ОДРЖАНА СЕДНИЦА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ОТВОРЕН ПРОЛЕЋНИ САЈАМ ЦВЕЋА И МЕДА ... РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,БРАНИСЛАВ НУШИЋ' СМЕДЕРЕВО ПРЕДСТАВНИЦИ ФОНДАЦИЈЕ ,,ДАЈАНА ПАУНОВИЋ' У СМЕДЕРЕВУ


Јавни позив за доделу финансијске помоћи ученицима и студентима на територији града Смедерева

 

      На основу члана 12. став 2. и члана 13. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 1/2020- пречишћен текст), Закључка о утврђивању опредељеног износа средстава  за подстицање  образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2021/2022. годину, број 400-1424/2022-09 од 23. фебруара 2022. године и Решења о образовању Комисије за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева, број 02-86/2021-07 од 24.5.2021. године, број 02-169/2021-09 од 2.7.2021. године и број 02-184/2021-09 од 16.7.2021. године

     Комисијa за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева, расписује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

  

 ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКE ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

  

I

  

     За школску 2021/2022. годину, доделиће се:

  

     а) 15 финансијских помоћи ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 4.00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 15.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене  Одлуком.

     б) 10 финансијских помоћи ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмање просечну оцену 4,75, који су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте и који испуњавају опште критеријуме утврђене  Одлуком.

     в) 5 финансијских помоћи ученицима средњих школа са инвалидитетом, којима је утврђен степен инвалидитета од стране надлежног органа и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком.

     г) 30 финансијских помоћи студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 7,00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 15.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене  Одлуком, као и за студенте прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем разреду средње школе имали просечну оцену 4,00, не прелазе наведени цензус од 15.000,00 динара и испуњавају опште критеријуме утврђене  Одлуком.

      д) 15 финансијских помоћи студентима на првом степену студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 9,00 и који испуњавају и друге критеријуме утврђене општим условима  Одлуке, као и за студенте прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем разреду средње школе имали најмање просечну оцену 4,75, који  су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте  и испуњавају опште критеријуме утврђене  Одлуком.

      ђ) 5 финансијских помоћи студентима са инвалидитетом на првом и другом степену студија, којима је утврђен степен инвалидитета од стране надлежног органа и који испуњавају и опште критеријуме утврђене  Одлуком.

 

II

 

       Општи услови за остваривање права на финансијску помоћ су:

            1. да је кандидат држављанин Републике Србије са пребивалиштем или боравиштем (избеглице и интерно расељена лица) на територији Града Смедерева;

            2. да први пут уписује разред у средњој школи, а за студента на првом или другом степену студија чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, да се школује на терет буџета Републике Србије.

  

III

 

     Права на финансијску помоћ која су утврђена чланом 3. Одлуке не могу да остваре следећи кандидати:

  

     - студенти Војне академије;

     - ученици средњих школа и студенти који су корисници других стипендија и кредита;

     - студенти који имају статус апсолвента.

 

IV

 

     ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  

     За ученике средњих школа II, III и IV разреда из тачке I под а) овог Јавног позива:

      -  изјава о свим члановима домаћинства;

      - фотокопије личних карата или очитане личне карте са чипом, за све пунолетне чланове домаћинства, а за лица са боравиштем и потврде о боравишту;

      - уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за ученика;

      - потврда за ученика о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

      - потврда о постигнутом успеху у средњој школи, у претходној школској години;

      - лична изјава да није корисник друге стипендије и кредита;

      - доказ о оствареним приходима за тражени период:

     1. за запослене чланове домаћинства потврде послодавца о оствареној нето заради за шест месеци, који претходе месецу у коме се расписује Јавни позив,

     2. за малолетну децу школске потврде или извод из матичне књиге рођених,

     3. за незапослене чланове домаћинства - уверења са евиденције НСЗ Смедерево, а уколико нису уписани у евиденцију, доставити оверене и очитане здравствене књижице, или потврде РФЗО о пријавама и одјавама на здравствено осигурање.

