају здравље људи и животно окружење.

 

На крају конференције, представници Града Смедерева истакли су да је последње недеље марта планирано пуштање у рад међуобјекта и конференција за медије.

 

Обележен Светски дан цивилне заштите

27.фебруар 2015.

У организацији Града Смедерева и Одељења за ванредне ситуације, у петак је свечано  обележен 1. март - Светски дан цивилне заштите, који се у целом свету обележава од 1990. године.

 

Цивилна заштита у Републици Србији поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању и враћању угледа. Циљ је успостављање правовременог и ефикасног одговора друштва на изазове и ризике, формирањем оперативних снага цивилне заштите које се могу добро опремити и обучити за деловање у ванредним ситуацијама.

 

Обележавањем овог дана, Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије жели да утиче на подизање нивоа свести о значају припремљености грађана и њиховом познавању безбедносних и заштитних мера у случају елементарних непогода, техничко технолошких и других несрећа и опасности.

 

Скуп је отворила градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић, командант Градског штаба за ванредне ситуације, која се захвалила свима који су дали допринос у отклањању последица прошлогодишњих поплава, подсетила на квалитетан рад свих субјеката током и након поплава и указала на потребу институционалног организовања јединица цивилне заштите на локалном нивоу.

 

„Смедерево је било угрожено, али смо све на време урадили. Захваљујући свима вама и грађанима, успели смо да одбранимо све месне заједнице на територији града Смедерева и оно што је најважније, нисмо имали људске жртве. Успели смо да се организујемо и први у Србији да кренемо са рашћишћавањем терена, са уклањањем животињских остатака, са пружањем здравствене и материјалне помоћи (у намештају, грађевинском материјалу и другом) угроженим људима. Спречили смо много веће последице које су могле бити. Пољопривредна служба је такође много учинила како би успели да надокнадимо пољопривредницима штету кроз семенски материјал и храну за домаће животиње", истакла је градоначелница.

 

Она је подсетила да је Смедерево један од ретких градова који је похваљен од стране Сектора за ванредне ситуације и који је све планове урадио на време а сада План и Процену угрожености у ванредним ситуацијама.

 

„Оно што нам недостаје је да те планове које ћемо сада урадити и за које је расписан конкурс и реализујемо. То значи да се мало боље организујемо, оно што нам недостаје је умрежавање и деловање на терену и представника цивилне заштите кроз месне заједнице и укључивање становништва, на чему ћемо морати мало више да радимо", оценила је градоначелница и додала да смо прошле године увидели огроман значај цивилне заштите, уз закључак да „нема веће привилегије од спасавања и помагања људима у невољи".

 

Начелник Одељења за ванредне ситуације за Подунавски управни округ, полицијски саветник Ненад Јоцић, одржао је презентацију о улози и значају цивилне заштите и специјализованих јединица цивилне заштите, подсетивши на рад комплетног Одељења у прошлој години.

 

На данашњој свечаности у Смедереву, у присуству представника Одељења за ванредне ситуације, штабова за ванредне ситуације у Смедереву, Великој Плани и Смедеревској Паланци, Градске управе Смедерево, јавних предузећа и установа, заслужнима су уручене захвалнице.

 

Овогодишњи добитници захвалнице су: Црвени крст Смедерево, Добровољно ватрогасно друштво Велика Плана, Добровољно ватрогасно друштво Смедеревска Паланка и Живко Младеновић, пензионисани радник Одељења за ванредне ситуације у Смедереву.

 

Одржана 167. седница Градског већа

20.фебруар 2015.

У четвртак, 19. фебруара 2015. године одржана је 167. седница Градског већа града Смедерева, на чијем дневном реду су биле теме из надлежности Градског већа града Смедерева.

 

Прихваћен је предложени Програм отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева, којим су обухваћене четири локације - прва обухвата 12 локација у Индустријском парку, а преостале три локације се налазе у Старој индустријској зони.  Изменама и допунама Закона о планирању и изградњи створена је обавеза јединици локалне самоуправе да донесе Програм отуђења грађевинског земљишта које је у јавној својини града Смедерева, како би се на основу Програма спроводили конкурси за отуђење појединих парцела. Одлуком коју је донела Скупштина града Смедерева на последњој седници, утврђено је да предлог уради Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, а Програм донесе Градско веће. Програм је донет у циљу привлачења нових инвестиција у области производних делатности, са циљем отварања нових радних места.

 

Градско веће је донело Програм за допуну Програма постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева. Ради се о допуни Програма за 16 локација на Коларском путу код Новог гробља, које се налазе на површини у јавној својини града Смедерева. Закључено је да Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште огласи јавно надметање за издавање јавне површине у закуп, за постављање привремених пословних објеката, најкасније до 1. марта 2015. године и да после спроведеног поступка достави комплетан извештај Градском већу о постигнутим ценама и излицитираним површинама.

 

Дата је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, број 430/2 од 13.02.2015. године. Одлука се односи на отуђење земљишта кп. бр. 233/96 КО Смедерево, површине 30 ари, уписано у лист непокретности број 14991 КО Смедерево као јавна својина Града Смедерева. Земљиште се отуђује поступком јавног надметања са почетним (најмањим) износом купопродајне цене за надметање, у износу од 37.000 евра (према процени Пореске управе Смедерево од 08.01.2015. године) за целу парцелу, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

Градско веће је дало сагласност на Одлуку о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева и задужило Комисију за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева да наведену Одлуку измени, да размотри постојећи Правилник и да Градском већу предложи нове критеријуме на основу којих би била расподељена средства.

 

Усвојени су предлози аката из области пословног простора, и донете следеће одлуке: Радивојевић Радосаву даје се у закуп пословни простор у Улици Краља Петра Првог број 10,  Стојановић Војкану даје се у закуп пословни простор у Улици Давидовићевој број 1, Јованић Гордани даје се у закуп пословни простор у Улици  17. октобра број 4 и задужује се Комисија за пословни простор да спроведе поступак давања у закуп пословног простора у Улици Бранка Радичевића број 6, Макрагић Дејану даје се у закуп пословни простор у Улици Краља Петра I број 17, Удружењу параплегичара Смедерево даје се у закуп пословни простор на Тргу Републике број 1-3 и Градском одбору Српског покрета обнове Смедерево даје се у закуп пословни простор у Улици Милоша Великог број 18 и споразумно се раскида Уговор о закупу пословног простора у Улици краља Петра Првог број 22 у Смедереву.

 

Почело чишћење Петријевског колектора

19.фебруар 2015.

У оквиру мера и радова за смањење ризика од поплава, после готово 20 година, почели су радови на чишћењу и уклањању муља из Петријевског колектора, као главног градског атмосферског колектора, који је стварао велике проблеме житељима Смедерева у близини његовог тока, нарочито у делу града од Гимназије до Аутобуске станице.

 

„Ми смо један од првих градова у Србији који је урадио План заштите од елементарних непогода, а пре њега и Процену заштите у ванредним ситуацијама. Озбиљно смо схватили задатак који је стављен испред нас и као командант Штаба за ванредне ситуације, и као најодговорнија, решила сам да системски и темељно решавамо проблеме заштите града. Један од битних проблема, што су показале саме поплаве, је чишћење канала како оних поред путева, тако и „црвеног канала", канала у Липама, и сада Петријевског колектора", рекла је поводом почетка радова градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић.

 

„Познато је да и мање кише доводе до избијања шахти код Гимназије, око Савремене, па и у Цвијићевој улици. Овај колектор није чишћен 20-так година, скоро да је потпуно замуљен и само је једна трећина у функцији. Ове године смо кроз раздео ванредних ситуација одвојили новац за чишћење канала у дужини од 1.500 метара. Првих 540 метара, од Дунава до железничке пруге  чисти ЈКП Водовод, а даље до Петријевског потока чисти локална самоуправа. Очекујем да чишћење канала буде завршено током пролећа, на задовољство грађана који ту живе, с обзиром да се ту слива и кишна канализација из читавог града, и са Царине и са Златног брда."

 

Градоначелница је објаснила да је у питању велики подухват и подразумева решавање једног битног проблема за град Смедерево, посебно зато што се добар део града налази испод коте Дунава. Зато се често дешавало да се приликом пораста нивоа Дунава, када је канал запушен, изливају воде на путевима, па чак и у подрумима многих зграда.

 

„Радови које изводи Водовод на првом делу моћи ће да почну када ниво Дунава буде опао, како би тај део колектора могао да се чисти. Други део колектора, од Железничке станице према граду, није везан са нивоом Дунава и почео је ових дана да се чисти."

 

Петријевски атмосферски колектор је зацевљени некадашњи Петријевски поток,  који представља главни градски атмосферски колектор, пречника је 2 метра и налази се под успором Дунава, односно неповољног улива у Дунав, услед чега долази до исталожавања наноса чије је уклањање у току.

 

Скупштина града Смедерева – 26. седница

18.фебруар 2015.

У петак, 13. фебруара 2015. године одржана је 26. седница Скупштине града Смедерева.

 

После усвајања Записника са претходне седнице и утврђивања дневног реда 26. седнице, Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину.

 

Донета је Одлука о именама Одлуке о коришћењу преосталих новчаних средстава по Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд и Ерсте Банк А.Д. Београд, број 400-5287/2014-08 од 19. августа 2014. године.

 

Скупштина је прихватила предложену Одлуку о измени и допуни Одлуке о одобравању посебних погодности за рад корисника „Слободне зоне Смедерево Д.О.О. Смедерево", као и Одлуку о измени и допуни Одлуке о одобравању посебних погодности за привредне субјекте који инвестирају на територији града Смедерева.

 

Одборници су се сагласили са предложеним одлукама о изради планова детаљне регулације, и то:  Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева, Плана детаљне регулације „Вучачки поток" у Смедереву, Плана детаљне регулације за проширење гробља у Вранову, Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне-Сектор југ у Смедереву, Плана детаљне регулације Агро-туристичког комплекса „Водањ" и Плана детаљне регулације блок Улица Сремска-Улица Милоша Обилића, потес Царина.

 

Донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, као и Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

 

Скупштина града Смедерева донела је и нову Одлуку о комуналном уређењу града Смедерева.

 

Одборници су донели Одлуку о доношењу Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева за период 2015 - 2019. године.

 

Скупштина је дала сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2014. годину.

 

Такође, дата је сагласност на Програме пословања, Планове рада и Финансијске планове за 2015. годину јавних предузећа, установа и организације, чији је оснивач град Смедерево, и то: Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, Јавног комуналног предузећа  Пијаце Смедерево, Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево, Радничког универзитета Смедерево у Смедереву, Дома здравља „Смедерево" у Смедереву, Туристичке организације града Смедерева и Апотеке „Смедерево" у Смедереву.

 

Скупштина је дала сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, број 01-VB/2 од 02.02.2015. године.

 

Донета су решења о давању претходне сагласности на предлоге Правилника о раду јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево, и то: Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево и Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево.

 

Донето је Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Апотеке „Смедерево" у Смедереву, као и Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву.

 

Одборници су донели и Решење о престанку заштите стабла храста Лужњака (QUERCUS ROBUR L.) у селу Липе на месту званом „У пољу".

 

Прихваћен је Извештај о резултатима спроведеног референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац.

 

Скупштина града Смедерева је на 26. седници донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Предшколске установе „Наша радост" Смедерево и Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Установи за предшколско васпитање и образовање „Наша радост" Смедерево.

 

Нова хала предата Финцима - у среду почиње производња

14.фебруар 2015.

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић и представник ПКЦ Групе, Милан Иванишевић потписали су у петак Записник о примопредаји новоизграђене хале финској компанији ПКЦ, чиме су створени и формални услови за почетак производње и сукцесивно упошљавање око 2.000 Смедереваца.

 

"Захваљујем се свима који су учествовали у овом послу, а пре свега ПКЦ Групи, која је имала довољно разумевања и стрпљења и која је заједно са нама пратила изградњу овог објекта у којем ће радити 2.000 Смедереваца. Урадили смо све у договореном року и испоштовали све уговорене обавезе. Свима се захваљујем што је овај објекат у рекордном року изграђен и што ће ускоро бити пуштен у рад, односно почети производња", рекла је градоначелница Смедерева.

 

Представник ПКЦ Груп, Милан Иванишевић, захвалио се Граду Смедереву на изградњи хале у року и оценио да, што се тиче финске компаније, није дошло до померања планова.

 

"Ми ћемо покренути производњу као што смо и планирали и већ смо убацили неке машине. Припремамо халу за почетак производње и први круг ће кренути већ наредне седмице. Имаћемо људе који ће радити у овој хали већ од 18. фебруара", поручио је Иванишевић.

 

Пре два месеца извршена је церемонијална предаја кључева хале површине око 20.000 метара квадратних коју је саградио Град Смедерево сопственим средствима и у рекордном року, за мање од четири месеца, а кључ хале је будућим закупцима предао премијер Србије Александар Вучић.

 

 

Одржана 166. седница Градског већа

12.фебруар 2015.

У четвртак, 12. фебруара 2015. године одржана је 166. седница Градског већа града Смедерева.

 

После усвајања записника са претходних седница, Градско веће се изјаснило поводом мишљења и предлога радних тела Скупштине града Смедерева о материјалима увршћеним у предлог дневног реда 26. седнице Скупштине града Смедерева, заказане за 13. фебруар 2015. године.

 

Затим се прешло на разматрање тема из надлежности Градског већа града Смедерева.

 

Градско веће је дало сагласност на План расподеле средстава буџета за финансирање градских месних заједница за 2015. годину, који је усклађен са Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину. Наведеном одлуком, поред осталих активности, предвиђен је и завршетак изградње објекта Месне заједнице „25. мај".

 

Донет је Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији града Смедерева за 2015. годину. Ове хигијенско-епидемиолошке мере, важне за заштиту становништва од заразних болести, предузимају се у циљу уништавања глодара и штетних инсеката као чинилаца у настанку заразних болести.

 

Прихваћен је Захтев БФЗ „ЗВЕЗДА" Смедерево за враћање једног пословног простора у Улици краља Петра I број 11 у Смедереву.

 

Одбијен је Захтев предузећа „FRUVITA" Д.О.О. Београд за ослобађање од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и дела обавеза по опомени 433-1-18/2014-04. Одобрено је да се постојећи дуг предузећа исплати на 12 месечних рата.

 

Такође, одбијен је Захтев AD „MILAN BLAGOJEVIĆ" Смедерево за умањење накнаде за заштиту и унапређивање животне средине по опомени 433-1-165/2014-04, а одобрено је да се дуг исплати на 12 месечних рата.

 

Прихваћен је Извештај Стручног тима за спровођење поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева. Комисија је осим Анализе постојећег система јавног превоза путника на територији града Смедерева и Одлуке о градском и приградском превозу путника на територији града Смедерева урадила и План линија градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева, чиме су се стекли законски предуслови за покретање поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева.

 

Градско веће је прихватило Информацију Центра за социјални рад Смедерево о остваривању права на бесплатан оброк (Народну кухињу) за период од 01.01. до 30.09.2014. године.

 

Такође, прихваћена је и Информација Љиљане Животић Живановић, члана Градског већа града Смедерева задужене за ресор рада и социјалне политике, о раду Народне кухиње у Смедереву у 2014. години. Контрола рада Народне кухиње је извршена по Закључку Градског већа и формирана је Комисија која контролише рад Народне кухиње једном месечно. Припрема хране и дистрибуција оброка за кориснике Народне кухиње, на основу непосредног увида и на бази анкета корисника, оцењена је позитивно.

 

Градско веће је прихватило Обавештење о реализацији Закључка Градског већа града Смедерева, од 25. септембра 2014. године, који се односи на Рукометни клуб Смедерево и обавезу достављања извештаја о лиги у којој се такмичи и начину на који је постигао тренутни статус.

 

Регионално решавање проблема комуналног отпада

10.фебруар 2015.

Стратешко решавање одлагања комуналног отпада на територији локалних самоуправа Подунавског и Браничевског управног округа, а пре свега градова Смедерева и Пожаревца, као и Ковина, било је у центру пажње данашњег састанка у Подунавском управном округу у Смедереву.

 

Састанку су, поред Радосава Цокића начелника Подунавског управног округа и Александра Ђокића начелника Браничевског управног округа, присуствовали мр Стана Божовић државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине задужена за екологију, др Берислав Векић државни секретар у Министарству  здравља, Иван Бошњак државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, др Јасна Аврамовић градоначелница града Смедерева, Миомир Илић градоначелник града Пожаревца и Тихомир Вукосављевић председник Скупштине општине Ковин.

 

Градоначелница Смедерева и иницијатор идеје регионалног превазилажења проблема комуналног отпада, др Јасна Аврамовић је рекла да изналажење решења између Пожаревца, Смедерева и Ковина даје већу могућност брже реализације и решавања проблема комуналног отпада, с обзиром на чињеницу да све регионалне стратегије и сви услови Европске уније инсистирају да регионалне депоније покривају више од 200.000 становника.

 

"Смедерево ће сада са Пожаревцем и Ковином имати 400.000 становника и сматрам да ћемо врло брзо наћи инвеститора који је спреман да сагради једно такво постројење, са жељом да сваки од градова учествује са што мање средстава у инвестицији, а да рачуни грађана не буду много већи од постојећих. Пошто смо решили планска документа, очекујем да за годину, годину и по решимо проблем комуналног отпада, односно изграђене објекте који ће почети да раде пуним капацитетом."

 

Домаћин скупа, начелник Подунавског управног округа Радосав Цокић рекао је да су се представници ових центара изјаснили да иду у заједнички пројекат, а начелници округа ће помоћи да и друге општине то подрже.

 

„Имамо апсолутну подршку представника министарстава који су данас присуствовали састанку", оценио је Цокић.

 

Начелник Браничевског управног округа, Александар Ђокић је изразио задовољство због постигнуте сагласности о заједничким циљевима, као и наду да "ћемо ускоро имати решење које ће задовољити све еколошке норме али и све грађане".

 

Државни секретар у Министарству пољопривреде и заштите животне средине задужена за екологију, мр Стана Божовић послала је поруку да је данашњи састанак био "јако добар".

 

"Крајњи циљ данашњег састанка је био управо унапређење животне средине и унапређење квалитета живота људи који живе у овим локалним заједницама, а пре свега питање управљања отпадом.  Присутни представници округа и локалних самоуправа имају максималну подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине и сви њихови предлози се поклапају са Стратегијом Владе Србије по питању управљања отпадом из 2010. године. Предлози који су били на састанку, а тичу се збрињавања комуналног, медицинског, опасног отпада, уклапају се и у стандарде ЕУ. Ми ћемо и даље, и у наредним корацима, пружити максималну стручну помоћ у припремама око документације и око планова и око стратегија. Важно је да су се они данас споразумели да иду ка заједничком циљу, ка унапређењу управљања отпадом у њиховим локалним самоуправама."

 

Државни секретар у Министарству здравља, др Берислав Векић је рекао да је овај састанак показао да три општине исто размишљају о решавању заједничког задатка - питања комуналног отпада и додао да је било речи и о медицинском отпаду, који је у Републици Србији, по количини, у порасту.

 

"Једна важна карика у решавању медицинског и фармацеутског отпада биће овај заједнички покушај решавања целокупног отпада у ова два округа. Постављени су одређени задаци и циљеви и ми се надамо да ће оперативна тела која су формирана, врло брзо изаћи са јасним резултатима, а наш наредни сусрет донеће и конкретне планове и циљеве за превазилажење решавања питања медицинског, фармацеутског, опасног и комуналног отпада."

 

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Иван Бошњак је изразио очекивање да оно што је било тема данашњег састанка као и пројекти који предстоје ка реализацији буду успешно спроведени управо заједничком координацијом и договорома, како локалних самоуправа, тако и државних органа. Он је као досадашње примере заједничких депонија навео оне у Посавини, између Сремског и Шабачког округа, затим регионалну депонију на територији Златиборског округа, заједничко предузеће које се организује у Средњебанатском округу на преласку у Јужнобачки округ, на територији Пиротског округа, затим на територији Врања и Лесковца.

 

"Тенденција измене Закона о локалној самоуправи биће управо такве да општине заједнички организују чак и поједине органе и јавна предузећа, али имају и заједничке службе као што је Заштитник грађана, Комунална полиција и сличне службе."

 

Градоначелник града Пожаревца Миомир Илић подсетио је да се на нивоу Републике Србије дуго решава питање тзв. Регионалних депонија.

 

"Град Пожаревац је на данашњем састанку подржао иницијативу коју је покренуо Подунавски управни округ и градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић, да заједно тражимо решења и ми смо прихватили да буде заједничка депонија за два округа и Општину Ковин. То ће бити брзо, ефикасно и можда пример за друге локалне самоуправе."

 

Општина Ковин ће покушати да у овом регионалном решењу пронађе свој интерес у решавању комуналног отпада. Сматрамо да је заједничка идеја и циљ, јефтинија и боља, казао је Тихомир Вукосављевић, председник Скупштине општине Ковин.

 

Одржана 163. седница Градског већа

05.фебруар 2015.

У четвртак, 5. фебруара 2015. године одржана је 163. седница Градског већа града Смедерева, на којој су разматрана питања из надлежности Скупштине града Смедерева.

 

Прихваћен је Нацрт и утврђен Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину, који ће бити достављен Скупштини града Смедерева на усвајање.

 

Пред одборницима ће се наћи и Предлог одлуке о изменама Одлуке о коришћењу преосталих новчаних средстава по Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд и Ерсте Банк АД Нови Сад, број 400-5287/2014-08 од 19. августа 2014. године, која ће се користити за реализацију нових инвестиционих пројеката у делу Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву, међу којима је планирана и изградња терминала за Слободну зону са пратећим објектима.

 

Прихваћен је Нацрт и утврђен Предлог одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и биће прослеђен Скупштини града на усвајање. Новина је да се уводе коефицијенти у складу са зоном и наменом објекта и биће ниже цене за потенцијалне инвеститоре, него што је био случај до сада, као и нове погодности у смислу остваривања права на попуст за недостајућу инфраструктуру. Постоје и друге новине, урађене у циљу побољшања услова плаћања, а у циљу стимулисања потенцијалних инвеститора и покретања изградње на територији града Смедерева.

 

Предложеним одлукама о измени и допуни Одлуке о одобравању посебних погодности за рад корисника Слободне зоне Смедерево д.о.о. и о измени и допуни Одлуке о одобравању посебних погодности за привредне субјекте који инвестирају на територији града Смедерева, биће ослобођени у потпуности од плаћања доприноса за уређење грађевинског земљиште за производне, складишне и инфраструктурне објекте.

 

Већници су прихватили нацрте и утврдили предлоге одлука о изради планова детаљне регулације и то: ПДР Вучачки поток у Смедереву, ПДР за проширење гробља у Вранову, ПДР дела Индустријске зоне-Сектор југ у Смедереву, ПДР Агро-туристичког комплекса Водањ, ПДР блок Улице Сремска-Улица Милоша Обилића, потес Царина и Одлука о изради измена и допуна ПДР за подручје Индустријске зоне Смедерево.

 

На 163. седници, Градско веће је прихватило Програм пословања ЈП Градска стамбена агенција  Смедерево за 2015. годину, План рада и Финансијски план Радничког универзитета Смедерево за 2015. годину, План рада и Финансијски план Дома здравља Смедерево за 2015. годину и Програм рада, Финансијски план Туристичке организације града Смедерева за 2015. годину и предложиће Скупштини града Смедерева да на исте да сагласност.

 

Донет је Закључак којим се прихвата Предлог за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Водовод Смедерево, број 01-ВБ/2 од 02.02.2015. године, а у складу са реализацијом II фазе КФВ пројекта. Преосталим уштеђеним средствима, планира се решавање неуралгичних тачака у водоснабдевању, по утврђеним приоритетима.

 

Скупштини града Смедерева биће достављени предлози решења о давању претходне сагласности на предложене правилнике о раду јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево и ЈКП Чистоћа Смедерево, који су усаглашени са важећим Законом о раду.

 

 

Више новца од издавања пословног простора

04.фебруар 2015.

Град Смедерево планира у овој години приход од 123 милиона динара, по основу издавања пословног простора, што је 100 милиона више него лане, пре свега, захваљујући издавању новоизграђене хале финској компанији ПКЦ.

 

Смедерево је у 2014. години, по основу давања у закуп пословног простора, приходовало 22.249.224,00 динара.

 

Пословни простор којим располаже локална самоуправа подељен је у три зоне - екстра, прва и друга зона.

 

Почетна цена закупа пословног простора је различита у зависности од намене. За производна занимања, као што је занатство, у екстра зони, почетна цена по метру квадратном износи 265,80 динара.

 

Такође у екстра зони, за услужне делатности, агенције и слично, почетна цена је 398,70 динара по квадрату, док је највиша почетна цена за трговину и угоститељство и износи 522 динара по квадратном метру.

 

Град Смедерево, као и све локалне самоуправе у Србији, а у складу са законом, реализује решења Агенције за реституцију Републике Србије о враћању имовине бившим власницима.

 

Град Смедерево је до сада вратио некадашњим власницима, односно њиховим законским наследницима укупно 8 пословних и 1 подрумски простор, а у току је поступак враћања 4 локала у строгом центру града и главној пешачкој зони, у Улици краља Петра.

 

 

Одржана 162. седница Градског већа

03.фебруар 2015.

У уторак, 3. фебруара 2015. године одржана је 162. седница Градског већа града Смедерева.

 

Градско веће града Смедерева донело је Решење о давању сагласности на Правилник о начину, условима и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева.

 

Правилник је претходно донела Комисија за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева на седници одржаној 02.02.2015. године.

 

Одлучено је да данас буде објављен конкурс, а да се конкурсна документација достави у року од седам дана, од дана објаве на сајту Града Смедерева.

 

Обавештење о наведеном конкурсу биће објављено и у програму ЈП Телевизија Смедерево.

 

 

Ревија иранског филма

02.фебруар 2015.

У оквиру фебруарске програмске понуде Центра за културу Смедерево публика ће имати ексклузивну прилику да у оквиру ревије иранског филма бесплатно погледа одабрана филмска остварења из савремене иранске продукције.

 

Уметничка вредност, озбиљност, рафинираност у обради тематике допринели су експанзији иранске кинематографије и њеној заступљености на реномираним филмским фестивалима. Осам филмова укључених у ревију иранског филма сведочи о истанчаном сензибилитету иранских редитеља и њиховој окренутости духовним и хуманистичким темама, богатству и проблематичности човековог душевног и друштвеног живота.

 

Пројекције ће се одигравати од 2. до 5. фебруара и од 9. до 12. фебруара у биоскопској дворани са почетком у 19 сати. Ревију иранског филма ће 2. фебруара у 19 сати у Биоскопској дворани Центра за културу Смедерево отворити аташе за културу Амбасаде Ирана у Београду др Махмуд Шалуи. Након тога биће приказан филм „Супер стар". Пројекција филма  „Једно од нас двоје" одржаће се 3. фебруара,  филм „Соломоново краљевство"  приказиваће се 4. фебруара, а 5. фебруара биоскопску публику очекује филмско остварење под насловом „Алцхајмер".

 

У другој седмици фебруара такође занимљива и квалитетна  филмска дела која долазе са иранског подручја. На репертоару ће бити филм „Боја раја" чија ће се пројекција одиграти 9.фебруара. Наредног дана, 10.фебруара, следи филм „Тако близу, тако далеко" , а 11. фебруар датум је резервисан за филм „Време је за љубав". Последњи остварење које ће поклоници филмског стваралаштва  моћи да виде као део ревије иранског филма у Смедереву, 12. фебруара, је „Сунце свима једнако сија".

 

Ревија иранског филма реализује се у сарадњи са Културним центром Амбасаде Ирана у Београду.

 

 

Нушићева награда за животно дело Радмили Живковић

31.јануар 2015.

Драмска уметница из Београда, Радмила Живковић, овогодишња је добитница „Нушићеве награде за животно дело глумцу-комичару" која се додељује на позоришном фестивалу „Нушићеви дани" у Смедереву.

 

Једногласну одлуку донео је трочлани жири у саставу: Светлана Бојковић, драмска уметница из Београда, председник, Светозар Рапајић, професор режије на ФДУ у Београду и професор глуме на Приштинском универзитету, и мр Татјана Лазаревић-Милошевић, професор књижевности из Смедерева.

 

Награда ће прослављеној глумици Радмили Живковић бити уручена на предстојећим 32. „Нушићевим данима" у Смедереву.

 

Селектор овогодишњег фестивала који ће бити одржан од 16. до 25. априла је Братислав Петковић, драмски писац и редитељ из Београда.

 

„Нушићеве дане" у Смедереву организује Центар за културу, а покровитељи фестивала су Град Смедерево и Министарство културе и информисања Републике Србије.

 

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

30.јануар 2015.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Кабинет градоначелника

Број: службено / 2015 - 08

Датум: 30. 01. 2015. године

С М Е Д Е Р Е В О

  

  

  

  

  

УПОЗОРЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

                        ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ                      

 

 

 

 

На основу упозорења које је добијено од Хидрометеоролошког завода Србије, Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева упозорава грађане да олујни и оркански удари ветра могу да направе већу штету на покретној и непокретној имовини.

 

Упозоравају се грађани да обезбеде терасе, кровове, а власници локала, тенде и спољни мобилијар. Могуће су штете и на дрвећу у парковима и у двориштима, па се упозоравају грађани да дрвеће склоно паду обезбеде, а ако су на јавној површини да позову екипе  ЈКП Зеленило на телефон број: 064/8476611-Радиша Милић, управник Зеленила.

 

Упозоравају се и грађевинари да обезбеде објекте, скеле и кранове, због опасности од пада и озбиљног повређивања грађана.

 

По најави ХМЗС на територији Подунавског округа удари олујног ветра биће око 24 метра у секунди.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Kомандант

Градског штаба за ванредне ситуације

                                                                                     Др Јасна Аврамовић

  

 

 

 

 

Светосавска академија 2015.

27.јануар 2015.

Светосавска академија, као централни програм 26. Смедеревских светосавских свечаности, у оквиру које су уручене традиционалне награде и признања - Светосавска повеља и Награда за стваралаштво младих, одржана је у понедељак увече у Центру за културу Смедерево.

 

Добитник Светосавске повеље за 2014. годину је Горан Аврамовић, магистар медицинских наука и начелник Одељења за општу хирургију Опште болнице „Свети Лука" Смедерево, док су добитници  Награде за стваралаштво младих, ученици Музичке школе „Коста Манојловић" у Смедереву, Вељко Ненадић и Милан Лазић, освајачи бројних награда у земљи и иностранству.

 

У образложењу Комисије за доделу признања и награда, поред осталог се наводи да је овогодишњи добитник највишег признања града Смедерева, Светосавске повеље, mr sc. med. dr Горан Аврамовић, са групом хирурга, зачетник лапароскопске хирургије жучне кесе, као и лапароскопије у хирургији колона и вентралних кила. Аутор је и коаутор више радова из области ултразвучне дијагностике. Стручни сарадник је за ЕУ интеграције-међународна сарадња. У току свог дугогодишњег рада показао је изузетну стручност, залагање и хумани приступ у лечењу пацијената, а 2014. године је урадио своју 2000-ту операцију на Хируршком одељењу у Смедереву.

 

Добитници Награде за стваралаштво младих су ученици Музичке школе "Коста Манојловић", Вељко Ненадић и Милан Лазић.

 

Вељко Ненадић, ученик другог разреда Музичке школе „Коста Манојловић" на вокално-инструменталном смеру, одсек клавир. Добитник је више од двадесет награда на пијанистичким такмичењима која се налазе у календару такмичења Министарства просвете. Почео да се бави компоновањем са 9 година, а први нотни запис је написао са 10. До сада је на свим такмичењима за композицију побеђивао, укупно 14 пута. Најзначајније су: две победе 2013.године (Балканска свита) и 2014.године (Дунавска рапсодија) на такмичењу у Америци, као и прво место у Шпанији 2013.године. На домаћим такмичењима значајне су две победе, 2013. и 2014. у Београду и четири прве награде на међународном такмичењу у Крагујевцу. Једини је пијаниста који на клавирским такмичењима изводи сопствене композиције и то са великим успехом.  Вељко Ненадић је 5. јануара ове године по трећи пут за редом победио на такмичењу „Golden Key Music Competition" у Америци, овог пута са јединственом композицијом за дудук, фрулу и клавир „Источни ветар".

 

Милан Лазић, ученик Музичке школе „Коста Манојловић", одсек хармоника. До сада је освојио 16 награда и то све прве, од којих је 10 пута био лауреат и 3 пута апсолутни победник такмичења. Издвајају се прве две награде на Републичком такмичењу и Фестивалу музичких и балетских школа Србије. Ласкаву титулу „Првак света на хармоници" понео је 2014 године на Интернет музичком такмичењу, где је учествовало више од 120 такмичара из целог света. Лазић је победио у категорији свих старосних група.

 

На свечаној академији су уручени и  сребрњаци града Смедерева - Генералном секретаријату Владе Србије, за успешну сарадњу у различитим областима, посебно у туристичком отварању за јавност Виле "Златни брег" и Милији Баровићу, власнику предузећа ИТГ, који је био на челу конзорцијума приликом изградње хале површине 20.000 квадрата за финску фабрику каблова, завршеној у рекордном року, за мање од 4 месеца.

 

Председник Организационог одбора 26. Светосавских свечаности и председник Скупштине града Смедерева, Бранче Стојановић, уручио је и монографију "Саборник манастира српских" Горану Ђорђевић, директору Међународног фестивала "Смедеревска песничка јесен", за заслуге на пољу развоја културе града Смедерева.

 

Беседник на Светосавској академији био је др Мило Ломпар, редовни професор на Филолошком факултету Универзитета у Београду на катедри за српску књижевност са јужнословенском књижевношћу, где предаје Српску књижевност XVIII и  XIX века и Културну историју Срба.

 

У музичком делу програма наступили су Црквени хор "Слога" и ученици Музичке школе "Коста Манојловић", а публици су се пригодним програмом представили и ученици школе домаћина, Економско-трговинске школе Смедерево.

 

Светосавске свечаности, које се одржавају од 20. до 28. јануара, организују смедеревске установе у култури, основне и средње школе, под покровитељством Града Смедерева.

 

Стабилно грејање

26.јануар 2015.

Прва овогодишња седница Управног одбора Пословног удружења "Топлане Србије" (ТОПС), на којој су разматрана питања у вези са досадашњим током грејне сезоне, снабдевеношћу тржишта енергентима и отварањем тржишта гаса, одржана је у четвртак у смедеревском Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању.

 

Председник Управног одбора ТОПС-а, Дејан Стојановић, сазвао је седницу у чијем раду су учествовали представници топлана Србије из 15 градова и општина. Седници, коју је отворио Милован Лечић, директор ПУ ТОПС-а, присуствовао је и Зоран Предић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике Републике Србије, који је оценио да је Србија добро снабдевена енергентима.

 

"Сматрам да смо у доброј позицији када је реч о обезбеђивању стабилности снабдевања енергентима, што је и основни задатак нашег министарства. Имамо довољне количине гаса, односи руских партнера преко Србијагаса. Што се тиче Нафтне индустрије Србије, они у довољној количини  имају производњу мазута и врше снабдевање топлана. Такође, када је у питању снабдевање угљем, мислим да су ствари углавном нормализоване и за оно што су, пре свега, приоритетни потрошачи, који имају један шири друштвени интерес, у које убрајам и системе даљинског грејања, да су снабдевени довољним количинама угља у овом тренутку. У министарству добијамо дневне извештаје, пратимо ситуацију и без обзира на све проблеме, па и оне који су међународне природе, украјинска криза и слично, Србија је добро снабдевена енергентима", изјавио је Зоран Предић, државни секретар у Министарству рударства и енергетике Републике Србије.

 

У Смедереву је ситуација са даљинским грејањем стабилна и мазута има у довољним количинама, оценио је домаћин скупа, Владимир Кулагић, вршилац дужности директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево,  изразивши задовољство што је овакав скуп одржан у Смедереву.

 

 "Има довољно енергената за наредне четири недеље, месец дана. Успели смо, захваљујући Министарству енергетике и Дирекцији за робне ресерве, да обезбедимо количине које гарантују рад у наредном периоду и да грађани буду задовољни. Могу да кажем да је ситуација слична периоду од раније. Без обзира на окружење и сложеност финансијске ситуације, како у држави, тако и шире, постоји одређен број људи који не плаћа своје услуге. То је, просто, такав начин размишљања. Од прошле године су активни судски извршитељи. Имам утисак да то даје боље ефекте, да су корисници, односно, неплатише, најпре мислили да ће то проћи лако, као раније, али се то није десило. Дакле, имамо добре ефекте што се тиче судских извршитеља и очекујемо да ће све више корисника доћи код нас, кад добије опомену, да се потпише Споразум о репрограму дуга, а не да дозволи да оде његов кредит код судског извршитеља. То повећава трошкове за више од 5.000, колико ми је познато, по једном предмету", рекао је Кулагић.

