УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...

Градска управа

 •  

 •  

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   


 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

  Укидање печата контакт центар

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

 •  

   

   

 •  

 •  

 •  

   

 •  


 •  

 •  

 •  

 •  


   

 •  

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

 •  

   

   

   

Одељење за општу управу и месне заједнице

Обавља послове који се односе на:

            - вођење матичних књига и књига држављана (издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих, издавање уверења о држављанству, уношење свих промена у матичне књиге, пријем захтева за венчање);

            - првостепени управни поступак у области личних стања грађана, издавање потврда о имовном стању;

            - послове писарнице и архиве;

            - послове експедиције;

            - ажурирање бирачког списка и обезбеђивање општих услова за спровођење избора и референдума;

            - послове месних заједница, стручнe и административно - техничке послове за савете месних заједница, друге органе и радна тела, послове израде и достављања нацрта и предлога одлука и других аката надлежним органима;

            - поделу карата за превоз градским саобраћајем лицима старијим од шездесет пет година;

            - област финансија, односно израдe  финансијских планова градских и сеоских месних заједница у складу са Одлуком о буџету града Смедерева;

            - праћење финансијског пословања месних заједница, реализацију средстава буџета планираних за финасирање рада месних заједница и реализацију самодоприноса;

            - послове израде извештаја о финансијском пословању месних заједница и  реализацију одлука и закључака Градског већа и Скупштине града у области рада месних заједница;

            - друге послове у складу са Законом и Статутом града.


Начелник Одељења:
Мирослав Илић
телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1664
miroslav.ilic@smederevo.org.rs
 
 

Одсек за општу управу и месне кацеларије

шеф Лидија Михаиловић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1664

 

Одсек за месне заједнице

шеф Мирослав Степановић

телефон: +381 (0) 26 672 724 локал 1681