    4. За ученике средњих школа II, III и IV разреда из тачке I под б) овог Јавног позива:

     -  изјава о свим члановима домаћинства;

     - фотокопија личне карте,  или очитана лична карта са чипом подносиоца захтева, а уколико је малолетан, лична карта родитеља или старатеља, а за лица са боравиштем и потврда о боравишту;

    - уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за ученика;

    - потврда за ученика о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

    - потврда о постигнутом успеху у средњој школи, у претходној школској години;

    - доказ о постигнутим резултатима на такмичењима (у школској 2020/2021. години), под условима из тачке I под  б) Јавног позива;

    - лична изјава да није корисник друге стипендије и кредита.

 

    За ученике средњих школа са инвалидитетом из тачке I под в) овог Јавног позива:

    - изјава о свим члановима домаћинства;

    - фотокопија личне карте,  или  очитана  лична карта са чипом подносиоца захтева, а уколико је малолетан, лична карта родитеља или старатеља, а за лица са боравиштем и потврда о боравишту;

    - уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за ученика;

    - потврда за ученика о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

    - доказ о степену инвалидности;

    - лична изјава да није корисник друге стипендије и кредита.

 

     За студенте  на првом и другом степену студија из тачке I под г) овог Јавног позива:

      - изјава о свим члановима домаћинства;

      - фотокопије личних карата,  или  очитане  личне карте са чипом за све пунолетне чланове домаћинства, а за лица са боравиштем и потврде о боравишту;

      - уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за студента;

      - потврда за студента о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

      - потврда о положеним испитима и о постигнутој просечној оцени у претходној школској години;

      - за бруцоше потврда о постигнутој просечној оцени у последњем разреду средње школе;

      - лична изјава да није корисник друге стипендије и кредита;

      - доказ о оствареним приходима за тражени период:

    1. за запослене чланове домаћинства потврде послодавца о оствареној нето заради за шест месеци, који претходе месецу у коме  се расписује Јавни позив,

    2. за малолетну децу школске потврде или извод из матичне књиге рођених,

   3. за незапослене чланове домаћинства - уверења са евиденције НСЗ Смедерево, а уколико нису уписани у евиденцију, доставити оверене и очитане здравствене књижице, или потврде РФЗО о пријавама и одјавама на здравствено осигурање.

 

      За студенте  на првом и другом степену студија из тачке I под д) овог Јавног позива:

      -  изјава о свим члановима домаћинства;

      - фотокопија личне карте,  или  очитана  лична карта са чипом подносиоца захтева, а за лица са боравиштем и потврда о боравишту;

      - уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за студента;

      - потврда за студента о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

      - потврда о положеним испитима и о постигнутој просечној оцени у претходној школској години;

      - за бруцоше потврда о постигнутој просечној оцени у последњем разреду средње школе и доказ о постигнутим резултатима на такмичењима, под условима из тачке I под  д) Јавног позива;

      - лична изјава да није корисник друге стипендије и кредита.

 

     За студенте са инвалидитетом  на првом и другом степену студија из тачке I под ђ) овог Јавног позива:

      - изјава о свим члановима домаћинства;

      - фотокопија личне карте,  или очитана  лична карта са чипом подносиоца захтева, а за лица са боравиштем и потврда о боравишту;

      - уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, за студента;

      - потврда за студента о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;

      - доказ о степену инвалидности;

      - лична изјава да није корисник друге стипендије и кредита.

 

V

 

            Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници града Смедерева и огласној табли Градске управе града Смедерева.

  

VI

  

            O резултатима Јавног позива, кандидати ће бити обавештени на званичној интернет страници Града Смедерева www.smederevo.org.rs и огласној табли Градске управе Града  Смедерева.

VII

  

       Пријаве са потпуном документацијом предају се на писарници Градске управе Града Смедерева.

VIII

  

         Кандидати имају право приговора на Одлуку о избору кандидата у року од 5 дана од дана објављивања на званичној интернет страници Града Смедерева и на огласној табли Градске управе Града  Смедерева.                

IX

  

            На сва права и обавезе кандидата која нису регулисана овим Јавним позивом примењиваће се одговарајуће одредбе Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији Града Смедерева и закона.

  

X

  

          Информације и  конкурсна документација могу се добити на шалтеру 07 ГУЦ-а, тел. 672-724, локал 1847.

     Конкурсна документација се може преузети и са званичне интернет странице Града Смедерева www.smederevo.org.rs

 

           Број: 037-185/2022-01                  

           У Смедереву, 12. мај 2022. године                                                                                                                  

                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

                                                                           Миша Ивковић   

 

 

*** Документи за преузимање ради конкурисања