 

Одржана 161. седница Градског већа

26.јануар 2015.

У четвртак, 22. јануара 2015. године одржана је 161. седница Градског већа града Смедерева.

 

У првом делу седнице разматрана су питања из надлежности Скупштине града Смедерева.

 

Већници су прихватили Нацрт, утврдили Предлог одлуке о доношењу Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева за период 2015-2019. године и упутили Скупштини града Смедерева на усвајање. Предложени документ садржи циљеве унапређења социјалне заштите, а из ове Стратегије требало би да проистекну акциони планови.

 

Прихваћени су нацрти и утврђени предлози решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Aпотеке „Смедерево" у Смедереву и о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву и биће упућени Скупштини града Смедерева на усвајање.

 

Градско веће је прихватило програме пословања за 2015. годину јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и предложило Скупштини града Смедерева да на исте да сагласност и то: Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, Јавног комуналног предузећа  Пијаце Смедерево и Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево.

 

Извештај о резултатима спроведеног референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац биће такође прослеђен Скупштини града Смедерева.

 

У наставку седнице разматрана су питања из надлежности Градског већа града Смедерева.

 

Градско веће је дало накнадну сагласност директору Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево за потписивање Уговора са Републичком дирекцијом за робне резерве.

 

Прихваћен је предложени Програм оптималног организовања ауто-такси превоза на територији града Смедерева. Чланом 46. Одлуке о ауто-такси превозу одређено је да Градско веће у року од 60 дана од дана ступања на снагу Одлуке о ауто-такси превозу, на предлог Групе за саобраћај, доноси Програм којим се дефинише оптимално организовање такси превоза на територији града Смедерева. Одлука је ступила на снагу 24.11.2014.  године.

 

Градско веће је усвојило предлоге аката из области пословног простора и то: Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици краља Петра Првог број 17 Привредном друштву „Ујка Вања" доо Смедерево, Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици краља Петра I број 22 у Смедереву, Градском одбору Српског покрета обнове, Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици краља Петра I број 22 у Смедереву, ОО Црвеног крста Смедерево, Предлог за давање у закуп пословних простора у Улици краља Петра I број 11 у Смедереву, БФЗ „ЗВЕЗДА" из Смедерева, Предлог за давање у закуп пословног простора на Тргу Републике број 5 у Смедереву, Српској православној црквеној општини Смедерево, Предлог за давање у закуп пословних простора СТР „POSITIVE +" Владимиру Јанчићу ПР СМЕДЕРЕВО у Улици краља Петра I број 22 у Смедереву и ТР „СЛАТКА КУЋА „МЕДЕНА" Весни Голубовић ПР Смедерево у Улици Карађорђевој број 2-4 у Смедереву, Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици Карађорђевој број 2-4 у Смедереву СЗППР „Код ловца" Предрагу Михајловићу ПР Смедерево, Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици краља Петра I број 10 у Смедереву УР „КАФЕ ЋОШАК" Радосаву Радивојевићу ПР, Предлог за давање у закуп пословног простора на Тргу Републике број 1-3 у Смедереву „BLUE TRAVEL WORLD" D.O.O, Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици Филипа Вишњића број 1 Градском одбору Српске радикалне странке Смедерево, Предлог за увођење у Евиденцију пословног простора града Смедерева три пословна простора која ће Град преузети од Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, Предлог решења о давању на коришћење без накнаде пословног простора - канцеларија број 41, површине 21,50 м2 у згради на Тргу Републике број 1-3 у Смедереву (Подунавски управни округ), Предлог решења о давању на коришћење без накнаде пословног простора у Улици Карађорђевој број 2-4 у Смедереву Здравственој установи Апотека „Смедерево" у Смедереву, Предлог по захтеву Дејана Грујића ПР из Смедерева за споразумни раскид Уговора о закупу пословног простора, Предлог по захтеву Соње Крстић ПР из Смедерева за споразумни раскид Уговора о закупу пословног простора, Предлог за отказ уговора о закупу пословног простора који је закључен са Драганом Драгутиновићем ПР из Смедерева, Предлог по захтеву закупца Станковски Драгана ПР за одобравање извођења радова на закупљеном пословном простору.

 

Затим су разматране информације надзорних одбора о стању јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и усвојени предлози мера за стабилизацију и то: Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево и Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево.

 

Градско веће је одлучивало и по жалбама изјављеним против аката Комисије за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица које имају боравиште/пребивалиште на територији града Смедерева и то: Жалба Љубинке Кораћ из Смедерева, изјављена на Решење Комисије, Жалба Јована Веселиновића из Смедерева, изјављена на Решење Комисије, Жалба Душана Полимца из Сараораца, изјављена на Закључак Комисије и Жалба Недељка Живковића из Смедерева, изјављена на Решење Комисије. Све жалбе су одбијене на предлог стручних служби као неосноване.

 

Ликовна изложба у реконструисаном простору Музеја у Смедереву

23.јануар 2015.

У среду је отворен реконструисани изложбени простор Музеја и представљена ликовна изложба "20. век - избор дела из збирке ликовне уметности Музеја у Смедереву", ауторке мр Снежане Цветковић, вишег кустоса Музеја у Смедереву.

 

Бројне посетиоце, поред домаћина, поздравила је Оливера Марковић, виши саветник и начелник Одељења за заштиту културног наслеђа у Министарству културе и информисања Републике Србије, а изложбу је отворио председник Скупштине града Смедерева, Бранче Стојановић.

 

Предвиђено је да изложба траје до манифестације Ноћ Музеја, односно до 1. маја.

 

Изложба је организована у оквиру разноврсног програма 26. Смедеревских светосавских свечаности, који организују Музеј, Народна библиотека, Центар за културу, Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево и основне и средње школе, од 20. до 28. јануара.

 

У Музеју ће наредне среде бити одржано и предавање "Свети Сава у српској култури и уметности 19. века". Говориће др Ненад Макуљевић, професор на катедри за историју уметности Филозофског факултета у Београду.

 

У једној од организационих јединица Музеја у Смедереву, Градској галерији савремене уметности, у идући понедељак, биће свечано отворена изложба студената мастер студија Факултета ликовних уметности у Београду Мастер 2015.

 

Завршена пројектна документација за путоказно туристичку сигнализацију

17.јануар 2015.

Председник Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева, Горан Крчмаревић, саопштио је у петак да је завршена пројектна документација за путоказно туристичку сигнализацију на територији града Смедерева, коју је затим уручио представнику Туристичке организације града Смедерева, Горану Јовшићу.

 

„Туристи који су до сада посећивали наш град нису имали јасну слику где се налазе историјски и културни споменици и ово је само први корак у решавању овог питања. Извршењем овог пројектног задатка, град ће изгледати лепше, а туристима ће бити олакшан приступ споменицима и институцијама на територији нашег града", рекао је Крчмаревић.

 

Савет за безбедност саобраћаја је, према његовим речима, дошао на ову идеју приликом израде пројекта путоказно саобраћајне сигнализације, који је кровни документ у овој области, чија се финална верзија још увек прати и дорађује, а завршетак очекује у првој половини године.

 

Крчмаревић је додао да је у изради пројекта, која је трајала око годину дана, учествовала Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП Смедерево, носилац пројекта је био Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева, а за оба пројекта су издвојена средства у висини од око 500.000 динара.

 

Представник Туристичке организације града Смедерева, Горан Јовшић, захвалио се на стручно урађеном планском документу и додао да ће се Смедерево коначно сврстати у ред градова који имају туристичку сигнализацију.

 

„На нама је да врло брзо омогућимо да се грађани Смедерева и посетиоци Смедерева лакше сналазе и долазе до наших туристичких потенцијала, као што су Тврђава, Вила, Кеј или Вински град, па и до објеката значајних за спортски туризам, попут Спортске хале и Стадиона, до којих се стиже аутобусима", казао је Јовшић.

 

Јовшић је истакао да је ово важан плански документ који је неопходна основа при аплицирању на домаћим и страним конкурсима за добијање средстава потребних за извршење пројектног задатка.

 

 

 

Представљен Театар у тврђави 2015.

14.јануар 2015.

Председник Организационог одбора позоришног фестивала Театар у тврђави и драмски писац, Радослав Павловић, најавио је данас овогодишњи фестивал, који ће бити одржан од 6. до 11. јула у Малом граду Смедеревске тврђаве и који ће имати фестивалску премијеру.

 

Овогодишињи фестивалски програм је највећим делом конципиран, рекао је Павловић,  а нову фестивалску сезону у овом јединственом амбијенталном простору описао као „нешто свеже, на врховима прстију, амбициозније". Он је изразио мишљење да ће публика имати прилику да се забави и да се осећа да је важно што се налази у том простору.

 

„Оно што знамо сигурно, то је да ће ове године Смедерево имати фестивалску премијеру. Реч је о драматизацији романа Дуге ноћи и црне заставе, аутора Дејана Стојиљковића, тренутно најтиражнијег писца у Србији и регији. Роман се дешава две године пре Косовске битке и у коме су сви историјски и митски јунаци. Написан је врло вешто и до сада је продат у 50.000 примерака, а превели су га Немци, Холанђани, Италијани.."

 

Павловић је казао да је драматизација урађена недавно, у режији Ивана Вуковића. Представа ће имати 30-так јунака, међу којима су и познати београдски глумци са великог платна, из филмова као што је Монтевидео. Према његовим речима, костиме ће радити једна од најбољих костимографкиња код нас, а публика ће видети  уживо реалне костиме из 14. века, попут оних који се могу видети у Жичи, Раваници, Студеници.

 

У продукцији фестивалске премијере, учествују Град Смедерево и позоришта из Ниша и Шапца. Представа ће први пут бити изведена у Малом граду, 10. јула, као и прва реприза која ће 11. јула затворити фестивал.

 

Говорећи о концепцији фестивала, Павловић је рекао да је Театар у тврђави покушај да се  направи нови фестивал „који није Битеф" попут сличних у Србији.

 

„Да не будемо сви плавушани, нека буде неко бринета, неко црнка, да постоји нека разлика. Тако се дошло до термина који је заштитни знак фестивала „Кретање". Кретање у смислу да видимо шта се дешава од квалитета, од врлина у позориштима у Србији и региону."

 

Павловић је навео да ће на репертоару бити и једна, како је оценио, фантастична представа Театра Маска из Букурешта, Ромео и Јулија по Шекспиру. Осим Румуна, долази и једна представа из Лесковца, Чеховљев Галеб у режији Јовице Павића. Он је изразио очекивање да ће до средине фебруара бити дефинисан програм овогодишњег Театра у тврђави, у оквиру којег ће бити приказано 6 представа.

 

Павловић је на постављено питање у вези са буџетом фестивала, рекао да су паре увек проблем.

 

„Култура кошта, само је питање да ли паре бацате кроз прозор или их трошите разумно. Да ли ћете имати 500 места или, као на једној представи недавно у Смедереву, четири продате улазнице. Дакле, ако буде било пуно, онда ће сваки динар имати смисла. Фестивал ће коштати, уз помоћ спонзора, исто или нешто мало више него прошле године. Углавном, око седам пута мање него ранијих година", истакао је Павловић.

 

Оцењујући прошлогодишњи фестивал, први Театар у тврђави, Павловић је подсетио на посету у последња четири фестивалска дана, нарочито у последња два дана, када је била „незамислива гужва".

 

„То значи да су гледаоци прихватили и, из тог угла, могу да сматрам да је та промена у ходу била врло успешна и да смо ми, који смо овај посао водили, презадовољни, зато што и фестивали и представе служе да би их неко гледао", закључио је председник Организационог одбора позоришног фестивала Театар у тврђави, Радослав Павловић.

 

Покровитељ позоришног фестивала Театар у тврђави је Град Смедерево, а реализатор Центар за културу Смедерево.

 

 

 

Дочек српске Нове године

10.јануар 2015.

У уторак, 13. јануара у Винском граду биће организован дочек српске Нове године са почетком у 22.00 часа. Наступиће група "Банатски кицоши". На неколико места у Винском граду ће се служити кувано вино, ракија и чај по повољним ценама. Организатор програма је Град Смедерево.

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

08.јануар 2015.

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева данас је одржао 66. седницу, којом је председавала др Јасна Аврамовић, командант Штаба и градоначелник Смедерева и на којој је констатовано да су сви путеви на територији града Смедерева проходни.

 

Према информацијама Одељења саобраћајне полиције Полицијске управе у Смедереву, у претходном периоду се догодила само једна саобраћајна незгода у Карађорђевој улици са материјалном штетом и у којој није било повређених.

 

На појединим деоницама локалних путева задржао се танак слој угаженог снега и леда. Када температура буде око нуле,  ови путеви на којима је претходно посипана со или мешавина соли и ризле, биће  третирани и мешавином соли и калцијум хлорида.

 

Договорено је да јавна комунална предузећа обезбеде довољне количине агрегата и да очисте нагомилани снег на тротоарима. ЈКП Зеленило за ове потребе уступиће специјализовано возило „Авант", које ће посипати мешавину соли и калцијум хлорида на тротоарима, као и у попречним градским улицама.

 

Градски штаб за ванредне ситуације издао је препоруку Саобраћајном преузећу Ласта да квалитетније одржава прилазне путеве својој гаражи и аутобуској станици.

 

Упозоравају се грађани на најављену ледену кишу у ноћи између четвртка и петка и саветују да без преке потребе не излазе из домова, а ако то чине буду опрезни у саобраћају.

 

Градски штаб за ванредне ситуације заседаће по потреби, а оперативно ће наставити да  координира рад свих јавних комуналних предузећа у оквиру зимске службе.

 

  

  

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 

Одржана 160. седница Градског већа

06.јануар 2015.

У понедељак, 5. јануара 2015. године одржана је 160. седница Градског већа града Смедерева.

 

Након усвајања записника са 158. и 159. седнице Градског већа града Смедерева, разматране су теме из надлежности Скупштине града Смедерева.

 

Прихваћен је Нацрт и утврђен Предлог одлуке о комуналном уређењу града Смедерева и биће прослеђен Скупштини града на усвајање. Новом Одлуком о комуналном уређењу града Смедерева дефинишу се надлежности јавних предузећа и јавних комуналних предузећа и усаглашавају са позитивним прописима.

 

Градско веће је прихватило Нацрт и утврдило Предлог решења о престанку заштите стабла храста лужњака (QUERCUS ROBUR L.) у селу Липе на месту званом „У пољу). Како ово природно добро физички не постоји, то више и не постоје услови за заштиту (Решењем Скупштине општине Смедерево стабло је 1971. године стављено под заштиту као природни споменик). Решење је предложено на основу утврђеног чињеничног стања, у складу са законским одредбама и на предлог Завода за заштиту природе Србије.

 

Такође су прихваћене Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево за 2014. годину, које је донео Надзорни одбор на седници одржаној 27.11.2014. године и предлаже се Скупштини града Смедерева да на исте да сагласност: Разлог за доношење Измене и допуне програма пословања Предузећа јесте статусна промена – издвајање Службе хигијене односно дела делатности (послови чишћења и прања улица и зимске службе) и припајање исте ЈКП Чистоћа Смедерево, као и Споразум о преузимању 30 запослених са припадајућим основним средствима од 01.10.2014. године.

 

Из надлежности Градског већа усвојени су предлози за стављање ван снаге закључака Градског већа због усклађивања са законом и то: Закључка Градског већа града Смедерева, број 020-184/2014-07 од 4. децембра 2014. године којим се прихвата Нацрт, утврђује Предлог и предлаже Скупштини града Смедерева да донесе Одлуку о изради Плана детаљне регулације Агро-туристичког комплекса „Водањ“ у Водњу, Закључка Градског већа града Смедерева, број 020-185/2014-07 од 4. децембра 2014. године којим се прихвата Нацрт, утврђује Предлог и предлаже Скупштини града Смедерева да донесе Одлуку о изради Плана детаљне регулације „Вучачки поток“ у Смедереву и Закључка Градског већа града Смедерева, број 020-186/2014-07 од 4. децембра 2014. године којим се прихвата Нацрт, утврђује Предлог и предлаже Скупштини града Смедерева да донесе Одлуку о изради Плана детаљне регулације за проширење гробља у Вранову

 

Градско веће дало је сагласност на Измене и допуне плана расподеле средстава буџета за финансирање градских месних заједница за 2014. годину и на Измену и допуну Финансијског плана сеоских месних заједница града Смедерева за 2014. годину, у складу са ребалансом буџета града Смедерева за 2014. годину.

 

Постигнута је сагласност на Измене Програма одржавања Градског сметлишта за одлагање комуналног отпада у Годоминском пољу за 2014. годину, које је усвојио Надзорни одбор ЈКП Чистоћа Смедерево, на седници одржаној 18.12.2014. године. ЈКП Чистоћа је задужено да припреми информацију, у циљу расписивања тендера за одвожење комуналног отпада на другу територију. У том смислу, потребно је организовати примарну селекцију отпада. Једну седницу Градског већа после српске Нове године посветити ЈКП Чистоћа.

 

Члановима Градског већа предложена су акта из области пословног простора и то: Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици краља Петра I број 22 у Смедереву, Градском одбору Демохришћанске странке Србије Смедерево. Због реституције одлучено је да се одбије захтев, а предложено је да се политичке странке које користе пословне просторе у власништву града Смедерева у Улуци краља Петра, преселе из централне пешачке улице.

 

У вези са осталим пословним просторима донета су следећа акта: Решење о давању на коришћење без накнаде пословног простора у Анексу објекта у Улици омладинској број 1 у Смедереву Министарству правде Републике Србије за потребе рада Основног јавног тужилаштва у Смедереву, Решење о давању на коришћење без накнаде пословног простора на Тргу Републике број 1-3 у Смедереву Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Закључак о отказу Уговора о закупу пословног простора који је закључен са БФЗ „СЛОБОДА“ из Смедерева, Закључак о раскиду Уговора са Јелицом Илић из Смедерева за споразумни раскид Уговора о закупу пословног простора, Закључак по Решењу Агенције за реституцију Републике Србије за враћање пословних простора у Улици краља Петра I број 15 у Смедереву, Одлуку за поништавање тачке 2. Одлуке Градског већа града Смедерева, број 361-132/2014-07 од 11.10.2014. године, Одлуку за поништавање Одлуке Градског већа града Смедерева, број 361-195/2014-07 од 4.12.2014. године, као и  Одлуку по захтеву Агенције за пословне и детективске услуге „Старт 2000“ Љиљане Ђурић ПР за продужење Уговора.

 

У вези са Информацијом по Захтеву Милана Костића ПР из Смедерева за одобравање репрограма дуга, исти је одбијен из разлога што је рачун предузетника у блокади и закупац задужен да до 31. јануара 2015. године измири сва дуговања по основу закупнине за пословни простор и утрошену електричну енергију, у супротном ће Уговор дефинитивно бити раскинут.

 

Градском већу достављене су информације о реализацији програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево за III квартал 2014. године и то: Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево и Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево. Информације су обавезне да се доставе у прописаном року Министарству, а по Закључку Градског већа достављају се и Градском већу. Поводом пословања ЈКП Пијаце Смедерево, биће одржан састанак са руководством Града Смедерева и менаџментом Предузећа, на коме ће се расправљати о свим актуелним проблемима и предложити мере за реализацију истих.

 

Потом су разматране информације надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево, у вези са Закључком Градског већа града Смедерева о мерама за стабилизацију предузећа и то:

Информација Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево о стању Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево.  Извештај о раду Надзорног одбора је прихваћен, али је закључено да је потребно исти допунити предлогом мера за побољшање стања. Овом приликом је речено да је Републичка комунална инспекција, која је недавно била у Смедереву, наложила да се стриктно спроводи закон, по којем само ЈКП Водовод може да врши наплату услуге дистрибуције воде за пиће и у сеоским месним заједницама, и да се та неправилност исправи у року од 60 дана.

Прихваћена је и похваљена Информација Надзорног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево о стању Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево. Том приликом је речено да Предузеће тренутно на залихама има 265 тона мазута, што је довољно за 10-так дана.

Усвојена је и Информација о реализацији мера по Одлуци Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, сходно закључку Градског већа града Смедерева, број 037-678-1/2014-07.

 

Последња тачка о којој се одлучивало је по Жалби Младена Ћуића из Смедерева, изјављеној против Решења Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за инспекцијске послове, Групе за комуналну инспекцију Градске управе Града Смедерева, број 353-5-484/2014-05 од 26.09.2014. године. Жалба је одбијена као неоснована, зато што је поменута странка непрописно паркирала моторно возило на јавној површини која представља пешачку комуникацију.

 

 

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

06.јануар 2015.

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева данас је одржао 65. седницу, којом је председавала др Јасна Аврамовић, командант Штаба и градоначелник Смедерева.

 

Према извештајима са терена, путеви на територији града Смедерева су проходни, а саобраћај се одвија успорено. По подацима Одељења саобраћајне полиције ПУ Смедерево, током претходне ноћи није било саобраћајних незгода. Излаз према ауто путу на правцу Петријево - Водањ је проходан.

 

Аутобуски саобраћај је током јутра био отежан, а све линије према селима су одржане.

 

ЈКП Чистоћа располаже довољним количинама соли и калцијум хлорида и одржаваће градске саобраћајнице по приоритетима, као и локалне путеве по потреби.

 

 ЈКП Зеленило одржаваће тротоаре и јавне површине и наставити третирање течним калцијум хлоридом.

 

Јавна комунална предузећа ће и за време предстојећих празника организовати целодневна дежурства.

 

Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију продужиће грејање на Бадњи дан до 22 сата и на Божић од 6 до 22 часа.

 

Упозоравају се грађани да су у наредном периоду најављене ниске температуре.

 

Градски штаб за ванредне ситуације координираће рад свих јавних комуналних предузећа у оквиру зимске службе и заседаће по потреби.

 

  

  

  

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

31.децембар 2014.

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева данас је одржао две седнице, јутарњу и поподневну, председавала др Јасна Аврамовић, командант Штаба и градоначелник Смедерева.

 

Констатован је позитиван ефекат посипања коловоза мешавином соли и калцијум хлорида у чврстом стању, па ће такав систем рада у овим условима бити настављен на градским, али и на локалним путевима првог приоритета.

 

Током претходне ноћи и јутра омогућена је проходност на свим путевима на територији града Смедерева, уз отежано одвијање саобраћаја на појединим локалним правцима. Градске улице првог и другог приоритета су очишћене.

 

После подне ће почети скидање леденица са зграде некадашње Робне куће у центру града (Рода).

 

Проблем представљају мале улице на узбрдицама у граду, које су тренутно неприступачне за возила јавних комуналних предузећа, па се позивају грађани из таквих улица да дођу у просторије ЈП Паркинг сервис испод Надвожњака и у својој амбалажи преузму 25 килограма соли

 

На снази је и даље трећи степен приправности, уведен у недељу увече. Биће настављено рашчишћавање снега на јавним површинама и путевима и посипање мешавине калцијум хлорида и соли.

 

Због најављених ниских температура наредних дана, на снази су и даље 24-часовна дежурства у свим јавним комуналним предузећима, а све расположиве екипе у приправности су да реагују по потреби. 

 

Штаб за ванредне ситуације града Смедерева састајаће се у оперативном саставу и током новогодишњих празника, по потреби и на предлог начелника Штаба, а по утврђеном плану зимске службе.

 

Упућује се апел грађанима да због најављених ниских температура  и могуће поледице, током новогодишњих празника, избегавају излазак без преке потребе и да се нарочито уздрже од вожње у алкохолисаном стању.

 
 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 

Возила за сакупљање споредних производа животињског порекла

31.децембар 2014.

У Смедереву је у уторак извршена примопредаја два специјализована „Заставина" возила за сакупљање споредних производа животињског порекла. Кључеве возила, укупне вредности 10.388.430,00 динара без ПДВ-а, преузео је члан Градског већа, Мирко Ђурић.

 

Специјализована возила биће коришћена за потребе пројекта „Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији града Смедерева и општине Ковин", који реализују Смедерево и Ковин.

 

Израдња међуобјекта је почела у септембру и у завршној је фази. Овај савремени објекат од око 200 квадрата за привремено сакупљање и одлагање споредних производа животињског порекла, поред сличног у Инђији, биће први у Србији који ће имати комплетно уређен систем за сакупљање и привремено одлагање отпада животињског порекла.

 

Завршетком овог објекта Смедерево ће успоставити функционални систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада, што ће значајно допринети побољшању квалитета животне средине у овом граду и у Ковину, а биће омогућен и сигуран пласман роба животињског порекла.

 

Пословима овог система, јединственог у Србији по принципу функционисања, руководиће Јавно комунално предузеће „Зеленило и гробља" у Смедереву.

 

Пројекат се реализује уз донаторску помоћ Европске уније, Аустријске развојне агенције и Националне агенције за регионални развој.

 

Укупна вредност пројекта је око 357.000 евра од чега су донатори обезбедили већи део средстава (257.000 евра Аустријска развојна агенција - АДА и 2.000.000,00 динара Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе), док локална самоуправа финансира 25% инвестиције.

 

Проблем нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла, један је од највећих изазова за Србију у прихватању регулативе Европске уније, стандарда и процедура, у области пољопривреде и заштите животне средине.

 

Трг отвореног срца

30.децембар 2014.

Град Смедерево обавештава да ће у среду, 31. децембра 2014. године бити организован програм под називом „Трг отвореног срца".

 

У програму, који ће трајати од 11,00 до 13,00 часова, учествоваће деца из Предшколске установе „Наша радост" у Смедереву.

 

После програма, деда мразеви ће деци поделити слаткише и балоне.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

30.децембар 2014.

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева на данашњој седници констатовао је да није било већих проблема претходне ноћи и да су отежани, али проходни путни правци према селима.

 

Организована су 24-часовна дежурства, а све расположиве екипе јавних комуналних предузећа непрекидно су на терену. 

 

Одлучено је да се током дана додатно набави калцијум хлорид у чврстом стању, како би се посипали и путеви због најављених ниских температура наредних дана.

 

Одмах ће бити ангажовано додатно људство на чишћењу заосталог снега у граду, а предност ће имати млади.

 

Договорено је да наше екипе одржавају правац Водањ - Петријево, а да се Републичкој дирекцији за путеве упути допис како би се овај пут нашао у приоритетима првог реда.

 

Због најављених ледених дана у наредном периоду, Штаб за ванредне ситуације града Смедерева и даље је у приправности и састајаће се у оперативном саставу по потреби и на предлог начелника Штаба.

 

Штабом за ванредне ситуације председавала је др Јасна Аврамовић, командант Штаба и градоначелник Смедерева, а наредна седница је закзана за среду у 9,00 часова.

 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

29.децембар 2014.

Због невремена и снега који пада више од 24 сата, Штаб за ванредне ситуације града Смедерева, председава др Јасна Аврамовић, командант Штаба и градоначелник Смедерева, у непрекидном је заседању.

 

Упркос вејавици и снежним налетима ветра који стварају сметове, сви путеви у граду и локални путеви су проходни. Све екипе јавних комуналних предузећа су непрекидно на терену. 

 

Екипе ЈКП Чистоћа, задужене за чишћење градских улица, са комплетном механизацијом, биле су ангажоване целу ноћ. Пет малих и четири велика камиона и сви радници Чистоће током ноћи и јутра посипају со и уклањају снег. На улицама града су и радници Зеленила који чисте тргове и тротоаре и прскају штампани бетон калцијум хлоридом. Радници ЈКП Водовода својом механизацијом ставили су се на располагање екипама Чистоће.

 

Штаб је издао Наредбу радницима ЈКП Паркинг сервисa да у току преподневних сати очисте сва паркинг места и простор око завејаних возила и омогуће безбедно паркирање. Такође је наложено JКП Пијаце да очисте тротоаре и прилазе свим пијацама у граду и Робној пијаци.

 

Јавно предузеће за стамбене услуге има довољне количине мазута, а у случају ледених дана, градска топлана ће грејати без прекида.

 

Штаб је наложио директорима јавних комуналних предузећа да ангажују све административне раднике на чишћењу снега.  Штаб је издао Наредбу да сва јавна предузећа, установе и државне институције испоштују своју обавезу чишћења снега испред својих објеката.

 

Због снега који је падао целу ноћ и сметова које је стварао снажан ветар, било је проблема на локалним путевима. Штаб је упозорио задужене за одржавање ових праваца да ангажују комплетну расположиву механизацију и људство, очисте путеве и саобраћајнице одржавају проходним.

 

Упозоравају се сва физичка и правна лица да су у обавези, по Одлуци о комуналном уређењу града Смедерева, да чисте тротоаре и улазе испред својих зграда.

 

Грађани се упозоравају на потенцијалну опасност од леденица које су се формирале у току ноћи на крововима зграда. Моле се сви грађани да без преке потребе не излазе на улице.

 

ЈКП Чистоћа позива све заитересоване грађане да се ангажују око чишћења снега. Дневница је 1.000 динара, а пријаве код Петра Дисића на телефон број 0648476592.

 

Штаб ће заседати поново данас у 13,00 часова.

  
КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 

Вила “Златни брег” отвара капије

24.децембар 2014.

Градоначелница Смедерева, др Јасна Аврамовић и директор Управе за заједничке послове републичких органа Републике Србије, Зоран Трнинић, данас су у вили "Златни брег" на Плавинцу потписали Протокол о сарадњи у вези са отварањем овог комплекса за организоване посете.

 

Захваљујући разумевању и доброј сарадњи између Управе за заједничке послове  Републике Србије, надлежне за овај објекат, и Града Смедерева, данас је потписан протокол о сарадњи којим ће бити омогућено да вила "Златни брег" буде доступна очима јавности, а наша вредна историја видљива. Управо ова вила један је од изузетно значајних сведока наше модерне и савремене историје, сведок модернизације Србије и њених друштвених трансформација, али и сведок културе елитизма.

 

Градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић, иницијатор идеје отварања овог објекта за грађанство, захваљујући се Влади Републике Србије, која је подржала овај пројекат, поручила је да не само Србија него и Европа треба да знају шта Смедерево има у туристичкој понуди и најавила туристичке посете и Дунавом, као и долазак великих крузера, након ревитализације вертикалног кеја и измештања старе луке из центра града.

 

„То је оно што Смедерево планира за 2015. годину. Привредни развој овог града морамо да завршимо туристичком понудом и развојем ове привредне гране. Нема лепше ствари за једног градоначелника, у пословном смислу, када заврши годину на овај начин. Отворили смо ПКЦ, створили смо амбијент за 2.000 нових радних места, долази Ћимолаи, решавамо Желвоз и проблем Железаре. На крају године остварујемо и сан, који је сваки Смедеревац сањао, да дође и види вилу Обреновића. Хвала Влади Републике Србије и свима који су помогли да се овај пројекат реализује", рекла је градоначелница Смедерева пожелевши свима срећну Нову годину.

 

Директор Агенције за управљање лукама, Вук Перовић, потврдио је успостављање путничког речног саобраћаја и пристајање великих крузера у Смедереву, већ од 2016. године.

 

Вила "Златни брег", некадашња летња резиденција династије Обреновић на Плавинцу код Смедерева, од 2009. године заштићени споменик културе, за грађанство је била отварана само у ретким приликам. За већину Смедереваца, као и за остале грађане Србије, била је тајанствени објекат, па су је у медијима понекад називали "Забрањеним градом".

 

Уредбом о непокретностима за репрезентативне потребе Републике Србије, летњиковац Обреновића на Плавинцу код Смедерева утврђен је за репрезентативну зграду која се користи за репрезентативне потребе државних органа, функционера и лица која представљају Републику Србију и, данас потписаним протоколом, први пут ће бити омогућена организована посета за ширу јавност овом репрезентативном објекту  и споменику културе од националног значаја.

 

Одговорност за комплетну организацију, безбедност и спровођење посета сносиће Град Смедерево, док ће групне посете комплексу моћи да се организују два пута недељно у следећим терминима: једног радног дана у току недеље; једног од дана викенда у недељи; током одржавања великих манифестација у граду, а ови послови биће у надлежности Музеја у Смедереву.

 

Радно време за групне посете је од 10 до 16 часова, док је трајање обиласка утврђено на 30 минута по групи, са највише 25 посетилаца и укупно шест група дневно. Потписници Протокола усагласиће заједнички Правилник о кућном реду који ће се поштовати приликом извођења посета.

 

Свечаности потписивања протокола присуствовали су: Новак Недић, генерални секретар у Влади Србије, Јован Воркапић, директор Дирекције за имовину, Вук Перовић, директор Агенције за управљање лукама, као и начелник Подунавског управног округа Радослав Цокић, председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић, заменик градоначелника Бојан Теофиловић, члан Градског већа за културу и информисање Весна Стефановић и директори смедеревских установа у култури.

 

Скупштина града Смедерева – 25. седница

23.децембар 2014.

У понедељак, 22.12.2014. године одржана је 25. седница Скупштине града Смедерева.

 

После усвајања Записника са претходне седнице и утврђивања Дневног реда 25. седнице, Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о изменама Статута града Смедерева, која предвиђа брисање става 2. и 3. у члану 54. Статута.

 

Најважнија тачка 25. заседања, када је у питању функционисање локалне самоуправе у наредној години, свакако је усвојена Одлука о буџету града Смедерева, са пројекцијом за 2016. и 2017. годину, који осим нове методологије карактеришу изразита рационализација и штедња, али и наставак инвестирања у Индустријску зону Смедерево. Укупни приходи и примања буџета града Смедерева за 2015. годину утврђени су у укупном износу од 2.928.840.998 динара и то средства буџета града Смедерева у износу од 2.754.247.000 динара и средства из сопствених и других прихода у износу од 174.593.998 динара.

 

Одборници су донели и Одлуку о коришћењу преосталих новчаних средстава по Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд и Ерсте Банк А.Д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08 од 19. августа 2014. године. Овом Одлуком, неискоришћен износ преосталих новчаних средстава, у износу од приближно 2.245.972,00 евра, користиће се за реализацију нових инвестиционих пројеката у делу Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву.

Скупштина града Смедерева донела је План детаљне регулације Пословне зоне „Пожаревачка петља" у Смедереву. Циљ израде Плана је утврђивање свих потребних елемената за градњу и развој привредне зоне, која је у Просторном плану града Смедерева третирана као значајан развојни потенцијал града. Зона је делимично опремљена инфраструктурном и сервисном саобраћајном мрежом. Јавни увид одржан је у холу испред Велике сале Градске управе у периоду од 14.10.2014. године до 13.11.2014. године, а јавна презентација је одржана 5.11.2014. године у просторијама Градске управе Смедерево.

 

На 25. седници донета је и Одлука о Градском правобранилаштву града Смедерева, као обавеза локалне самоуправе по Закону о правобранилаштву, који је донела Народна скупштина Републике Србије, а ступио на снагу 31.05.2014. године.

 

Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о продужењу важности Стратешког плана локалног економског развоја града Смедерева за период 2009-2014. године. Важност овог документа се продужава најкасније до 31.12.2015. године, ради остваривања стратешких циљева који су дефинисани Стратешким планом локалног економског развоја а нису реализовани, а пре истека продуженог рока важења завршиће се и усвојити нови Стратешки план локалног економског развоја града Смедерева.

 

Уподобљавањем са законском регулативом, донета је нова Одлука о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу. Новом Одлуком, којом се ставља ван снаге Одлука која је регулисала ова питања од 2008. године, утврђено је право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, која се паровима без деце, услед стерилитета или привремене неплодности, исплаћује из средстава буџета града Смедерева и уређују услови и начин остваривања тог права.

 

Одборници су донели Одлуку о оснивању и отварању Буџетског фонда за стипендирање, подстицање образовања, награђивање и усавршавање ученика и студената на територији града Смедерева. Буџетским фондом управља и обавља стручне и административне послове надлежно одељење Градске управе Смедерево, а начин и ближи услови коришћења средстава из буџета града Смедерева за остваривање права утврђених чланом 7. ове Одлуке утврдиће се Правилником за стипендирање, подстицање образовања, награђивање и усавршавање ученика и студената на територији града Смедерева, на који ће сагласност дати Градско веће града Смедерева.

 

Такође је донета Одлука о манифестацијама и фестивалима у области културе и туризма од значаја за град Смедерево. Овом Одлуком одређују се манифестације и фестивали у области културе и туризма које су од значаја за град Смедерево, уређује се начин управљања и финансирања манифестација и фестивала, као и друга питања од значаја за њихов рад.

 

Скупштина је потом донела Одлуку о додељивању искључивог права јавним предузећима чији је оснивач град Смедерево на обављање делатности пружања услуга у 2015. години, затим Одлуку о отуђењу без накнаде из јавне својине града Смедерева 23 монтажне куће у Малој Крсни, Одлуку о изменама Одлуке о платама и накнадама изабраних и постављених лица у органима града Смедерева и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева, Одлуку о изменама Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији града Смедерева, као и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности у граду Смедереву.

 

Одборници су, везано за предложена акта у вези са Установом за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево, донели: Одлуку

 о измени Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево и Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево.

