Obeležavanje dana pobede nad fašizmom SAOPŠTENjE ZA JAVNOST Obeležena gradska slava – Vaskršnji ponedeljak Održana 26. redovna sednica Gradskog veća grada Smedereva Gradonačelnik Jovan Beč primio vakcinu protiv Kovida-19


Arhiva objava

Na ovoj stranici možete videti arhivu objavljelih javnih poziva, konkursa, obaveštenja kao i neke od odluka.

 

 


Dospeće drugog kvartala za plaćanje poreza na imovinu
06.May 2021.

Podsećamo građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 17. maja 2021.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne ...
DetaljnijeKomisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo (Grad Smederevo) - OBAVEŠTENjE
29.April 2021.

 Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo (Grad Smederevo),    O B A V E Š T A V A   učesnike komasacije da se rešenja o raspodeli komasacione mase, sa spiska kako sledi, mogu preuzeti ...
DetaljnijeKomisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo (Grad Smederevo ) - OBAVEŠTENjE
29.April 2021.

 Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo (Grad Smederevo),                                           ...
DetaljnijeJavni poziv za seoske kuće
20.April 2021.

     Javni poziv za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili ...
DetaljnijeJAVNI OGLAS
16.April 2021.

JAVNI  OGLAS      za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/72 i 233/73 obe K.O. Smederevo možete preuzeti OVDE
DetaljnijeINFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2021. GODINI
06.April 2021.

 INFORMACIJA ZA UČESNIKE JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2021. GODINI, A KOJI SU DOBILI MANjI IZNOS SREDSTAVA OD TRAŽENOG: ...
DetaljnijeJAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/117 i 233/118 obe K.O. Smederevo
05.April 2021.

     JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/117 i 233/118 obe K.O. Smederevo, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeJAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/115 KO Smederevo u javnoj svojini grada Smedereva
05.April 2021.

    JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/115 KO Smederevo u javnoj svojini grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeJavni uvid u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu
05.April 2021.

       Oglas za Javni uvid u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu, možete pogledati OVDE, a ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O RADNOM VREMENU TRŽNIH CENTARA
26.March 2021.

REPUBLIKA SRBIJA VLADA Generalni sekretarijat 08 Broj: 53-00-2448/2021-11 25. mart 2021. godine   MINISTARSTVO ZDRAVLjA - CEKTOP ZA INSPEKCIJSKI NADZOR MINISTARSTVO DRŽAVNE UPPABE I LOKALNE CAMOUPPABE MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA - CEKTOP ZA VANREDNE ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA IZBOR KORISNIKA MESTA ZA OGLAŠAVANjE NA JAVNIM POVRŠINAMA GRADA SMEDEREVA
26.March 2021.

Na osnovu člana 21. stav 1. Odluke o oglašavanju na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 1/2020 - prečišćen tekst) i Programa mesta za postavljanje sredstava za oglašavanje na javnim površinama grada Smedereva ("Službeni ...
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2021. GODINI I IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE
26.March 2021.

Na osnovu članova 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017) i člana 44. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU UP ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA C NA KAT.PARC. BR. 2497/1 KO SMEDEREVO
23.March 2021.

        Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SKLADIŠTA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA NA KAT. PARC. BR. 1608/8, 1608/9 I 1608/10 K.O. SUVODOL, U ULICI PILOTA ĐORĐA STEVANOVIĆA U SUVODOLU
23.March 2021.

 Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeREŠENjE O IZMENI REŠENjA O OBRAZOVANjU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE
19.March 2021.

Na osnovu člana 173. stav 1. i člana 179. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - dr. zakon, 95/2018 - dr. zakon, 86/2019 - dr. zakon i ...
DetaljnijeNAREDBA o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19
17.March 2021.

Na osnovu člana 14. Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS", br. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 i 22/21), na predlog Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, ...
DetaljnijeKonačna lista reda prvenstva o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova
10.March 2021.

Na ovom linku možete preuzeti Konačnu listu reda prvenstva o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.
DetaljnijeVažno saopštenje
05.March 2021.

Obaveštavamo vas da su u toku pripreme za sledeću fazu vakcinacije koja podrazumeva zaposlene u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, komunalnim i javnim preduzećima, kao i pravosuđu. Svi zaposleni koji su zainteresovani za vakcinaciju protiv COVID-19, mogu iskazati ...
DetaljnijeOdluka o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2021. godini
01.March 2021.

