УРУЧЕНО ОСАМ УГОВОРА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ГРАДОНАЧЕЛНИК ПОЗДРАВИО ПРВАКЕ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ ОТВОРЕН ВРТИЋ У ДРУГОВЦУ Држава обнавља нафтне резервоаре у Смедереву ...


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА - ЗАМЕНА КОТЛОВА

 

     На основу Одлуке Градског већа града Смедерева о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији града Смедерева број 501-177/2022-09 од 27.6.2022. године и Правилника о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији града Смедерева, број 400-5751/2022-09 од 22. јуна 2022. године, а по претходно прибављеној сагласности Министарства заштите животне средине,

 

Градско веће града Смедерева расписује,

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2022. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

  

    Преузми:

    1. ЈАВНИ ПОЗИВ

    2. Прилог 1. - Пријавни образац;

    3. Прилог 2. - Изјаве подносиоца пријаве број 1;

    4. Прилог 3. - Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве;

   5. Правилник о суфинансирању мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији града Смедерева, број 400-5751/2022-09 од 22. јуна 2022. године

 

   *** ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

   *** ОДЛУКА О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА