URUČENO OSAM UGOVORA O SUFINANSIRANjU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA GRADONAČELNIK POZDRAVIO PRVAKE PRED POLAZAK U ŠKOLU OTVOREN VRTIĆ U DRUGOVCU Država obnavlja naftne rezervoare u Smederevu SVEČANO DODELjENA FUDBALSKA OPREMA FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE FUDBALSKOM SAVEZU PODUNAVSKOG OKRUGA

O Smederevu

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Ukidanje pečata kontakt centar

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Opšti podaci - stanovništvo, naselja ...

U mreži naselja (gradova), Smederevo je Prostornim planom Republike utvrđeno kao regionalni centar. Funkcionalno područje Smedereva obuhvata teritorije opština Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana, sa približno 230.000 stanovnika. Prostorno-funkcionalna organizacija na nivou funkcionalnog područja Smedereva bi trebalo da obezbedi: racionalizaciju upravljanja i efikasnije obavljanje poslova iz domena svakodnevnih potreba građana, organizaciju javnih službi usklađenu sa potrebama, mogućnostima i interesima lokalnih zajednica, i efikasnije koordiniranje aktivnosti i programa lokalnih zajednica, čiji će značaj rasti sa povećanjem decentralizacije upravljanja u Srbiji.

Tabela. Osnovno poređenje opštine i okruženja (površina i stanovništvo), 2005.

 


Površina (km2)

Udeo u ukupnoj površini (%)

Broj stanovnika*

Udeo u ukupnom broju stanovnika (%)

Gustina nase- ljenosti (br. stanov./ km2)

Opštine

Okruga

Srbije

Opštine

Okruga

Srbije

Urbana zona

38,58

8

3,10

0,05

62.698

57,19

30,10

0,84

1625

Ruralna zona

443,12

92

35,50

0,50

46.933

42,81

22,53

0,63

106

Opština

481.7

100

38,60

0,55

109.631

100

52,63

1,47

228

Okrug

1.248

/

100

1,41

208.297

/

100

2,80

167

Srbija

88.361

/

/

100

7.440.769

/

/

100

84 

*procena RZS

Tabela. Opšti podaci o naseljima i katastarskim opštinama, 2005.

 


Opština

Okrug

Broj naselja

27

58

Prosečna veličina naselja (km2)

17,7

21,4

Broj gradskih naselja

1

3

Broj ostalih naselja

26

55

Broj katastarskih opština

30

64

Prosečna veličina katastarske opštine (km2)

16,06

19,5


Opština Smederevo (u daljem tekstu: Opština) je osnovna teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom.

Teritoruju Opštine čine područija 27 naseljeneh mesta, koje ulaze u njen sastav.

Tabela: Podaci o naseljima (tip naselja, broj stanovnika i površina), 2011.

Redni broj

Naseljeno mesto

Tip naselja (gradsko/ostalo)

Broj stanovnika

Udeo u ukupnom broju stanovnika u gradu (%)

Površina (km2)

1.

BADELjEVICA

ostalo

374

0,35

8,03

2.

BINOVAC

ostalo

428

0,40

8,16

3.

VODANj

ostalo

1206

1,11

13,87

4.

VRANOVO

ostalo

2690

2,49

16,91

5.

VRBOVAC

ostalo

1020

0,94

15,28

6.

VUČAK

ostalo

1890

1,75

8,79

7.

DRUGOVAC

ostalo

1566

1,45

25,85

8.

DOBRI DO

ostalo

971

0,90

17,60

9.

KOLARI

ostalo

1089

1,01

10,04

10.

LIPE

ostalo

3077

2,84

34,62

11.

LUGAVČINA

ostalo

3078

2,84

33,50

12.

LANDOL

ostalo

1141

1,05

12,31

13.

LUNjEVAC

ostalo

563

0,52

8,28

14.

MIHAJLOVAC

ostalo

2656

2,45

34,25

15.

MALO ORAŠJE

ostalo

994

0,92

16,42

16.

MALA KRSNA

ostalo

1552

1,43

12,81

17.

OSIPAONOCA

ostalo

3560

3,29

41,20

18.

PETRIJEVO

ostalo

1451

1,34

6,50

19.

RALjA

ostalo

1209

1,12

7,51

20.

RADINAC

ostalo

5428

5,02

13,97

21.

SARAORCI

ostalo

2107

1,95

19,17

22.

SKOBALj

ostalo

1614

1,49

23,55

23.

SUVODOL

ostalo

788

0,73

11,85

24.

SEONE

ostalo

955

0,88

10,51

25.

UDOVICE

ostalo

1837

1,70

11,20

26.

ŠALINAC

ostalo

558

0,52

17,19

27.

KULIČ

ostalo

232

0,21

9,56

28.

SMEDEREVO

gradsko

64.175

59,31

38,48