     Odluku o izboru programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2021. godini, možete pogledati ili skinuti OVDE.
DetaljnijeREŠENjA
23.February 2021.

REŠENjE STEFANOVIĆ VITOROVIĆ ANĐELKAREŠENjE SVILAR VLADIMIR
DetaljnijeDEKLARACIJA O ULOZI FUNKCIJE UPRAVLjANjA LjUDSKIM RESURSIMA U ORGANIMA GRADA SMEDEREVA
19.February 2021.

DEKLARACIJU O ULOZI FUNKCIJE UPRAVLjANjA LjUDSKIM RESURSIMA U ORGANIMA GRADA SMEDEREVA MOŽETE POGLEDATI OVDE
DetaljnijeOdluke i konačne liste za dodelu građevinskog materijala za IRL i povratnike po Sporazumu o readmisiji
12.February 2021.

    Odluke i konačne liste za dodelu građevinskog materijala za IRL i povratnike po Sporazumu o readmisiji, možete pogledati i preuzeti u donjim linkovima.    1.Konačna lista - GM IRL   2.Odluka o dodeli pomoći - GM IRL   ...
Detaljnije
Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju farme-prasilište za krmače, odgoj prasadi i tov na kat. parc. br. 1681 i 1682/2 K.O. Mala Krsna
09.February 2021.

       Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., ...
DetaljnijeOglas za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pismenih ponuda
08.February 2021.

       Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu zaključaka Gradskog veća grada Smedereva 361-67/2020-07 od 14. avgusta 2020. godine, broj 361- 72/2019-07 od 22. jula 2019. godine i  broj 361- 96/2020-07 od 11. septembra 2020. ...
DetaljnijeKonačna Odluka o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta Grada Smedereva u 2021. godini
05.February 2021.

     Konačnu Odluku o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta Grada Smedereva u 2021. godini, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeJAVNI POZIV za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2021. godini
04.February 2021.

        JAVNI POZIV za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Smedereva u 2021. godini (koji je otvoren od 04.02.2021. do 24.02.2021. godine) možete ...
DetaljnijeLista vrednovanja i rangiranja programa u oblasti socijalne zaštite koji se u 2021. sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva
01.February 2021.

    Ovde možete pogledati listu vrednovanja i rangiranja programa u oblasti socijalne zaštite koji se u 2021. sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva.  - Zaključak Gradskog veća - Lista vrednovanja i rangiranja programa 
DetaljnijeODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2021. GODINI
29.January 2021.

           Na osnovu članova 2, 3, 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada ...
DetaljnijeVAŽNO SAOPŠTENjE - VAKCINACIJA RADNO VREME
28.January 2021.

Obaveštavamo građane da je radno vreme predviđeno za vakcinaciju izmenjeno. Vakcinacija će se vršiti od ponedeljka do subote u terminu od  8h-15h.
DetaljnijeAnketa za odabir budućeg izgleda fontane
26.January 2021.

 Poštovani sugrađani, na sledećim fotografijama možete videti dve varijante budućeg izgleda fontane kao i glasati za izgled koji vam se više dopada. VARIJANTA 1     VARIJANTA 2    Glasanje je završeno. Za više fotografija ...
DetaljnijeVAŽNO SAOPŠTENjE
25.January 2021.

Obaveštavamo strane državljane da povodom vakcinacije protiv  Covid-19, bez obzira da li imaju prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji ili ne, a posebno se odnosi na kineske državljane sa prijavljenim boravkom  u Republici Srbiji, su u obavezi da se prijave ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA PROŠIRENjE POSTOJEĆEG GROBLjA U VUČAKU, NA KAT. PARC. BR. 202, 204/1, 205/1, 205/2, 206/1, 206/2 I 207/1 K.O. VUČAK
26.January 2021.

                          Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA PROŠIRENjE POSTOJEĆEG GROBLjA U SEONAMA, NA KAT. PARC. BR. 1130 I 1132 K.O. SEONE
26.January 2021.

                          Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU KOMERCIJALNOG KOMPLEKSA „RETAIL PARKA“, SA SAMOUSLUŽNOM AUTO-PERIONICOM NA KAT. PARC. BR. 13434 I 233/50 K.O. SMEDEREVO - FAZA B -
26.January 2021.

                          Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA PROŠIRENjE POSTOJEĆEG GROBLjA U MIHAJLOVCU, NA KAT. PARC. BR. 4699,4700,4853 I 4854 K.O. MIHAJLOVAC
26.January 2021.

