УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Градска управа

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Група за питања дијаспоре, Рома и младих

ОСНИВАЊЕ И ЦИЉЕВИ ОСНИВАЊА

- На 101.седници Градског већа града Смедерева одржаној дана 05.јула 2011.године
а у оквиру систематизације радних места Градска управа Смедерево формирала је, односно систематизовала Групу за дијаспору која функционише у оквиру Одељења за јавне службе Градске управе Смедерево.

- Руководилац Групе за дијаспору, Предраг Савић
- Послови за потребе дијаспоре, Драгиша Јовановић
- Административно - технички секретар, Мирјана Костић

- Циљ формирања Групе за дијаспору је повезивање Српске дијаспоре са градом Смедеревом у смислу профитабилне и непрофитабилне сарадње у области информисања здравства, спорта, културе и других области као и пружање дијаспори информација и помоћи у свим областима на свим нивоима утврђеним систематизацијом радних места у Градској управи Смедерево.АКТИВНОСТИ

1. Активности у области економске сарадње са дијаспором:

- Прикупљање и презентација привредних, културних, спортских потенцијала града Смедерева заинтересованим представницима дијаспоре и потенцијалним инвеститорима који се обраћају Министарству вера и дијаспоре или града Смедерева;
- Обезбеђивање разних врста донација и спонзорства Граду из дијаспоре;
- Повезивање  контакт Групе за дијаспору са свим Привредним коморама, агенцијама удружењима и организацијама са територије Републике Србије;
- Организовање сусрета привредника са територије града Смедерева са представницима дијаспоре у сарадњи са органима и институцијама града;
- Обезбеђивање услова за учешће дијаспоре на привредно - туристичким манифестацијама.

2. Активности у области развијања сарадње са дијаспором у области просвете, здравства, науке, културе и спорта :

- Повезивање организације из дијаспоре из горе наведених делатности са организацијама и удружењима са територије Града Смедерева у сарадњи са органима града;
- Организовање летњих школа деце из дијаспоре и деце са подручја града Смедерева;
- Организовање посета културно - уметничких друштава из дијаспоре у матици и обрнуто;
- Организовање посета и сусрета представника организација и удружења дијаспоре и представника удружења са подручја града Смедерева који су активни и раде у горе наведеним областима, све у сарадњи са органима града;
- Обезбеђивање активног учешћа представника организација, удружења из дијаспоре у свим манифестацијама и догађајима из горе наведених области који се одвијају на територији града Смедерева;
- Све остале активности у циљу унапређивања сарадње са дијаспором у горе наведеним областима.


АКТУЕЛНО

1.  Шта је урађено у задњој години и шта је тренутно актуелно:

- Група за дијаспору организовала прву Конференцију Канцеларија за дијаспору Србије;
- Дијаспора из Холандије уручила донацију "Соколском друштву Смедерево" гимнастичке справе;
- Обезбеђена и уручена донација организације Save Serbian children (спасите српску децу) из SAD;
- Донација фирме "Freja Riv, Bugg & Sanering" из Шведске граду Смедереву
(уклањање графита) у ул. Краља Петра;
- Осмишљена туристичка понуда града Смедерева и општина Смедеревска Паланка, Велика Плана и Топола под називом "Путевима Карађорђа" прослеђена клубовима и организацијама у дијаспори;
- Наш суграђанин Дејан Илић добитник је награде "Михајло Пупин" од стране Министарства дијаспоре Републике Србије за изузетан допринос у развоју информационих и телекомуникационих система у дијаспори;
- Успостављени контакти са бројним клубовима и организацијама у дијаспори као и пружање информације по питању документације из надлежности Групе за дијаспору.


Тренутно актуелно:
- Јово Ратковић, власник предузећа  "Freja Riv, Bugg & Sanering" из Шведске са централом у Београду препознао је потенцијале града Смедерева и показао изузетну заинтересованост за улагање у град Смедерево и пребацивање седишта предузећа. Између осталог потребно је :
- Издавање у закуп магацинског простора од 300 m2 ( хала );
- Хала до 2000 m2 у закуп;
- Канцеларија до 30 m2 у строгом центру града Смедерева.ПОТЕНЦИЈАЛИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРОЈЕКТИ:

1. Уређење Марине - Јахтинг луке;
2. Уређење путничког пристаништа на локацији садашње теретне луке, након њеног измештања;
3.Уређење комплекса тврђаве;
4.Формирање етно парка у Смедереву;
5.Уређење и активирање Шалиначког језера и Шалиначког луга;
6. Побољшање смештајних капацитета и квалитета услуга (санација и активирање постојећих као и стимулисање изградње нових капацитета). КОНТАКТ:

Група за питања дијаспоре, Рома и младих
Тел. +38126/ 615-946
Предраг Савић, руководилац Групе за дијаспору
Моб. 064/ 844-9285
e-mail: grupazadijasporu@smederevo.org.rs