 

У оквиру актуелних питања из области именовања и избора донета су следећа решења:

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Наша радост" Смедерево, Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић" у Малој Крсни, Решење о измени Решења о оснивању Савета за буџет и финансије и избору чланова Савета, Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево, Решење о именовању директора Историјског архива у Смедереву, Решење о именовању директора Радничког универзитета Смедерево у Смедереву, Решење о именовању вршиоца дужности директора Апотеке „Смедерево" у Смедереву, Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за културу Смедерево, Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Историјског архива у Смедереву, Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Музеја у Смедереву, Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за социјални рад Смедерево, Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево, Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Радничког универзитета Смедерево у Смедереву, Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Апотеке „Смедерево" у Смедереву, Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Туристичке организације града Смедерева, Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за културу Смедерево, Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја у Смедереву, Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево, Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Апотеке „Смедерево" у Смедереву, Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације града Смедерева и Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић" у Смедереву.

 

Прихваћена је Информација о ступању на снагу Уредбе о престанку важења Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву („Службени гласник Републике Србије", број 128/2014). Циљ наведене иницијативе је био да се ова Уредба стави ван снаге, јер град Смедерево има велики интерес да предметно земљиште стави у функцију свог привредног и економског развоја, односно да га одговарајућим инструментима уреди, опреми и привуче инвестиције.

 

Скупштина града Смедерева прихватила је Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар-јун 2014. године. У овом Извештају извршена је детаљна анализа расподела саобраћајних незгода које су се догодиле на територији града Смедерева у посматраном периоду и донети одговарајући закључци и задужења.

 

У оквиру последње тачке 25. седнице Скупштине града Смедерева, одборници су дали сагласност Фудбалском клубу „Семендриа 1924" за коришћење имена града Смедерева у свом новом називу.

 

 

Конституисан Организациони одбор Светског првенства у спортском риболову

19.децембар 2014.

У четвртак, 18. децембра одржана је конститутивна седница Организационог одбора Светског првенства у спортском риболову на пловак за младе, које ће бити одржано у Смедереву од 3. до 8. августа 2015. године.

 

На првом радном састанку изабрани су чланови Организационог одбора, који су се сагласили да председник Организационог одбора овог великог спортског догађаја буде заменик градоначелника Смедерева, Бојан Теофиловић.

 

Теофиловић је констатовао да Светско такмичење за младе у спортском риболову представља шансу за Смедерево да се као добар домаћин покаже у најбољем светлу и  буде репрезентативна спортско-туристичка дестинација најбољих младих риболоваца из целог света.

 

Током конститутивне седнице, разматране су организационе припреме, које подразумевају уређење такмичарске стазе, порибљавање терена, систем такмичења, смештај учесника и организацију церемоније отварања и затварања такмичења, након чега су подељена конкретна задужења члановима Организационог одбора.

 

Међународно такмичење спортских риболоваца највишег ранга одвијаће се у три категорије - до 14, 18 и до 23 године. Спортисти из Јужне Африке, Чешке, Словачке, Португалије, Велике Британије, Француске и других држава, већ су најавили резервацију смештаја, а према речима организатора, очекује се учешће више стотина такмичара из 20-так земаља, са неколико континената.

 

У Смедереву је од 3. до 6. октобра 2013. године одржан 8. Куп јадранско подунавских земаља у спортском риболову, у дисциплини лов рибе удицом на пловак, који су успешно организовали Удружење спортских риболоваца „Смедеревац" из Смедерева и Савез спортских риболоваца Србије, уз покровитељство Града Смедерева, што је била најбоља препорука за организацију такмичења на највишем нивоу.

 

Савез спортских риболоваца Србије окупља око 110.000 чланова, организованих у више од 259 удружења, а Србија на светским првенствима има више од 20 освојених медаља.

 

Градско веће града Смедерева на 132. седници усвојило је Информацију поводом молбе Савеза спортских риболоваца Србије за учешће Града Смедерева у организовању Светског првенства у спортском риболову 2015. године.

 

 

 

ЧАРОБНО НОВОГОДИШЊЕ МУЗИЧКО ПУТОВАЊЕ

18.децембар 2014.

Новогодишњи гала концерт, под називом Bella Italia" у Смедереву, 26. децембра, одржаће реномирани гудачки оркестар „Београдски  солисти", под управом Војкана Борисављевића, једног од наших најпознатијих диригената и композитора. Као солисти наступиће познати италијански тенор Тино Фавацаи сопранСнежана Савичић-Секулић,првакиња Опере Народног позоришта у Београду и позоришта Мадленианум и професор соло певања на Академији умјетности Универзитета у Бања Луци.

Они ће, у новогодишњој атмосфери, публици представити атрактиван и популаран, али у уметничком и извођачком смислу веома сериозан програм.На програму концерта наћи ће се одабране оркестарске композиције, арије и дуети из опера Вердија, Пучинија, Маскањија и других композитора,као ипознате италијанске, наполитанске и сицилијанске песме. Једна од њих, можда и најпознатија је наполитанска песма „О соле мио" из 1898. године, за коју је текст написао Ђовани Капуро, а музику компоновао Едуардо ди Капуа. Публика ће чути и неколико легендардних шлагера, попут композицијеL'Italiano, чији је аутор и извођач легендардни италијански певач Тото Кутуњо.Оркестар ће известии Брамсову „Мађарску игру бр.5" и Борисављевићев „Војвођански галоп". На крају концерта биће изведена једна од најпознитијих композиција Војкана Борисављевића „Е adesso addio" (А сад адио).

Концерт ће бити изведен у Великој дворани Центра за културу Смедерево, са почетком у 20.00 часова. Покровитељ концерта је Град Смедерево, а улаз је бесплатан.

 

Снежана Савичић - Секулић - сопран

 

Завршила је основне и постдипломске студије на Академији уметности у Београду, у класи примадоне Радмиле Смиљанић. Снежана Савичић-Секулић је солисткиња која је паралелно са оперском каријером градила и концертну каријеру са завидним резултатима и оценама критике. На свом репертоару има преко 40 капиталних вокално-инструменталних дела сарађујући са великим оркестрима и именима музичке сцене.Пуних десет година (2001-2011.) предавала је на Академији Умјетности у Бања Луци, на Катедри за соло-певање стекавши звање Ванредног професора. Стални је члан и првакиња Опере Народног позоришта у Београду.

 

Tino Favazza-Тенор

 

Рођен на Сицилији. Уметник изузетних вокалних способности, кога карактерише природна еластичност гласа и снажна изражајност. Ђак чувеног тенора Енрика Фаċинија, а у италијанској школи опере сазрева његова природна склоност ка певању. Године 2002. лично га је одликовао тенор Ђузепе Ди Стефано специјалном наградом која носи његово име, због „Сицилијанског карактера који се истиче у свету". Међународно је признати уметник и представио се на бројним концертима у Италији и иностранству. Победник интернационалног фестивала „Охрид Фест 2011" у Македонији, са композицијом  Војкана Борисављевића „Terra Mater".      

 

Војкан  Борисављевић- Композитор, аранжер и диригент

 

Студирао музику и филозифију на високим школама у Београду и Паризу. О његовом успеху у дугој и сјајној каријери говоре његова бројна музичка дела остварена за потребе позоришта, филма, телевизије, фестивала, концерата, многобројне награде и признања у уметничком и музичком свету. Реномиран је у земљи и иностранству, а тиме носи почасно име „истакнутог уметника". Данас је музички директор Позоришта на Теразијама у Београду.

 

Програм:

 

1. O, SOLE MIO (E. di Capua) - оркестар

2. SICILIANA (P. Mascagni)

3. DICITENCELLO VUIE (R. Falvo)

4. MARECHIARE (P. Tosti)

5. CARUSO - IL MONDO (L. Dalla - P. Donaggio)

6. ВОЈВОЂАНСКИ ГАЛОП (В. Борисављевић) - оркестар

7. GIANNI SCHICCHI (G.Puccini) - Арија Лаурете - Снежана Савичић - Секулић

8. NON TI SCORDAR DI ME (E.Curtis) - дует

9. TERRA MATER (В. Борисављевић)

10. L'ITALIANO (T. Cutugno)

11. GRANADA (H. Giraud)

12. МАЂАРСКА ИГРА бр. 5 (J.Brahms) - оркестар

13. СИЦИЛИЈАНСКЕ ВЕЧЕРИ- Арија Елене(G.Puccini) - Снежана Савичић - Секулић

14. VOLARE MEDLEY(D.Modugno-T.Renis)

15. O, SOLE MIO (E. di Capua)

16. ТРАВИЈАТА- Винскапесма (G. Verdi) - дует

17. FUNICULI, FUNICULA (L. Denza)

18. E ADESSO ADDIO (В. Борисављевић)

 

 

Одржана 157. седница Градског већа

16.децембар 2014.

У суботу, 13.12.2014. године одржана је 157. седница Градског већа града Смедерева.

 

Градско веће прихватило је Нацрт, утврдило Предлог одлуке о буџету за 2015. годину, која ће бити предложена Скупштини града Смедерева на усвајање, на првој наредној седници. Оно што карактерише предложени буџет, у укупном износу од 2.928.840.998 динара, јесте његова нова организациона поставка. Први пут после више година, буџет ће бити реалан, за многе и рестриктиван, али рационалан и заснован на приходима и, како је оценила градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић, пре свега стабилизациони.

 

Такође је прихваћен Нацрт, усвојен Предлог одлуке о коришћењу преосталих новчаних средстава по Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд и Ерсте банк А.Д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08 од 19. августа 2014. године, на даљу надлежност, који ће бити прослеђен одборницима на усвајање. Доношењем ове Одлуке, преостали део кредита који није искоришћен за халу ПКЦ биће употребљен за нове инвестиције у Индустријској зони.

 

Градско веће је на 157. седници прихватило још четири нацрта одлука, утврдило предлоге и проследиће их Скупштини и то: Нацрт одлуке о оснивању и отварању  Буџетског фонда за стипендирање, подстицање образовања, награђивање и усавршавање ученика и студената на територији града Смедерева, Нацрт одлуке о манифестацијама и фестивалима у области културе и туризма од значаја за град Смедерево, Нацрт одлуке о отуђењу без накнаде из јавне својине града Смедерева 23 монтажне куће у Малој Крсни и Нацрт одлуке о измени Одлуке о платама и накнадама изабраних и постављених лица у органима Града Смедерева и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева. Овом Одлуком биће смањене накнаде члановима Градског већа.

 

Прихваћени су и нацрти аката у вези са Установом за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево и то: Нацрт одлуке о измени Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево и Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце", Смедерево, због промене адресе Установе.

 

Из надлежности Градског већа, усвојен је Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2015. години. За реализацију овог Програма планирана су средства у буџету града Смедерева за 2015. годину у укупном износу од 41.350.000 динара.

 

Прихваћен је захтев „Железаре Смедерево" д.о.о. Смедерево за ослобађање дела накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2014. годину. Укупно задужење за ову годину износи 31.993.000, а према захтеву за умањење, укупно задужење би било у износу од 10.519.000, што је већ уплаћено кроз донације. Пошто је реч о изворним приходима, крајње озбиљно је разматрано ово питање, имајући у виду досадашњу и  будућу добру сарадњу, пре свега на проблему решавања водоснабдевања четири моравска села. Закључено је да се одржи састанак са менаџментом Железаре у вези са реализацијом претходних закључака Градског већа, као и да директор ЈКП Водовод Смедерево и шеф Одсека локалне пореске администрације Градске управе Смедерево, у року од 7 дана, прибаве валидну документацију поводом предметног ослобађања дела накнаде.

 

Градско веће је на 157. седници донело и Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику и именовању чланова и координатора Комисије.

 

Уручени кључеви нове хале финској компанији ПКЦ

11.децембар 2014.

Председник Владе Републике Србије Александар Вучић данас је финској компанији „ПКЦ Гроуп" симболично предао кључеве нове производне хале, површине око 20.000 квадратних метара, коју је изградио Град Смедерево сопственим средствима у рекордном року - за мање од 4 месеца.

 

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић истакла је на данашњој свечаности примопредаје хале да је овим пројектом почела нова ера развоја Смедерева, где се 20 година чекало да се добије овако један велелепан објекат. Ово је, како је рекла, само почетак изградње нових хала.

 

Она се захвалила грађанима Смедерева на подршци инвестицији, јер је по први пут у Србији један град инвестирао у халу, што се показало као исплативо и добро и нагласила да заслуге за успешно окончање овог пројекта припадају многима којима честита и захваљује, а посебно премијеру Вучићу јер без његове подршке, помоћи и одлучности, данас можда не бисмо имали ову церемонију.

 

Премијер Александар Вучић истакао је да оно што Србија обећа она то уради, а доказ је хала која је завршена у року. Он је захвалио пре свега финској компанији ПКЦ која је била заинтересована за долазак у Сбрију и поред сумње да ћемо испунити наше обавезе и обавити посао. Према његовим речима, данашња церемонија показује три важне ствари за грађане Србије.

 

„Прва је план. Када имамо добро припремљен и осмишљен план резултати морају да дођу. Друго, када имамо одлучност, храброст, марљивост радника и њиховог руководства, онда резултати не могу да изостану. Треће, што је веома важно, јесте да оно што Србија обећа она то и уради", истакао је Вучић.

 

Како је рекао, приметио је сумњу код амбасадора Финске да ће хала бити завршена у року од три месеца, али је данашња свечаност доказ да можемо и да имамо људе и раднике, који хоће да се боре за своје компаније, породице и земљу.

 

"Данас смо показали право лице Србије и с поносом ћу крајем јануара посетити Финску где ћу разговарати са премијером и пословним људима", поручио је Вучић и изразио уверење да ће посао са још једном финском компанијом и послу везаном за прибојски ФАП бити окончан до краја године.

 

Премијер је додао да ће и радници Железаре у Смедереву бити обрадовани до краја јануара и изразио наду да ће решење бити пронађено и за Желвоз, где је италијанска компанија Ћимолаја већ закупила једну халу.

 

Председник Владе Србије захвалио се представницима ПКЦ-а, пријатељима из Амбасаде Финске и градоначелници Смедерева " за разлику од неких градоначелника и председника општина, на храбрости да се бави најважнијим послом, а то је запошљавање људи".

 

Он је поручио да нашу земљу много тога још очекује, додао да је до сада уложено доста труда, због чега је уверен да ће све то довести до резултата које ће људи моћи да виде и осете.

 

"Србија сигурно поставља себе на право место и у годинама пред нама имаћемо озбиљан раст и резултате и грађани ће бити задовољнији него до сада", навео је премијер.

 

Амбасадор Финске у Србији, Пека Орпана, изразио је задовољство што је изградња завршена у року и искрено приметио да пре три месеца није веровао да ће тако бити.

 

"Ово је резултат снажног лидерства, одлучности и професионализма, као и тешког рада који су укључени у пројекат. Овај процес служи као одличан пример за све који желе да инвестирају у Сбрију и подсећа нас да се не треба предати скептицизму. Рокови су све краћи, али морају да буду и реални како би посао био ваљано спроведен", рекао је Орпана.

 

Он је истакао је да ће, уз јако лидерство и тежак рад, Србија постићи резултате у европском процесу и брже стићи у ЕУ него што то скептици очекују.

 

"Желимо да видимо Србију у ЕУ као демократску, просперитетну и конкуретну земљу, која ће нас учинити много снажнијим и просперитетнијим", поручио је Орпана и додао да се позитивне вести о Србији шире Финском и да све је више заинтересованих инвеститора, као и да је економски бум у односима две земље тек је почео.

 

"Када премијер Вучић буде почетком идуће године посетио Финску, може поносно да презентује пример ПКЦ-а као конкретан сигнал подршке коју Влада даје инвеститорима", закључио је фински амбасадор.

 

Председник Борда директора финске компаније Јуха Торниаинен рекао је да ова компанија пред собом има још пуно посла, пре него што званично отвори фабрику почетком идуће године. Он је прецизирао да ПКЦ у Смедереву сада има 370 запослених и да је циљ да се запосли 1.500 људи у наредном периоду.

 

Градоначелница Смедерева на данашњој свечаности предала је амбасадору Финске сребрњак града, за његове заслуге у реализацији овог пројекта. Ради се о сребрњаку града Смедерева, увећаној реплици новца деспота Ђурђа Бранковића из 15.века, који се додељује за нарочито истакнут резултат у областима друштвеног живота.

 

Највеће признање, утврђено Одлуком Скупштине града - Кључ града Смедерева, др Јасна Аврамовић је уручила премијеру Србије „за изузетне заслуге на успостављању сарадње у области привреде и остваривању пројекта од посебног значаја за Град Смедерево".

 

Премијер Вучић је затим симболично предао кључеве нове производне хале представнику ПКЦ Групе, господину Јухи Торниајнену.

 

Град Смедерево је халу површине око 20.000 квадратних метара саградио у рекордном року за мање од четири месеца и из сопствених средстава, односно кредита банке, одобрених у складу са буџетом града, а на који кредит је Влада Србије дала асагласност, односно гаранције града. Простор на коме је хала саграђена је проглашен Слободном зоном.

 

Висина средстава за градњу фабрике је износила 682 милиона динара, а фабрику је саградио конзорцијум смедеревских фирми. У овом подухвату, учествовало је више од 500 смедеревских грађевинских и других радника.

 

ПКЦ Гроуп у Смедереву започела је производњу у изнајмљеном погону, а у овом тренутку браунфилд фабрика у Смедереву има 370 запослених на неодређено време.

 

Уговором који је са „ПКЦ Групом" склопљен на период од најмање 10 година, предвиђено је да  „ПКЦ" инвестира најмање 8 милиона евра и у наредне 3 године упосли најмање 1.500 људи.

 

Церемонији примопредаје хале присуствовао је велики број гостију, представника републичких, окружних и градских званичника и привредника.  

 

Потписан Уговор о закупу хале у Желвозу

08.децембар 2014.

Уговор о закупу хале Желвоза данас су у Градској управи Смедерево потписали генерални директор смедеревске фабрике, Милорад Стојковић и заступник италијанске фирме Cimolai, Carmelo Bottechia.

 

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић изразила је том приликом задовољство што је после вишемесечних преговора постигнут договор да у првом кораку италијанска фирма узме у закуп "наранџасту" халу, опреми је и запосли 450 радника.

 

"Наш захтев је био да се посао прво понуди радницима Желвоза, с обзиром да их је остало 350", рекла је градоначелница и истакла да није реч о фирми која долази из Румуније, како су навели поједини медији, већ о здравој фирми,  једној од пет највећих у Европи у области производње челичних конструкција.

 

Градоначелница је потврдила да је италијанска компанија упутила Агенцији за приватизацију писмо о заинтересованости и нагласила да је у питању озбиљна фирма која ће ширити свој посао и запослити више од поменутог броја радника.

 

"Ово је почетак решавања још једног проблема у Смедереву. После приватизације Железаре која ће сигурно бити решена почетком 2015. године, решавамо и проблем Желвоза. Број незапослених ће се евидентно смањити, а Смедерево ће поново бити јак индустријски град", поручила је градоначелница Смедерева.

 

У наредном периоду улагаће се у  реконструисање производног погона, а даља сарадња ће се базирати на процесу приватизације и моделима прописаним од стране Министарства привреде и Агенције за приватизацију. Уколико до аквизиције у процесу приватизације дође, у наредних 5 година, према прелиминарним плановима италијанске компаније очекује се да ће висина улагања достићи између 8 и 10 милиона евра.

 

Cimolai Spa, фирма основана 1949. године у Италији, данас је један од највећих произвођача челичних структура у Италији и иностранству, специјализован у производњи мостова и вијадуката, индустријских и цивилних објеката, војних инфраструктура, грађевинских бродова, полигоналних и цилиндричних полова за телекомуникације и електричних водова, цеви великих пречника и дебљина зидова, бродских трупова итд.

 

 Неке од њихових најзначајних референци су: WTC Metro Hub „Oculus" у Њујорку, Национални стадион „Mané Garrincha" у Бразилији, покретни мост у Бордоу, (Француска), Спортски торањ - Доха, Хангар за монтажу авиона - Тулуз, Француска, Foot Most у Британији. У току су  радови на изградњи Новог канала у Панами (решење достигло Гинисов рекорд) као и пројекат МО.СЕ, који има за циљ заштиту Венеције од изненадних поплава.

 

Компанија тренутно броји око 1.700 запослених од којих су 182 дипломирана инжењера. Остварени промет у 2013. године износи око 600 милиона евра. Поред осам постројења у Италији, постоје и два у  Швајцарској и Венецуели, који свеукупно покривају површину од 293.700м2/покривени простор и 1.242.000м2/индустријски простор. Такође је основано и представништво у Русији у циљу проширења и на њихово тржиште.  

 

Интересовање за фабрику Желвоз појавило се почетком 2013. и у јуну исте године генерални директора фирме Cimolai, г. Мion обавио је званичну посету фабрици Желвоз.

 

Следећи корак је била посета од стране инжењера, да би затим уследио и долазак г. Luigija Cimolai, власника групације. Као резултат пређашњих преговора, у октобру 2013. године упућено је писмо о намерама Министарству привреде.

 

Компанија Cimolai Spa из Италије је током јавног позива приватизације расписаног у августу 2014. упутила званично писмо о заинтересованости Агенцији за приватизацију, и у циљу даљег пословања у Србији, основала фирму Cimolai Balkan doo, чији је 100% власник.

 

Свечаном потписивању у Пленумској Сали Градске управе Смедерево присуствовали су: Марко Пећанац, саветник премијера за страна улагања, Simone Apoloni, директор консултантске фирме "Аliquo Group", представници СИЕПЕ, начелник Подунавског управног округа Радослав Цокић, председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић и начелница Градске управе Милијана Новаковић.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 6.12.2014.

06.децембар 2014.

Решењем градоначелника града Смедерева, од 25.11.2014. године, стављена су ван снаге Решење о образовању Штаба зимске службе града Смедерева и именовању председника, техничког секретара и чланова Штаба од 27.11.2013. године и Решење о допуни Решења о образовању Штаба зимске службе града Смедерева и именовању председника, техничког секретара и чланова Штаба од 05.12.2013. године.

 

Наведена решења су стављена ван снаге зато што надлежност у овој области припада Градском штабу за ванредне ситуације града Смедерева. С тим у вези, а на основу достављених информација из јавних комуналних предузећа, командант Градског штаба за ванредне ситуације, градоначелник града Смедерева др Јасна Аврамовић констатује:

 

I - Сва јавна и јавна комунална предузећа, која су задужена за надзор и чишћење градских и локалних путева на територији града Смедерева, потпуно су спремна за почетак зимске сезоне и опремљена потребном механизацијом, алатима и агрегатима за посипање путева и тротоара.

 

1.      ЈКП Чистоћа - Предузеће је припремило довољне количине соли и обезбедило потребну механизацију која ће се користити за потребе чишћења града у зимским условима. На залихама има 50 тона соли (количине преостале од прошле године). После управо завршеног тендера обезбеђено је још 300 тона соли. Механизација којом располаже ЈКП Чистоћа у исправном је стању и потпуно је спремна за рад у зимским условима:

 

- 4 велика камиона (преко 5 тона), сва четири посипача соли са плугом од којих су два „циклона" и две „марине".

- 5 малих камиона до 3 тоне

- 1 гурач за чишћење снега (тротоара)

- 1 велики "смећар" (биће у резерви) 

  

2.      ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште - Предузеће располаже довољним количинама соли и агрегата за почетак зимске сезоне - 100 тона соли и 300 тона каменог агрегата. Интервенисало се већ код појаве прве ледене кише.

 

3.      ЈКП Зеленило и гробља - Предузеће на залихама има 1.675 литара калцијум хлорида за прскање. Поручено је још 1.000 литара, што је довољно за почетак. Спремни су атомизери за третирање залеђених површина, леђне прскалице за неприступачна залеђена места, као и одговарајућа специјализована машина за чишћење тргова „Авант".

  

II - Задужења јавних и јавних комуналних предузећа на територији града Смедерева у зимским условима:

  

ЈКП Чистоћа - Обавеза чишћења ужег и ширег центра града, према утврђеним приоритетима.

 

ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште - Обавеза надзор код одржавања градских улица, тротоара и тргова  и локалних путева.

 

ЈКП Зеленило - Обавеза одржавања градских тргова, тротоара, степеништа.

  

  

  

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 

Одржана 155. седница Градског већа

05.децембар 2014.

У четвртак, 4. децембра 2014. године одржана је 155. седница Градског већа града Смедерева.

 

Након усвајања записника са претходних седница, уследило је разматрање тачака дневног реда из надлежности Скупштине града Смедерева.

 

У складу са Одлуком о приступању промени Статута града Смедерева, коју је донела Скупштина града Смедерева на седници одржаној 13.11.2014. године, Комисија за израду Нацрта одлуке о изменама Статута града Смедерева сачинила је Нацрт одлуке о изменама Статута града Смедерева, који су већници прихватили, утврдили Предлог и проследили Скупштини града Смедерева на усвајање. За Одлуку, која предвиђа брисање ставова 2. и 3. члана 54. Статута, потребно је да гласа већина од 36 одборника.

 

Прихваћен је Нацрт одлуке о Градском правобранилаштву града Смедерева, утврђен Предлог и предложен Скупштини града на усвајање. Предложена одлука је урађена на основу Закона о правобранилаштву Републике Србије и нема много измена у односу на досадашњу, осим у називу (није више Јавно). Такође, сада је законска обавеза локалне самоуправе да донесе ову Одлуку.

 

Нацрт одлуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу такође је прихваћен, утврђен Предлог и прослеђен Скупштини. Новина у односу на претходну Одлуку је да пар може да оствари највише два пута ово право на терет средстава буџета града Смедерева. Парови који први пут користе средства по овом основу, имаће предност. Усвајањем нове Одлуке, престају да важе претходна Одлука и Правилник.

 

Градско веће је прихватило Нацрт одлуке о додељивању искључивог права јавним предузећима чији је оснивач град Смедерево на обављање делатности пружања услуга у 2015.години. То су: ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију, Градска стамбена агенција, ЈКП Водовод,, ЈКП Чистоћа, ЈКП Зеленило и гробља, ЈКП Пијаце и ЈКП Паркинг сервис, за чије се обављање делатности пружања услуга неће примењивати Закон о јавним набавкама.

 

Прихваћен је Нацрт одлуке о изменама Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији града Смедерева. Због усаглашавања са Законом о прекршајима, мењају се казнене мере. Такође, најављена је пропагандна акција током викенда, а од понедељка ће се примењивати казнене одредбе за држаоце паса на јавним местима (корпа за псе, обавеза одржавања хигијене власника паса на јавним површинама итд.).

 

На 155. седници је прихваћен и Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности у граду Смедереву, којом су обухваћени и лекари, стоматолози и ветеринари.

 

Потом су разматрана актуелна питања из области планирања и изградње и то: Нацрт Плана детаљне регулације Пословне зоне „Пожаревачка петља" у Смедереву, Нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације Агро-туристичког комплекса „Водањ" у Водњу, Нацрт одлуке о изради Плана детаљне регулације „Вучачки поток" у Смедереву и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за проширење гробља у Вранову. Нацрти одлука су прихваћени, утврђени предлози и прослеђени Скупштини града Смедерева на усвајање.

 

Прихваћен је Нацрт решења о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Наша радост" Смедерево, утврђен Предлог и прослеђен Скупштини града Смедерева на усвајање, због измене једног члана који је поднео оставку, такође и Нацрт решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Ђура Јакшић" у Малој Крсни и Нацрт решења о измени Решења о оснивању Савета за буџет и финансије и избору чланова Савета.

 

Скупштини града је предложена на усвајање Информација о ступању на снагу Уредбе о престанку важења Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву („Службени гласник Републике Србије", број 128/2014), а на основу Закључка Скупштине града Смедерева о покретању иницијативе за доношење одлуке Владе Републике Србије којом престаје да важи Просторни план подручја посебне намене дела Индустријске зоне - сектор североисток у Смедереву, због немогућности привођења намени простора обухваћених планом. Влада Републике Србије донела је 25. новембра 2014. године Уредбу о престанку важења Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву.

 

Градско веће је прихватило Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар-јун 2014. године и предложило Скупштини града на усвајање.

 

Из надлежности Градског већа прихваћен је предложени Програм постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева. Укупно је 66 објеката, а осим за неколико који измирују редовно своје обавезе и теку им уговори, за велику већину биће расписана лицитација. За 41 локацију (објекат) које нису ушле у овај Програм, биће донета Одлука о њиховом уклањању. Задужена је Дирекција за изградњу да целокупан посао око издавања у закуп привремених пословних објеката заврши до 31. јануара 2015. године. Такође, вршиће се и редовна контрола корисника како се не би злоупотребљавали уговори и објекти издавали у подзакуп.

 

Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о коришћењу аутобуса за превоз особа са инвалидитетом. Хуманитарно социјалне организације (18 на територији града Смедерева) аутобус ће користити викендом, а због измештања Установе „Сунце" у адаптирани простор на Карађорђевом брду, аутобус ће радним данима превозити особе са сметњама у развоју.

 

Усвојени су предлози за именовање представника локалне самоуправе у стручне активе за развојно планирање основних и средњих школа на територији града Смедерева, као и Предлог за именовање представника локалне самоуправе у Стручни тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Техничке школе у Смедереву.

 

Чланови Градског већа дали су сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, број 4351/4 од 26.11.2014. године, о давању у закуп дела земљишта кп. бр. 521 КО Шалинац.

 

Градско веће сагласило се са предложеним актима у вези са Установом за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце" Смедерево и то: Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и Закључак о давању сагласности на Одлуку о коефицијенту за обрачун и исплату плате запосленог.

 

Затим су разматрани предлози аката из области пословног простора и то: Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици Карађорђевој број 2-4 у Смедереву, СТРиК „Кнез" Зорану Јанковићу ПР из Смедерева, Предлог по захтеву Banca Intesa ad Beograd за продужење важности Споразума о постављању банкомата, Предлог за давање у закуп пословног простора на Тргу Републике број 1-3 у Смедереву „Eclipse" t.r.-Сања Илић предузетник, Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици краља Петра I број 10 у Смедереву, Предлог за давање у закуп пословног простора у Улици 17. октобра број 2 у Смедереву B&S Financial Brokerage doo Смедерево, Предлог за отказ уговора о закупу пословног простора, који је закључен са Миланом Костићем предузетником из Смедерева, због неизвршавања уговорних обавеза, Предлог решења о давању на коришћење без накнаде дела пословног простора на другом спрату левог крила Велике зграде комплекса „Монопол" у Улици горанска бб у Смедереву, површине 544,50 м2, МУП-ПУ Смедерево и Предлог решења о давању на коришћење без накнаде дела пословног простора на трећем спрату левог крила Велике зграде комплекса „Монопол" у Улици горанска бб у Смедереву, површине 544,50 м2, Историјском архиву у Смедереву

 

Градско веће је на 155. седници одлучивало и по Жалби Драгише Перића из Радинца, изјављеној против Закључка о дозволи извршења Решења Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за инспекцијске послове, Групе за саобраћајну инспекцију Градске управе града Смедерева, број 347-123/08-05 од 10.09.2014. године. Прихваћен је предлог Одељења и одбијена Жалба као неоснована.

 

 

 

 

 

Комеморација поводом смрти академика Првослава Марковића

05.децембар 2014.

У Скупштини града Смедерева у петак је одржана комеморативна седница поводом смрти академика, професора доктора Првослава Марковића.

 

Комеморацији, која је почела минутом ћутања, поред чланова породице и градоначелнице Смедерева др Јасне Аврамовић, присуствовали су сарадници, пријатељи и поштоваоци академика Марковића.

 

На живот и рад професора Марковића, подсетили су председник Скупштине града Смедерева, Бранче Стојановић и директор недељника Наш глас, Горо Реџић.

 

Професор Марковић рођен је у Осипаоници, где је завршио основну школу. У Смедереву је завршио Гимназију као ђак генерације, а на Београдском универзитету упоредо студирао и завршио медицину и психологију. Специјализирао је неуропсихијатрију и постао један од најугледнијих психијатара у Србији.

 

Био је редовни професор на Медицинском факултету и директор Института за неуропсихијатријске болести „Др Лаза Лазаревић" у Београду.

 

Учествовао је у 80 истраживачких пројеката, а део резултата уграђен је и у универзитетски уџбеник „Психофизиологија рада и психофизичке измењености". Био је директор и оснивач Националног иснтитута за неуропсихијатријске болести у Београду, у оквиру кога је формирао Центар за адолесцентске кризе.

 

Као аутор или коаутор, професор Марковић објавио је 26 књига, око 150 научних и стручних радова, а о резултатим истраживања реферисао је на бројним скуповима од Београда и Лисабона, преко Мадрида, Торонта, Кијева и Мелбурна, до Пекинга и Сант Петерсбурга.

 

Са већом групом научних сарадника, поштовалаца и пријатеља, уз благослов владике браничевског Игнатија, професор Мрковић је 2008. године у Пожаревцу формирао Академију за заштиту и унапређење демографског, душевног и духовног развоја народа Србије.

 

Био је и члан Интернационалне академије компјутерских наука и система, у области биологије, медицине, педагогије, едукације и информатике, а добитник је многобројних друштвених награда и признања.

 

Након пензионисања, живео је у родној Осипаоници, где је несебично помагао људима до последњих дана живота. У сећању Смедереваца остаће као један од најумнијих и најплеменитијих људи, које је смедеревски крај икада имао.

 

 

 

Међународни стручни скуп у Смедереву

01.децембар 2014.

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву, протеклог викенда, одржан је III стручно-научни скуп са међународним учешћем под називом "Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју".

 

Скуп су отворили градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић и  државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Ласло Чикош.

 

„Пријатан боравак у Смедереву вам желим и да се поново вратите у наш град. Хвала свима вама који бринете о једној посебној категорији грађана и желим вам успешан рад", поручила је градоначелница Смедерева.

 

„Како даље када је реч о инклузивном образовању, надам се да ћемо добити одговор након овог скупа у Смедереву. Иначе, питају ме зашто често долазим у Смедерево: зато што се овде осећам добро", рекао је државни секретар Ласло Чикош.

 

У раду скупа учествовало је око 300 стручњака из Србије и држава у окружењу, углавном бивших југословенских република - Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Републике Српске, Црне Горе, Македоније, што је по речима организатора изузетно добар одзив.

 

За госте из Србије и иностранства, ван званичног дела програма, организовани су факултативни обиласци културно-историјских споменика на подручју града Смедерева, попут Музеја, Смедеревске тврђаве и летњиковца Обреновића на Плавинцу, уз стручну помоћ запослених у Музеју и Туристичкој организацији града Смедерева.

 

Ресурсни центар за специјалну едукацију из Београда, који је поред Центра за социјални рад Смедерево био један од организатора, током скупа је публиковао све обрађене теме, а Зборник радова је подељен учесницима овог стручно-научног скупа који је први пут организован у Смедереву. 

 

Саопштење за јавност

26.новембар 2014.

У среду. 26. новембра 2014. године одржан је састанак градоначелника града Смедерева, др Јасне Аврамовић и помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Владимира Пешића са представницима социјално хуманитарних организација и родитељима деце са сметњама у развоју.

 

Тема састанка је била Проблематика и функционисање социјално хуманитарних организација у циљу унапређивања квалитета живота особа са инвалидитетом у граду.

Представници организација и родитељи деце са сметњама у развоју су том приликом говорили о проблемима са којима се особе са инвалидитетом свакодневно сусрећу.

 

Помоћник министра Владимир Пешић је истакао да ће Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, путем конкурса наставити да финансира рад организација које окупљају особе са инвалидитетом и позвао представнике организација да кроз пројектне активности  аплицирају за средства које Министарство у ове сврхе опредељује. Такође је рекао да Министарство настоји да финансијски помогне одрживост услуга у области социјалне заштите које локалне самоуправе нису у могућности у потпуности  да реализују.

 

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић  изјавила је да ће локална самоуправа и у наредном периоду у складу са могућностима наставити да суфинансира програмске активности социјално хуманитарних организација на територији града Смедерева.

 

 

Отворен нови терминал течног нафтног гаса

26.новембар 2014.

Нови терминал течног нафтног гаса компаније Петрол ЛПГ, у који је уложено 5 милиона евра и који ће упослити око 100 радника, свечано је отворен данас у Смедереву, у присуству многобројних званица, међу којима су били градоначелница Смедерева др Јадсна Аврамовић и председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић.

 

Амбасадор Републике Словеније у Србији, Франц Бут, рекао је том приликом да је Словенија до сада инвестирала око 1,2 милијарди евра у Србију, више стотина инвестиција које су углавном успешне попут Горења и сада Петрола, са више од 20.000 запослених.

 

„Ово је једна велика и озбиљна инвестиција и значи стратешко позиционирање фирме Петрол у том простору, али и зато што ће месечно између 2 и 2,5 милиона евра добити буџет Републике Србије, укључујући и локални буџет, што је веома важно и надам се да ће оваквих инвестиција бити још више", рекао је амбасадор Бут који за неколико дана одлази на нову функцију у економској дипломатији, на којој ће, како је рекао, наставити да сугерише словеначким привредницима да се исплати да инвестирају у Србију.

