У ТОКУ РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АМБУЛАНТЕ НА ЦАРИНИ Анализа стања социјалне заштите у граду Смедереву РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЛУКАМА У СМЕДЕРЕВУ ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА НОВОГ ВРТИЋА У СМЕДЕРВУ ...


Информатор о раду

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ О РАДУ
 
О ОРГАНУ

Назив органа:
Град Смедерево (Градоначелник, Градско веће, Скупштина града и Градска управа)

Адреса седишта:
Улица Омладинска бр. 1; 11 300 Смедерево

Матични број:
07222262 (Градоначелник,
Скупштина града, Градско веће и Градска управа)

Порески идентификациони број:
102186104 (Градоначелник,
Скупштина града, Градско веће и Градска управа)
 
Шифра делатности:
8411

Адреса за пријем поднесака:
Улица Омладинска бр. 1; 11 300 Смедерево

Адреса за пријем електронских поднесака:
kabinet@smederevo.org.rs
 

Преузмите датотеку:
 
 
Обрасце које можете преузети овде:
 
Обавештење о лицу за заштиту података о личности
 
Овлашћено лице за заштиту података о личности у Градској управи Смедерево је Жаклина Милошевић.
Адреса:
Градска управа града Смедерева
Градски услужни центар/услужно место број: 5
Улица: Омладинска број 1
11 300 Смедерево; ПАК 230116
Контакт телефони: 026.672.724, локал 1846; 064.844.93.57
Маил адреса: zaklina.milosevic@smederevo.org.rs