                          Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA PROŠIRENjE POSTOJEĆEG GROBLjA U MALOM ORAŠJU, NA KAT. PARC. BR. 309, 310, 311, 312/1, 312/3, 312/4, 319, 320 i deo 942 K.O. MALO ORAŠJE
26.January 2021.

                          Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA PROŠIRENjE POSTOJEĆEG GROBLjA U MALOJ KRSNI, NA KAT. PARC. BR. 1206/2, 1207, 1208, 1209, 1211, 1214, 1215 i 1217 K.O. MALA KRSNA
26.January 2021.

                          Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA PROŠIRENjE POSTOJEĆEG GROBLjA U LIPAMA, NA KAT. PARC. BR. 2246 I 2247 K.O. LIPE 1
26.January 2021.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA ELEKTRIFIKACIJU POLjA U 2021. GODINI
22.January 2021.

Na sledećem linku možete pogledati JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA ELEKTRIFIKACIJU POLjA U 2021. GODINI
DetaljnijePoziv za imaoce prava na nepokretnostima i imaoca pravnog interesa u komasacionom području delova katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo (grad SMederevo)
21.January 2021.

Na ovom linku možete preuzeti Poziv za imaoce prava na nepokretnostima i imaoca pravnog interesa u komasacionom području delova katastarskih opština Šalinac, Kulič i Smederevo (grad SMederevo), koji se do sada nisu odazvali, niti im je uručen poziv, da dođu lično ili da ...
DetaljnijeJAVNI UVID Nacrt Plana detaljne regulacije za deo starog korita reke Jezave u Godominskom polju u Smederevu
14.January 2021.

             Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE ZA JAVNOST
11.January 2021.

Obaveštavaju se svi građani sa teritorije grada Smedereva da ukoliko imaju problem koji je izazvan snežnim padavinama mogu se  obratiti: - Grupi za vanredne situacije u periodu od 07:30 do 15:30 sati na broj telefona 064/844-91-68 -JKP ,,Zelenilo i groblja" u ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE besplatna podela sredstava za posipanje ulica i trotoara
06.January 2021.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZELENILO I GROBLjA SMEDEREVO OBAVEŠTENjE   Obaveštavamo sva fizička i pravna lica sa teritorije Smedereva da smo, u sklopu aktivnosti vezanih za rad zimske službe, organizovali besplatnu podelu sredstava za posipanje ulica i trotoara. Svi ...
DetaljnijePOZIV za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada grada Smedereva povodom Svetosavskih svečanosti
04.January 2021.

             Povodom organizovanja 33. Smederevskih svetosavskih svečanosti u gradu Smederevu, upućujemo    POZIV    za davanje inicijative za dodelu priznanja i nagrada grada Smedereva ...
DetaljnijeVODOVOD OBAVEŠTENjE
25.December 2020.

Dezinfekciono sredstvo natrijumhipohlorit 1% rastvor, svi zainteresovani subjekti mogu preuzimati na lokaciji PPV Godominsko polje u ulici Šalinačka bb preko puta Saobraćajne policije. Potrebno je da sa sobom ponesu praznu amabalažu , flaše, balone ili slično.Pomenuti, ...
DetaljnijeOdluka o dodeli jednokratne novčane pomoći
25.December 2020.

Odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koji imaju boravište na teritoriji grada Smedereva možete pogledati ovde
DetaljnijeJAVNI KONKURSI ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA
23.December 2020.

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA - Poslovi ekonomskog razvoja, u zvanju Savetnik, u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj - 1 izvršilacJAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE RADNOG MESTA - ...
DetaljnijeODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVO
21.December 2020.

Na ovom linku možete preuzeti ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVO.
DetaljnijeJavni poziv za jednokratnu novčanu pomoć za izbegla i interno raseljena lica sa teritorije grada Smedereva
14.December 2020.

Na ovom linku možete preuzeti Javni poziv za jednokratnu novčanu pomoć za izbegla i interno raseljena lica sa teritorije grada Smedereva.
DetaljnijeODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova
09.December 2020.

Na sledećem linku možete preuzeti Odluku o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova.
DetaljnijeUREDBA o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
04.December 2020.

OBAVEŠTENjE             Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS", broj 15/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik ...
DetaljnijeODLUKU O DODELI STIPENDIJA ZA UČENIKE SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
04.December 2020.