 

Терминал, који уједно има улогу центра за снабдевање компаније Петрол за Југоисточну Европу, значајно ће повећати енергетску сигурност наше земље, оценио је државни секретар у Министарству енергетике Зоран Предић на свечаном отварању и истакао да је реч о значајној инвестицији на добром месту, логистички посматрано.

 

Смедеревски терминал, који представља најсавременије технолошко постројење ове врсте у Србији, али и центар за снабдевање течним нафтним гасом за цео регион, омогућава складиштење 3.000 метара кубних течног нафтног гаса у 20 резервоара и представља најсавременије технолошко постројење ове врсте у Србији, чуло се на отварању.

 

Снабдевање терминала могуће је речним, железничким и друмским транспортом, као и комбиновањем наведених типова транспорта приликом пријема или експедиције производа.

 

Реконструкција коловоза у Карађорђевој улици

26.новембар 2014.

Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, на основу уговора о редовном одржавању градских улица, почела је реконструкцију коловоза у Карађорђевој улици у Смедереву.

 

Временски услови омогућавају извођење радова, неопходних због појаве мрежастих пукотина које угрожавају безбедност саобраћаја.

 

Биће пресвучено укупно око 4.000 метара квадратних површинског слоја асфалта, дела улице од Поште до раскрснице са Улицом народног фронта.

 

Радови подразумевају скидање испуцалог горњег слоја и пресвлачење коловоза новим слојем асфалта.

 

Планирано је да радови буду завршени до петка, 28. новембра. Извођач радова је „Неимар пут" из Салаковца.

 

Дневна болница онкологије у адаптираном простору

24.новембар 2014.

У Општој болници "Свети Лука" данас је у присуству представника локалне самоуправе, јавног и културног живота, одржана свечаност поводом успешно организованог хуманитарног концерта Амадеус бенда, чији ће приход бити употребљен за изградњу дела Интерног одељења, али и почетка рада адаптиране Дневне болнице онкологије.

 

Пресецањем врпце, лидер Амадеус бенда Александар Станимировић и заменик градоначелника Смедерева Бојан Теофиловић, означили су почетак рада адаптиране Дневне болнице онкологије у Општој болници „Свети Лука" у Смедереву.

 

„Пре отприлике два и по месеца пребацили смо онкологију из Дома здравља у зграду Опште болнице, што смо били у обавези по новим прописима, као део секундарне здравствене заштите. Простор смо адаптирали сопственим и средствима бројних донатора, а радове је изводила наша Техничка служба, нисмо имали екстерне мајсторе", рекао је в.д. директор, Ненад Ђорђевић и додао да пацијенти имају много боље услове за лечење него до сада.

 

За реновирање простора за онколошку здравствену заштиту, по директоровим речима, утрошено је око милион динара.

 

Претходно је одржана конференција за новинаре поводом успешно одржаног концерта Амадеус бенда у Смедереву, чији ће приход бити искоришћен за доградњу Интерног одељења, на којој су представници локалне самоуправе и менаџмента Болнице уручили захвалнице главним актерима хуманитарног концерта - менаџеру и лидеру Амадеус бенда, али и представнику Фондације „Драгица Николић", која се прикључила овој хуманитарној акцији.

  

Захвалнице су уручили заменик градоначелника Смедерева Бојан Теофиловић и др Жељко Смиљанић, помоћник директора за медицинске послове у Општој болници "Свети Лука".

 

У Општој болници "Свети Лука" у Смедереву траје адаптација дела Интерног одељења. У Спортској хали Смедерево 15. новембра одржан је хуманитарни концерт пред око 4.000 посетилаца, а приход са овог концерта биће употребљен управо за уређење Интерног одељења.

 

На Интерном одељењу планирана је обнова полуинтензивне и интензивне јединице и изградња неколико болесничких апартмана, а очекује се да радови буду завршени најкасније за шест месеци.

 

 

 

Дан града Смедерева

21.новембар 2014.

Свечаном седницом Скупштине града Смедерева у петак је обележен Дан града Смедерева, подсећајући на Аранђеловдан 1805. године, када је после дуготрајне опсаде и три и по века ропства,.турски заповедник диздар Мухарем Гуша предао кључеве Смедерева вођи српских устаника, Вожду Карађорђу.

 

„Наш град одувек се налазио на ветрометини цивилизације, сматран пожељним за раноразне освајаче, што показује историја, која је према њему била немилосрдна, јер је претрпео различите голготе - силна разарања и бомбардовања. Смедерево је данас модеран град и ми улажемо напоре за остваривање просперитета за нас, нашу децу и будуће генерације и данас је прилика да прикажемо шта је у њему урађено од 21. новембра 2013. године до данас", рекао је после интонирања химне отварајући свечану седницу Скупштине града Смедерева председник Бранче Стојановић.

 

Након филма који је подсетио на битна догађања у последњих годину дана, одлуком градоначелнице Смедерева др Јасне Аврамовић, додељена је „Повеља града Смедерева" нашим суграђанима Божидару Петровићу Цаки и брачном пару Светлани и Дејану Петровићу, који су изузетним залагањима, дали свој допринос у области хуманитарног рада. Како се „Повеља града Смедерева" додељује на Дан града, а добитници нису тренутно у земљи, иста ће им бити уручена првом пригодном приликом.

 

Градоначелница је затим уручила симболичну новчану награду тројици најхрабријих припадника Ватрогасно-спасилачке јединице Смедерево, Горану Петровићу, Милану Ђурићу и Дејану Павловићу, који су у катастрофалним мајским поплавама, храбро спасавали животе наших суграђана у Раљи и Коларима.

 

Поздрављајући госте и честитајући Дан града и домаћинима крсну славу, Аранђеловдан, градоначелница је истакла да Смедерево завршава ову годину са подигнутом велелепном халом, за коју је нагласила да ће бити завршена у року.

 

„Показали смо да умемо да радимо, да поштујмо рокове, да умемо да привучемо инвеститоре, и што је најважније, испуњавамо своја политичка обећања. Већ сада у компанији ПКЦ ради 400 Смедереваца. За годину дана, само у финској компанији отворили смо 400 радних места без велике помпе и хвалисања.  Ми се боримо  за нова радна места и реформе које најзад треба да уреде јавни сектор", рекла је градоначелница.

 

Градоначелница је изразила задовољство што на овај празнични дан може да каже да Смедерево крупним корацима граби у своју будућност.

 

„Подигли смо халу од 20.000 квадрата, сигурно најмодернију  у Србији.  Поред ове хале у преговорима смо са  новим инвеститором  који  ће подићи  халу од 13.000 квадрата, а радови почињу у фебруару 2015. године. Са радошћу могу да вам кажем да озбиљно преговарамо  са још два велика инвеститора који су заинтересована да раде у нашој Слободној зони. Инвеститори долазе, куцају на наша врата, и ми им нудимо најбоље услове пословања", казала је градоначелница Смедерева и навела да капитал никада не долази сам и да је долазак финске компаније био гарант другима да је Смедерево добар град за улагање.

 

"Могу одговорно да вам кажем да ће у нашем индустријском парку, до краја овог мандата бити 7.000 радних места. Таквим резултатом, тврдим, не може да се похвали ниједан град у Србији. Уз Железару која ради, и која је радила и две године уназад од како је поново у власништву државе, уз овакав индустријски парк, Смедерево ће бити град који ће решити проблем незапослених! То значи да ће градска каса бити пунија, да ћемо имати више новца за културу, социјалу али и за уређење града. Ништа не планирам краткорочно. Зато данас могу да кажем да је овај политички мандат посвећен искључиво довођењу инвеститора, а  у следећем, када будемо имали више новца, сређиваћемо град", рекла је градоначелница.

 

„Политика коју сам спроводила уз подршку премијера Александра Вучића за кратко време направила је од Смедерева просперитетан град. Никада, у новијој  политичкој историји Смедерево није имало овакву политичку подршку у Републици. Сва врата у Београду су нам отворена и врата Смедерева, су баш као у песми - вазда отворена. Отворена за инвеститоре. Смедерево и Смедеревци немају више времена за чекање. Морамо сви да радимо, и сигурна сам да ћемо већ следеће године живети боље. Зато ће и филм који ћемо гледати следећег 21. новембра, обећавам,  бити знатно дужи. На крају, честитам вам Дан града, и свим Смедеревцима  желим добро здравље и просперитетну годину", поручила је градоначелница Смедерева и захвалила се свим сарадницима на добро урађеном послу.

 

Након свечане седнице Скупштине града Смедерева, заменик градоначелника Бојан Теофиловић je у Галерији савремене уметности отворио изложбу „Смедерево у Великом рату", аутора Мирослава Лазића и Марка Стефановића, кустоса смедеревског музеја, у присуству грађана и представника  јавног и културног живота Смедерева и уваженог госта поводом обележавања Дана града Смедерева, начелника Шумадијског управног одбора, Дамјана Срејића.

 

Изложба ће бити отворена до 21. децембра а улаз је слободан.

 

Изградња хале ушла у завршну фазу

20.новембар 2014.

Изградња хале која се у Смедереву гради за финску компанију ПКЦ и у којој ће се производити каблови за ауто индустрију, ушла је у завршну фазу и комплетан посао биће завршен у року.

 

Уговор између локалне самоуправе и конзорцијума „ИТГ - ВИГ" о изградњи нове хале од око 20.000 метара квадратних потписан је 6. августа, а камен темељац постављен је званично 5. септембра.

 

На градилишту се ради 24 сата због технологије која захтева непрекидни рад и да би се испоштовао уговорни рок. Представници конзорцијума поручују да ће израда подова феро бетоном бити готова до 22. новембра, а истовремено се завршавају радови на јужној фасади.

 

Уз бетонажу објекта, изводе се и водоводни, канализациони, машински, гипсарски и керамичарски радови на пословној згради, као и радови на кровној конструкцији.

 

По завршетку подова, почињу радови на уређењу саобраћајнице око хале. Паркинзи су завршени, терен се озелењава и остаје део расвете у објекту и прикључци за грејање, наводе извођачи радова и додају да ће све крупне ставке бити готове до 4. децембра, како би у преостала три дана могле да се заврше и све преостале ситнице.

 

Градилиште, на којем је у просеку свакодневно ангажовано око 300 радника, званично је отворено 5. септембра када су премијер Александар Вучић и градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић поставили камен темељац будуће хале за компанију ПКЦ.

 

На привременој локацији ПКЦ је до сада упослио око 400 Смедереваца. Планирано је да у новој хали буде запослено више од 1.500 радника.

 

Хуманитарни концерт оправдао очекивања

20.новембар 2014.

Хуманитарним концертом у Смедереву популарни "Амадеус бенд" успео је да прикупи значајна средства за адаптацију дела смедеревске болнице.

 

У Спортској хали Смедерево у суботу, 15. новембра одржан је хуманитарни концерт "Амадеус бенда". Као предгрупа наступио је смедеревски "Неед", а приход са овог концерта биће употребљен за уређење Интерног одељења Опште болнице "Свети Лука", где је у току адаптација дела Интерног одељења.

 

Наступ Амадеус бенда одржан је пред око 4.000 Смедереваца, а одличан наступ и сјајна атмосфера још један је доказ зашто ови момци важе за најбољу групу на нашим просторима.

 

Детаљи о поменутом концерту, оствареном приходу и начину на који ће средства бити употребљена, биће саопштени на конференцији за новинаре која ће бити одржана у понедељак, 24. новембра у 11,00 сати у Свечаној сали Опште болнице „Свети Лука".

 

Сајам запошљавања у Смедереву

20.новембар 2014.

Више од хиљаду незапослених лица и 23 послодавца окупили су се прошле недеље на Сајму запошљавања у смедеревском Центру за културу, који је организовала смедеревска филијала Националне службе за запошљавање.

 

Послодавци су исказали потребу за око 260 радника различитих образовних профила и занимања.

 

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић сајам запошљавања сматра добром приликом да незапослени у директном контакту са послодавцима дођу до посла. Она је истакла позитивне трендове који се одвијају на смедеревском тржишту рада и за наредни период најавила отварање нових радних места.

 

„Данас је леп дан за Смедерево, с обзиром да ће ових дана више од 200 људи наћи посао, како у Железари и ПКЦ-у, тако и другим фирмама које су на сајму исказале своје потребе за различитим образовним профилима и занимањима. На тржишту рада у Смедереву присутни су позитивни трендови, долазе инвеститори, отварају се нова радна места, а од почетка године до данас више од 500 људи је мање на евиденцији Националне службе за запошљавање. Доста њих запослило се у компанији ПКЦ,  у погону који већ ради, а производна хала коју завршавамо у планираном року - до 7. децембра, биће спремна за пријем још 1.500 Смедереваца. Задовољна сам овим позитивним кретањима, али и свесна да још много труда морамо да уложимо сви заједно како би отворили што више радних места. Премијер Србије Александар Вучић уложио је довољно енергије да нађе стратешког партнера и покрене Железару, што свакако гарантује нова радна места, поред ових понуђених на сајму. Све у свему, крај 2016. године биће за Смедерево време препорода. Већ наредна 2015. показаће бољитак, а 2016. очекујем да на бироу рада имамо врло мало незапослених и да ови редови које сада видимо на сајму буду много мањи. Свим Смедеревцима желим да поручим да ћу се као представник локалне самоуправе и градоначелница и даље трудити да доведем што више инвеститора у наш град, а са њима и што више нових радних места. Притом желим да политика не одлучује ко ће где да ради, него да Смедеревци својим знањем и квалитетом, својим умећем нађу себи посао. То ће им бити једина гаранција да ће на том послу и остати", рекла је поред осталог градоначелница др Јасна Аврамовић.

 

Скупштина града Смедерева – 24. седница

19.новембар 2014.

Седница Скупштине града Смедерева, која је почела у четвртак, 13. новембра,  завршена је у петак, 14. новембра у 6 часова и 15 минута, по претходно утврђеном дневном реду. 

 

Потврђивање мандата одборника Скупштине града Смедерева била је прва тачка дневног реда 24. седнице.

 

Затим је прихваћен Предлог за промену Статута града Смедерева и донета Одлука о приступању промени Статута града Смедерева.

 

Одборници су везано за акта из области финансија: зсвојили Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину града Смедерева, прихватили Информацију о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2014. године и Информацију о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2014. године и донели Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2014. годину.

 

Скупштина је донела Одлуку о измени Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на имовину, висини стопе амортизације и утврђивању зона са коефицијентима за непокретности у зонама за град Смедерево.

 

Донета је нова Одлука о ауто-такси превозу.

 

Одборници су дали сагласност на измене и допуне програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево и Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево.

 

Такође, одборници су дали сагласност на измене и допуне Плана рада и измене и допуне Финансијског плана Дома здравља „Смедерево" у Смедереву за 2014. годину.

 

Дата је сагласност на одлуке надзорних одбора јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево о покрићу губитка за пословну 2013. годину и сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево о расподели добити, број 4/4 од 15.10.2014. године.

 

Скупштина је утврдила Нацрт одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац, и донела Одлуку о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац и Одлуку о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац и именовању чланова Комисије.

 

Донет је Годишњи програма мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији града Смедерева за 2015. годину.

 

Одборници су донели решења о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама статута јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево, Јавног предузећа Спортски центар Смедерево и Јавног предузећа Телевизија Смедерево.

 

Донета су решења о давању сагласности на Статуте установа чији је оснивач град Смедерево, и то: Центра за социјални рад Смедерево и Предшколске установе „Наша радост" Смедерево.

 

Донетоје Решење о измени Решења о образовању Комисије за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево.

 

Скупштина је донела решења из области именовања и то: Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива у Смедереву, Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша радост" Смедерево, Решењ о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево и Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Смедерево" у Смедереву.

 

Одборници су донели решења о измени решења о оснивању сталних радних тела Скупштине града Смедерева и избору чланова истих и то: Решење о измени Решења о оснивању Савета за буџет и финансије и избору чланова Савета, Решење о измени Решења о оснивању Савета за здравље и социјалну заштиту и избору чланова Савета, Решење о измени Решења о оснивању Комисије за прописе и избору чланова Комисије и Решење о измени Решења о оснивању Савета за заштиту животне средине и избору чланова Савета.

 

Донета су акта из области именовања школских одбора основних и средњих школа на територију града Смедерева и то: Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Давидовић" у Смедереву, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Др Јован Цвијић" у Смедереву, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић" у Смедереву, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић" у Смедереву, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај" у Смедереву, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић" у Липама, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Херој Срба" у Осипаоници, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Илија Милосављевић Коларац" у Коларима, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић" у Лугавчини, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Сава Ковачевић" у Михајловцу, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Светитељ Сава" у Друговцу, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Андрић" у Радинцу, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић" у Вранову, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар" у Скобаљу, Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић" у Малој Крсни, Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Херој Света Младеновић" у Сараорцима, Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву, Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Смедереву, Решење о именовању чланова Школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву и Решење о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Коста Манојловић" у Смедереву.

 

Дата је сагласност Градском рукометном савезу Смедерево на употребу имена града Смедерева у свом називу.

 

Скупштина је прихватила Информацију Градског јавног правобранилаштва поводом Представке Владана Цветковића из Смедерева, у којој се наводи да је Градски јавни правобранилац противправно поступио приликом изјашњења којим се Градски јавни правобранилац одриче имовинског права Града Смедерева на делу парцеле 696/1 К.О. Смедерево, након препарцелације наведене парцеле и формирања парцеле 696/10 К.О. Смедерево и констатовала да актом Градског јавног правобранилаштва Р.бр. 143/2013 од 30.09.2013. године Градски јавни правобранилац није противправно поступио приликом давања сагласности за издавање локацијске дозволе за изградњу дистрибутивног центра за ТНГ инвеститору „ЛПГ Петрол" Београд, на катастарској парцели број 696/10 К.О. Смедерево.

 

 

 

 

Саопштење за јавност Градског већа

12.новембар 2014.

У петак, 7. новембра 2014. године одржана је 152. седница Градског већа града Смедерева, на којој су, између осталог, разматране и тачке које ће бити предложене Скупштини града Смедерева као допуна дневног реда 24. седнице.

 

Новом Одлуком о ауто-такси превозу отклоњени су сви уочени недостаци у важећој Одлуци о ауто-такси превозу из 2011. године и у највећој мери својим одредбама на позитиван начин се решавају проблеми које су изнели присутни на јавним расправама. Градско веће је прихватило Нацрт, утврдило Предлог и предложило Скупштини града Смедерева да донесе Одлуку о ауто-такси превозу.

 

Скупштини града Смедерева биће предложени предлози за давање сагласности на измене и допуне програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево и Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, а који су усаглашени са ребалансом буџета града Смедерева.

 

Градско веће је на последњој седници разматрало Предлог за давање сагласности на измене и допуне Плана рада и измене и допуне Финансијског плана Дома здравља Смедерево за 2014. годину, који су такође усаглашени са ребалансом буџета града и нацрте решења из области именовања и то: Нацрт решења о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево и Нацрт решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Смедерево" у Смедереву.

 

Као допунска тачка дневног реда било је Решење о измени Решења о оснивању Савета за заштиту животне средине и избору чланова Савета, која је такође предложена као допуна за седницу Скупштине.

 

Из надлежности Градског већа прихваћен је Предлог за одобравање коришћења аутобуса за превоз особа са инвалидитетом корисницима Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце" Смедерево. Сходно томе, допуњен је Правилник о коришћењу аутобуса за превоз особа са инвалидитетом.

 

Градско веће града Смедерева је претходно, на 151. седници, прихватило Нацрт, утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2014. годину и предложило Скупштини града Смедерева да  исту донесе. Ребалансом буџета је предвиђен износ од 3.419.900.000 динара, што је мање за 577,4 милиона динара од првобитно планираног буџета у износу од 3.977.300.000 динара. Због свеопште ситуације и мера штедње, једногласно је изгласан минималац члановима Градског већа за последња два месеца 2014. године.

 

Чланови Градског већа прихватили су предлоге за давање сагласности на измене и допуне Програма пословања јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, ЈКП Водовод Смедерево и ЈКП Зеленило и гробља Смедерево. Наведене измене предложене су одборницима на сагласност. Такође, утврђен је Предлог решења о измени решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског архива у Смедереву.

 

Већници су се сагласили и предложили одборницима да усвоје измењена решења о оснивању сталних радних тела Скупштине града Смедерева о избору чланова истих и то: Предлог решења о измени Решења о оснивању Савета за буџет и финансије и избору чланова Савета, Предлог решења о измени Решења о оснивању Савета за здравље и социјалну заштиту и избору чланова Савета и Предлог решења о измени Решења о оснивању Комисије за прописе и избору чланова Комисије.

 

Из своје надлежности, чланови Градског већа донели су Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2014.години и прихватили Предлог за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, број М2014-3/8 од 10.10.2014.године о додели Уговора за јавну набавку мале вредности „Погребно возило".

 

На 150. седници, одржаној 28. октобра 2014.године прихваћен је Нацрт, утврђен Предлог и предложено Скупштини града Смедерева да донесе Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша радост" Смедерево.  Решењем се разрешава дужности члан Управног одбора Биљана Николић, која је поднела оставку, а уместо ње за новог члана Управног одбора именује се Ана Поповић, представник локалне самоуправе.

 

Градско веће дало је сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, број 3960 од 28.10.2014. године, у којој се наводи: Исправља се оглас за отуђење земљиштакатастарске парцеле број 233/69 који је саставни део Одлуке Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, број 2941/3 од 19.08.2014.године и сагласности Градског већа града Смедерева број 463-113/2014-07 од 02.10.2014. године, тако да тачка 4. став 1. огласа гласи: „Купац се обавезује да до краја 2015.године прибави локацијску дозволу за максималну заузетост парцеле (13.500 м2) и грађевинску дозволу за производни објекат минималне површине 4.000 м2 и да исти заврши у законском року".

 

Донето је Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику и именовању чланова и координатора Комисије. Решење се мења у члану 3. тако што се уместо др мед. Љубинке Младеновић, специјалисте педијатрије, начелника Службе за здравствену заштиту школске деце и омладине Дома здравља Смедерево, за сталног члана комисије испред Дома здравља именује др Татијана Мијатовић, специјалиста педијатрије у Служби за здравствену заштиту деце Дома здравља у Смедереву.

 

У наставку 147. седнице Градског већа града Смедерева, разматрани су предлози аката из области пословног простора.

 

Донета је Одлука за давање у закуп пословног простора на Тргу Николе Крге број 2 у Смедереву СЗКР ЗЛАТАР-ЧАСОВНИЧАР Маринковић Саша ПР Смедерево, површине 10,60 м2, за обављање регистроване занатске делатности уз месечни износ закупнине од 4.770,00 динара у који је урачунат порез на додату вредност (износ утврђен ранијим Уговором о закупу наведеног пословног простора који је закључен са Сашом Маринковићем ПР Смедерево), на период од 3 године, почев од 1.7.2014.године.

 

На основу правоснажног Делимичног Решења Агенције за реституцију Републике Србије -Подручне јединице Ниш бр. 46-005786/2012 од 23.3.2014.године, враћа се имовина и утврђује право својине бившем власнику Славољубу Митровићу из Смедерева, па се пословни простор у Улици Бранка Радичевића број 6 у Смедереву, површине 10,60 м2, који је Град Смедерево издао у закуп Мирјани Шикуљак пр, СЗР женски фризерски салон „Мира плус", враћа у државину законском наследнику Славољубу Митровићу из Смедерева, а надлежна одељења се задужују да  предметни пословни простор бришу из Евиденције пословног простора.

 

Градско веће донело је Решење којим се одбија жалба Владана Пајића из Смедерева, Улица српског совјета бр.1, изјављена против Решења Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове, Одсека за инспекцијске послове, Групе за комуналну инспекцију Градске управе града Смедерева, број 355-108/2014-05 од 29.07.2014.године, као неоснована.

 

Градско веће је разматрало Нацрт решења о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар Смедерево. Комисија за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево је констатовала да се на конкурс јавило 4 кандидата, од којих 2 кандидата испуњавају мерила прописана за именовање директора и уврстила их на ранг листу. Градско веће је ранг листу вратило Комисији на поново разматрање и допуну објашњења о томе да ли кандидати имају неопходна знања из области финансија, права и других области неопходних за управљање јавним предузећем, тј да ли поседују доказ о искуству у наведеним областима.

 

Почела исплата средстава ученицима за успехе на републичким такмичењима

07.новембар 2014.

Град Смедерево - Фонд за образовање Смедерево почео је да исплаћује средстава ученицима основних и средњих школа са територије града Смедерева на име награђивања за освојене награде на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете, Републичког фонда за младе таленте и стручних друштава.

 

Укупно ће бити исплаћено 58 награда.

 

Основци и средњоколци, ученици Музичке школе „Коста Манојловић", прошле школске године освојили су 17 награда: 8 првих, шест других и три треће.

 

Ученици смедеревских основних и средњих школа добили су 41 награду: осам првих, 15 других и 18 трећих. За прво место добиће 15 хиљада, за друго 11 хиљада, а за треће девет хиљада.

 

Ученици Музичке школе за прво место добиће 12 хиљада динара, за друго девет хиљада, а за треће седам хиљада динара.

 

Исплата награда трајаће наредних неколико дана, а ученицима ће новац поштари донети на кућне адресе.

 

Веслачки клуб Смедерево обележио 90 година постојања

07.новембар 2014.

Уручењем награда најбољим такмичарима и њиховим тренерима за остварене резултате на међународној и домаћој сцени, као и доделом признања појединцима и организацијама који су допринели развоју веслачког спорта у Смедереву, Веслачки клуб Смедерево прославио је редак јубилеј - 90 година од оснивања.

 

Плакету за допринос развоју веслачког спорта у Смедереву и за помоћ и подршку у претходном периоду, додељену градоначелници Смедерева др Јасни Аврамовић, на свечаности уручења награда у четвртак увече примио је Бојан Теофиловић заменик градоначелника.

 

Историју клуба почели су да пишу први председник Ернест Радлински и први тренер Јосип Хајзер, а данас је наставља више од 80 веслача у свим категоријама са којима раде 4 тренера.

 

Веслачки клуб Смедерево основан је на Ђурђевдан давне 1924. године, под именом Веслачко-пливачки клуб Смедерево. Од тада па до данашњих дана клуб је израстао у један од најтрофејнијих и најуспешнијих у Смедереву и шире, а у протеклих 90 година, смедеревски веслачи освојили су шест златних, девет сребрних и осам бронзаних медаља са европских и светских првенстава у јуниорској и сениорској Б и А конкуренцији.

 

Та ниска медаља увећана је ове године најсјајнијим одличјем на првенству Европе одржаном у Београду, када су Душан Богичевић и Веселин Савић постали прваци Старог континента.

 

Веслачи Смедерева наступали су и на Олимпијским играма у Лондону 1948, Москви 1980, Сиднеју 1996. године и Атини 2000. године. Тада су клуб представљали Драгутин Петровечки у Лондону, доктор Божидар Ђорђевић и Владимир Крстић у Москви, Бобан Ранковић у Сиднеју и Горан Недељковић у Атини.

 

У предолимпијској 2015. години, у којој се остварују норме за одлазак на Олимпијске игре у Рију, ВК Смедерево верује да ће имати представнике на највећем планетарном скупу спортиста и нада се да ће у Смедерево донети до сада неосвојену олимпијску медаљу.

Кандидати за Рио су европски прваци Душан Богичевић и Веселин Савић, затим Александар Филиповић, као и смедеревски веслачи на студијама у Сједињеним Америчким Државама, Јован Јовановић, Иван Остојић и Никола Селаковић.

 

 

Програм субвенционисања камата за кредитне линије у пољопривредној производњи

07.новембар 2014.

Фонд за развој пољопривреде града Смедерево, у складу са донетим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева за 2014. годину, наставља да исплаћује субвенционирани део камате за наменске кредите одобрене у претходне три године у складу са раније закљученим Споразумима, за пољопривредну производњу регистрованим пољопривредним произвођачима.

 

Фонд је и ове године упутио захтев за достављање понуда на адресу 13 Банака у Смедереву. Добијени су одговори од 4 Банке и то: Аик Банке, Комерцијалне банке, Прокредит банке и Интеса Банке. Управни Одбор Фонда је на својој седници одржаној 01.10.2014. године донео Одлуку о пословној сарадњи са Интеза Банком која је доставила најповољнију понуду у целости - за коришћење краткорочних и дугорочних кредита.

 

Регистровани пољопривредни произвођачи ће моћи да користе следеће кредите :

 

-краткорочне кредите  у износима од 100.000,00-400.000,00 динара са роковима коришћења до 12 месеци  и

-дугорочне кредите у износима од 500.000,00-1.000.000,00 динара са роковима коришћења до 36 месеци.

 

Кредити ће се одобравати за наменско улагање у пољопривредну производњу носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, али и предузетницима и правним лицима  регистрованим за обављање делатности у пољопривреди.

 

Наведене кредите регистровани пољопривредни произвођачи ће моћи да користе са каматном стопом од 5% на годишњем нивоу без валутне клаузуле.  Разлику до утврђене каматне стопе субвенционисаће Фонд за развој пољопривреде града Смедерева.

 

У среду, 05.11.2014. године потписан је Споразум о пословној сарадњи између Фонда за развој пољопривреде града Смедерева и Интеза Банке. На основу наведеног, створена је могућност да се почне са реализацијом наведеног Споразума, односно одобравањем кредита од стране Интеза Банке, где је у току  пријем захтева за одобрење пољопривредних кредита.

 

Слободарске свечаности

06.новембар 2014.

Град Смедерево, у сарадњи са Удружењем бораца НОР-а Смедерево, Удружењем ратних добровољаца и поштовалаца 1912-1918 и Удружењем потомака ратника 1912-1918, обележио је 100 година од почетка Првог светског рата и 70 година од ослобођења града Смедерева у Другом светском рату.

 

Програм обележавања ових значајних јубилеја почео је полагањем венаца код Споменика „Три хероја" борцима Другог светског рата и код Споменика борцима Првог светског рата 1914-1919. године. Испред локалне самоуправе, венце су положили председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић и заменик градоначелника Бојан Теофиловић.

 

У Центру за културу одржана је свечана академија на којој су уручена признања борцима и борачким организацијама, а присутнима се обратио председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић и подсетио на Смедеревски бој, као једну од првих великих српских победа у Великом рату, али и на страдања Смедерева и његових грађана у Другом светском рату и динамичном опоравку после ослобођења.

 

„У последњих 100 година овај град се два пута подизао из пепела и пребродио неколико исцрпљујућих економских криза. Увек је из својих недаћа проналазио излаз, јер је саздан од виталности и огромне стваралачке енергије становника. Тако ће бити сада и убудуће", поручио је Стојановић.

 

На основу Одлуке о наградама и признањима града Смедерева, градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић доделила је признања, сребрњаке града Смедерева двојици бораца НОР-а, Драгославу Павловићу из Друговца и Радославу Миловановићу из Друговца, који су у склопу 5. Крајишке бригаде учествовали у борбама за ослобађање Смедерева, као и Удружењу бораца НОР-а Смедерево, Удружењу ратних добровољаца и поштовалаца 1912-1918 и Удружењу потомака ратника 1912-1918. Сребрњаке је добитницима уручио Бојан Теофиловић, заменик градоначелника.

 

У музичком делу програма наступили су Градски женски хор „Кир Стефан Србин", Градско културно уметничко друштво "Смедерево" и Музичко сценска радионица Центра за културу, чији је дечји хор „Вилењаци" оставио посебан утисак извођењем песама "Тамо далеко" и "Ово је Србија".

 

У Народној библиотеци Смедерево, истим поводом, биће отворена изложба књига и периодике „Смедеревски бој 1914. године Први светски рат и Смедерево 1914-2014" и проглашени најбољи литерарни радови на конкурсу о Великом рату за ученике

основних и средњих школа Подунавског округа.

 

Награде уручује Миљана Кравић, председник Подружнице Друштва за српски језик и књижевност Србије за Подунавски округ, а о изложби, коју отвара Драган Мрдаковић, директор Народне библиотеке Смедерево, говориће: аутори Драгана Лазић, Мирјана Радовановић и Снежана Стојановић.

 

Музички тренутак: Ученици етно одсека Музичке школе „Коста Манојловић" Смедерево.

 

Народна библиотека Смедерево и Центар за културу представиће  на књижевној вечери књигу Славољуба Штерића „Ете тако је то било" - Ратни дневници 1912-1918. 

 

Учествују: Славољуб Штерић, аутор, протојереј др Радомир Милошевић, Драган Мрдаковић, проф. књижевности, Миомирка Нешић, проф. књижевности и Саша Николић, у име издавача NEWPRESS-a.

 

Музички тренутак: Ученици Музичке школе „Коста Манојловић" Смедерево.

 

 

Министар рада и градоначелница Смедерева отворили Установу „Сунце“

05.новембар 2014.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александар Вулин и градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић отворили су данас Установу за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју "Сунце" у Смедереву.

 

Министар Вулин се захвалио градоначелници и локалној самоуправи, како је рекао, што у овим тешким временима ни на који начин не покушавају да уштеде на онима на којима заиста не треба штедети, онима који су у стању социјалне потребе или су на било који начин ометени у развоју.

 

„Не смемо штедети на њима и драго ми је што Град Смедерево показује тај осећај и који ће наставити да води рачуна о свим суграђанима, без обзира на њихово стање. Ови људи и њихове породице нису невидљиви. Особе ометене у развоју су наши суграђани. Морамо водити рачуна о њима и њиховим породицама, како да им олакшамо свакодневни живот. Ово је један од најбољих могућих начина. Овде родитељ у контролисаној, стручно обрађеној средини може да остави своје дете и да се 8-9 сати бави неким послом. Замислите да овога нема. Баш зато што је ово толико важно, Министарство је ту да пружи своју подршку и ми ћемо се борити да квалитет оваквих услуга изједначимо у целој Србији, да то буде доступно свима", поручио је министар Вулин.

 

Министар је оценио да је услуга овог типа од изузетног значаја и да ће надлежно министарство наставити да подржава овакве установе.

 

„Влада Републике Србије штеди на свему, осим на онима којима је најтеже. Као што се види у овом буџету, социјална давања нисмо смањили. Смањили смо плате себи, смањили смо пензије, смањили смо трошкове, али социјална давања нисмо смањили и то треба ценити", истакао је српски министар за рад, борачка и социјална питања.

 

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић, изражавајући добродошлицу министру Вулину, рекла је да је локална самоуправа осетила потребу града за оваквим објектом и додала да је град инвестирао 3.000.000 динара у адаптацију овог простора са двориштем, који се налази у склопу објекта Предшколске установе „Наша радост" на локацији Карађорђево брдо.

 

„Трудили смо се да створимо бољи амбијент. Сва средства за одржавање објекта, плате за васпитаче, дефектологе и остале који раде у Установи „Сунце", обезбеђује локална самоуправа, а спремни смо да улажемо и даље, пошто постоји потреба за проширењем броја корисника и из суседних општина, рекла је градоначелница и нагласила да до сада није аплицирано за средства надлежног министарства.

 

„Наравно, тражићемо средства, јер бисмо волели да опремимо „сензорну собу", али и да подигнемо ниво услуга у овом боравку, на задовољство свих корисника и стручног особља. Хвала вам још једном што сте данас у Смедереву", поручила је градоначелница.

 

Градоначелница је додала да је локална самоуправа обезбедила и превоз, минибус намењен особама са инвалидитетом, који ће кориснике возити од места становања из града и из сеоских средина до Установе.

 

Директорка Биљана Милошевић представила је Установу „Сунце" која дневно збрињава 17 корисника са интелектуалним инвалидитетом различитог степена и врсте ометености сваког радног дана од 6,30 до 16 часова. Она је рекла је да је овакав простор дуго очекиван, да се у њему може радити са корисницима и у групама и индивидуално, што ће, како се нада, подићи квалитет услуге.

 

Како је ранији простор у центру града био неуслован и подлеже реституцији, адаптиран је простор у склопу Предшколске установе на Карађорђевом брду, површине 180 метара квадратних са дворишним простором, прилагођен потребама корисника.

 

Установа „Сунце" чији је оснивач Град Смедерево, отпочела је са радом 15.07.2013. године, а до тада се о корисницима бринуло Удружење грађана за помоћ МНРО које се финансирало из буџета града.

 

Корисници Установе „Сунце" извели су пригодан програм за госте, а свечаном отварању нових просторија, поред родитеља корисника, присуствовали су представници руководства града, удружења грађана и социјално хуманитарних организација.

 

"Крцко Орашчић" у Центру за културу!

04.новембар 2014.

Центар за културу Смедерево обавештава да је дошло до промене места одржавања концерта Царског руског балета са представом "Крцко Орашчић".

