33. СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ 33.СМЕДЕРЕВСКЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ НОВА УСЛУГА НА ПОРТАЛУ еУПРАВА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАВРШЕН СПОРТСКИ ТЕРЕН НА ЦАРИНИ ПОСЕТА АМБАСАДОРА ФИНСКЕ ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ


Клима

Основне климатске карактеристике града Смедерева одређене су њеним географским положајем, циркулацијом атмосфере, рељефом и степеном континенталности. На северу је пространа Панонска низија, чији се климатски утицаји испољавају и далеко ка југу, дуж долине Велике Мораве. Отвореност Панонске низије погодује појави честих ветрова, нарочито зими. Токови Дунава и Велике Мораве, као и мањих река утичу на модификацију континенталне климе. Зиме могу бити веома хладне, а мразни период релативно дуг, што са становишта људских активности може бити неповољно. Овај реон се такође одликује и највећом учесталошћу и јачином кошаве у Србији, што са аспекта коришћења енергије ветра може бити веома значајно. Отвореност Панонске низије погодује појави честих ветрова, нарочито зими. Најчешће се јављају јужни, северни и југоисточни ветар. Ипак, у Смедереву преовлађују тишине, те је у случају организованијег искоришћавања ветра неопходно акумулирање енергије.

Климатске одлике града Смедерева су повољне за развој пољопривреде. Временски период када су средње дневне температуре више од 10° С износи у просеку 205 дана. То омогућава повољне услове за дуг вегетациони период за многе културе. Безмразни период износи 206 дана што је повољно за успешно гајење житарица и воћа.

Речни токови, нарочито великих река Дунава и Велике Мораве, на подручју града знатно мењају континентални климатски режим. Јануар је најхладнији месец у години и уједно, једини месец са негативном средњом месечном температуром. Јул је најтоплији месец у години.

У зимским месецима се бележе знатно већа температурна колебања. Вредност амплитуде апсолутно најтоплијег (август 23,8° С) и апсолутно најхладнијег месеца (јануар -5,9° С) од 29,7° С много већа од средњег годишњег колебања које износи 20,8° C. Температура у августу се може попети до 39° С, а у јануару се може спустити и до -25,5° C. Разлика између апсолутне максималне и минималне температуре износи 64,5° С. Велики температурни распони између појединих дана и месеци могу негативно да утичу на биљни свет, здравље становништва, физичко напрезање материјала, итд.

Табела. Климатски показетељи

 


Град

ТЕМПЕРАТУРА

 


Просечна температура ваздуха - јануар (ºC)

- 0,6

Просечна температура ваздуха - јул (ºC)

21,9

Просечна температура ваздуха - годишња (ºC)

11,4

Средњи број мразних дана - годишње

73

Средњи број тропских дана - годишње

90

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА

 


Просечна влажност ваздуха - годишња (%)

67

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА

 


Просечан број ведрих дана - годишње

245

Просечан број облачних дана - годишње

120

ПАДАВИНЕ

 


Просечна количина падавина - годишње (мм)

650

ПОЈАВЕ

 


Просечан број дана са снегом - годишње

36

Просечан број дана са снежним покривачем - годишње

22