УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Сервиси Градске управе

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Е-Управа

Градска управа Смедерево поседује посебан информатички сервис, чија је сврха он-лајн размена информација и пружање услуга грађанима, бизнису и другим управним организацијама или агенцијама. Ради се о сервису којег називамо електронска управа или, скраћено: е-управа. Страници електронске управе приступате директно са почетне странице матичне презентације града Смедерева, избором линка ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА, или је посетите кликом на овај линк: ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА.

Сервис електронске управе може бити представљен у укупној организационој шеми Градске управе Смедерево на следећи начин:

 


 

Шта све нуди сервис електронске управе града Смедерева

Сервис електронске управе нуди следеће сервисе

 

1. ОБАВЕШТЕЊА

 

(Није потребна ауторизација корисника)

Ради се о сервису који омогућава информисање грађана о важним променама и новинама које се односе на рад WEB портала Градске управе Смедерево.

 

2. ЛИЧНИ ПОДАЦИ

(Потребна ауторизација корисника, ЛИБ+ЈМБГ)

Овај сервис пружа основне информације о грађанину који је ауторизован.

 

3. ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА

(Потребна ауторизација корисника, ЛИБ+ЈМБГ)

Овај сервис пружа могућност прегледа статуса предмета предатог на обраду некој од служби Градске управе Смедерево.

 

4. ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА

(Није потребна ауторизација корисника.  Само ЈМБГ)

Овај сервис омогућава преглед предатих електронских захтева преко сервиса електронске управе. Пружа се информација о имену захтева, када је послат и прослеђен.

 

5. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

(Није потребна ауторизација корисника)

Ова компонента сервисa електронске управе омогућава да електронским путем наручите извод из матичне књиге (књиге рођених, књиге венчаних, књиге умрлих и књиге држављана). Начин преузимања можете самостално да одредите. Или лично, или путем куриске службе POST ЕXPRESS-a, уз плаћање одговарајућих трошкова доставе на кућну адресу, и таксе.

 

6. КАРТИЦА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА

(Потребна ауторизација корисника, ЛИБ+ЈМБГ)

Ова компонента сервиса омогућава преглед стања пореске обавезе за текућу годину, за сва физичка лица, грађане Смедерева.

 

7. БИРАЧКИ СПИСКОВИ

(Није потребна ауторизација корисника. Само ЈМБГ)

Омогућава приказ свих релевантних података везаних за утврђивање бирачког статуса: aдреса пребивалишта, бирачки статус и назив бирачког места. Да би се дошло до потребних информација, потребно је обезбедити само ЈМБГ грађана.

 

8. НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ

(Није потребна ауторизација корисника)

Омогућава приказ листе електронских адреса свих важнијих органа Градске управе Смедерево и на такав начин пружа информацију грађанима, где упутити конкретни захтев. На овакав начин се олакшава контактирање одговарајуће службе/ органа Градске управе Смедерево.


9. КОЛ ЦЕНТАР (СИСТЕМ48)

(Није потребна ауторизација корисника)

Омогућава попуњавање захтева, специјализованог онлајн формулара, који се упућује на обраду посебном систему Градске управе под називом КОЛ ЦЕНТАР. На овакав начин се олакшава контактирање одговарајуће службе/ органа Градске управе Смедерево, у циљу решавања конкретног комуналног проблема.
НАПОМЕНА: Овај систем није намењен за решавање управних предмета! Сви проблеми који подразумевају покретање управног поступка (подразумевају доношење одлуке/ решења неког органа), морају се решавати личним доласком у зграду Градске управе, на неком од шалтера градског услужног центра.


10. РЕГИСТАР ИНВЕСТИТОРА

(Није потребна ауторизација корисника)

Регистар инвеститора је збир свих података које државни органи имају о предузећима које граде и раде на тржишту неког града/ општине: да ли су водили сумњиве послове, да ли се против предузећа воде судски спорови, да ли су негде започели радове а нису завршили... Регистар инвеститора треба да садржи податке о инвеститорима којима је издата грађевинска дозвола од 11. септембра 2009. године, када је ступио на снагу Закон о планирању и изградњи.
НАПОМЕНА: Актуелно стање базе инвеститора је такво да није у потпуности попуњена. Процес попуне базе је у току и биће завршен до половине 2012. године.

 

11. ПРИЈАВА КОРУПЦИЈЕ

(Није потребна ауторизација корисника)

Овај сегмент WEB портала омогућава грађанима да брзо и лако пријаве сваку врсту проблема који се односи на корупцију. Дакле, када грађанин примети такву ситуацију коју можемо да окарактеришемо као корупцију, попуном формулара специјално постављеног у ту намену на WEB порталу, доставља потребне податке одговарајућој служби Градске управе Смедерево, чија је надлежност да поступа по пријави оваквих проблема.

 

Услови за коришћење сервиса електронске управе

 

Да не би до одређених личних податка могла да дође било која особа која приступа сервису електронске управе путем Интернета, примењен је систем ауторизације корисника за све оне сервисе где се захтева заштита личних података. Систем заштите је обезбеђен класичном електронском ауторизацијом, достављањем два потребна податка:

 

            1. ЈМБГ (Јединствени матични број грађана)

            2. ЛИБ (Лични идентификациони број)

 

Подразумева се да је ЈМБГ позната информација и то је својеврсно корисничко име које идентификује тачно одређеног грађанина на систему. Други податак, ткз. ЛИБ, је својеврсна лозинка, која треба да потврди да се ради о валидној особи која се представља систему, на унети јединствени матични број. Овај податак морате да добијете од одговарајуће службе Градске управе Смедерево. Да би добили свој ЛИБ, поступите на следећи начин.


1. Странка заинтересована за отварање ЛИБ-а, обавезна је да дође лично у просторије Услужног центра Градске управе Смедерево. На шалтеру преузима и попуњава Формулар за отварање ЛИБ-а. Формулар преузет са Интернета је такође исправан.

2. Попуњени Формулар, са копијом личне карте, предаје на шалтер Услужног центра.


Систем ће успешно вршити препознавање новог ЛИБ-а, најкасније 48 сати након предаје формулара за отварање ЛИБ-а.

Тек након тога, спремни сте да користите све доступне сервисе које нуди електронска управа.


Укључите се и ви у развој електронске управе Градске управе Смедерево

 

 

Развој сервиса електронске управе је у режиму сталне модификације и прилагођавања. Сваки грађанин има право да приложи своју критику или сугестију на постојећи систем, тиме што своју идеју може да достави информатичкој служби Градске управе Смедерево.

 

            admin@smederevo.org.rs

 

Свесни смо да само на такав начин, узајамном комуникацијом, можемо да имамо систем електронске управе који је креиран тако да одговара највећем броју грађана Смедерева. Као резултат, можемо имати такав електронски сервис који ће максимално олакшати комуникацију грађана са свим службама Градске управе Смедерево.

                                                                                    Градска управа Смедерево

                                                                                    Група за информациони систем