 

На предлог  представника Царског руског балета договорено је да се одрже  две представе истог дана, али у Центру за културу Смедерево, а не у Спортској хали Смедерево, где је првобитно планирано да се одржи један концерт.

 

Разлог за овакав потез је омогућавање припадницима млађе популације да присуствују програмима који се не одржавају у каснијим вечерњим сатима. У ту сврху је одређен термин од 17.00 часова. Тај термин намењен је категорији у коју спадају ученици основних и средњих школа, као и студенти, и за све њих  цена улазнице износи 250 динара. За вечерњи термин од 20.00 часова важе већ купљене улазнице.

 

Улазнице се продају искључиво на Билетарници Центра за културу, по цени од 1.500 и 2.000 динара. Деца до 5 година не плаћају улаз, за пензионере и инвалиде попуст је 30%, а за групне посете (више од 20 улазница), попуст је 20%.

 

 

Право јавне својине на 37 хектара!

31.октобар 2014.

Град Смедерево од данас  има право јавне својине на 37 хектара које су биле у власништву Железаре. Потпис на овај споразум данас су у Основном суду у Смедереву ставили у име  Владе републике Србије министар привреде Жељко Сертић, у име града, градоначелница Јасна Аврамовић и у име Железаре Смедерево, Иван Милошевић, директор.

 

Предмет овог споразума је пренос без накнаде у јавну својину Граду Смедереву, неизграђеног грађевинског земљишта укупне површине 37ха 07а 43м², ради реализације Плана детаљне регулације дела индустријске зоне и индустријског парка у Смедереву, а у циљу остваривања амбијента и простора неопходног за неометан развој привредних делатности на територији Града Смедерева.

 

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић изјавила је након потписивања да је Влада Републике Србије, такву одлуку, која ће несумњиво подићи потенцијале овог града, донела по убрзаном поступку.

 

"Смедерево никада није имало овакву подршку Владе. Ово јесте још један знак да премијер и  Влада у Смедереву виде пожељни град за довођење инвеститора и брзо подизање индустрије. Ово је велики дан за Смедерево. Наш индустријски парк сада је богатији за 37 хектара, земљиште које је поред локације на којој сада ниче хала за ПКЦ. Смедерево је град за кога су инвеститори веома заинтересовани и ми сада можемо да им понудимо адекватно земљиште. Сигурна сам да ће у нашем Индустријском парку ускоро радити 7.000 радника", рекла је овом приликом градоначелница др Јасна Аврамовић.

 

И јавни правобранилац, Милена Нисев, потврдила је да се  „граду  изашло у сусрет ." 

 

„У убрзаном поступку су донете одлуке  и потписивањем тројног споразума између Железаре, Владе и града цео поступак  је  доведен  до краја. Имали смо велико интересовање, а нисмо имали адекватно земљиште. Сада, након укњижбе на свим парцелама, а то је  јавна својина града на свих 14 парцела,  у зависности да ли је у питању давање у закуп или отуђење под одређеним условима, склапаћемо уговоре са потенцијалним инвеститорима."

 

Предметно земљиште налази се у непосредној близини парцеле на којој се убрзано гради хала од око 20.000 метара квадратних за финску компанију ПКЦ, што је веома важно за даљи развој Индустријског парка и Слободне зоне. Урађен је ПДР,  земљиште је испарцелисано и са планом комплетне инфраструктуре.

 

 

 

 

Саопштење за јавност Градског већа

28.октобар 2014.

Градско веће града Смедерева разматрало је у недељу, 26.10.2014. године, на 149. седници, Радну верзију Нацрта одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2014. годину. Рационализација и уштеде код свих буџетских корисника, осим рањивих група, били су у центру пажње разговора са директорима јавних предузећа и установа. Наставак седнице  заказан је за уторак, 28. октобар у 17,00 часова, а ребаланс буџета требало би да се нађе на наредној седници Скупштине града Смедерево, почетком новембра.

 

Током 149. седнице, започете у недељу, Градско веће донело je Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева у циљу реализације Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву. Град Смедерево се, преко Железаре Смедерево, обратио Влади Републике Србије за прибављање парцела у јавну својину града Смедерева укупне површине 37 хектара 7 ари 43 метра квадратна. Влада Републике Србије у суботу је донела Закључак да се предметне парцеле пренесу у јавну својину града Смедерева, а исто је учинила и Скупштина Железаре Смедерево у петак. Да би се реализовао овај поступак, потребно је да Град Смедерево донесе Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева у циљу реализације Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву, чији је саставни део Нацрт Споразума, који би требало да се потпише између представника Владе Републике Србије, Железаре Смедерево и Града Смедерева. Градско веће овластило је градоначелника града Смедерева да  потпише Споразум. Реч је о 14 парцела које ће бити укњижене као јавна својина града Смедерева и које ће моћи да се понуде инвеститорима ради реализације планског акта дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву.

 

Градско веће је прихватило Информацију Градског јавног правобраниоца поводом представке Владана Цветковића из Смедерева, у којој се наводи да је Градски јавни правобранилац противправно поступио приликом изјашњења којим се Градски јавни правобранилац одриче имовинског права града Смедерева на делу парцеле 696/1 К.О. Смедерево, након препарцелације наведене парцеле и формирања парцеле 696/10 К.О.  Смедерево и предлаже Скупштини града Смедерева да исту прихвати. Констатује се да актом Градског јавног правобранилаштва Р.бр.143/2013 од 30.9.2013. године Градски јавни правобранилац није противправно поступио приликом давања сагласности за издавање локацијске дозволе за изградњу дистрибутивног центра за ТНГ инвеститору „ЛПГ Петрол" Београд, на катастарској парцели број 696/10 К.О.Смедерево

 

Претходно је настављена у петак започета 147. седница Градског већа града Смедерева.

 

Утврђен је Предлог одлуке о измени Одлуке о утврђивању висине стопа пореза на имовину, висини стопе амортизације и утврђивању зона са коефицијентима за непокретности у зонама за град Смедерево и предложен одборницима на усвајање.

Свих 10.600 решења за сеоске месне заједнице биће повучена и штампана нова, тако што ће стопа пореза на имовину, од 0,3 одсто на земљиште заменити стопом пореза од 0,1 одсто.

 

Градско веће је утврдило и предлоге одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац и то: Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац, Предлог одлуке о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац, Предлог одлуке о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац и именовању чланова Комисије и биће прослеђени Скупштини града Смедерева на усвајање.

 

Скупштини града Смедерева биће предложен и сет аката из области именовања школских одбора основних и средњих школа на територији града Смедерева и то: Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Давидовић" у Смедереву, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Др Јован Цвијић" у Смедереву, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић" у Смедереву, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић" у Смедереву, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај" у Смедереву, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић" у Липама, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Херој Срба" у Осипаоници, Предлог  решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Илија Милосављевић Коларац" у Коларима, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић" у Лугавчини, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Сава Ковачевић" у Михајловцу, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Светитељ Сава" у Друговцу, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Андрић" у Радинцу, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић" у Вранову, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар" у Скобаљу, Предлог решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић" у Малој Крсни, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Херој Света Младеновић" у Сараорцима, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву, Предлог решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Смедереву, Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву и Предлог решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Коста Манојловић" у Смедереву.

 

Градско веће прихватило је Нацрт, утврдило Предлог годишњег програма мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији града Смедерева за 2015. годину и проследило га Скупштини града на усвајање. Предлогом, чија је израда обавеза локалне самоуправе по Закону о водама, обухваћени су и водотоци I реда.

 

Прихваћен је и биће прослеђен одборницима на усвајање Предлог за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево о расподели добити, број 4/4 од 15.10.2014. године. Предмет Одлуке је формално-правне природе, а по Налогу Агенције за привредне регистре.

 

Прихваћена је Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2014. године, која ће се наћи на седници Скупштине града Смедерева.

 

Након усвајања Захтева Градског рукометног савеза Смедерево за добијање сагласности на употребу имена града Смедерева у свом називу, разматрана су питања из надлежности Градског већа.

 

Усвојено је Решење о давању сагласности на ценовник услуга закупа простора на  Сајму половне пољопривредне механизације ЈКП Пијаце Смедерево. Очекивани приходи по овом основу износе од 25 до 40.000 динара, а планирано је организовање Сајма пољопривредне механизације два пута месечно. Цене утврђене Ценовником примењиваће се од 24.10.2014. године.

 

Прихваћен је Извештај о раду Слободне зоне Смедерево д.о.о.

Закључком Градског већа града Смедерева од 27.09.2014. године задужен је директор Слободне зоне Смедерево да достави финансијски извештај са свим потраживањима и дуговањима Слободне зоне, подацима о заради директора Слободне зоне  и раду председника Скупштине Слободне зоне. Закључено је да се Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште изда налог да испланирају, на нивоу нове Слободне зоне, изградњу окретнице за аутобусе и аутобуску станицу, као и проширење саобраћајнице услед очекиваног пораста броја теретних возила. Такође је закључено да се припреми Нацрт решења којим ће бити предложен нови члан Скупштине Слободне зоне доо Смедерево, представник града Смедерева.

 

Градско веће прихватило је Извештај о показатељима ефикасности пословања за период I-VI 2014. године ЈКП Водовод Смедерево, што је на основу Уговора из 2009. године утврђена обавеза Предузећа да Оснивачу квартално доставља извештај о показатељима ефикасности пословања.

 

Разматрана је и Информација у вези са молбом Министарства одбране - Сектора за материјалне ресурсе, поводом плаћања утрошене воде у Војсци Србије по повлашћеним ценама и продужења рока плаћања рачуна на 30 дана од дана издавања рачуна. Поводом ове тачке, задужено је надлежно одељење да провери информацију да ли се у другим градовима и општинама субвенционише дуг за утрошену воду за Војску Србије, како би се Градско веће, након те информације, изјаснило поводом захтева Министарства одбране.

 

Према Закључку Градског већа број 037-678/2014-07 од 02.10.2014. године припремљена је аналитика финансијског пословања ЈКП Паркинг сервис Смедерево. На дан 30.09.2014.године, обавезе Предузећа су износиле 11.206.051,14.динара, док су потраживања износила 6.990.259,61 динар. Предузеће има обавезу да исплати заостале зараде запосленима за 5. 6. 7. 8. и 9. месец, у бруто износу од 15.535.409,68 динара, што додатно оптерећује пословање Предузећа. После спроведене анкете о добровољном одласку у пензију уз исплату отпремнине, пријавио се један запослени са 27 година радног стажа. Предузеће је започело активности у вези са могућностима повећања броја паркинг места и припремило предлог ценовника за Надзорни одбор, за повећање цена услуга паркирања за 10 одсто. ЈКП Чистоћа преузело је обављање послова прања и чишћења од ЈКП Паркинг сервис и 30 запослених по том основу. Прошле године је већ преузето за одношење дивљих депонија 25 радника од којих је 17 особа са инвалидитетом. ЈКП Паркинг сервис је задужен да се направи комисија од 5 чланова, која ће да направи нову систематизацију са одговарајућим бројем извршилаца и да се одреде критеријуми на основу којих ће се урадити решавање технолошког вишка.

 

Разматрани су захтеви пореских обвезника за умањење обавеза плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за 2014. годину и то: „Железара Смедерево" д.о.о. Смедерево и „Metech" d.o.o. Смедерево. Градско веће је одлучило да се „Metech" d.o.o. Смедерево делимично ослободи обавезе, у висини од 40 одсто  уложених средстава у Станицу за пречишћавање воде. Одлука за Железару се одлаже, док се не постигне Споразум о томе да Железара на име предметних ослобађања изврши послове ископавања и насипања путева шљаком у Индустријској зони. Градско веће ће након тога одлучивати о висини ослобађања обавезе плаћања ове накнаде.

 

Прихваћена је Информација у вези са реализацијом тачке 2. Закључка Градског већа града Смедерева број 400-3988/2014-07 од 17. јула 2014. године о побољшању наплате изворних прихода града Смедерева. То су порези, накнаде, таксе, закупнине. Констатовано је да је тренд у последње три године код наплате ових прихода је добар. Разматрано је побољшање наплате ових прихода до краја године, а о томе је сачињен Предлог о побољшању наплате изворних прихода града Смедерева. Планирани приходи су у износу од 304 милиона динара, а очекује се реализација у висини од 265 милиона динара. Реституцијом је враћено ранијим власницима 7 локала, због чега је на месечном нивоу приход по основу закупа тих пословних простора умањен за 306.000,00 динара. Поред осталог, закључено је да органи који су надлежни за наплату изворних прихода, квартално достављају извештаје Градском већу.

 

Прихвата се Информација о допуни Ценовника услуга средстава саобраћаја и механизације за уговарање са Градом Смедеревом број 1359/2 од 16.05.2013. године ЈКП Чистоћа Смедерево. Допуна је извршена из разлога што је ЈКП Чистоћа Смедерево преузело од ЈКП Паркинг сервис Смедерево, послове чишћења и прања улица и одржавања улица и тротоара у зимском периоду, а висина цена услуга преузета је из важећег Ценовника ЈКП Паркинг сервис Смедерево.

 

 

 

 

 

Обавештење

27.октобар 2014.

Градска управа Смедерево обавештава грађане да је у квару телефонска централа Градске управе, на коју су прикључени локали и бројеви одељења и појединих служби. Очекује се да ће квар бити отклоњен у најкраћем року, у наредних неколико дана.

Такође се обавештавају грађани да Градска управа уобичајено ради од 7,30 до 15,30 часова, када грађани могу да остварују своја права и обавезе.

 

Златни кључ у разумевању других земаља - амбасадор Норвешке (Н. Р. Камсваг)

17.октобар 2014.

Међународни фестивал поезије, "Смедеревска песничка јесен", одржан је у Смедереву од 14. до 16. октобра, уз учешће више од 50 песника из 20-так земаља.

 

"Смедеревска песничка јесен", која је 45. пут организована у нашем граду, свечано је отворена у среду представљањем дела норвешког песника Кнута Едегарда, овогодишњег добитника награде "Златни кључ".

 

Кнут Едегард оснивач је међународног књижевног фестивала који се сваког лета одржава у његовом родном месту Молде и председник Норвешке академије за књижевност и слободу говора, а признање "Златни кључ", позлаћену реплику кључа града деспота Ђурђа Бранковића и новчани износ, уручио је заменик градоначелника Смедерева, Бојан Теофиловић.

 

Церемонији отварања смедеревског песничког фестивала и додели "Златног кључа" присуствовао је и амбасадор Норвешке у Србији, Нилс Рагнар Камсваг, који је поздравио присутне.

 

„Песме дају боју нашем језику, дају музику нашем језику. Песма даје нови облик нашем свету и као таква може да буде златни кључ у разумевању других земаља", поручио је амбасадор Норвешке.

 

После поздравне речи председника Организационог одбора Смедеревске песничке јесени, Бранчета Стојановића, 45. Фестивал поезије отворио је председник Културно-просветне заједнице Љубивоје Ршумовић. У програму је наступио Градски женски хор Кир Стефан Србин, са репертоаром песама о Првом светском рату, а глумац Небојша Кундачина казивао је стихове Милутина Бојића "Плава гробница".

 

Дан раније, смедеревском аутору Жељку Ђурићу додељена је стална фестивалска награда, плакета „Смедеревски Орфеј" (рад вајара Селимира Јовановића), за песму „Налазим се где ме нема".

 

Међународни фестивал поезије почео је традиционалним сусретом са песницима на „Сајму поезије" у Народној библиотеци Смедерево, настављен свечаним даривањем књига, Сусретима песника и представљањем поезије словачких и песника из других словенских земаља

 

"Смедеревска песничка јесен" ове године је организована у знаку обележавања годишњице великих светских песника - 450 година Вилијема Шекспира, два века Михаила Љермонтова, 150 година Бранислава Нушића, као и 100 година од почетка Првог светског рата (Милутин Бојић).

 

Тим поводом, организоване су изложбе „Велики рат у књижевности" и „Песник смеха", поводом годишњице рођења Бранислава Нушића, а у оквиру фестивала постављене су и изложбе на Дечјем и Позајмном одељењу Народне библиотеке Смедерево.

 

Упоредо са фестивалским програмом, у смедеревском Музеју била је постављена изложба наиве Словака из Војводине, а стихове су у овој установи културе говорити словачки песници.

 

Фестивал је посветио и слово, поводом смрти Миодрага Павловића, једном од најзначајнијих српских песника и лауреату смедеревског Фестивала поезије, а говорио је академик Ристо Василевски.

 

Последњег фестивалског дана уручена је награда Душану Поп Ђурђеву за књижевно стваралаштво за децу, док је у оквиру међународне песничке вечери „Меридијани", додељена повеља „Златко Красни", за превођење савремене поезије енглеском песнику и преводиоцу, Џејмсу Сатерленду Смиту.

 

После наступа песника из више земаља, додељене су награде публике и стручног жирија "Златна струна", чија су се мишљења овога пута подударила, а лауреат је Новица Соврлић из Косовске Митровице, за песму "Нокат".

 

Такође, уручена је и награда недељника "Наш глас", песникињи Вери Хорват. Награда се додељује за изузетан допринос завичајном песништву и за сарадњу са листом "Наш глас".

 

Овогодишњи Фестивал оставио је и писани траг - едицију Меридијани у пет књига, књигу добитника Златног кључа, књигу добитника Златног кључића, Зборник фестивала и књигу Златна струна са песмама које су ушле у ужи избор за доделу ове награде.

 

Књижевни сусрети, осим простора Центра за културу и Народне библиотеке Смедерево,  били су организовани у вили Обреновића, Винском граду, Гимназији, на броду који је пловио Дунавом, у Удружењу параплегичара..

 

Царски руски балет поново у Смедереву

15.октобар 2014.

Прослављени руски ансамбл, Царски руски балет, 7. новембра, поново долази у Смедерево са балетском представом „Крцко Орашчић".

 

„Крцко Орашчић" је балет у два чина за који су кореографију првобитно урадили Мариус Петипа и Лев Иванов уз музику Петра Иљича Чајковског. Либрето је адаптација приче Е. Т. Хофмана „Крцко Орашшчић и Краљ мишева". Балет је премијерно изведен у Марински театру у Санкт Петербургу, у недељу, 18. децембра 1892. заједно са опером „Јоланта" Чајковског.

 

Музика Петра Иљича Чајковског је позната и вољена широм света. Слушајући дела овог композитора, свака особа налази у њима нешто сопствено, сродно и интимно. У овом задивљујућем дару - да изрази у музици осећања и мисли приступачне и разумљиве милионима људи, лежи огромна моћ уметности Чајковског.

 

Хофманова прича „Крцко Орашчић" постала је основа радње последњег балета Чајковског. У зрелом добу, 1891. године, недуго пре његове смрти, П. И. Чајковски отелотворио је у свом раду нову тему - отварање света на ивици младости. Схваћен као „дечји" екстравагантни балет „Крцко Орашчић" био је лирска и филозофске поема и значајно дело које је отворило нове путеве у балетској уметности позног 19. и раног 20. века.

 

Либрето за балет „Крцко Орашчић", који ће бити изведен у Смедереву, написао је један од оснивача  Царског руског балета Гедиминас Таранда, који се прославио као звезда Бољшој театра. Најмагичнију бајку о чудесним сновима у Божићној ноћи изводе солисти Ана Пашкова, Лина Севелиова и Нариман Бекжанов. Последње двоје смедеревска публика је видела почетком ове године, када су гостовали са балетом „Лабудово језеро". Улазнице за ову представу тада су биле распродате месец дана пре концерта. Зато су се организатори овога пута одлучили да популарни балет Петра Иљича Чајковског „Крцко Орашчић" види већи број заинтересованих и изабрали Спортску халу Смедерево као простор у коме ће се балет извести и, при томе, понудили веома популарне цене и попусте за одређене категорије популације.

 

Улазнице за балет „Крцко Орашчић", који ће бити изведен 7. новембра у Спортској хали Смедерево, у продаји су на Билет сервису Центра за културу Смедерево и Туристичко информативном центру, а од 3. новембра и на Билетарници Спортске хале, по ценама од 2.000 динара за партер А, 1.500 динара за партер Б, 1.000 динара за ложе лево и десно до само 500 динара за трибине А, Б и В. Деца до 5 година не плаћају улаз, а за децу од 5 до 12 година, средњошколце, студенте, пензионере и инвалиде одобрава се попуст од 30%. За групне посете, предузећа (више од 20 улазница), попуст је 20%, а за ученике школа (више од 20 улазнице) одобрава се попуст од чак 50%. Представа почиње у 20.00 часова. Резервације и продаја на телефоне 4624-815, (Билет сервис Центра за културу), 615-666 (Туристичко-информативни центар) и 642-970 (Билетарница Спортске хале).

 

 

 

Отворен вртић у Врбовцу

14.октобар 2014.

Члан Градског већа за образовање, Миша Ивковић, отворио је данас у Врбовцу адаптирани вртић, чиме су створени услови за рад мешовите васпитно-образовне групе деце узраста од 3-5,5 година.

 

"Задовољство је бити данас у овом прелепом објекту у Врбовцу, у чијем стварању су учествовали Месна заједница, Град и Предшколска установа. То је показатељ да тимским и заједничким радом можемо доћи до циља и то је порука и за остале месне заједнице, где год постоји простор, тако ћемо радити", поручио је Ивковић.

 

Он је нагласио да је оваква мешовита група веома значајна у Стратегији образовања Министарства просвете, јер су истраживања показала да је велики број ученика постигао много боље резултате током школовања, уколико је похађао мешовиту групу.

 

"У току су припремни радови за отварање мешовите групе у Вранову и очекујемо врло брзо, до краја календарске године, отварање вртића и у овом селу. На овај начин, успели смо да у сеоским месним заједницама приближимо услове као што су у градској средини", навео је Ивковић.

 

Председник Савета МЗ Врбовац, Властимир Дамјановић, рекао је да су, захваљујући локалној самоуправи и Предшколској установи "Наша радост", створени услови за рад мешовите групе млађег узраста.

 

"Сада имамо 18 предшколаца, следеће године нових 15, тако да нам је наталитет у порасту и ово нам је заиста било потребно. Добили смо оно што смо тражили и надам се да ће у наредном периоду бити још боље, да ћемо остварити све оно што смо планирали, као што је рад са децом још млађег узраста", рекао је Дамјановић.

 

Члан Градског већа за месне заједнице, Мирко Ђурић, најавио је обезбеђивање услова и за продужени боравак у преосталом делу објекта, средствима буџета, као што је и овде био случај.

 

"То је у плану Месне заједнице Врбовац за ову годину, која је препознала овај проблем и то је доказ о доброј сарадњи Месне заједнице, Школе, локалне самоуправе и Предшколске установе", истакао је Ђурић.

 

Директор Предшколске установе "Наша радост", Мира Ћосић, рекла је да, уважавајући право све деце  на квалитетне подстицаје за рани раст,  развој, учење и образовање,  Предшколска установа „Наша радост" Смедерево, у сарадњи са локалном самоуправом, наставља са проналажењем могућности за већи обухват деце раног узраста.

 

Са новом мешовитом групом у Врбовцу, која броји око 25 деце, васпитач ће радити два пута недељно по два сата. Ово је 15. мешовита група Предшколске установе "Наша радост", која је за последње четири године отворена у смедеревским селима.

 

 

 

Одржан 14. Фест млек

13.октобар 2014.

У суботу је у Михајловцу одржан 14. Фестивал млека и млечних производа под називом "Фест млек".

 

Председница УО Фонда за развој пољопривреде града Смедерева, Весна Милић, отварајући овогодишњи "Фест млек", истакла је да је Фонд својим програмом за 2014. годину  предвидео значајна средства за развој и унапређење сточарства, попут осигурања животиња, опреме за припрему сточне хране, куповину квалитетних грла, вештачко осемењавање, матичење и селекцију у говедарству и друго.

 

"Фестивал на најбољи начин представља могућност развоја сточарства на нашем подручју. Ова грана пољопривреде заслужује више улагања и Фонд ће настојати да јубиларни, 15. Фестивал, буде репрезентативан и са многобројним изненађењима", поручила је Весна Милић.

 

Удружење сточара "Капија Шумадије" из овог села, које је организатор манифестације, приредило је и ове године занимљив културно-уметнички програм, у центру пажње са децом у изворној народној ношњи и традиционалним играма из Србије.

 

Додељене су пригодне награде и захвалнице за учешће на манифестацији, али и за очување ове смотре, а проглашене су и најлепше млекарице и млекари.

 

Такође, гости су били у прилици да дегустирају и "најлепшу српску гибаницу" коју су припремиле вредне руке михајловачког удружења жена.

 

Поред индивидуалних пољопривредних произвођача и домаћих произвођача и прерађивача млека и млечних производа, Фестивалу су присуствовали и представници Развојно-производно иновационог центра "РИЦ" из Новог Сада.

 

 

 

„Смедеревска песничка јесен“ од 14. до 16. октобра

09.октобар 2014.

Међународни фестивал поезије "Смедеревска песничка јесен", 45. по реду, биће одржан од 14. до 16. октобра, уз учешће више од 50 песника из 20-так земаља, саопштили су организатори на данашњој конференцији за новинаре.

 

Председник Организационог одбора фестивала, Бранче Стојановић, обраћајући се представницима медија, рекао да је Градско веће, уважавајући значај овог фестивала, имало разумевања и поред тешке материјалне ситуације, доделило одређена средства за реализацију овогодишње манифестације.

 

„Наш задатак је био и остаће да чувамо културу, а овај фестивал даје допринос у очувању српске културе и српске књижевности", истакао је Стојановић и изразио захвалност Министарству културе које је ове године подржало фестивал.

 

Добитник овогодишњег "Златног кључа" је норвешки песник Кнут Едегард, а "Златног кључића" новосадски поета Душан Поп Ђурђев, саопштио је директор "Смедеревске песничке јесени", Горан Ђорђевић, представљајући програм манифестације.

 

Кнут Едегард, рођен 1945. године, започео песнички каријеру 1967. године и од тада објавио 35 песничких, прозних и других књига. Један је од најпревођенијих и најпознатијих норвешких песника. Заступљен је у едицији "Меридијани" у издању смедеревског фестивала.

 

 "Златни кључ Смедерева" најзначајнија је награда града Смедерева, а додељује се угледним песницима света за целокупан опус. Награда се састоји од позлаћене копије кључа средњевековног Смедерева, објављивања књиге - избора поезије и новчаног износа.

 

Душан Поп Ђурђев  рођен 1953. године у Новом Саду. Одлучивши да се више посвети литератури и стваралаштву за децу, 1997. прелази у Змајеве дечје игре. Поред поезије за младе, пише и сатиру, а истовремено се бави креирањем нових визуелно-литерарних форми у стваралаштву намењеном деци.

 

Награда "Златни кључић" се додељује српском песнику за песничко стваралаштво за децу. Награда се састоји од објављивања књиге - избора поезије аутора, плакете (рад вајара Власте Филиповића) и новчаног износа.

 

На овогодишњи конкурс за "Златну струну", најстарију награду фестивала, која се додељује на анонимном конкурсу за необјављену, најуспелију песму, пристигло је око 700 песама, што га сврстава у најуспелије одзиве за неколико деценија постојања фестивала.

 

Победника, изабраног међу петоро кандидата, жири ће саопштити на завршној вечери, када се према традицији одржава и међународни митинг поезије на који је позвано више десетина учесника. Добитнику ће припасти статуета, рад академског вајара Селимира Јовановића и новчани износ.

 

Недељник "Наш глас" доделиће обновљену награду за изузетан стваралачки допринос у култури, а овогодишњи добитник је Вера Хорват из Смедерева.

 

Награда "Змај Огњени Вук" поново неће бити додељена, како је речено, због економских прилика.

 

Смедеревска песничка јесен почиње традиционалним сусретом са песницима на „Сајму поезије" у Народној библиотеци Смедерево, а следи свечаност даривања књигом.

 

Програмом фестивала предвиђене су и изложбе „Велики рат у књижевности" и „Песник смеха", поводом 150 година од рођења Бранислава Нушића, као и изложбе на Дечјем и Позајмном одељењу Библиотеке.

 

Упоредо са фестивалским програмом, у смедеревском Музеју отворена је изложба наиве Словака из Војводине, а стихове ће у овој установи културе говорити словачки песници 15. октобра.

 

Одржана 23. седница Скупштине града Смедерева

08.октобар 2014.

У уторак је одржана 23. седница Скупштине града Смедерева, чији су предложени дневни ред одборници проширили тачком Оставка на место одборника, која је разматрана као прва тачка.

 

Скупштина је донела Решење о престанку мандата одборника др Момчила Радојевића, изабраног са Изборне листе Демократска страна Србије - Војислав Коштуница,  због подношења оставке.

 

Мандат је престао и Зорану Мишељићу, изабраном са Изборне листе Покренимо Смедерево - Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, ПУПС, Покрет Социјалиста) због преузимања посла, односно функције која је у складу са законом неспојива са функцијом одборника.

 

Oдборници су затим потврдили мандат одборнику Милосаву Пантићу, изабраном са Изборне листе Покренимо Смедерево - Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, ПУПС, Покрет Социјалиста), који је у скупштинској клупи наследио Мишељића.

 

Скупштина града Смедерева усвојила је на 23. седници Програм пословања Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију за 2014. годину.

 

Пошто Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију до 23. седнице Скупштине града Смедерева није имало усвојен програм рада за ову годину, није било могуће расписати тендер за набавку мазута, што је неопходно пред почетак нове грејне сезоне.

 

Финансијским планом за 2014. годину, за набавку мазута са превозом (редовна потрошња и враћање позајмице Републичкој дирекцији за робне резерве), предузећу је потребно 233,5 милиона динара.

 

Предузеће снабдева топлотном енергијом, из 12 блоковских котларница на мазут и једне гасне, око 5.000 стамбених јединица и пословни простор, који већински чине корисници који се финансирају из буџета (две основне школе, једна средња школа, два вртића и Центар за културу).

 

Одборници су усвојили и нову Одлуку о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом, којом се утврђују услови и начини обављања енергетских делатности, услови и начини обезбеђивања континуитета у снабдевању топлотном енергијом, права и обавезе произвођача, дистибутера и купаца топлотне енергије, даје сагласност на цене и друго.

 

Одлука предвиђа и казнене одредбе, како за енергетског субјекта, тако и за купце топлотне енергије, било да је реч о правном лицу, предузетнику или физичком лицу.

 

 

 

Премијер у посети Смедереву

06.октобар 2014.

Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да држава неће да затвори Железару, а да се у преговорима за продају фабрике највише одмакло у преговорима са америчком компанијом Есмарк.

 

Премијер Србије посетио је данас смедеревску Железару, у пратњи министра привреде Жељка Сертића, министра за рад, борачка и социјална питања, Александра Вулина, градоначелнице Смедерева, др Јасне Аврамовић и представника синдиката и пословодства фабрике.

 

После обиласка фабрике и упознавања са процесом производње, премијер је у обраћању радницима Железаре рекао да ситуација није нимало лака, али да држава Србија неће одустати, напустити или затварати Железару Он је поручио да су разговори са стратешким партнером у току и да је остало да се усагласи још неколико ствари.

 

"Ситуација није једноставна, није лака, али држава Србија, која нема и неће имати довољно новца за све наше потребе, неће одустати и неће напустити Железару. Нећемо затварати Железару, то је оно што могу да вам кажем. Ви знате да то нас кошта 8,5 до 10 милиона на месечном нивоу, ми тражимо стратешког партнера и разговори су при крају. Не могу да кажем да су они завршени, остала је једна или две важне ствари у преговорима да успемо да остваримо и зато вас молим да нас подржите", поручио је Вучић.

 

Он је истакао да је само данас Железара дужна банкама 260 милиона евра, 120 милиона евра осталим добављачима и додао да би то, свакако, држава морала да преузме на себе.

 

"Знате да у сировинама имате у висини око145 милиона, да нам је потребно бар још 250 милиона да покренемо обе високе пећи, да за то тражимо стратешког партнера, некога који ће са нама или сам умети да извуче Србију целу из кризе", рекао је Вучић радницима и додао да ова фабрика носи наш БДП.

 

"Вас молим да будете и бољи и успешнији и марљивији него икада, а ми смо у договору са синдикатима и пословодством предузели и предузимаћемо све. Мислим да смо близу договора са стратешким партнером и очекујем да то буде завршено пре Нове године. Имаћемо велике пројекте у Србији 2015. године и више челика ћемо моћи да потрошимо и на домаћем тржишту. Са овима са којима мислим да смо близу договора, чини ми се да неће да смањују број запослених, мислим да ће им бити потребно бар још 200 више људи, уколико обе пећи буду радиле. Мирно спавајте, Србија неће да напусти Железару, јер без Железаре, без металурга, без ливца, нема озбиљне државе", поручио је премијер.

 

На питање да ли смо, при избору стратешког партнера, ближи Истоку или Западу, премијер је рекао да се у овом случају води рачуна о радницима Смедерева, a не о политици.

 

"Разговарамо са америчким Есмарком, веома су далеко отишли ти разговори, али разговарамо и са више руских, индијских, чак се отварају могућности за разговоре и са кинеским компанијама. Из овога што сам рекао, мислим да сте закључили", рекао је Вучић.

 

Он је оценио да је најлакше решење да се затвори фабрика и навео пример да са Ер Србијом данас наш аеродром вреди три пута више него пре годину дана.

 

"Што се тиче аеродрома, који је коштао 250 милиона, што ни од кога нисмо могли да добијемо, за концесију сада можемо да узмемо, и гледаћемо то да радимо следеће године, 500-600 милиона, плус милијарду у инвестицијама и то уз раскидни услов. Шта нам је то донело, па бизнис", нагласио је Вучић.

 

"Ако ми са садашњих 450.000 тона произведемо 2,2 милиона тона, знате ли шта је то за ову земљу", питао је Вучић и додао да је то важно, велико и вредно за Србију.

 

Он је, у обраћању медијима, замолио грађане да разумеју колики је значај Железаре за Србију, јер ће "држава морати да помогне доста".

 

"Ако ми (Железара) ове године производимо у вредности од 340 милиона евра, а можемо да произведемо 1,4 - 1,5 милијарду евра. Од тога је 1,2 милијарда евра директни извоз. Онда људи морају да разумеју колико се нама повећава и БДП, колики нам је значај тих 5.000 запослених и још толико у кооперантским фирмама. Да људи разумеју зашто то радимо", рекао је Вучић.

 

"Наравно да нам је вредан сваки радник, наравно да нам је вредан производ, наравно да нам је вредна тешка индустрија. Без тешке индустрије, али и без модерне технологије, без аутомобилске индустрије, Србија не може да успе. Ми ћемо за 50 година моћи да будемо на нивоу Холандије што се тиче пољопривреде, ако будемо вредно и марљиво радили. За то време, имамо тешку индустрију, имамо руднике и ми можемо то да искористимо", оценио је Вучић.

 

Приликом обиласка локације где се гради хала за компанију ПКЦ, премијер је рекао да "ово импресивно делује, колико је изграђено за само месец дана и јасно је да ћемо до 7. децембра да завршимо".

 

"То показује да су наше компаније, када има воље, снаге и контроле, у стању да све послове урадимо. У Смедереву ћемо ускоро имати драматично мањи број незапослених. Коначно смо линију повећања броја незапослених зауставили и сада смо кренули у другом смеру", казао је Вучић.

 

Он је нагласио да је ово градилиште  још један од важних пројеката, не само за Подунавски округ, већ за целу Србију.

 

"Железара је уз петрохемијски комплекс и Бор, најважније питање за Србију и верујем да ћемо и једно и друго успешно да решимо и да покажемо да смо поуздан партнер нашим страним пријатељима, у овом случају финској компанији и да наше обавезе и наше задатке  извршавамо на време", поручио је премијер.

 

"Овде ће велики број људи да ради, ми смо се договорили до 2.000 а онда очекујем и верујем да ће да ради и више, у оба комплекса", закључио је Вучић на крају посете Смедереву.

 

Премијер је следећи састанак са медијима заказао за 7. децембар, када истиче рок за изградњу хале, да јавност види, како је рекао, да смо ми у стању да обавимо послове на најбољи могући начин.

 

Најбољи млади стрелци Европе у Смедереву

06.октобар 2014.

Финални турнир Европске лиге младих у стрељаштву, одржан у Смедереву од 3. до 5. октобра, протекао је у знаку руске репрезентације која је освојила две златне медаље - ваздушном пушком и пиштољем.

 

У Смедереву је протеклог викенда одржан финални турнир Европске лиге младих у стрељаштву, који је  отворила др Јасна Аврамовић, градоначелник Смедерева и председник Организационог одбора такмичења.

 

Поздрављајући скуп, градоначелница се посебно захвалила амбасадору Финске на доласку, у светлу добре привредне сарадње, али и осталим гостима и организаторима, а такмичарима пожелела оштро око и добре резултате.

 

„Данас је Смедерево Европа у малом и нема већег задовољства за градоначелника када може да отвори овакав скуп младих. Понесите добре утиске и нова пријатељства и дођите нам и следеће године", поручила је градоначелница Смедерева.

