НОВА УСЛУГА НА ПОРТАЛУ еУПРАВА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАВРШЕН СПОРТСКИ ТЕРЕН НА ЦАРИНИ ПОСЕТА АМБАСАДОРА ФИНСКЕ ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ ПОДРШКА ЕКОЛОГИЈИ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ ПРИВРЕДЕ АНЂЕЛКЕ АТАНАСКОВИЋ СМЕДЕРЕВУ


ЈАВНА РАСПРАВА У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ ЗА ПЕРИОД ОД 2021.-2024. ГОДИНЕ

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Смедереву за период 2022-2024. годинe, у периоду од 8.12.- 13.12.2021. године.

Сви заинтересовани могу погледати нацрт Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Смедереву за период 2022.-2024. годинe  на званичној интернет страници града  Смедерева www.smederevo.org.rs  а стручно - технички коментари и сугестије могу се доставити до 13.децембра 2021. године, до 12.00 сати, на следећи меил: sulic.djulijeta@smederevo.org.rs

            Приликом достављања коментара потребно је да се тачно наведе страна, мера и активност за коју се предлаже измена и/или допуна са предлогом новог текста и образложење.