Сајам запошљавања ОТВОРЕНА ФОНТАНА НА ТРГУ У СМЕДЕРЕВУ ПОСТАВЉАЊЕ КАМЕНА ТЕМЕЉЦА ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА У ДРУГОВЦУ ... БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ


Подршка Европске Уније развоју општина

 

 

 

    Подршку ЕУ за развој општина - ЕУ ПРО Програм дориноси уравнотежнијем социоекономском развоју Србије, унапређењем конкурентности и социјалне кохезијеу 99 општина у Републици Србији у два региона: Шумадија и Западна Србија.  Европска унија је издвојила 25 милиона евра за Програм који се имплементира преко Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге (УНОПС).

      Резултати Програма су:

      Резултат 1: Побољшана технолошка структура малих и средњих предузећа и њихова способност извоза 

    Резултат 2: Побољшани услови за пословање кроз ефикасније пружање административних услуга, боље управљање земљиштем и специфична инфраструктурна улагања 

     Резултат 3: Бољу социјалну кохезију и атрактивнија животна средина (услови за становање) кроз побољшање јавне инфраструцтуре и друштвених односда малих размера. 

   Директни корисници ЕУ ПРО Програма су локалне административне структуре (ЈЛС), локална мала и средња предузећа, организације цивилног друштва и организације које подржавају пословање. Финални корисници су становници 99 општина.

    ЕУ ПРО Програм се заснива на Националним приоритетима за међународну помоћ Републици Србији 2014-2017, са пројекцијама до 2020 (НАД), значајној за процесс придруживања Србије Европској Унији и социо-економски развој. Активности ће се предузимати у партнерству са Владом Републике Србије, уз поштовање националних стратегија, закона и релевантних развојних докумената, како би се осигурало национално власништво и помогао развој националних капацитета.

     Град Смедерево је  24. октобра 2018. године потписао са донатором Уговор о реализацији три пројекта:

     1.  Вода за пословање - израда извођачког пројекта за магистрални водовод за индустријску зону"

   2. „Осветлити индустријски парк" - унапређење расвете и електричне инфраструктуре у индистријском парку Смедерево

     3.  „Побољшање услова за одрживо, сигурно и ефикано пословање вртића „Весели цветови" Смедерево.

     Укупна вредност сва три пројекта је 440.830,40 евра, од чега донација Европске уније 372.129,00 евра, а учешће града Смедерева 68.701,40 евра.