 

Међународни скуп младих спортиста поздравили су и Керстин Бодин, потпредседник Европске стрељачке конфедерације, Синиша Машовић, председник Стрељачког савеза Србије, као и амбасадор Финске у Србији Пека Орпана, који је поздравио све учеснике и посебно представницима Финске пожелео успешан наступ.

 

Репрезентација Русије освојила је дуплу титулу. Сребрну медаљу у гађању пушком освојила је Норвешка, а бронзану медаљу репрезентација Мађарске. Сребро у гађању ваздушним пиштољем освојила је Украјина, а бронзу Пољска.

 

Српска репрезентација пушком освојила је треће место, док је селекција пиштољем била четврта у својој групи, тако да се оба национална тима нису пласирала у мечеве за медаље.  

 

На овогодишњем турниру у Смедереву учествовало је 16 тимова из 13 земаља: Аустрије, Финске, Мађарске, Норвешке, Хрватске, Шведске, Русије, Чешке, Швајцарске, Летоније, Пољске, Украјине и земље домаћина Србије.

 

Смедерево и Стрељачки клуб „Смедерево", од 3. до 5. октобра ове године, били су домаћини финалног турнира Лиге младих Европе у стрељаштву, једног од најпрестижнијих такмичења младих стрелаца ваздушним оружјем, које је први пут одржано у Србији.

 

На свечаности проглашења победника и затварања такмичења медаље је уручила најбољи светски стрелац миленијума, Јасна Шекарић, а пехаре председник Стрељачког савеза Србије, Синиша Машовић. Три првопласиране екипе добиле су на поклон и електронске мете.

 

Финални турнир Лиге младих Европе у стрељаштву наредне године биће одржан у Шведској, која је преузела званичну заставу од овогодишњег домаћина, Србије.

 

Гасификација Индустријске зоне - Индустријског парка

02.октобар 2014.

Данас је почела гасификација Индустријске зоне  - Индустријског парка, а први објекат који ће бити прикључен на гас је нова хала за изградњу сетова за комерцијална возила компаније ПКЦ.

 

Врши се ископавање и полагање дистрибутивне гасне мреже на простору целог Индустријског парка. У оквиру ове мреже, биће изграђена посебна мерно-регулациона станица за гас, са капацитетом који ће опслуживати првог корисника, али и све будуће инвеститоре на овом простору.

 

Радове на гасификацији Индустријске зоне - Индустријског парка, који се одвијају у оквиру гасификације града Смедерева, изводи Millennium Team d.o.o.

 

Такође се обављају радови на комплетној инфраструктури овог дела Индустријске зоне.

 

„Изградња хале за компанију ПКЦ одвија се по плану. Данас стиже челична конструкција, а сутра, месец дана од званичног отварања радова, почиње покривање објекта", рекао је представник конзорцијума на изградњи објекта, Милија Баровић и додао да је најважније да се пре лоших временских услова покрије хала, после чега ће се приступити завршетку унутрашњих радова.

 

Рок за изградњу хале од 20.000 квадрата је 8. децембар.


 

 

Вакцинација против сезонског грипа

02.октобар 2014.

Служба за  хигијенско епидемиолошку заштиту Дома здравља "Смедерево" саопштила је да данас почиње вакцинација против сезонског грипа.

 

Вакцина је намењена особама старијим од 65 година, као и млађима од 65 година оболелим од срчаних обољења, обољења дисајних путева, бубрежних болести, шећерне болести,малигних обољења, као и штићеницима и особљу Дома за старе и здравственим радницима.

 

Вакцинција ће се обављати у Служби за хигијенско епидемиолошку заштиту и на једном пункту у приземљу зграде Дома здравља, у времену од 7 до 13,30 часова.

 

Сви пацијенти су у обавези да понесу уредно оверену здравствену књижицу, а млађи од 65 година и медицинску документацију о постојању неког хроничног обољења.

 

Реконструкција дела Трга „5. јун

01.октобар 2014.

Почели су радови на реконструкцији дела Трга „5. јун", односно коловоза и тротоара иза зграде Градске управе Смедерево.

 

У току су радови на разбијању и уклањању постојеће конструкције, који се изводе  на правцу од завршетка асфалта у Омладинској улици код Музеја до Зубне амбуланте, у дужини од око 200 метара.

 

По завршетку радова на реконструкцији тротоара и коловозне подлоге, ширина тротоара ће бити од 1,6 и коловоза 7 метара.

 

Радови ће се изводити у 4 фазе због пропуштања саобраћаја до јавних објеката и изграђених паркинга. У функцији су постојећа паркиралишта „Тржница" и код „Роде", до којих се може доћи из Улице деспота Ђурђа.

 

После прве фазе планираних радова, паркинзима ће моћи да се приступи из Омладинске улице.

 

Извођач радова је ПД Неимар пут д.о.о. Салаковац. Вредност радова је око 10.000.000 динара, а рок за завршетак радова је 30 радних дана.

 

Граду Смедереву награда "Најбољи информатор о раду државних органа"

30.септембар 2014.

Граду Смедереву, као победнику на конкурсу за "Најбољи информатор о раду државних органа", у понедељак је додељена награда у оквиру обележавања Међународног дана права јавности да зна. Награду је примила градоначелница Смедерева, др Јасна Аврамовић.

 

У организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Mисије OEBS у Србији, Коалиције за слободу приступа информацијама, Удружења новинара Србије и Независног удружења новинара Србије, уз учешће великог броја представника медија, удружења грађана, органа власти, као и чланова дипломатског кора, у Београду је одржан скуп посвећен обележавању Међународног дана права јавности да зна.

 

На скупу је представљена публикација III - Слободан приступ информацијама - "Ставови и мишљења Повереника", коју је презентовала Станојла Мандић, заменица повереника, а поводом обележавања Међународног дана права јавности да зна, скупу су се обратили: шеф Мисије ОЕБС у Србији, Питер Буркхард, заштитник грађана, Саша Јанковић и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољуб Шабић.

 

„Стање у области слободе приступа информацијама се мења недовољно брзо а проблема и инцидената још увек има много. Услед тога пропуштамо прилику да остваримо неопходне резултате у даљој демократизацији, рационализацији апарата власти, успостављању квалитетнијих односа у медијској сфери, и, што је посебно важно, у борби против корупције, криминала и злоупотреба", рекао је поред осталог Шабић.

 

Награда за допринос афирмисању права на приступ информацијама од јавног значаја и транспарентност у раду додељена је градској општини Звездара у Београду, а посебну награду Комисија за доделу признања одлучила je да ове године додели Мисији ОЕБС у Србији. Посебну награду чини - признање за посебан допринос афирмисању права на приступ информацијама и статуета која остаје код примаоца до наредног дана права јавности да зна.

 

Добитнике признања је и ове године изабрала Комисија чији су чланови председници новинарских удружења УНС-а и НУНС-а, представник академске јавности и представник Коалиције НВО за слободу приступа информацијама, а признања је уручио повереник Родољуб Шабић."

 

Обележавању Међународног дана права јавности да зна у Београду, поред градоначелнице Смедерева,  присуствовала је начелница Градске управе Смедерево, Милијана Новаковић и овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, Бојан Милутинов.

 

 

Четврт века Међународног научног форума “Дунав – река сарадње”

27.септембар 2014.

У Смедереву је у петак одржана завршна сесија 25. Међународног научног форума "Дунав - река сарадње", под називом „Дунавска стратегија - од идеје до остварења".

 

Поздрављајући учеснике скупа, заменик градоначелника Бојан Теофиловић рекао je да је "Дунав - река сарадње" и мото Србије и додао да ову конференцију сматра једним од најважнијим скупова у Србији. Он је такође, изразио поштовање према др Ерхарду Бусеку и тежњама и напорима које званичници Републике Аустрије улажу на европском путу Србије.

 

Некадашњи вицеканцелар Аустрије др Ерхард Бусек рекао је да највећу корист од Дунавске стратегије могу да имају локалне заједнице, која им доноси могућност да развију све капацитете за привредни развој и додао да се од свих пројеката само 10 одсто односи на прекограничну сарадњу, чије је развијање и остваривање јако значајно и поручио да је ово један од начина приближавања Србије ЕУ.

 

 "Река Дунав је она која повезује и ствара везе сарадње свих 14 држава у њеном сливу. Имамо пример у новијој историји реке Рајне и повезивања Немачке и Францурске на путу стварања ЕУ", рекао је говорећи о Дунавској стратегији др Бусек. Он је говорио и о томе како доћи до средстава која ће унапредити пројекте.

 

Председница Међународног форума "Дунав - река сарадње", Едита Стојић Карановић, истакла је да је за 25 година постојања форума било 3.000 учесника са идејом развоја овог региона. Она је нагласила да је Дунав најзначајнији природни ресурс, као и да ће овај форум у будућности више пажње посветити пројектима у области водопривреде, екологије, заштите животне средине..

 

Председница је рекла да је недавно предложен пројекат у оквиру приоритетне области број 10, који се односи на бољу припрему становништва и локалних самоуправа у избегавању катастрофалних поплава, а интензивно се размишља и о пројектној идеји старој скоро 100 година - повезивању Дунава са Егејским морем преко Велике Мораве, са претходним мелиорацијским радовима.

 

Директор Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, Ненад Крчум, упознао је скуп са основним карактеристикама града Смедерева и урбанистичким стратешким идејама, за које је рекао да се прилагођавају локалним условима и потребама, а у оквиру укупне развојне и политике одрживог развоја, са посебним освртом на пројекат "Марина Смедерево".

 

Почетком наредне недеље биће усаглашен резиме конференције и објављени најбољи пројекти и пројектна идеја, представљени на конференцији.

 

Циљ овог форума, који се организује већ четврт века, а у Смедереву трећи пут (2004. и 2006.године), јесте да промовише значајне пројекте и пројектне идеје у области одрживог развоја Србије.

 

Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла

24.септембар 2014.

Град Смедерево у сарадњи са Европском унијом и Аустријском развојном агенцијом (АДА) реализује Пројекат „Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији града Смедерева и општине Ковин" / The system for collecting animal by products in the City of Smederevo and Municipality of Kovin", Број: 6526-00/2011/Grant 37.

            Део Пројекта је одржавање 7 радионица чији је циљ едукација и обука правних лица, самосталних пољопривредних произвођача и свих заинтересованих субјеката са територије Смедерева и Ковина.

Прве две радионице су одржане 28. и 29. маја 2014. године. Том приликом учесници су упознати са правном регулативом Републике Србије и Европске уније у области сакупљања споредних производа животињског порекла (СПЖП), са категоријама животињског отпада и практичним деловањем у тој области. Анализирано је и тренутно стање о количинама те врсте отпада на територији две локалне заједнице, а говорило се и о објекту за сакупљање и привремено одлагање споредних производа животињског порекла. Предавачи су били Славица Николић-Стајковић, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину и Дејан Максимовић, Еколошки центар „Станиште".

У јуну су одржане III и IV радионица, на којима су учесници упознати са технолошким процесом управљања животињским отпадом, стандардима, могућностима приступу тржишту Европске уније, као и са постројењима за категорије споредних производа животињског порекла. Такође, присутни су се упознали и са предностима примене HACCP и Global GAP стандарда у пољопривреди, као и о предностима удружења и јавно приватног партнерства у области Система за сакупљање споредних производа животињског порекла. Предавачи су били спољни консултанти „Консултантске куће Мојсијев" Вилко Пешец, економиста и Ива Вучковић, Дејан Максимовић, Еколошки центар „Станиште" и Радојица Мојсијев.

Пета радионица ће се одржати 29. септембра 2014. на тему Институционалне и економске одрживости Система за управљање споредним производима животињског порекла. На шестој радионици, која ће се одржати 30. септембра 2014. године, биће речи  о индиректним корисницима у систему СПЖП и кафилеријама у Србији - Инђија и Бачка Топола - и Словенији - Љубљана и Птуј.

На седмој радионици, којом се завршава едукативни циклус на активностима везаним за Пројекат Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији града Смедерева и општине Ковин, 1. октобра 2014. године, учесници ће моћи да чују о осталим инструментима подршке од стране Европске уније и да се сумирају утисци са свих седам радионица.

Предавачи ће бити Смиљка Барлович, Вилко Пешец, Бојан Пахор, Славица Николић-Стајковац, Дејан Максимовић  и Радојица Мојсијев.

Радионице реализује „Консултантска кућа Мојсијев" из Вршца уз техничку подршку Града Смедерева у простору Регионалног центра за стручно усавршавање Смедерево, Горанска бб, Смедерево (зграда Монопола).

Агенда СРБ

Agenda ENG

 

Завршена 127. Смедеревска јесен

22.септембар 2014.

Раскошним ватрометом тачно у поноћ, након концерта „Рибље чорбе" на препуном Градском тргу, завршена је традиционална привредно-туристичка манифестације „Смедеревска јесен", 127. по реду, која је организована под  слоганом „Смедерево вазда отворено".

 

Акценат овогодишње „Смедеревске јесени" био је на историјском значају Смедерева као средњевековне престонице и препознатљивим програмским садржајима који карактеришу једну од најстаријих српских привредно-туристичких манифестација, попут изложбе сеоских дворишта, чији је циљ представљање пољопривредног потенцијала смедеревског краја.

 

Манифестацију је ове године обележило неколико новина које су освежиле ову традиционалну светковину грожђа и вина.

 

Свечани дефиле је имао претежно карневалску ноту, уз учешће група из Србије, али и Африке, Азије и Америке, као и нову трасу и кретао се главном пешачком зоном, док су посетиоци у центру града били у прилици да га прате у директном преносу.

 

Поред продајних изложби пољопривредних производа из смедеревског краја - грожђа, јабука, бресака, дуња, али и меда и цвећа, презентације старих заната, културних, дечијих, забавних и спортских програма, незаобилазна је и ове године била вашарска нота, са препознатљивим особеностима давнашњих панађура.

 

Разноврсни програми одржани су и последњег дана манифестације - такмичење у кувању рибље чорбе и Школа витештва у Дунавском парку, на Градском тргу су представљени дечији програми Предшколске установе Наша радост и Центра за културу Смедерево, уз наступе фолклорних група.

 

У Малом граду приказана су обележја средњевековне престонице, док је у Спортској хали Смедерево одржана Београдска боксерска лига.

 

Завршни концерт на Градском тргу приредила је група Рибља Чорба, а традиционалним ватрометом стављена је тачка на 127. привредно-туристичку манифестацију "Смедеревска јесен".

 

Организациони одбор овогодишње манифестације генерално је задовољан реализацијом планираних активности и самих програма, иако је киша делимично онемогућила бољу посету, нарочито у суботу када се традиционално очекивао највећи број посетилаца из других градова.

 

Према подацима Полицијске управе у Смедереву, манифестација је протекла без тежих инцидената и кривичних дела, а програмима је присуствовало око 50.000 посетилаца из Смедерева, других градова Србије, али и иностраних туриста.

 

 

Спортски програми 127. Смедеревске јесени

22.септембар 2014.

Кошарка - Кадети Смедерева победници 14. Меморијала Никола Маринковић Жаки

 

Овогодишњи 14. по реду Меморијал Никола Маринковић Жаки окупио је, поред домаћина КК Старински, екипе из Ковина, Пожаревца и КК Смедерево, а у финалу турнира састале су се две екипе из Смедерева - Старински и Смедерево. На путу до финала Смедерево је било боље од Баскет Ко из Ковина, а кадети Старинског од Пожаревљана. Ученици Ивана Мијатовића, тренера кадета Смедерева, заслужено су тријумфовали резултатом 75:50. За најбољег играча турнира проглашен је Страхиња Рајић из Смедерева, најуспешнији стрелац био је Лазар Цонић из КК Старински, док је његов клупски друг Александар Димитријевић добио пехар намењен најперспективнијем кошаркашу. Медаље и пехаре уручили су Зоран Јаковљевић и Душан Ђурић, као и Жакијеве сестре Драгана Стојановић и Лела Петровић. У ревијалном делу турнира присутнима су своје умеће приказале млађе категорије КК Старински, а своје минуте искористиле су у „Жакијеве бебе" - играчи који су имали привилегију да почетне кошаркашке кораке уче од Николе Маринковића Жакија.

Одиграли су и првотимци Смедерева пријатељску кошаркашку утакмицу са Борцем из Чачка. Смедерево је победило резултатом 68:55

 

Одбојка - Смедеревке треће

 

Женски одбојкашки клуб Смедерево био је домаћин турнира поводом Смедеревске јесени. Осим домаћина, учествовали су и српски суперлигаши Динамо из Панчева и Раднички из Београда, као и гости из Црне Горе,  клуб "Галеб" из Бара. Прво место освојиле су девојке Динама  из Панчева, које су у финалу са 3:0 савладале тим Радничког. Смедеревске су биле треће, после победе над екипом Галеба из Бара што су у мечу за треће место, резултатом 3:0.

 

Боћање - Пехар Војводини, медаље Пријатељима

 

Боћарски клуб Смедерево организовао је у суботу 20. јубиларни турнир у боћању који је окупио осам екипа из Београда, Земуна, Новог Сада и Смедерева. Традиционално окупљање старих пројатеља протекло је у добром расположењу и дружењу које ни киша у поподневним сатима није успела да поквари. После такмичења по групама у финале турнира, одржаног на терену код Веслачког клуба, пласирале су се екипе Војводине из Новог Сада и Пријатеља из Новог Београда. Нажалост, због кише овај и меч за треће место, у коме су се састале Смедерево 1 и Младост из Новог Београда нису одржани. Учесници финала и меча за треће место другарски су се договорили да подле награде, тако да су Новобеограђани добили пехар намењен прваку, а боћари Војводине медаље. Исти принцип примениле су и екипе Смедерево 1 и Младост. Поред ове четири екипе,  учесници јубиларног турнира били су још БК Меандер из Земуна, БК Бањица, БК Динара из Новог Београда и БК Смедерево 2. Јубиларни 20. турнир био је прилика да се доделе захвалнице свима који су током ове, али и претходних година помагали клуб, као и породицама некадашњих чланова клуба. Постхумно су захвалнице добили Борис Стојановић, Миле Вучић, Милан Шарић, Видоје Милићевић и Јован Станојевић.

 

Шах - Победник турнира Руждија Табаковић из Крагујевца

 

Удружење дистрофичара града Смедерева "Бољи живот" организовало је Други турнир у шаху "Смедеревска јесен 2014". Победник шаховског турнира је Руждија Табаковић из Крагујевца, друго место припало је Мићи Мијатовићу из Смедерева, док је трећи био Ранђел Симић, такође из Крагујевца. У конкуренцији омладинаца најбољи је био Младен Томић. Овогодишњи турнир, одржан у Хотелу Цар, отворила је Љиљана Животић Живановић члан Градског већа за рад и социјалну политику. На турниру су учествовали шахисти из Параћина, Крагујевца, Чачка, Ужица, Шапца, Руме и Смедерева.

 

Бокс - Две боксерске ревије

 

У организацији Боксерског клуба Смедерево, а у режији Веље Савића, одржана је 24. Међународна боксерска ревија у Дворани Смедерево. Љубитељи племените вештине били су у прилици да виде 17 борби у категоријама школарци, јуниори, млади и елита. Од смедеревских бораца истакао се Данијел Мемедовски из БК Деспот, а пехар намењен најбољем боксеру ревије припао је Петру Стошићу из Сурдулице, док је његов противник из Румуније изабран за најбољег страног боксера. Боксерски клуб Смедеревац, у недељу је био домаћин боксерске ревије, која је бодована као редовно коло Београдске лиге. Учествовало је више од 70 боксера из десет клубова, али и гости из Румуније.

 

Последњег дана овогодишње манифестације одржано је и такмичење у кувању рибље чорбе. У Дунавском парку учествовало је 20 екипа, из Чачка, Београда, Баваништа, Петке, Старчева и Смедерева. По оцени жирија, најуспешнији су били Вељини ватрогасци из Смедерева, друго место припало је Спортском клубу 357 из Чачка, а трећа је била Независност из Старчева. Победницима је уручена новчана награда у износу од 20.000 динара, другопласираној екипи 15.000 динара и трећепласираној 10.000 динара.

 

СД Јесен - Програм за недељу, 21. септембар

21.септембар 2014.

Недеља, 21. септембар 2014.

 

 

12.00 Програм у Дунавском парку

★ Такмичење у припремању рибље чорбе и Школа витештва

★ Дневни програми на Градском тргу

12.00–14.00 Програм за децу. Учествују: Предшколска установа Наша радост и Центар за културу Смедерево

14.00–21.30 Наступи фолклорних група

 

12.00–17.00 Дневни програм у Малом граду

★ Обележја средњовековне престонице

 

★ Спортска хала Смедерево

Београдска боксерска лига

 

22.00 Завршни концерт на Градском тргу

★ Рибља Чорба

 

00.00 Ватромет

 

СД Јесен - Програм за суботу, 20. септембар

20.септембар 2014.

Субота, 20. септембар 2014.

 

10.00-20.00, 20-21. септембар 2014. Улица Краља Петра I, испред Туристичко-информативног центра

★ „Етно сајам"

Национална асоцијација за старе и уметничке занате и домаћу радиност „Наше руке".

 

★ Дневни програми на Градском тргу

12.00-13.30 Програм за децу. Учествују: Предшколска установа „Наша радост" и Центар за културу Смедерево

13.30-20.30 Наступи фолклорних група

20.30-21.30 Наступи плесних група (Equilibrium, Urban Core, Flew James, Патос)

21.30-22.00 Наступ витезова Свибора

 

★ Дневни програми у Малом граду

10.00-12.00 Мали град Смедеревске тврђаве, плато испред улаза

 Друштво учитеља - одржавање радионице цртања и изложба дечијих радова на тему Запловимо Дунавом

 

12.00-17.00 Обележја средњовековне престонице

 

12.00-20.00 Смедеревска тврђава, Павиљон

★ Представљање потенцијала и културних наслеђа Туристичких организација градова Србије

 

20.00 Вечерњи концерт у Малом граду

★ Лео Мартин и Београдски плесни оркестар, диригент Војкан Борисављевић

 

22.00 Вечерњи концерт на Градском тргу

★ СМЕДЕРЕВО ГРАДЕ ОД СТАРИНА

Учествују: Данка Стојиљковић, Милена Плавшић, Раша Павловић, Новица Неговановић, Драган Пантић Смедеревац, Ахмед Бајрић. Оркестар Новице Неговановића под управом Зорана Павловића. Водитељ: Горан Милошевић.

 

22.00 Дискотека WAD, просторије Туристичке организације града Смедерева (некадашњи Дом Омладине).

★ Музика 70-их... Сећање на Доцу

 

15.00-16.00 Бродарски клуб, Кеј

★ Традиционална јесења кајакашка регата Земун-Смедерево

 

★ Спортска хала Смедерево

Међународна боксерска ревија Смедеревска јесен 2014.

 

 

Свечаност отварања 127. Смедеревске јесени

20.септембар 2014.

Привредно-туристичка манифестација „Смедеревска јесен", која се ове године одржава 127. пут, званично је отворена у петак предајом кључа града Смедерева девојци Смедеревки, након традиционалног дефилеа и уз наступе 30-так карневалских група из земље и иностранства.

 

Поред домаћина и група из више српских градова, учесници свечане поворке биле су карневалске групе из Ирске, Индонезије, Кубе, Алжира, Мексика, Малезије, Јапана, Египта, Кеније и Анголе, које су се после церемоније отварања манифестације, представиле посетиоцима на Градском тргу.

 

„Славјана", брод којим је Деспот Ђурађ са својом породицом и својом гардом приспео на Дунавски кеј, одакле је кренуо дефиле,  реплика је староруске лађе истог имена која је у 10. веку, у време владавине Кнеза Владимира допловила из Русије у Србију како би, у замену за богату робу и драгоцености, од Срба добили мајсторе хришћанске црквене уметности: појце, неимаре, брзописце, преписиваче књига, иконописце и многе друге занатлије неопходне за ширење хришћанства на руској тетиторији.

 

Тим догађајима у част и с братском захвалношћу, руски јеромонах Теоктист, покренуо је пројекат изградње брода „Славјана" и организовао његово допловљавање до Србије. Да би допловио до Србије брод је превалио невероватних 7.000 километара. Данас су посетиоци 127. Смедеревске јесени имали јединствену прилику да дочекају брод са витезовима из Русије и Србије.

 

Након пристизања на Градски трг, где су учесници карневалског дела поворке били  поздрављени од стране присутних, на сцену је, праћен свечаним фанфарама и витезовима, ступио Деспот Ђурађ Бранковић са породицом и после беседе предао кључ града девојци Смедеревки, која је отворила 127. Манифестацију под називом „Смедерево вазда отворено".

 

Поред бројних посетилаца, грађана, гостију из других градова, церемонији отварања присуствовали су и дипломатски представници из неколико држава.

 

Посебност овогодишње манифестације је и директан пренос дефилеа, који се кретао новом трасом и који су посетиоци могли да прате преко великог видео бима на централној бини на Градском тргу.

 

Програм отварања манифестације настављен је у вечерњим сатима концертом Кемала Монтена у Малом граду Смедеревске тврђаве и наступима Неверних беба и Тропико бенда на Градском тргу.

 

Отворена изложба „Сеоска дворишта“

19.септембар 2014.

У Смедеревској тврђави у петак је отворена изложба сеоских месних заједница са територије града Смедерева под називом „Сеоска дворишта".

 

У присуству представника јавног и културног живота Смедерева и бројних посетилаца, изложбу је отворила Марија Живић, чланица Градског већа задужена за ресор пољопривреде.

 

„Смедеревска јесен је незамислива без пољопривредне изложбе. Зато се захваљујем пољопривредним произвођачима, нашим домаћинима и активима жена из сеоским месних организација, који су се потрудили да направе ово што можемо данас видети. Показали су нам своју доминантну пољопривредну производњу и овим чином отварања изложбе, захваљујем им се на томе", поручила је Марија Живић.

 

На овогодишњој изложби, својеврсном сајму пољопривреде смедеревског краја, уређено је 20 дворишта која плене својим производима, ношњама, бојама и руралном архитектуром екстеријера.

 

Учесницима су након отварања изложбе уручене захвалнице за уложени труд и оплемењивање овог простора.

 

Изложба „Сеоска дворишта" биће отворена до недеље, 21. септембра.

 

Отварање Смедеревске јесени 2014.

19.септембар 2014.

Привредно-туристичка манифестација „Смедеревска јесен", 127. по реду, данас ће бити свечано отворена након дефилеа. Обезбеђен је директан пренос дефилеа, који ће посетиоци моћи да посматрају преко три видео бима на Градском тргу.

 

Петак, 19. септембар 2014.

 

14.00 Смедеревска тврђава

 Отварање пољопривредне изложбе "Сеоска дворишта"

 

15.00-16.30 Градско удружење пензионера Смедерево МЗ Доњи град, сала „Железничко-индустријске школе Желвоз Смедерево"

 Трибина: Материјално социјални положај пензионера у светлу нових мера Владе Србије

  

17.00-17.30 (Дунавски Кеј - Деспота Ђурђа - Краља Петра Првог - Градски трг)

 СВЕЧАНИ ДЕФИЛЕ

 

17.30-18.00 Градски трг

Свечано отварање манифестације

 СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН 2014

 

18.00-21.00 Наступи Карневалских група, учесника дефилеа

 

21.00-21.30 Наступ витезова Свибора

 

20.00 Вечерњи концерт у Малом граду

 Концерт Кемала Монтена

 

 Вечерњи концерти на Градском тргу

21.30 Неверне Бебе

23.30 Тропико бенд

 

 09.00 на Дунавском кеју

Традиционални турнир у боћању

 

10.00-19.00 Спортска хала Смедерево

 Међународни традиционални одбојкашки турнир „Смедеревска јесен 2014".

 

 Градски трг Смедерево - програм на бини

Никола Милошевић „PROFESSIONAL FOOTBALL FREESTYLER".

 

 

 

Привремена промена режима саобраћаја

19.септембар 2014.

 У циљу благовремене реализације промене режима саобраћаја у току одржавања манифестације '' Смедеревска јесен 2014.''  обавештава се јавност  да се :

 

а) за паркирање моторних возила затварају паркиралишта у улици Деспота Ђурђа од Пристаништа до улице Краља Петра, улици Омладинској  и на делу улице Старине Новака, од четвртка, 18.09.2014. у 1600 часова  до 0600 часова дана 22.09.2013.године;

 

б) од 19.09.2014. у 1800 часова, до  дана 22.09.2013 године за саобраћај се затварају улице:

-део улице Деспота Ђурђа од раскрснице са улицом Војводе Мишића до раскрснице са улицом Омладинском,

- улица Омладинска,осим за возила јавног превоза,

- улица Старине Новака од раскрснице са улицом Саве Немањића  до раскрснице са улицом Омладинском,осим за возила јавног превоза,

 

Такође се одређује једносмерни режим саобраћаја за део улице Саве Немањића и то у смеру од улице Вука Караџића ка улици Старине Новака.

 

У току свечаног дефилеа (19.09.2014. Од 1700 ) за саобраћај ће бити  затворен део улице Деспота Ђурђа од Пристаништа до улице Краља Петра.

 

 

 

Отворен Вински град

19.септембар 2014.

Председник Организационог одбора привредно-туристичке манифестације "Смедеревска јесен" и председник Скупштине града Смедерева, Бранче Стојановић, јуче је и званично отворио Вински град, чиме је симболично обележен почетак овогодишње презентације, дегустације и продаје вина у овом јединственом простору.

 

"Ово је специфични амбијент, специфична атмосфера и мислим да ово нико у Србији нема. Вински град је покушај града Смедерева да се људима, који су наставили да се баве једном деликатном и врло сложеном производњом, помогне да наставе ту дугу традицију и подигну је на виши ниво", истакао је Стојановић.

 

Стојановић је рекао и да је једна од ствари које су одлучиле да финска компанија ПКЦ отвори нове погоне и нова радна места у Смедереву, управо традиција гајења винове лозе и производње добрих вина.

 

У том контексту, а како је претходно приметио уводничар, винова лоза је попут племените биљке заштитнице свих прича о смедеревском крају, а вино је било и остало оно драгоцено пиће које гаси жеђ на путањама града, историјским, трговачким, владарским, стваралачким, који кроз време чувају везу са пореклом.

 

Смедеревско виногорје је веза између векова у којима су остале сени римског цара Марка Аурелија Проба, доносиоца винове лозе у крајеве данашње Србије, умног Деспота Ђурђа Бранковића и Милоша Обреновића који је препознао вредност имања са пространим виноградом, на месту где се данас налази вила Златни брег, летњиковац династије Обреновић.

 

Благородно подручје, са повољном климом и рељефом као и плодним земљиштем, добру репутацију стекло је управо захваљујући неговању култа грожђа и вина. Смедеревско вино своје тонове ужитка  унело је и у друге европске земље посредством трговаца који су  до Смедерева долазили да би купили вина и даље их продавали у Швајцарској, Француској и другим земљама, где су била врло цењена. Први извоз вина и грожђа забележен је 1879. године, а 1882. године на Светској изложби у Бордоу, смедеревска вина била су посебно награђена.

 

Данашњем свечаном отварању Винског града присуствовали су представници јавног и културног живота, представници винарија и грађани Смедерева, а „Банатски кицоши"  били су претходне вечери први ансамбл који је оплеменио атмосферу и разгалио посетиоце, љубитеље староградске музике.

 

 

Отворен Сајам привреде 2014.

18.септембар 2014.

Сајам привреде  и представљање смедеревских винарија отворио је, у присуству председника Организационог одбора манифестације Бранчета Стојановића, чланова Градског већа и посетилаца,  извршни директор за финансије у Железари Смедерево г. Бојан Бојковић.

 

„Припала ми је част да отворим овогодишњи Привредни сајам, у оквиру манифестације Смедеревска јесен, као једне од најпознатијих локалних манифестација у Србији", рекао је Бојковић.

 

Он је изразио задовољство што је још једна интернационална компанија на Сајму - ПКЦ груп, али и наду да ће их бити и више у Смедереву

 

„У томе ће помоћи и Железара Смедерево преношењем граду Смедереву 30 хектара земљишта, како би било што више оваквих компанија. Управо је присуство овакве компаније знак да локална самоуправа и Влада имају изузетну сарадњу", закључио је Бојковић отварајући Сајам привреде 2014.

 

На овогодишњем Сајму привреде, поред Града Смедерева, ПКЦ групе која се представља први пут и редовног учесника Железаре Смедерево, која ове године обележава за град, али и за целокупну спрску привреду и индустрију значајан јубилеј - 50 година Нове Железаре, своје штандове су изложили ФЖВ Желвоз, Дунав осигурање, Регионална развојна агенција Браничево Подунавље, Еко сан , Еко лајф МД плус, Мими СД.

 

Заједно са осталим излагачима, у смедеревском Центру за културу представљају се и смедеревске винарије - подруми Водњанка, Илић, Дионис и винарије Јеремић и Јанко.

 

Сајам привреде и представљање смедеревских винарија је својим учешћем подржала  Национална служба за запошљавање, филијала Смедерево, а подршку у реализацији програма пружила је и компанија Фрувита из Луњевца.

 

Организациони одбор привредно-туристичке манифестације Смедеревска јесен овом приликом је уручио захвалнице свим излагачима.

 

Почиње 127. Смедеревска јесен

18.септембар 2014.

Традиционална привредно-туристичка манифестација, 127. Смедеревска јесен почиње данас отварањем Сајма привреде и представљањем смедеревских винарија у Центру за културу и трајаће до недеље, 21. септембра.

 

Манифестација, која се ове године одржава под слоганом Смедерево вазда отворено, званично ће бити отворена у петак, након традиционалног дефилеа, ове године промењеном маршрутом, уз наступе карневалских група.

 

На централном градском тргу од данас је продајна изложба воћа, меда и цвећа, а Организациони одбор овогодишње манифестације припремио је разноврстан програм и у области културе, забаве и спорта.

 

Певач и фронтмен легендарних Партибрејкерса Зоран Костић Цане, представиће у Народној библиотеци монографију Партибрејкерс срце куца, ту је.

 

Поред Дизнијевог урнебеса и рокенрол концерта за децу, на великој бини испред зграде Основног и Вишег суда, програм ће у вечерњем термину употпунити концерт групе Легенде.

 

Од спортских програма, данас ће бити одржан 4. Меморијални кадетски турнир у кошарци Никола Маринковић Жаки и Други традиционални шаховски турнир, у организацији Удружења дистрофичара града Смедерева Бољи живот.

 

Четвртак, 18. септембар 2014.

 

 „Традиција виђена очима и оживљена вештим рукама ученика", изложбена сала Музеја. Изложба радова ученика Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" прехрамбене и текстилне струке. Од 18. до 28. септембра.

 

 Продајна изложба воћа, меда и цвећа на Градском тргу

од 18. до 22. септембра

 

12.00 Центар за културу Смедерево

 Привредни сајам и представљање смедеревских винарија

од 18. до 21. септембра

 

14.00 Централни део Винског града

 Отварање Винског града

 

19.00 Библиотека, Позајмно одељење

 Трибина: Књига и вера. Гост Зоран Костић Цане, певач и фронтмен легендарног рок бенда ПАРТИБРЕЈКЕРС. Разговор поводом монографије ПАРТИБРЕЈКЕРС срце куца, ту је. Учествују: Зоран Костић Цане, протојереј Жељко Ђурић и Драган Мрдаковић

 

19.00 Дизнијев урнебес на Тргу

 

20.00 Рокенрол концерт за децу, Градски трг

 Авантуре летеће гитаре (Бане Росић и Тон Бон Тон Оркеструм)

 

21.00 Вечерњи концерт на Градском тргу

 Група ЛЕГЕНДЕ

 

09.00-21.00 Техничка школа Смедерево

 14. Меморијални кадетски турнир у кошарци „Никола Маринковић Жаки".

 

 Други традиционални шаховски турнир - Удружење дистрофичара града Смедерева  „Бољи живот".

 

Отворена амбуланта у МЗ Петријево

17.септембар 2014.

После 10 година, колико је затворена некадашња амбуланта, житељи МЗ Петријево добили су на употребу реновирану амбуланту за примарну здравствену заштиту.

 

За реконструкцију амбуланте утрошено је око 200.000 динара буџетских средстава планираних за 2014. годину.

 

Примарну здравствену заштиту пружаће лекар опште праксе два пута недељно, а уколико се укаже потреба, биће организован рад и трећег дана.

 

Амбуланту су данас свечано отворили Мирко Ђурић, члан Градског већа и др Радиша Мијаиловић, директор Дома здравља.

 

Међународни научни форум „Дунав - река сарадње", Смедерево

17.септембар 2014.

Град Смедерево у партнерству са Удружењем за унапређење међународне сарадње за одрживи развој слива Дунава и Србије организује Mеђународни научни форум под називом „Дунавска стратегија - од идеје до остварења" у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Смедерево у петак, 26. септембра.