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj 17-2 /2019 od 16. avgusta 2019. godine i  Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik za stipendiranje učenika srednjih škola romske ...
DetaljnijeJAVNI KONKURS za izbor programa u oblasti socijalne zaštite koji se sufinansiraju iz budžeta grada Smedereva u oblasti socijalne zaštite (unapređivanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom) u 2021. godini
02.December 2020.

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS", broj 51/2009, 99/2011-dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje ...
DetaljnijeRANI JAVNI UVID U ELABORAT ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO STAROG KORITA REKE JEZAVE U GODOMINSKOM POLjU U SMEDEREVU
18.November 2020.

      Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a.Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STANICE ZA SNABDEVANjE MOTORNIH VOZILA GORIVOM, NA KAT. PARC. BR. 4091 K.O. RADINAC
18.November 2020.

     Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA, NA KAT. PARC. BR. 2970/1 K.O. SMEDEREVO
18.November 2020.

        Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., ...
DetaljnijeRešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave grada Smedereva
10.November 2020.

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Gradske uprave grada Smedereva, možete pogledati OVDE
DetaljnijeOdluka o dodeli stipendija za učenike srednjih škola romske nacionalnosti za školsku 2020/2021. godinu
10.November 2020.

Na osnovu člana 8. Pravilnika za stipendiranje učenika srednjih škola romske nacionalnosti na teritoriji grada Smedereva, broj 17-2 /2019 od 16. avgusta 2019. godine i  Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik za stipendiranje učenika srednjih škola romske ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE
09.November 2020.

Republika Srbija GRAD SMEDEREVO GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE Broj: 87-2-21/2020-08 9. novembar 2020. godine S m e d e r e v o      OBAVEŠTENjE                  Naredbom o ...
Detaljnije
Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju mini pogona-postrojenja za tretman građevinskog materijala, na kat. parc. br. 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 i 2484/24/2 K.O. Radinac
28.October 2020.

              Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike ...
DetaljnijeJavni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju ugostiteljskog objekta-kantine, na kat. parc. br. 7731 K.O. Osipaonica
28.October 2020.

        Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - ostala izvođenja
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - umetnička igra
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - pozorište 2020
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - književnost
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - film
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOdluka Komisije Kultura - muzika
27.October 2020.

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016, 30/2016- ispr. i 6/2020), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE - SPORT
22.October 2020.

     Na osnovu Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovaoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017 i 1/2) i člana 16. Pravilnika o ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE O SPROVOĐENjU SISTEMATSKE DERATIZACIJE U 2020. GODINI
16.October 2020.

       Grad Smederevo je zaključio Ugovor o izvođenju SISTEMATSKE DERATIZACIJE sa Grupom ponuđača koju čine:,,EKO-SAN PLUSˮ DOO, ul. Batajnički drum 13, Zemun- Beograd i ,,SANI EKO VITAˮ doo Lazarevac u cilju suzbijanja štetnih glodara na ...
DetaljnijeOBAVEŠTENjE RADNO VREME - ugostiteljskih objekata, noćnih klubova, prodavnica, trgovinskih centara i drugih maloprodajnih trgovinskih objekata...
12.October 2020.

Republika Srbija GRAD SMEDEREVO GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE Broj: službeno/2020-08 12. oktobar 2020. godine S m e d e r e v o               OBAVEŠTENjE       Uredbom o merama za ...
DetaljnijeJavni konkurs radi popunjavanja položaja u II grupi - Zamenik Načelnika Gradske uprave grada Smedereva
07.October 2020.

      Javni konkurs radi popunjavanja položaja u II grupi - Zamenik Načelnika Gradske uprave grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOdluke o izboru projekata u kulturi i Rešenja o davanju saglasnosti
07.October 2020.

Na sledećim linkovima možete preuzeti:ODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI FILMSKE UMETNOSTI I OSTALOG AUDIO-VIZUELNOG STVARALAŠTVA U 2020. GODINIODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2020. GODINIODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI ...
DetaljnijeREŠENjE O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE
07.October 2020.

REŠENjE O OBRAZOVANjU KONKURSNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENjE JAVNOG KONKURSA RADI POPUNjAVANjA POLOŽAJA U II GRUPI - ZAMENIK NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA, možete preuzeti OVDE
DetaljnijeJAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2020/2021
29.September 2020.

         Lokalni savet za poboljšanje položaja Roma  grada Smedereva, raspisuje:   JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2020/2021    ...
DetaljnijePOZIV UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU
28.September 2020.

