УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


Јавни позив за грађане - соларни панели

 

   На основу Одлуке Градског већa града Смедерева о расписивању Јавног позива за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији града Смедерева за 2022. годину, број 501-127/2022-09  од 23.05.2022. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист града Смедерева" број 10/2021), а по претходно прибављеној сагласности Министарства рударства и енергетике,

 

Градско веће града Смедерева

 

Расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ДОМАЋИНСТАВА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2022. ГОДИНУ

 

 

    Преузми:

 

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ

 2. Прилог 1. - Пријавни образац;

 3. Прилог 2. - Листа фирми/привредних субјеката изабраних на основу Јавног позива за привредне субјекте

 4. Прилог 3. - Kритеријуми за избор пројеката уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе

 5. Прилог 4. - Општи услови и брошурe

 6. Прилог 5. - Брошура за домаћинства

 7. Прилог 6. - Копија рачуна са обележеном одобреном снагом

 8. Прилог 7. - Модел уговора о потпуном снабдевању са нетом мерењем

 9. Прилог 8. - Изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања

 10. Прилог 9. - Сагласност власника

 

 *** Прелиминарна листа крајњих корисника ( грађана )

 *** Предлог коначне листе крајњих корисника ( грађана )

 *** Kоначнa листa крајњих корисника ( грађана )