 

Циљ овог форума јесте да промовише значајне пројекте и пројектне идеје у области одрживог развоја Србије.

 

Конференција ће се одржати од 24. до 26. септембра, 2014. године у Бачкој Паланци, Београду и Смедереву.

 

Сви заинтересовани учесници потребно је да се пријаве Канцеларији за локални економски развој ГУ Смедерево: лер.сд@смедерево.орг.рс или на број телефона: 026/4631-114.

 

Возила мобилним тимовима за унапређење живота Рома

16.септембар 2014.

Шеф Делегације ЕУ у Србији, Мајкл Девенпорт, уручио је данас представницима 20 локалних самуправа кључеве возила намењених мобилним тимовима, задуженим за унапређење живота Рома у Србији.

 

Према његовим речима, локалне самоуправе које учествују у пројекту интеграције Рома, ангажоване се и на унапређивању запошљавања, образовања и услова становања припадника ромске заједнице.

 

Свечаној додели присуствовали су и министарка без портфеља задужена за европске интеграције, Јадранка Јоксимовић, директорка Канцеларије за људска и мањинска права, Сузана Пауновић и председник Националног савета ромске националне мањине, Витомир Михајловић

 

У име Града Смедерева, кључеве возила примили су члан Градског већа, Мирко Ђурић и координаторка мобилног тима за инклузију Рома, Ђулијета Сулић.

 

Пројекат "Овде смо заједно-европска подршка за инклузију Рома", финансиран је средствима Европске уније, а спроводи га Мисија ОЕБС-а у Србији у координацији са владином Канцеларијом за људска и мањинска права.

 

Положен камен темељац занову халу ПКЦ групе

05.септембар 2014.

У Смедереву је данас, симболичним полагањем камена темељца и званично почела градња  нове хале за фабрику каблова  финске ПКЦ групе.

 

Камен темељац  у име Владе републике Србије, положио је премијер Александар Вучић, у име града градоначелница Јасна Аврамовић,  а у име финског инвеститора, председник компаније Мати Хјутиајнен у присуству финског амбасадора Пеке Орпане

 

Халу, површине 20.000 квадрата подиже град из кредитне линије, а са финском компанијом потписан је десетогодишњи уговор о закупу. Вредност инвестиције је 682 милиона динара, а извођач радова је конзорцијум на челу са смедеревском фирмом ИТГ. 
Премијер Александар Вучић се захвалио финским партнерима који су, како је нагласио испоштовали све што је до сада договорено.

 

-На нама је да завршимо и урадимо шта је наше - рекао је премијер и додао - након тога сам сигурна да ће и ПКЦ и друге финске компаније отворити  нове погоне у нашој земљи. Србија је поуздан партнер,  а кад завршимо халу у децембру показаћемо да је Србија озбиљна земља у коју вреди улагати и инвестирати.

 

Финска компанија  у Смедереву тренутно запошљава  250 радника, а уговором је предвиђено да у наредне три године ПКЦ група у Смедереву отвори 1.500 радних места. Вредност финских улагања по уговору је 8,5 милиона евра. До сада је ПКЦ уложио 3,5 милиона евра.

 

Премијер Александар Вучић осврнуо се и на круцијално питање Смедерева - проналажење стратешког партнера за Железару. - Држава ће помоћи ономе ко жели Железару - обећао је премијер додајући да „разговори нису лаки".

 

Почетак радова на изградњи објекта за прикупљање и депоновање споредних производа животињског порекла у Смедереву

04.септембар 2014.

Један од највећих изазова прихватања ЕУ стандарда и процедура у области пољопривреде и заштите животне средине у Србији је проблем нешкодљивог уклањања споредних производа животињског порекла.

Решавање овог озбиљног проблема са којим се суочавају републичке и локалне власти, сточари, кланичари, млeкари, ветеринари али и грађани, биће све важније како се Србија буде приближавала Европској унији. Према подацима из Националне стратегије за управљање отпадом, у Србији годишње настане око 300.000 тона овог отпада, а од тога се само око 20% прерађује у кафилеријама на законом прописан начин.

Уз донаторску помоћ Европске уније и Аустријске развојне агенције као и Националне агенције за регионални развој, решење проблема за Град Смедерево је започело реализацијом пројекта „Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији града Смедерева и општине Ковин".

Укупна вредност Пројекта је 356.965 евра од чега су донатори обезбедили 267.652 евра.

По спроведеној тендерској процедури, посао на изградњи објекта уговорен је са фирмом ГП „Тончев градња" Д.О.О. Сурдулица, у вредности од 17.919.861,40 динара.  

            Очекујемо да пре краја ове године имамо завршен савремени објекат за привремено сакупљање и одлагање споредних производа животињског порекла, који ће град Смедерево предати на употребу и коришћење ЈКП Зеленило и гробља.

Са изградњом објекта, већ уговореним специјалним возилима (два камиона), посебним наменским контејнерима, као и обукама за све будуће кориснике, Смедерево ће успоставити функционални систем за нешкодљиво уклањање животињског отпада, што ће значајно допринети побољшању квалитета животне средине у нашем граду и партнерској општини Ковин, као и омогућити отварање нових радних места и сигуран пласман роба животињског порекла са нашег подручја.

Напредак Пројекта представљен је од стране Менаџера пројекта у присуству руководства града, представника извођача радова и надзорног органа.

 

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ 127. СМЕДЕРЕВСКЕ ЈЕСЕНИ

03.септембар 2014.

На конференцији за новинаре  данас је званично представљен програм овогодишње туристичко-привредне манифестације „Смедеревска јесен" , која са својом дугом традицијом представља једну од најстаријих туристичко-привредних манифестација у земљи. Представницима медијских кућа обратили су се Бранче Стојановић, председник Скупштине Смедерева и председник Организационог одбора 127. „Смедеревске  јесени", Марија Живић, члан Градског већа задужена за ресор пољопривреде, Весна Стефановић, члан градског већа задужена за ресор културе и информисања и Јована Николић, в.д. директора Туристичке организације Смедерево.

У свом обраћању Бранче Стојановић указао је на концепцију према којој значајно место у организовању традиционалне манифестације има посвета Смедереву као средњовековној српској престоници , као седишту писмености и културе, али и као и привредном средишту деспотовине. Упућеност на Дунав, како је указао председник Организационог одбора, одржала се као једно од кључних обележја Смедерева, потврђујући у свим областима живота града своју важност, па и у фази индустријског развоја Смедерева. Природна отвореност ка Дунаву моменат је на коме се потенцирало у осмишљавању овогодишњег програма. Смедеревска јесен, према Стојановићевом излагању, повезана је са афирмацијом Смедерева као перспективне средине.

 Јована Николић је представила концепцију свечаног дефилеа, различиту од оних које су биле заступљене претходних година. Предвиђено је да ове године дефиле на челу са „деспотом" и „деспотицом" који би се искрцали из бродића на Дунавском кеју проће улицом Деспота Ђурђа, да се креће Улицом Краља Петра Првог до Градског трга на коме би се уз пригодни игроказ одиграла церемонија свечаног отварања. Јована Николић најавила је и Етно сајам на коме ће бити представљени продукти домаће радиности и умећа развијаног у оквиру старих и уметничких заната, као и вече у част  прве дискотеке у Смедереву -WAD, обележено музиком 70-их.

  Весна Стефановић најавила је концерте реномираних извођача какви су Лео Мартин, Кемал Монтено, Легенде, Неверне бебе, Тропико бенд и завршно вече уз концерт бенда Рибља чорба. Члан Градског већа за културу и информисање приметила је да су богата културна понуда којој дају допринос све смедеревске културне установе као и забавни програм прилагођени различитим укусима, што је препознато као предност манифестације.

  Марија Живић је уз осврт на пољопривредни аспект манифестације као оно што од почетка профилише  „Смедеревску јесен" и што је у функцији промоције смедеревског краја као традиционално воћарско-виноградарског подручја, истакла Вински град, пољопривредно изложбу „ Сеоска дворишта" и представљање смедеревских винарија у оквиру Привредног сајма као програмске сегменте кроз које се говори о идентитету Смедерева и о његовим битним карактеристикама. Намера је да се, како је нагласила Марија Живић и да се пружи подршка смедеревским пољопривредним произвођачима. Током трајања манифестације смедеревски воћари ће бесплатно користити тезге за продају воћа по нижим ценама.

 

 

Потписан Анекс Уговора пројектне компоненте изградње монтажних кућа

27.август 2014.

Заменик градоначелника Смедерева Бојан Теофиловић, заменик комесара Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије Иван Гергинов и представник АСБ-а Миодраг Недељковић, потписали су данас Анекс 1 Уговора пројектне компоненте изградње монтажних кућа.

 

Предмет потписаног Анекса је измена и допуна наведеног Уговора, која се односи на период трајања Уговора, промену броја монтажних стамбених јединица, проширење круга корисника и утврђивање друге компоненте изградње монтажних кућа на грађевинским парцелама  у својини избеглица и интерно расељених лица.

 

Овај документ се сматра саставним делом Уговора пројектне компоненте изградње монтажних кућа, у оквиру пројекта ''Подршка имплементацији стратегије за интерно расељена, избегла лица и лица из реадмисије'', који финансира Европска унија преко Делегације Европске комисије у Републици Србији, закљученог 20.12.2013. године у Смедереву.

 

 

 

 

Радови на уређењу атарских путева

20.август 2014.

Члан Градског већа задужен за ресор месних заједница и инфраструктуру, Мирко Ђурић, обишао је данас радове на уређењу атарских путева у Сараорцима, Лугавчини и Осипаоници и утврдио да се радови изводе планираном динамиком и у складу са расписаним јавним набавкама.

 

Ђурић је радове, који се изводе у оквиру пројекта Министарства пољопроивреде и Града Смедерева, обишао са представницима поменутих месних заједница, извођачем радова и надзорним органом - Багер Комерцом и Дирекцијом за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште.

 

Уговори о уређењу атарских путева са представницима 40 градова и општина, међу којима је Смедерево, потписани су 27. јуна са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.

 

Граду Смедереву су том приликом одобрена бесповратна средства за ревитализацију пољских путева у укупном износу од 28.569.600,00 динара, од чега Управа за пољопривредно земљиште обезбеђује средства у процентуалном учешћу од 60 одсто, односно 17.141.760,00 динара, а остатак локална самоуправа.

 

Ђурић је поновио да ће Смедерево добијати средства у складу са спровођењем јавних набавки, сукцесивно, како би до краја године овај посао био завршен, а уређење атарских путева омогућиће пољопривредницима лакши приступ својим парцелама, што ће се одразити и на квалитет производа, али и на већу безбедност у саобраћају.

 

Према његовим речима, овим средствима биће ревитализовано око 20 километара и биће обухваћене готово све сеоске месне заједнице.

 

Подељен семенски материјал

20.август 2014.

У Земљорадничкој задрузи у Вранову  је у уторак подељен семенски материјал пољопривредним произвођачима, чији су усеви страдали у мајским поплавама.

 

Семе луцерке добила су 152 домаћинства из 15 смедеревских села, а средства за ове намене, у износу од 700 хиљада динара, обезбедио је Град Смедерево преко Фонда за развој пољопривреде.

 

„Поделом семенског материјала, пољопривредници, чији су усеви страдали, а који су се благовремено пријавили, моћи ће да засеју 80 одсто својих површина", рекао је Мирко Ђурић, члан Градског већа задужен за месне заједнице.

 

Ђурић је истакао да је ово значајна мера за очување сточног фонда на територији Смедерева, пошто је детелина извор хране за стоку.

 

Кори Удовички у Смедереву

08.август 2014.

Потпредседница Владе Србије и министар државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички са сарадницима посетила је данас Подунавски управни округ где је  разговорала са градоначелником Смедерева др Јасном Аврамовић и челницима  општина Смедеревска Паланка и Велика Плана. Главна тема састанка  биле су законодавне активности министарства у наредном периоду.

 

"За Министарство је ово био врло занимљив и користан састанак. Нажалост, наша земља је у великим тешкоћама, а вишегодишња глобална криза успорила је развој. Привреда би требало да буде главни покретач опоравка државе, али се ми суочавамо са проблемом незапослености грађана и морамо то да решавамо на све могуће начине. У Смедереву имамо пример  стечајне масе Железаре. Такви случајеви морају што пре да се реше доношењем нових закона о стечају и јавној својини  како би се та  имовина ставила у функцију. Такође, мора да се реши проблем запошљавања у локалним самоуправама, за шта смо већ добили квалитетне предлоге, као и за сектор комуналне полиције", рекла је министарка Удовички.

 

Председник Подунавском управног округа Радослав Цокић рекао је да је министарка чула размишљања свих челника три локалне самоуправе и да се нада да ће њихови предлози бити уврштени у нове законе.

 

На крају обраћања медијима, Удовички је позвала све припаднике националних мањина да провере да ли су  уочи избора за савете националних мањина уписани у бирачке спискове, који ће бити закључени 18. августа.

 

 

Конзорцијум “ИТГ-ВИГ” гради халу за ПКЦ

06.август 2014.

Уговор о изградњи производне хале за финску компанију PKC Group потписан је данас са конзорцијомом "ИТГ-ВИГ".

 

Хала за пословање ПКЦ-а, површине 20.000 метара квадратних, налази се на парцели од 6 хектара. Рок за завршетак радова је 8. децембар, а добијање употребне дозволе очекује се четири дана касније.

 

"За све ово време, од одлуке градске скупштине 22. јула, динамика радова је била одлична. Постављена је жичана ограда, доведен је водоводни прикључак, техничка струја, постављено је 29 стубова за расвету, а ускоро ће бити намештени и рефлектори. Похвале иду на рачун свих јавних предузећа и свих који су учествовали у радовима", нагласила је градоначелница Смедерева др Јасан Аврамовић и додала да је веома важно да је ова парцела проглашена слободном зоном, због ослобађања плаћања многих пореских обавеза.

 

"Сутра ће на ову локацију доћи представници свих министарстава, што је још један доказ колико је ова инвестиција важна за све грађане Смедерева и локалну самоуправу. Такође, радује нас чињеница да ће нас цео посао коштати око 700 милиона динара, што је око 200 милиона мање него што смо предвидели, а то ће се одмах позитивно осетити на овогодишњи буџет", истакла је градоначелница.

 

Тендер за извођаче радова расписан је у априлу. Пријавило се 8 понуђача, од којих је један имао непотпуну документацију, а још 5 је касније одбијено због превисоке цене.

 

"Најпре смо због финансијски повољније понуде изабрали предузеће "Балкан Београд".  Међутим, други понуђач је поднео жалбу, касније се показало са правом, комисија је поново детаљно прегледала документацију и изабран је конзорцијум "ИТГ - ВИГ". Рок за жалбу истекао је 4. августа, сачекали смо још два дана, уколико је нека жалба послата поштом, тако да сада и званично можемо да прогласимо извођача радова", појаснила је начелник Градске управе, Милијана Новаковић.

 

"Ово је за нас важан и одговаран пословни подухват, уједно и велики изазов. Хвала Комисији, Градској управи и градоначелници Смедерева, учинићемо све што је до нас да цео посао завршимо на време", поручио је Милија Баровић, власник фирме "ИТГ", који је на потписивању био у друштву Владе Динића, власника предузећа "ВИГ".

 

Представљен Извештај о стању безбедности саобраћаја

05.август 2014.

На конферeнцији за новинаре Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева, одржаној у понедељак, 4. августа, представљен је Извештај о стању безбедности саобраћаја за 2013. годину, као и планиране активности на смањивању укупног броја саобраћајних незгода и броја учесника у саобраћајним незгодама и ублажавању последица насталих у овим незгодама.

 

На последњој седници Скупштине града Смедерева усвојен је Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева из кога се може видети и нов приступ у решавању ове проблематике.

 

У извештају је извршена просторна и временска анализа саобраћајних незгода, утврђен је степен угрожености (ризика) у друмском саобраћају и анализирани трошкови социо-економских последица саобраћајних незгода у Смедереву према моделу вредновања Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.

 

Председник Савета за безбедност саобраћаја Горан Крчмаревић навео је да је у 2013. години на територији града Смедерева регистровано укупно 26.289 возила и у односу на претходну годину тај број је повећан за 1.530, што представља повећање броја за 6,18 процената. 

 

Укупан број евидентираних саобраћајних незгода на територији града Смедерева је смањен за 1% али су последице теже. Број смртно страдалих лица у 2012. години износио је 6 док је у  2013. години тај број повећан на 11 односно за 83,3% као и број оборених и згажених пешака који се повећао са 55 у 2012. на 60 у 2013. години.

 

Узроци који су довели до оволиког броја саобраћајних незгода су извођење непрописних радњи у саобраћају, непрописна и неприлагођена брзина кретања возила и вожња под дејством алкохола,  рекао је Крчмаревић.

 

Раскрсница државних путева 153 (Смедерево - Београд) и 155 (Смедерево - Младеновац) идентификована је као опасно место на путу ЦРНА ТАЧКА, јер се на овој раскрсници догодило 14 саобраћајних незгода у 2013. години.

 

На основу претходно наведеног, Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева ће у наредном периоду спроводити активности на смањивању укупног броја саобраћајних незгода и броја учесника у саобраћајним незгодама на територији града Смедерева као и ублажавању последица насталих у овим незгодама.

 

Хитно је потребно спровођење мера које би утицале на узроке саобраћајних незгода које су за последицу имале смртно страдање људи и задобијање телесних повреда на територији града Смедерева, с тим да ће акценат бити стављен на постављање видео надзора на саобраћајницама на којима се догодио највећи број саобраћајних незгода из наведеног Извештаја.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

01.август 2014.

У четвртак, 31.07.2014. године одржана је 56. седница Градског штаба за ванредне ситуације града Смедерева, којом је председавала др Јасна Аврамовић, командант Штаба и градоначелник Смедерева.

Због кише која непрекидно пада, Штаб за ванредне ситуације одржао је превентивну седницу, на којој је разматрана ситуација на терену.

Сви водотокови у селима  која су била угрожена мајским поплавама (Липе, Раља, Радинац и Колари), нису изашли из корита. Проблем за сада представљају само путни канали.

Штаб је донео Закључак о формирању Стручно-оперативног тима који ће снимити ситуацију на терену и предложити мере за санацију проблема. Тимом ће руководити Хајдана Богдановић, дипломирани инжењер хидрологије.

Наложено је да стручне екипе јавних предузећа наредног дана обиђу Липе, Радинац и Коларе, како би се решио проблем путних канала који ова села имају.

Црвени крст је задужен да обиђе потенцијално угрожене породице у овим селима.

Јавна комунална предузећа дужна су да обављају редовно чишћење шахти атмосферске канализације.

  

  

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 

 

 

 

 

Нова радна места

31.јул 2014.

Град Смедерево и италијанска компанија CCVI International spa потписали су данас Меморандум о разумевању, који предвиђа изградњу хале у Смедереву и производњу котрљајућих лежајева за тржиште Европске уније, са укупним обимом инвестиције од 5 милиона евра.

Меморандум о разумевању потписали су градоначелница Смедерева, др Јасна Аврамовић и председник Управног одбора CCVI International spa, Квинцани Ђордано (Quinzani Giordano).

 

Пројекат предвиђа изградњу производне хале површине око 13.500 метара квадратних, у неколико фаза. Период улагања ће трајати 3 године, са крајњим роком завршетка свих планираних радова у децембру 2018. године, док ће производња почети током 2016. године.

"До краја 2017. године биће упослено око 300 радника. Са претходном инвестицијом од 1.500 запослених (PKC), то је већ 1.800 радника, наших Смедереваца, који ће наћи егзистенцију. Захваљујем се инвеститорима и ово је порука другим инвеститорима да је Смедерево добар град за улагање", рекла је градоначелница и захвалила се инвеститору, али и Симону Аполонију, директору консултантске компаније Aliquo Investments, за кога је рекла да је њен саветник за довођење италијанских инвеститора "наравно без надокнаде".

Она је додала да ће, ангажовањем те консултантске куће, следеће недеље бити потписан и уговор о закупу једне хале у Желвозу са италијанском фирмом Cimolai, једном од водећих италијанских фирми за производњу металне конструкције.

 

"Нацрт уговора је готов, остало је још да се сагласи Агенција за приватизацију и током следеће недеље потписаћемо и тај уговор. У првој фази решавања проблема реструктурирања Желвоза, радиће 450 људи, а првенство ће имати запослени у Желвозу", истакла је градоначелница.

 

Нова хала за производњу котрљајућих лежајева ће се градити по завршетху хале за ПКЦ, такође у Слободној зони Смедерево, истакла је градоначелница и нагласила да ће инвеститор имати максималну подршку локалне самоуправе у брзини добијања свих дозвола за изградњу, као и све бенефите које Град Смедерево даје страним инвеститорима.

 

Инвеститор је реномирана италијанска компанија CCVI International spa, основана 1951. године од стране породице Quinzani, која се бави производњом високо квалитетних котрљајућих лежајева, а послује и продаје своје производе широм света, у Великој Британији, Кини, Јапану, САД-у и Бразилу. Инвеститор је заинтересован да покрене производњу котрљајућих лежајева, а целокупна продаја је намењена европском тржишту.

 

Како је пословање компаније CCVI International spa усмерено на области металопрерађивачке индустрије и извозно оријентисано, препознате су погодности града Смедерева и околине, као што су доступност стручне радне снаге, излазак на коридор VII са 20км дугом обалом Дунава, коридор X и близина престонице, постојање железнице, као и чињеница да се у Смедереву налази највећа слободна зона у Србији.

 

"Потписивање Меморандума о разумевању, има велики значај, и јасно показује спремност Града  за пружање подршке инвеститору у испуњењу планираног инвестиционог пројекта. Радићемо на довођењу још страних компанија у Смедерево, не само из Италије", рекао је Симон Аполони, власник и директор компанија Aliquo Investments, која у целости припрема, координира и води овај инвестициони пројекат.

 

Он је поручио да ће се његова компанија потрудити да и у будућности обезбеди овако сврсисходне инвестиције, које ће током реализације значајно помоћи развој општина у Србији и упошљавање домаћих фирми, као и да у овом тренутку постоји неколико одличних инвестиционих могућности у Србији, у различитим привредним секторима, на којима се интензивно ради.

 

Потписивању Меморандума о разумевању присуствовали су заменик градоначелника Бојан Теофиловић и председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић.

 

Бесплатне консултантске услуге

29.јул 2014.

Регионалној развојној агенцији „Браничево - Подунавље" додељена је акредитација од стране Министарства привреде Републике Србије и Националне Агенције за регионални развој.

 

Акредитација подразумева да предузетници, мала и средња предузећа могу  бесплатно да добију консултантске услуге од стране Регионалне развојне агенције „Браничево - Подунавље" из области пословања, као што су израда бизнис плана, помоћ око конкурисања кредита код банака или фондова, управљање финансијама, припреме за излазак на домаће, европско, али  и руско тржиште.

 

Такође, организоваће се једнодневне или вишедневне обуке из следећих области:

 

- обуке за почетнике у пословању

- припреме бизнис плана и пословања са банкама

- прегледа стандарда квалитета и заштите животне средине

- финансијског управљања

- иновација

- извоза

- припреме за јединствено европско тржиште

- маркетинга и продаје

- информационих технологија у пословању

- инвестиционе спремности

Сви запослени у Регионалној развојној агенцији „Браничево - Подунавље поседују стручне квалитете и обучени су за наведене послове.

За све информације можете се обратити на следеће адресе:

 

Стари корзо 30/3, 12000 Пожаревац

Телефон: 012/ 510 824

Факс: 012/ 511 823

Електронска адреса: office@rra-bp.rs

Интернет страница: www.rra-bp.rs

 

Историју не смемо да заборавимо!

28.јул 2014.

Полагањем венаца, културно-уметничким програмом, пригодним обраћањем званичника и почасном паљбом, у Малом Орашју одржана је централна манифестација за Смедерево, поводом почетка Првог светског рата.

 

Централно обележавање почетка Првог светског рата за град Смедерево организовано је у недељу увече у Малом Орашју код Смедерева, како се чуло, "у име трајне и достојанствене успомене на ратнике и страдалнике, који су понели терет ратних времена". Обележавање је почело химном Србије и одавањем поште страдалима у Великом рату.

 

Тим поводом је почасни вод Гарнизона Пожаревац Војске Србије испалио три почасна хица из лаког наоружања, а присутнима су се претходно пригодним речима обратили председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић и пуковник Душко Шљиванчанин, командант Гарнизона Пожаревац Војске Србије.

 

"Град Смедерево са својим установама и удружењима жели данас да се придружи  целом слободољубивом свету и држави Србији, која мора поново после сто година да доказује нешто што је доказано и опште познато. Изузетно је важно да нас оваква обележавања подсете колико је људи дало животе за слободу. То је обавеза више за све нас, да још једном кажемо целокупну истину, а истина је да је Први светски рат изазвао огромне људске жртве и велика разарања. Држава Србија, као једна од највећих жртава тог рата, успела је да сачува своју државност на један специфичан начин и ми ћемо у наредним годинама, све до 2018. године, покушати да подсетимо све нас, пре свега младе људе да историју не смемо да заборавимо", рекао је Стојановић.

 

"Данашњи дан, дан када је почео Први светски рат, један је од датума и догађаја из наше историје који говори о непрекидној борби, борби за опстанак, која у неким деловима Србије траје и данас. У том рату Србија је изгубила трећину свог становништва или 60 одсто мушке популације. Ако су то заборавили наши савезници из балканских и два светска рата, не смемо заборавити ми, ради наших предака, али и будућих поколења. Мало је народа, мало је војске, које су после тако великих страдања и која су претила биолошком опстанку народу и нацији, смогли снаге, храбрости, воље и хтења да, попут Феникса, поново васкрсну из пепела као што је васкрсла српска држава, српски народ и српска војска у време Великог рата", казао је Шљиванчанин.

 

Он је додао да смо се данас, на стогодишњицу Првог светског рата, окупили у Малом Орашју "да одамо почаст свим погинулима и страдалима у Великом рату, да их се сетимо и поменемо, не само данас, него и у свим приликама и неприликама које нас још увек не заобилазе као народ, државу инацију. Све је пролазно, вечна је само Србија!"

 

У име Града Смедерева, венац су код обновљеног споменика палим ратницима и заробљеницима у ратовима од 1912-1918. Године положили заменик градоначелника Бојан Теофиловић и председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић.

 

Обележавању овог важног датума у историји српског народа, присуствовали су и представници Удружења потомака ратника 1912-1918, Удружења ратних добровољаца, потомака и поштовалаца 1912-1918. године, који су такође положили венац, чланови Градског већа Мирко Ђурић и Горан Крчмаревић, представници установа у култури и бројни мештани овог питомог шумадијског села.

 

Пригодан  културно-уметнички програм извела је певачка група Градског културно-уметничког друштва Смедерево, а обележавање овог важног датума у историји српског народа завршено је почасном ватром припадника почасног вода Гарнизона Пожаревац Војске Србије.

 

 

 

Обавештење за јавност

25.јул 2014.

Централно обележавање почетка Првог светског рата за град Смедерево биће организовано у Малом Орашју у недељу, 27. јула, са почетком у 19 часова.

 

Представници Града Смедерева и Војске Србије положиће венац код обновљеног споменика палим ратницима и заробљеницима у ратовима од 1912-1918. године у школском дворишту.

 

Том приликом, биће одржан пригодан  културно-уметнички програм.

 

Град Смедерево позива грађане, удружења и организације да својим присуством увеличају обележавање овог значајног датума у историји српског народа.

 

 

Одржана 22. седница Скупштине града Смедерева

24.јул 2014.

У среду, у јутарњим часовима, завршена је 22. седница Скупштине града Смедерева, која је почела у уторак пре подне, а одборници су расправљали о важним питањима за функционисање локалне самоуправе, попут Извештаја о раду и реализацији Програма пословања јавних предузећа и установа чији је оснивач Град Смедерево, именовања директора и вршиоца дужности директора јавних предузећа и њихових надзорних одбора.

 

Председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић је на почетку седнице објавио формирање нове одборничке групе, коју чине представници Коалиције за боље Смедерево, Социјалдемократске партије Србије и Јединствене Србије.

 

Одборници су, након утврђивања дневног реда, усвојили Одлуку о измени Пословника Скупштине града Смедерева, која се односи на мањи број чланова Градског већа, 9 уместо 11 чланова. Потом је усвојена Одлука о измени Одлуке о заснивању хипотеке, па Одлука о утврђивању града Смедерева за корисника Слободне зоне Смедерево и Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2013. годину.

 

У наставку седнице, стављена је ван снаге Одлука о начину и критеријумима за остваривање финансијске помоћи пензионерима града Смедерева и усвојена Одлука о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева.

 

Скупштина је изгласала Одлуку о измени Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева и Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине града Смедерева ½ дела катастарске парцеле број 1264 КО Смедерево и ½ дела објекта који се на њој налази.

 

Усвојене су предложене одлуке о изменама одлука о оснивању јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево и Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево.

 

Од предложених актуелних питања из области саобраћаја, усвојене су: Одлука о стављању ван снаге Одлуке о безбедности саобраћаја на територији општине Смедерево, Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији града Смедерева, Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији града Смедерева и Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2013. годину.

 

Из области пољопривреде усвојен је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева за 2014. годину, као и Правилник Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.

 

Скупштина је именовала директоре јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево на период од четири године и то: Ненад Крчум, магистар просторног планирања је именован за директора ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Владимир Крстин, дипломирани машински инжењер именован је за директора ЈКП Водовод Смедерево и Владимир Кулагић, дипломирани машински инжењер именован је за директора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево.

 

За вршиоца дужности директора Дома здравља Смедерево именован је  др Радиша Мијаиловић, специјалиста ургентне медицине, а именовани су и вршиоци дужности директора јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: Владан Ташић, дипломирани економиста именован за вршиоца дужности директора ЈКП Паркинг сервис Смедерево, Јован Ђокић, дипломирани менаџер именован је за вршиоца дужности директора ЈП Градска стамбена агенција, за вршиоца дужности директора ЈКП Чистоћа Смедерево именован је Владимир Ђуричић, дипломирани пољопривредни инжењер, а за вршиоца дужности директора ЈП Телевизија Смедерево именована је Јелена Милосављевић, новинар у овој медијској кући.

 

Образована је Комисија за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево. У сталном саставу Комисије су председник Олга Свилар, чланови Јовица Петровић, Радиша Јовановић и Горан Антић, поред седморо представника запослених у предузећима за која се расписује јавни конкурс за именовање директора.

 

Усвојени су закључци о недоношењу решења о именовању директора ЈКП Зеленило и гробља Смедерево и ЈКП Чистоћа Смедерево, а донета је Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево и нови текстови огласа јавних конкурса и то: ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈКП Пијаце Смедерево,  ЈКП Чистоћа Смедерево, ЈП Градска стамбена агенција Смедерево, ЈП Телевизија Смедерево, ЈП Спортски центар Смедерево.

 

Именовани су председници и чланови Надзорног одбора ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈКП Пијаце Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, ЈП Градска стамбена агенција Смедерево, ЈП Телевизија Смедерево и ЈП Спортски центар Смедерево.

 

Донета је и Одлука о висини  накнаде за рад у Надзорним одборима јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево.

 

Одборници су прихватили Финансијске извештаје са извештајима о степену реализације Програма пословања за 2013. годину јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, ЈКП Водовод, ЈКП Зеленило и гробља, ЈКП Паркинг сервис, ЈКП Пијаце, ЈКП Чистоћа и ЈП Градска стамбена агенција.

 

Усвојени су и Извештаји о раду и финансијском пословању за 2013. годину установа, организације и фонда чији је оснивач град Смедерево и то: Дома здравља Смедерево, Центра за културу Смедерево, Народне библиотеке Смедерево, Историјског архива у Смедереву, Музеја у Смедереву, Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Центра за социјални рад Смедерево, Установе за предшколско васпитање и образовање Наша радост, Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју Сунце, Радничког универзитета Смедерево, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, Апотеке Смедерево, Туристичке организације града Смедерева и Фонда за образовање Смедерево.

 

Одборници су усвојили Закључак о покретању иницијативе за доношење Одлуке Владе Републике Србије којом престаје да важи  Просторни план подручја посебне намене

дела Индустријске зоне - сектор север североисток у Смедереву (Службени гласник РС, број 68/2010) због немогућности привођења намени простора обухваћеног планом, као и Закључак о покретању иницијативе за статусну променуЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево.

 

Скупштина града Смедерева усвојила је Одлуку о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017.

 

Одборници су прихватили извештаје о резултатима спроведених референдума о увођењу самодоприноса за подручја сеоских месних заједница Липе и Лугавчина, као и Извештај о елементарној непогоди - поплави маја 2014. године.

 

На 22. седници су усвојена предложена планска акта и то: План детаљне регулације Гарави сокак у Смедереву и Одлука о изради Плана детаљне регулације Петријевски поток у Смедереву.

 

Донето је Решење о измени Решења о образовању Комисије за планове и именовању председника, заменика председника и чланова Комисије а усвојено је и Решење о давању сагласности на Статут Радничког универзитета Смедерево, као и предложена решења о измени решења о именовању чланова школских одбора и то: Основне школе Бранислав Нушић у Смедереву и Економско-трговинске школе у Смедереву.

 

Скупштина је дала сагласност на измене и допуне Програма пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2014. годину и на План рада са Финансијским планом за 2014. годину Апотеке Смедерево.

 

Одборници су дали сагласност за коришћење имена града Смедерева у новом називу Одбојкашког клуба Царина.

 

За нове чланове Градског већа изабрани су Зоран Мишељић и Весна Стефановић, док је за секретара Скупштине града постављена Милица Врачар.

 

Одржана 14. Бостанијада у Осипаоници

22.јул 2014.

Под покровитељством Града Смедерева, у суботу је у Осипаоници одржана 14. Бостанијада, која је ове године окупила 24 такмичара и неколико хиљада посетилаца.

 

Манифестација је имала изложбени и такмичарски карактер, а учесници из Идвора, Остојићева, Батуше, Осипаонице, Лугавчине и других места надметали су се за најслађу и најтежу лубеницу и дињу.

 

Свеукупни победник је Драгутин Попов из Остојићева који је имао најтежу лубеницу од 43,7 килограма, али и највећу дињу, од 15,5 килограма, измерио је стручни жири који је произвођаче оцењивао по категоријама. Најслађи бостан имао је Јован Лукин, такође из Остојићева, а Александар Радошевић из Осипаоница најслађу дињу.

 

Уз пригодан културно-уметнички програм са познатим естрадним личностима, организатори су припремили и занимљив пратећи програм, уз традиционална јела и награде за најбоље уређени штанд, најлепше домаће слане и слатке савијаче, које су приредиле вредне руке 13 удружења и организација жена, на позив Удружења жена Поморавски вез из Осипаонице.

 

Председник Организационог одбора Бостанијаде, Нeнад Радивојевић, задовољан је посетом и самом организацијом ове пољопривредно-туристичке манифестације, али не и временским условима који су и ове године били неповољни за производњу бостана.

 

"Пролеће је каснило, април је био нестабилан и то је довело до каснијег сазревања", каже Радивојевић.

 

Према његовим речима, када је пре 14 година одржана прва Бостанијада, под лубеницом је у овом атару било око 100 хектара, док је ове године засејано око 250-300 хектара.

 

Овогодишњу Бостанијаду посетили су, поред бројних мештана и гостију из многих места Србије и заменик градоначелника Смедерева, Бојан Теофиловић, као и чланови Градског већа и одборници у Скупштини града Смедерева.

 

Покровитељи манифестације су Град Смедерево и Месна заједница Осипаоница, а спонзори бројни произвођачи пољопривредне опреме и материјала.

 

 

 

Саопштење за јавност

14.јул 2014.

Градоначелница др Јасна Аврамовић са својим сарадницим одржала је данас састанак са представницима репрезентативних синдиката свих синдикалних организација у јавним и јавним комуналним предузећима.

 

Састанку су присуствовали представници ССС, синдиката Независност, АСНС, УСС  Слога и Регионални синдикат Слобода. Подршку овим разговрима и закључцима дао је и Самостални синдикат металаца Железаре.  

 

Разговарало се о  проблемима запослених. Србија се  данас, закључено је на састнаку, налази у изузетно тешкој економској ситуацији. Једини излаз су реформе и долазак нових инвестиција.  

 

Представници смедеревских синдиката дају пуну подршку премијеру Александру Вучићу и Влади Републике Србије  у њиховом истрајавању да Србија  крене путем реформи и економског опоравка. Синдикални лидери слажу се да  једино нове инвестиције могу покренути посусталу привреду и створити простор за нова радна места. Смедеревски синдикалци дају пуну подршку премијеру и Влади у решавању два најважнија проблема овог града - довођењу стратешких партнера за Железару и Желвоз. Једино тако може се решити проблем 12.000  незапослених Смедереваца.

 

Због тога смедеревски синдикати осуђују политичка спиновања у синдикалним организацијама. Синдикати треба да заступају интересе запослених и на тај начин помогну стварању амбијента за отварање нових радних места.