 POZIV UGOSTITELjIMA KOJI PRUŽAJU UGOSTITELjSKE USLUGE SMEŠTAJA U NEKATEGORISANOM UGOSTITELjSKOM OBJEKTU     Zakonom o ugostiteljstvu i pravilnikom   kojim se uređuje sadržina i način vođenja evidencije objekata za smeštaj propisana je ...
DetaljnijeREŠENjE O PRESTANKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA
25.September 2020.

            Na osnovu člana 46. stav 1. tačke 5) i 8) Zakona o lokalnim izborima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 129/2007, 34/2010-odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020-autentično tumačenje i ...
DetaljnijePravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizacije radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, službi za internu reviziju i glavnom urbanisti grada Smedereva
25.September 2020.

      Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizacije radnih mesta u Gradskoj upravi, Gradskom pravobranilaštvu, službi za internu reviziju i glavnom urbanisti grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeOdluka o sufinansiranju programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2020. godini
24.September 2020.

       Odluku o sufinansiranju programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2020. godini, možete pogledati ili preuzeti OVDE.
DetaljnijeRepublika Srbija - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, oglašava javnu sednicu Komisije za javni uvid
17.September 2020.

      Republika Srbija Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, oglašava javnu sednicu Komisije za javni uvid koju možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOGLAS za davanje u zakup POSLOVNIH PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda
16.September 2020.

               Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-96/2020-07 od 11. septembra 2020. godine, raspisuje:   O  G  L  ...
DetaljnijeOGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVO
14.September 2020.

      OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU SMEDEREVO, MOŽETE POGLEDATI OVDE.       *** PRILOZI:      - Formular za ...
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
14.September 2020.

     ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU, MOŽETE POGLEDATI OVDE.
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
14.September 2020.

      ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU, MOŽETE POGLEDATI OVDE.
DetaljnijeOBAVEŠTENjE Mamograf
10.September 2020.

Odeljenje za javne službe Gradske uprave grada Smedereva OBAVEŠTAVA građanstvo da žene životne dobi od 45 do 69 godina, mogu uraditi skrining mamografiju u mobilnom mamografu.                Mamograf ...
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja krpelja
10.September 2020.

Operativni plan za tretman suzbijanja krpelja uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati i preuzeti OVDE
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA PROŠIRENjE RADNOG KOMPLEKSA IZGRADNjOM NOVOG RASHLADNOG SKLADIŠTA SA REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNjOM POSTOJEĆEG OBJEKTA ZA SORTIRANjE I PAKOVANjE POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA...
09.September 2020.

            Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj ...
DetaljnijeJAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU MINI PROIZVODNOG POGONA ZA SEČENjE I SKLAPANjE GOTOVIH PROIZVODA OD PLOČASTOG MATERIJALA NA KAT. PARC. BR. 20/6 I 20/7 K.O. LANDOL
09.September 2020.

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, ...
DetaljnijeOdluka za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu...
04.September 2020.

 Odluku možete pogledati na sledećem linku: Odluka za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za ...
DetaljnijeKonačna lista korisnika za dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća za interno raseljena lica
04.September 2020.

Odluku možete pogledati na sledećem linku: Konačna lista korisnika za dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća za  interno raseljena lica
DetaljnijeJAVNI POZIV
03.September 2020.

    Na osnovu člana 10.stav 1. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći ...
DetaljnijeObaveštenje o larvicidnom tretmanu komaraca sa zemlje
01.September 2020.

Obaveštenje o larvicidnom tretmanu komaraca sa zemlje
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca
31.August 2020.

Operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje  na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA
31.August 2020.

ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI UČENICIMA
DetaljnijeODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA
31.August 2020.

ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA
DetaljnijeGrupa za zaštitu životne sredine
26.August 2020.

Obaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
DetaljnijeRešenje o potvrđivanju mandata odbornicima izabranim na izborima za odbornike Skupštine grada Smedereva, održanim 21. Juna 2020. godine
21.August 2020.

     Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima izabranim na izborima za odbornike Skupštine grada Smedereva, održanim 21. Juna 2020. godine, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeIzmenjeni operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva
21.August 2020.

     Izmenjeni operativni plan za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz vazduha na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ili preuzeti ovde.
DetaljnijeOperativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva
20.August 2020.

     Operativni plan za tretman suzbijanja larvi komaraca uređajima sa zemlje na teritoriji grada Smedereva, možete pogledati ovde.
Detaljnije