 

На овом састанку је закључено да Град што пре формира Социјално-економски савет који ће у складу са законом помоћи  регулисању ове области.

 

Смедеревцима бронза на Светском купу

14.јул 2014.

Европски прваци из Београда, Смедеревци Душан Богичевић и Веселин Савић остварили су још један изванредан успех на међународној сцени у овој години, освојивши бронзано одличје на Светском купу у Луцерну.

 

Смедеревски веслачи Душан Богићевић и Веселин Савић заузели су треће место у финалној трци двојаца без кормилара на Светском купу у Луцерну и после освојеног злата на недавно одржаном Европском првенству у Београду, најавили добар резултат и на Светском шампионату почетком септембра у Амстердаму.

 

На последњем овогодишњем Светском купу који је у недељу завршен у Луцерну и који је окупио елиту светског веслања, наш двојац без кормилара освојио је бронзано одличје, што је прва медаља са светских купова за српско веслање од 2010. и сребра четверца без кормилара на Бледу.

 

Богичевић и Савић су у фантастичном финалу ове дисциплине прошли кроз циљ као трећи у времену 6:38,45 иза неприкосновених Новозеланђана Бонда и Мареја (6:28,70), светских и олимпијских првака, и Британаца Фоада и Лендгриџа ((6:37,88).

 

"Богичевић и Савић успели су да се мобилишу након освојеног злата на Европском првенству у Београду. Без обзира на велики успех на Ади Циганлији остали су максимално фокусирани на даљи напредак па су потврдили класу и у Луцерну. Ово је заиста најбоља увертира за Светско првенство у Аместердаму од 23. до 31. августа. Још једном бих честитао Душану и Веселину на сјајној регати у Луцерну где су од првог до последњег дана били на изузетно високом нивоу", рекао је тренер и члан селекторске комисије Веслачког савеза Србије Дејан Гуслов.

 

Богичевићу и Савићу ово је прво учешће на светском купу у двојцу без кормилара које ће им бити драгоцено искуство у наставку каријере.

 

Још један Смедеревац учествовао је на овом такмичењу, које је окупило 746 веслача и веслачица из 44 земље, Александар Филиповић у дубл скулу са Марјановићем и освојио 8. место.

 

Завршен први позоришни фестивал Театар у тврђави

14.јул 2014.

Доделом награда и сценско музичким спектаклом Креће се лађа француска, у Смедереву је у петак увече завршен први позоришни фестивал Театар у тврђави.

 

Нови градски позоришни фестивал Театар у тврђави, организован први пут ове године, завршен је проглашењем лауреата - награда Млада нада додељена је Николи Ракићу, најбоља представа је Деветстопетнаеста - трагедија једног народа, док је по оцени публике, најбоље глумачко остварење показао Дејан Тончић.

 

Представе је оцењивао стручни жири у саставу: Нада Блам, драмски уметник, др Ива Драшкић-Вићановић, филозоф, естетичар, професор на Филолошком факултету у Београду и Бранко Јанковић, драмски уметник.

 

У званичној фестивалској конкуренцији било је пет представа - Парк, у извођењу Театра Маска Букурешт - (Румунија), Постмодерни кабаре доброг војника Швејка, у извођењу Шабачког позоришта, Лепотица Линејна, копродукција АРТ ТЕМА Београд и Крушевачко позориште, Мала у извођењу Народног позоришта Ниш и  Деветстопетнаеста - трагедија једног народа, у копродукцији Крушевачког позоришта, Народног позоришта Ниш и Центра за културу „Вук Караџић" Лозница.

 

Мото фестивала, „Кретање", односио се на уметничко и цивилизацијско  искуство које подразумева ход кроз време, епохе, жанрове, позоришне форме и различита стилска обележја. Поред тога што се феномен кретања и промене као друштвени, културни, историјски, егзистенцијални феномен у богатству својих значења узима у обзир као уједињујући чинилац у концепцији фестивала, мото „Кретање" говори и о флексибилности и отворености према разним видовима позоришног живота и сценског стваралаштва. У погледу садржаја, „Театар у тврђави" је значајним делом  био оријентисан  на обележавање стогодишњице Првог светског рата.

 

Награде су уручене последње фестивалске вечери, када је у духу достојанственог обележавања стогодишњице Великог рата, одржан концерт  „Креће се лађа француска".

 

Под диригентском палицом Војкана Борисављевића, наступио је Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички" са гостима: АКУД „Лола", Мерима Његомир, Биља Крстић, Драгољуб Бајић, а са публиком су директно комуницирали Небојша Дугалић и Марија Јовановић.

 

 

Награде првог позоришног фестивала „Театар у тврђави“

11.јул 2014.

Синоћ је одиграна последња у низу представа које су се налазиле у такмичарском програму првог позоришног фестивала „Театар у тврђави", а након тога је заседао стручни жири, који чине председник Нада Блам, драмски уметник и чланови др Ива Драшкић Вићановић, филозоф, естетичар, професор на Филолошком факултету у Београду и на Академији уметности у Београду и Бранко Јанковић, драмски уметник, и донео одлуку о томе ко су добитници награда МЛАДА НАДА и награде за НАЈБОЉУ ПРЕДСТАВУ ФЕСТИВАЛА.

 

На основу пребројаних гласова публике одређен је и добитник награде за НАЈБОЉЕ ГЛУМАЧКО ОСТВАРЕЊЕ. Одлуке су донете једногласно.

 

Награду МЛАДА НАДА по оцени стручног жирија добио је Никола Ракић за улогу Реја Дулија у представи ЛЕПОТИЦА ЛИНЕЈНА у копродукције АРТ ТЕМЕ из Београда и Крушевачког позоришта. Добитнику припада статуета са ликом Маре Бранковић.

 

Награда за НАЈБОЉУ ПРЕДСТАВУ ФЕСТИВАЛА по оцени стручног жирија припала је представи ДЕВЕТСТОПЕТНАЕСТА: ТРАГЕДИЈА ЈЕДНОГ НАРОДА у копродукцији Крушевачког позоришта, Народног позоришта у Нишу и  Центра за културу „Вук Караџић" из Лознице. Добитнику се додељује статуета са ликом деспота Ђурђа Бранковића.

 

Награду за НАЈБОЉЕ ГЛУМАЧКО ОСТВАРЕЊЕ по оцени публике добио је Дејан Тончић за улогу сликара у представи ДЕВЕТСТОПЕТНАЕСТА: ТРАГЕДИЈА ЈЕДНОГ НАРОДА у копродукцији Крушевачког позоришта, Народног позоришта у Нишу и  Центра за културу „Вук Караџић" из Лознице. Добитнику припада статуета Тврђаве.

 

Поред статуете, свакоме од награђених намењен је и пригодан новчани износ.

 

Програм доделе награда обавиће се вечерас, 11. јула у Центру за културу Смедерево, а након тога следи музички програм под насловом  „Креће се лађа француска", у оквиру кога ће наступити Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички".

 

У програму учествују и АКУД „Лола", као и реномирани вокални солисти Мерима Његомир, Биљана Крстић и Драгољуб Бајић. Диригенти су Војкан Борисављевић и Павле Медаковић. Програм воде драмски уметници Марија Јовановић и Небојша Дугалић.

 

Театар у тврђави - ОБАВЕШТЕЊЕ

10.јул 2014.

Због очекиваних временских непогода, представа "Деветстопетнаеста - трагедија једног народа" и музичко-сценски програм "Креће се лађа Француска", који су првобитно планирани да се одрже вечерас и сутра у Малом граду Смедеревске тврђаве, одржаће се у Великој дворани Центра за културу Смедерево са почетком у 21.00 час!

 

Купљене улазнице важе, а места у дворани нису нумерисана због различитог распореда седишта!

 

 

Отворен Театар у тврђави

08.јул 2014.

Драмски писац, Радослав Лале Павловић, отворио је у недељу увече  у Смедеревској тврђави први позоришни фестивал под називом Театар у тврђави.

 

Павловић је, обраћајући се посетиоцима, већим делом говорио о историјској улози и значају деспотове породице и посебно Маре Бранковић, по којој ће се звати једна од фестивалских награда, а што се самог фестивала тиче, истакао да „овде нису представе које истражују позориште, већ представе које су истражене".

 

Он је оценио да је ситуација у позоришној уметности у Србији толико лоша, да је више немогуће пасти, алудирајуи на претходно изречене новинарске опаске да ће нови фестивал доживети фијаско.

 

„Сигуран сам да ћете уживати у овим представама и, у славу овог града - Смедерева, кажем да је фестивал отворен", рекао је Павлович.

 

Након тога, изведена је прва фестивалска представа Парк, Театра Маска Букурешт, који су у амбијенту Смедеревске тврђаве гостовали и прошле године.

 

„За рад румунске уметничке трупе карактеристични су истраживање потенцијала невербалног театра, неговање пантомиме, отелотворавање „живих статуа", фокусираност на гест и телесни израз. Идентитет и оригиналност Театра Маска, уз атрактивна сценска и костимографска решења, док се призори позоришним језиком артикулисане и ауторски сагледаване историје Букурешта појављују се кроз емоцијама прожету, романтичну причу без речи о прелепом парку Цисмигиу. Поглед који сеже век и по унатраг представља нам парк као једну од знаменитости Букурешта и, истовремено, својеврсну ризницу успомена на харизматичне ликове и сведока промена генерација."

 

Представу Постмодерни кабаре доброг војника Швејка, у извођењу Шабачког позоришта, публика ће моћи да погледа у понедељак,7. јула.

 

Овогодишња програмска понуда нове градске културне манифестације обухвата пет позоришних представа које улазе у фестивалску конкуренцију и једно музичко дело којим ће манифестација бити затворена.

 

Град Смедерево је покровитељ новог градског фестивала Театра у тврђави, који је у погледу садржаја, значајним делом оријентисан на обележавање стогодишњице Првог светског рата.

 

 

 

Сузбијање комараца

07.јул 2014.

Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију Екосан обавештава грађане Смедерева да је акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима из ваздуха и са земље на територији града Смедерева и моравских села, планирана за суботу,  отказана  због јаког ветра и извршиће се чим се стекну стабилни метеоролошки услови.

 

Такође, третман сузбијања комараца димљењем у зони Смедеревске тврђаве, у раним јутарњим часовима, обавиће се у понедељак и среду.

 

Третман из ваздуха ће се извести, у оба дана, на површини од око 5.000 хектара, а са земље на око 400 хектара.

 

Екосан подсећа да је 04.07.2014. године извршен третман сузбијања одраслих форми комараца на територији шумадијских села, уређајима из ваздуха.

 

 

 

 

Награђени ученици генерације

03.јул 2014.

У Скупштини града Смедерева у среду су додељене награде ученицима генерације основних и средњих школа Подунавског и Браничевског управног округа за 2013/2014. годину.

 

Награде су примила 103 ученика, а уручили су их Мирослав Стаменковић, начелник за школске управе у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Огњен Радуловић, представник Политике а.д.

 

Ученике је, након уводног обраћања начелника Школске управе Пожаревац, Весне Здравковић, поздравио заменик градоначелника Смедерева, Бојан Теофиловић.

 

„Честитам родитељима и наставницима на великом успеху, желим да пре свега будете добри људи, а вашу каријеру волео бих да наставите у Србији и помогнете развој наше земље, на њеном путу модернизације", поручио је Теофиловић.

 

Председник Скупштине града Смедерева, Бранче Стојановић, ђацима је пожелео да ово буде само почетак за све будуће награде које ће добијати током даљег школовања.

 

„Ви сте светионици, најбољи међу својим генерацијама. Са жељом да наставите са успехом, поздрављам вас у име 70 одборника Скупштине града Смедерева", рекао је Стојановић.

 

Начелник за школске управе у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Мирослав Стаменковић, поздравио је најбоље ђаке, њихове наставнике и родитеље, изразио задовољство због традиционалне сарадње са Политиком а.д. и истакао да ове године Србија има 1.764 ученика генерације.

 

Представник Политике, Огњен Радуловић, истакао је да је ово најлепша акција у којој учествује најстарија домаћа медијска кућа и поручио ученицима генерације да су они наша будућност и „оно што ће сутра бити Србија".

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Политика а.д. већ пету годину награђују ученике генерације у основним и средњим школама у ова два управна округа, али и у целој Србији.

 

Традиционално, ученици су даривани збирком од 25 кованица са ликовима државника, научника, светитеља и уметника који су у српској историји оставили неизбрисив траг и књигом са биографијама српских великана.

 

Ученике генерације проглашава наставничко веће школе на основу њиховог успеха, владања и постигнућа на такмичењима, а овом акцијом се промовишу вредности образовања и показује како је најбољи пут до успеха - знање.

 

Свечаности уручивања признања најбољим ученицима присуствовао је и начелник Браничевског управног округа, Александар Ђокић.

 

Представљен Театар у тврђави

01.јул 2014.

У Малом граду Смедеревске тврђаве у уторак је одржана конференција за новинаре поводом  првог позоришног фестивала Театар у тврђави, који ће бити организован од 6. до 11. јула у овом јединственом и монументалном амбијенту.

 

Домаћини су били Бојан Теофиловић, заменик градоначелника Смедерева и члан Организационог одбора фестивала Театар у тврђави и Радослав Павловић, председник Организационог одбора фестивала Театар у тврђави, саветник председника Србије и драмски писац, који је изразио уверење да ће нови фестивал бити добар и „другачији од новонастале моде".

 

„Сви фестивали су постали Битеф, параБитеф, метаБитеф. Ово ће бити фестивал где ће глумци показати глумачко умеће, неће висити на сајлама, неће се бријати и фарбати лица. Показаће се тренутно најквалитетнији редитељи у Србији и гледаће се комади који имају причу, догађаје, профилисане ликове. Показаћемо оно што Аристотел захтева од писца у својој Поетици - да позориште хвали врлину", рекао је Павловић на данашњој конференцији за новинаре.

 

Он је додао да је ове године било мало времена за уобичајену селекцију, али да до наредног фестивала има довољно времена да се овај профил појача.

 

„Наравно и да останемо у причи о стогодишњици, зато што нема ништа тако трагичног, тако значајног, тако јуначког у модерној српској историји, као што су четири године Великог рата, па из пристојности и културе сећања треба да остане присутан", истакао је Павловић.

 

„Као што су некада београдски уметници направили фестивал у Дубровнику, тако што су радили тзв. фестивалске премијере, ми смо на неком трагу да идуће године неколико позоришта, у сарадњи са Градом Смедеревом, направе нешто што ће први пут изаћи овде и бити изузетно атрактивно и занимљиво, потпуно припадајуће овом простору", наговестио је Павловић.

 

Заменик градоначелника Смедерева и члан Организационог одбора фестивала Театар у тврђави, Бојан Теофиловић, казао је да је Град Смедерево за реализацију новог фестивала наменио буџет у износу од 3 милиона динара „имајући у виду сложену економску ситуацију, околности које налажу штедљивост и поплаве драматичних размера и последица које су погодиле Србију".

 

Градска културна манифестација, позоришни фестивал Театар у тврђави, биће одржана од 6. до 11. јула у монументалном амбијенту Смедеревске тврђаве, а овогодишња програмска понуда обухвата пет позоришних представа које улазе у фестивалску конкуренцију и једно музичко дело којим ће манифестација бити затворена. У погледу садржаја, Театар у тврђави је овога лета значајним делом оријентисан на обележавање стогодишњице Првог светског рата.

 

Избор представа које ће се играти на летњој позорници у Малом граду укључује једно театарско остварење уметника из Румуније, првог фестивалског дана, као и четири представе у извођењу глумаца домаћих позоришта. Мото фестивала, „Кретање", указује на уметничко и цивилизацијско искуство које подразумева ход кроз време, епохе, жанрове, позоришне форме и различита стилска обележја. У погледу садржаја, „Театар у тврђави" је овога лета значајним делом оријентисан на обележавање стогодишњице Првог светског рата.

 

Осим на билетарници Центра за културу, карте ће се од среде продавати и у Улици краља Петра код Туристичко информативног центра по цени од 200 динара.

 

Покровитељ фестивала је Град Смедерево, а реализатор Центар за културу Смедерево.

 

 

Одржана 135. седница Градског већа

30.јун 2014.

Из надлежности Скупштине града Смедерева, прихваћени су нацрти одлука о измени Одлуке о заснивању хипотеке и Одлуке о утврђивању града Смедерева за корисника Слободне зоне Смедерево и предложени одборницима на усвајање.

 

Прихваћен је Нацрт, утврђен Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Смедерева за 2014. годину, по добијању сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине и прослеђен Скупштини града на усвајање.

 

Усвојен је Предлог за давање сагласности на План рада са Финансијским планом за 2014. годину Апотеке „Смедерево" у Смедереву и Финансијски извештај са Извештајем о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево за 2013. годину, који ће се наћи пред одборницима.

 

Из надлежности Градског већа, прихваћени су предлози аката из области пословног простора.

 

Већници су затим разматрали актуелна питања из области поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева и то: Поступак поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева и Предлог решења о образовању стручног тима за спровођење поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева.

 

Градско веће је прихватило Предлог за давање сагласности на Одлуку директора Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, број 12/1 од 19.06.2014. године о додели Уговора за јавну набавку радова „Санација крова На млечној пијаци-Центар".

 

Усвојено је и предложено Решење о образовању Савета за здравље града Смедерева и именовању председника, заменика председника и чланова Савета.

 

Већници су усвојили Информацију Дома здравља „Смедерево" у Смедереву о томе колико има медицинског, а колико немедицинског особља који имају статус неуговорних радника и радника на одређено време. Такође je усвојена Информација о изради бисте на територији сеоске Месне заједнице Сараорци.

 

На 135. седници Градског већа, прихваћена је молба Дома здравља „Смедерево" за отпис камате од стране Јавног комуналног предузећа Водовод за период 2012. година - 2014. година и Предлог за именовање представника локалне самоуправе у Стручни актив за развојно планирање Техничке школе у Смедереву.

 

Прихваћен је и Предлог пројекта „Санација објекта Биоскоп Светлост" Одељења за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке, којим ће град Смедерево учествовати на конкурсу USAID-а и NALED-а, за ревитализацију браунфилда.

 

Дан Дунава у Смедереву

27.јун 2014.

Туристичка организација града Смедерева организоваће неколико програма поводом обележавања манифестације Дан Дунава, у недељу, 29. јуна.

 

Изложба модела бродова смедеревског уметника Златка Пајића „Морски и речни једрењаци Златка Пајића", биће отворена од 12,00 до 20,00 часова у простору Туристичке организације града Смедерева (Деспота Ђурђа број 27).

Од 18,00 чаова биће организоване промотивне вожње бродићем Ада.  Пловидбенe турe су у трајању од  30 минута, а полази се са пристана на кеју.

Програмом је предвиђена и пројекција фотографија „Дунавски пејзажи"  у Дунавском парку (видео бим) од 20,00 сати. Реч је о фотографијама пристиглим на фотоконкурс Туристичке  организације града Смедерева на тему Дунав. Пројекцију прати пригодна музика инспирисана „лепим плавим Дунавом".

У Туристичко-информативном центру дитрибуираће се пропагандни материјали о Дунаву „Упознајте Дунав" на српском, енглеском и немачком језику, у издању Туристичке организације Србије.

Биће изложени и сувенири израђени поводом Дана Дунава - дрвени бродићи, мајице са мапом Европе, државама кроз које протиче Дунав, магнети на исту тему као и разгледнице и постери.

 

Уређење пољских путева

27.јун 2014.

Уговори о уређењу атарских путева са представницима 40 градова и општина, међу којима је Смедерево, потписани су у петак са Министарством пољопривреде и заштите животне средине.

 

Уговор је у име Града Смедерева потписао Мирко Ђурић, члан Градског већа задужен за ресор месних заједница.

 

„Граду Смедереву су одобрена бесповратна средства за ревитализацију пољских путева у укупном износу од 28.569.600,00 динара, од чега Управа за пољопривредно земљиште обезбеђује средства у процентуалном учешћу од 60 одсто, односно 17.141.760,00 динара, а остатак локална самоуправа", потврдио је Ђурић.

 

Он је рекао да ће Град Смедерево добити средства у складу са спровођењем јавних набавки, сукцесивно, како би до краја године овај посао био завршен, а уређење атарских путева омогућиће пољопривредницима лакши приступ својим парцелама, што ће се одразити и на квалитет производа, али и на већу безбедност у саобраћају.

 

Према његовим речима, до сада је на територији града Смедерева урађено око 350 километара, од укупно око 650 километара њивских путева.

 

„Сваке године улажемо значајна средства за уређење њивских путева, а овим средствима ревитализоваћемо додатних око 20 километара и обухватити готово све сеоске месне заједнице. Очекујем да ћемо за извесно време покрити све пољске путеве, како би пољопривредни произвођачи могли, без обзира на временске услове, да стигну до својих њива", нагласио је Ђурић.

 

Министарство је саопштило да је рок коришћења средстава до 31.12.2014. године, а коришћење одобрених средстава вршиће се по приливу средстава из буџета и пријему захтева за коришћење, уз подношење доказа о обезбеђеним средствима до пуне предрачунске вредности и достављања средстава обезбеђења.

„Укупна вредност ове инвестиције је 645 милиона динара, а учешће Министарства је 425 милиона динара. Овим средствима ћемо у наредних 120 дана уредити односно ревитализовати преко 515 километара пољских путева", изјавила је данас министар пољопривреде и заштите животне средине проф. др Снежана Богосављевић Бошковић у Палати Србија, где је са четрдесет представника локалне самоуправе, закључен уговор  о уређењу пољских путева. 

 

„На ревитализацији путева биће ангажована домаћа предузећа, која ће извршити  равнање терена, насипање шљунчаном или каменом подлогом путева и изградњу пропуста, где је то неопходно", рекла је министар Богосављевић Бошковић.

 

Нова весла за младог скифисту

26.јун 2014.

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић обећала је нова весла, у динарској противвредности од 600 евра, младом смедеревском веслачу, Зорану Рајићу, који се квалификовао за Олимпијске игре младих у Кини, као једини представник веслачког спорта из Србије.

 

Јуниор Зоран Рајић, члан Веслачког клуба Смедерево, победио је на изборној трци на Сребрном језеру и обезбедио учешће на Олимпијским играма младих, које ће од 16. до 28. августа бити одржане у Нанђингу у Кини.

 

Тим поводом, градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић данас је приредила пријем за младог скифисту и представнике Веслачког клуба Смедерево. Она је овом приликом обећала помоћ у куповини новог пара весала за Рајића.

 

"Ово је велики успех за тебе али и за Смедерево, јер ћеш бити једини веслач који ће представљати Србију. Честитам на постигнутом успеху и надам се да ћеш бити добар амбасадор Смедерева у Кини", рекла је градоначелница и додала да није увек медаља императив, већ здравље.

 

Председник Скупштине града Бранче Стојановић честитао је младом веслачу на оствареном успеху, пожелео да оствари добар резултат и на такмичењу у Кини и поручио да ће локална самоуправа, као и до сада, помагати колико је у могућности и ако је потребна помоћ на припремама. 

 

Млади скифиста Веслачког клуба Смедерево, Зоран Рајић, изразио је захвалност свима, нарочито родитељима, који су га подржавали у веслању и истакао да ће дати све од себе како би остварио што бољи резултат.

 

Данашњем пријему су присуствовали и Драгољуб Пауновић, председник Управног одбора Веслачког клуба Смедерево и Александар Смиљанић, тренер.

 

Смиљанић се захвалио, пре свега родитељима који су клубу и тренерима поверили своју децу, а наравно и локалној самоуправи која је све време помагала рад клуба.

 

„До сада је олимпијску норму остварио 21 спортиста из Србије у свим спортовима, тако да је Зоранов резултат, заиста велики успех", нагласио је Смиљанић.

 

Председник Веслачког клуба Драгољуб Пауновић је оценио да је најновији Зоранов успех, као и недавна златна медаља сениора на Европском првенству, доказ да у овом клубу постоји прави систем рада и да се квалитетно ради са свим категоријама.

 

У Веслачком клубу Смедереву укупно тренира готово 120 веслача у неколико старосних категорија, а досадашњи резултати позиционирају овај клуб као један од најуспешнијих у нашем граду.

 

Веслачко такмичење у Нанђингу одржаће се од 17. до 21. августа. Учестоваће по 48 веслача и веслачица у две дисциплине - скифу и двојцу без кормилара. Србија је с обзиром на учинак прошле године на Светском првенству за јуниоре у Литванији, где је освојила сребро у скифу и бронзу у осмерцу, добила место у скифу.

 

Пре четири године на Првим олимпијским играма, које су одржане у Сингапуру, српско веслање су представљали Вук Матовић и Никола Симовић који су у двојцу без кормилара заузели пето место.

 

Поред веслања на Олимпијским играма младих за медаље, готово 4.000 спортиста из 204 земље, бориће се у још 29 спортова.

 

 

 

Хуманитарни концерт ГКУД-а Смедерево

26.јун 2014.

Градско културно-уметничко друштво Смедерево одржаће хуманитарни концерт у Центру за културу у петак, 27. jуна са почетком у 20 часова.

 

Програм ће трајати 120 минута, а представиће се сви ансамбли, певачке групе и солисти Градског  културно-уметничког друштва Смедерево.

 

Приход од концерта биће уплаћен на наменски рачун за санирање последица од мајских поплава на територији града Смедерева.

 

Цена улазнице је 200 динара.

 

Ново санитетско возило

25.јун 2014.

Представницима Дома здравља Смедерево данас је уручено ново санитетско комби возило марке Рено Трафик са пратећом опремом за потребе Службе хитне помоћи, у циљу побољшања здравствене заштите у нашем граду.

 

"Средствима буџета града Смедерева набављено је ново возило, неопходно Дому здравља за квалитетније обављање послова Службе хитне помоћи", рекао је приликом примопредаје возила Бранче Стојановић председник Скупштине града и подсетио да је

Дом здравља однедавно у надлежности локалне самоуправе.

 

Он је изразио жељу да возило буде у функцији што ефикаснијег рада Хитне помоћи и да у наредном периоду Град Смедерево, као оснивач Дома здравља, разуме све захтеве ове установе, оценивши да је здравље људи најважније.

 

Заменик градоначелника Бојан Теофиловић је честитао представницима Дома здравља на овој донацији и нагласио значај првог сусрета са лекаром који улива наду и поверење у излечење и опоравак.

 

"Поздрављам и захваљујем се свим лекарима, посебно у Служби хитне помоћи, од којих буквално зависи живот сваког становника Смедерева којима се указује здравствена  помоћ, као и на томе  што, као и до сада, врше један тежак, одговоран и хуман посао", рекао је Теофиловић.

 

Председник Скупштине града Бранче Стојановић је кључеве новог возила уручио директорки Дома здравља Смедерево, др Весни Ивковић, која је рекла да је ово велики дан за све запослене у Дому здравља.

 

"Решавање овог проблема нама много значи. Познато вам је да нам је возни парк стар, у просеку су возила стара више од десет година, а месечно прелазе по 50.000 километара. Велика је одговорност када вам пацијент витално угрожен крене за Београд, а не знате да ли ће стићи због техничке неисправности возила", истакла је директорка Ивковић.

 

Она је изразила захвалност локалној самоуправи што је препознала овај проблем и што је купљено ново возило са пратећом опремом за витално угрожене пацијенте. Додатна опрема се састоји од аутоматског склопивог носила, траума носила кисеоничне боце запремине 10 литара, респиратора од 2 литра, покретног аспиратора на батерије.

 

Од укупно 28 возила у власништву ове здравствене установе, 19 је за расход, чуло се данас приликом примопредаје новог возила, вредног 4.586.400,00 динара (са ПДВ-ом).

 

Служба хитне помоћи до сада је имала само три санитетска возила, која су прешла од 120 до 600 хиљада километара на територији града Смедерева и за превоз до установа у Београду, што је све већа потреба.

 

 

Ревитализација пољских путева

24.јун 2014.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине одобрило је бесповратна средства Граду Смедереву за ревитализацију пољских путева, укупне површине 81.700 метара квадратних и у износу од 17.141.760,00 динара.

 

Средства се одобравају из буџета Републике Србије за 2014. годину, а предрачунска вредност укупних улагања износи 28.569.600,00 динара.

 

Министарство, односно Управа за пољопривредно земљиште обезбеђује средства у процентуалном учешћу од 60 одсто, а Град Смедерево 40 одсто.

 

Рок коришћења средстава је до 31.12.2014. године, а коришћење одобрених средстава вршиће се по приливу средстава из буџета и пријему захтева за коришћење, уз подношење доказа о обезбеђеним средствима до пуне предрачунске вредности и достављања средстава обезбеђења.

 

Град Смедерево као пример добре праксе

24.јун 2014.

Градски координатор за питања Рома, Ђулијета Сулић представљаће Град Смедерево на скупу УНДП Македонија, од 25. до 26. јуна у Скопљу.

 

Она ће са својим колегом из Сомбора, Зораном Калањосом, говорити на скупу Размена добрих пракси УНДП Македонија, у оквиру програма Регионална подршка за унапређење капацитета за остваривање правог напретка инклузије Рома.

 

Тема првог радног дана скупа биће Ромски координатори и локални акциони планови у Србији:  Употреба оквира за мониторинг и евалуацију и Први резултати из 20 локалних самоуправа.

 

Другог дана ће бити изнета искуства на тему Приче из живота Рома, уз коришћење специфичног софтвера. 

 

 

„Театар у тврђави“

20.јун 2014.

Градска културна манифестација, позоришни фестивал „Театар у тврђави",  биће одржана од 6. до 11. јула у монументалном амбијенту Смедеревске тврђаве.

 

Тим поводом, у уторак, 1. јула у 11.00 часова у Малом граду Смедеревске тврђаве одржаће се конференција за новинаре.

 

Детаљнија информација о првом позоришном фестивалу „Театар у тврђави" налази се у одељку Актуелности.

 

Програм прекограничне сарадње Румунија-Република Србија 2014-2020

19.јун 2014.

Консултативна радионица о тематским приоритетима програма прекограничне сарадње Румунија-Република Србија 2014-2020. одржана је данас у Смедереву, центру Подунавског управног округа, који је Европска комисија недавно уврстила у овај програм.

 

Европска комисија, тачније Директорат регионалних и урбаних политика је недавно омогућио и Подунавском округу учешће у Програму прекограничне сарадње Румунија - Република Србија у новом буџетском периоду, од 2014-2020. године, па је тим поводом данас у Смедереву одржана консултативна радионица у новом буџетском периоду.

 

Учеснике радионице је поздравио и пожелео успешан рад заменик градоначелника Бојан Теофиловић, подсетивши на историјат и значај сарадње и повезивања са Европском унијом, чији је Румунија члан.

 

"Са Румунијом нас повезују пријатељство и сарадња, које треба наставити у процесима приближавања наше земље Европској унији", рекао је Теофиловић наводећи као пример добре праксе Смедерево и Темишвар, градове који традиционално добро сарађују.

 

Врсте пројеката који се финансирају су мали инфраструктурни прекогранични пројекти, пројекти економске сарадње, као и активности везане за заштиту животне средине, туризам, културу, пољопривреду, образовање, истраживање и развој, запошљавање, институционалну сарадњу...

 

Средства су бесповратна, са обавезом да апликант, односно корисник донације кофинансира свој пројекат у износу од минимум 15% од вредности пројекта. Начин доделе средстава је путем јавног конкурса, а укупна вредност свих пројеката на овом програму је 75 милиона евра.

 

У септембру месецу 2013. године Регионална канцеларија за прекограничну сарадњу Темишвар  потписала је уговор "Техничка помоц́ за вишегодишње програмирање будуц́ег програма прекограничне сарадње у области сарадње Румунија-Република Србија"  у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Република Србија.

 

Глобални циљ овог уговора је помоћ програмског партнерства и израда оперативног програма за прекограничну сарадњу Румунија-Република Србија, као и да се изради ефикасна стратегија за имплементацију.

 

Уговор спроводи Конзорцијум сачињен од консултантских кућа, а у Смедереву је данас о тематским приоритетима говорио њихов представник Бјађо Перети, консултант.

 

Циљ радионице је да се информишу заинтересоване стране као и програмски партнери и да се добију повратне информације и идеје од првог нацрта Стратегије оперативног програма.

 

Током радионице, заинтересоване стране су имале прилику да дају коментаре и сугестије за побољшање Програма прекограничне сарадње Румунија-Република Србија 2014-2020, а недоумице је отклањала Кристина Ашковић из Сектора за програме прекограницне и транснационалне сарадње Канцеларије за европске инеграције Републике Србије.

 

Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за пружање подршке сарадњи институција у пограничним областима суседних држава. Република Србија је у овај вид сарадње први пут укључена 2004. године кроз тзв. Суседске програме финансиране из средстава КАРДС 2000-2006, а данас се програми спроводе у оквиру друге компоненте инструмента ИПА - финансијског инструмента Уније за подршку приступању за период 2007-2013.

 

Од 2004. године до данас, у Србији је финансијски подржано око 200 пројеката. Тренутно се у Републици Србији спроводи осам програма - са Мађарском, Румунијом, Бугарском, Црном Гором, Босном и Херцеговином, Хрватском, Јадрански програм и програм "Југоисточна Европа".

 

Рукометаши Техничке школе на Светском првенству

18.јун 2014.

Млади смедеревски рукометаши изборили су право наступа на највећој светској смотри освајањем титуле првака државе, па ће тако, поред града Смедерева, на овом такмичењу представљати и Србију.

 

Тренер екипе, Сања Панић, очекује од својих ученика да на прави начин репрезентују свој град и земљу из које долазе, иако ће бити најмлађи тим на Светском првенству.

 

„Светско првенство је веома јако такмичење, пошто ће на њему наступити школске репрезентације најјачих рукометних сила. Наша екипа нема императив резултата, пошто наступамо са кадетима, а за противнике ћемо имати јуниорке селекције. Без обзира на ову чињеницу, од својих ученика очекујем да пруже максимум на свакој утакмици, а да ли ће то бити довољно за евентуални пласман у четвртфинале, видећемо", рекла је Сања Панић, тренер младих рукометаша.

 

Рукометаши Техничке школе у Турску крећу у петак, а екипа броји 14 играча, будућих нада смедеревског, али и српског рукомета.

 

Покровитељ одласка младих Смедереваца на Светско првенство средњих школа у рукомету је Град Смедерево, а значајну помоћ пружили су привредни субјекти и приватни предузетници.

 

„Аманет“ у Смедереву 23. јуна

17.јун 2014.

Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло" извешће музичко-сценско дело „Аманет", које говори о страдању и победи Србије у Првом светском рату (1914-1918), у понедељак, 23. јуна, од 20 часова, на великој сцени смедеревског Центра за културу.

 

„Аманет"  је музичко-сценска фреска о страдању и победи Србије у Првом светском рату и посвећена  је обележавању стогодишњице овог важног историјског догађаја.

 

Сценарио и режију за овај уметнички приказ голготе Србије у Великом рату урадио је Владимир Лазић, а диригент је мр Ивана Еклемовић. Цена улазнице је 200 динара, а део прихода намењен је у хуманитарне сврхе.

  

У стварању сопственог националног и државног идентитета, Србија је у Првом светском рату изгубила трећину свога становништва. Сећање на време великих искушења инспирисало је редитеља да на уметнички начин представи један од најтежих периода српске историје.

 

„Аманет"   јесте  својеврстан уметничи приказ голготе и васкрса Србије у Великом рату.

Из богатог литерарног и музичког наслеђа везаног за страдање и победе у Првом светском рату, коришћени су мотиви  наших познатих  композитора Станислава Биничког, Јована Пачуа, Даворина Јенка и других. Компонована музика за ово сценско-музичко дело је аутора Драгана Кнежевића и Добросава Васића.

 

Текстове наших познатих књижевних аутора и државника Боре Ћосића, Живојина Марковића, Милице Новковић, Николе Пашића, у филмованом делу казују наши еминентни драмски уметници: Љиљана Стјепановић, Љиљана Лашић, Мирјана Вукојчић, Михајло Јанкетић, Марко Николић, Божидар Стошић, Милорад Мандић, Ненад Ћирић, Виктор Савић, Андрија Кузмановић, Милош Петровић, Бојан Кривокапић, Ненад Хераковић, Владан Милић, Стеван Пиале, Љубомир Булајић, Иван Зекић, Раде Ћосић.

 

Аутори кореографија су Радојица Кузмановић, Братислав Грбић, Горан Митровић и Владимир Лазић.

 

Консултативна радионица о програмима прекограничне сарадње

17.јун 2014.

Подунавском округу омогућено је учешће у Програму прекограничне сарадње Румунија - Република Србија 2014-2020.

 

Тим поводом, у Скупштинској сали ГУ Смедерево биће одржана консултативна радионица у среду, 18.06.2014. године, са почетком у 11,00 часова.

Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за пружање подршке сарадњи институција у пограничним областима суседних држава. Република Србија је у овај вид сарадње први пут укључена 200