Обележавање дана победе над фашизмом САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ Обележена градска слава – Васкршњи понедељак Одржана 26. редовна седница Градског већа града Смедерева Градоначелник Јован Беч примио вакцину против Ковида-19


Комисија за спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево ) - ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Комисија за спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево),

 

 

                                                                             О Б А В Е Ш Т А В А

 

 

 учеснике комасације да се решења о расподели комасационе масе, са списка како следи, могу преузети лично у просторијама МЗ Шалинац ,  дана 16. 04.2021. године  у времену од 16 до 19 часова,  и у  суботу 17.04.2021. године у периоду од 10 до 13 часова.  Обавезно понети личну карту и записник о утврђивању фактичког стања.

 

461-1-011/2018-03, БЛАГОЈЕВИЋ САВА РАДОСАВ, ШАЛИНАЦ, 

461-1-012/2018-03, БРАЈКОВИЋ РАДОМИР ЈОВАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-013/2018-03, ИСАКОВИЋ БРАНИСЛАВ СЛАЂАНА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-015/2018-03, БРАНКОВИЋ СТЕВАН ЖИВОРАД, ШАЛИНАЦ, 

461-1-015/2018-03, БРАНКОВИЋ ЖИВОРАД МИЛАН, ПОЖАРЕВАЦ, ОXРИДСКА 2

461-1-016/2018-03, БРАНКОВИЋ МИОДРАГ СЛОБОДАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-017/2018-03, ЦВЕТКОВИЋ МИЛОРАД ЛЕЛА, СМЕДЕРЕВО, ЛУКИЈАНА МУШИЦКОГ 56

461-1-018/2018-03, ВЕЛИЧКОВИЋ ЉУБОМИР ЖИВОРАД, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-019/2018-03, ВЕЛИЧКОВИЋ БОЖИДАР РАТКО, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ 10

461-1-020/2018-03, ВИТИЋ ВИТОМИР ДРАГИША, КУЛИЧ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-021/2018-03, ВУЧКОВИЋ ЖИВОТА БОЖИДАР, ШАЛИНАЦ, 

461-1-022/2018-03, БЛАГОЈЕВИЋ РАДИША СУЗАНА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-023/2018-03, ВУЧКОВИЋ ДРАГОСЛАВ МИРОСЛАВ, СМЕДЕРЕВО, ЈЕЗАВСКА 49

461-1-024/2018-03, ВУЧКОВИЋ РАДОСАВ ДОБРИЦА, ШАЛИНАЦ, 

461-1-025/2018-03, ГАВРИЛОВИЋ СТАНИСАВ АЛЕКСАНДАР, ШАЛИНАЦ, 

461-1-026/2018-03, ГРУЈИЋ ЖИВОТА ВАСИЛИЈЕ, ШАЛИНАЦ, 

461-1-027/2018-03, ГРУЈИЋ МИЛАН ВУКОСАВА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-028/2018-03, ГРУЈИЋ ДИМИТРИЈЕ ПАВЛЕ, ШАЛИНАЦ, 

461-1-029/2018-03, ГРУЈИЋ ПЕТАР САША, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-030/2018-03, ГРУЈИЋ ЖИВАН СЛОБОДАН, ШАЛИНАЦ, 

461-1-031/2018-03, ГРУЈИЋ ИВАН МИОДРАГ, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-032/2018-03, ВУЧКОВИЋ МИЛУТИН СЛАВИША, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-033/2018-03, ВУЧКОВИЋ ЈОВАН МИЛАН, ШАЛИНАЦ, 

461-1-033/2018-03, ВУЧКОВИЋ МИЛОРАД РАДИША, ШАЛИНАЦ, МАРШАЛА ТИТА 27

461-1-033/2018-03, ВУЧКОВИЋ МИЛУТИН СЛАВИША, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-039/2018-03, ЈОВАНОВИЋ МАРКО ВЕЛИМИР, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-040/2018-03, ЈОВАНОВИЋ ВЕЛИМИР МАРКО, ШАЛИНАЦ, ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 35

461-1-041/2018-03, ЈОВАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ РАДИША, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-042/2018-03, ЈОВАНОВИЋ НОВИЦА ИВИЦА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-043/2018-03, ВЕЛИЧКОВИЋ ЖИВОРАД ДОБРИЦА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-044/2018-03, ВЕЛИЧКОВИЋ ЖИВОРАД ДОБРИЦА, ШАЛИНАЦ, 

461-1-046/2018-03, ГРУЈИЋ БОЖИДАР КОСТАДИН, ШАЛИНАЦ, 

461-1-047/2018-03, ТОДОРОВИЋ ДРАГИША ГОРАН, КУЛИЧ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-049/2018-03, ГРУЈИЋ ТИXОМИР ЖИВОМИР, ШАЛИНАЦ, 

461-1-050/2018-03, ИЛИЋ ДРАГОЉУБ СЛАВИША, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-051/2018-03, НЕДЕЉКОВИЋ ЖИВОРАД ДРАГАНА, ШАЛИНАЦ, 

461-1-053/2018-03, ИЛИЋ МИЛУТИН МИЛАДИН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-054/2018-03, ЈАНИЋИЈЕВИЋ СЛОБОДАН МЛАДЕН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-055/2018-03, ЈОВАНОВИЋ ЖИВОТА ВЕЛИМИР, ШАЛИНАЦ, 

461-1-056/2018-03, ВУЧКОВИЋ ВЕЉКО САВА, ШАЛИНАЦ, 

461-1-057/2018-03, ВИТИЋ ВИТОМИР ДРАГИША, КУЛИЧ, 

461-1-058/2018-03, ВИТИЋ ВИТОМИР ДРАГИША, КУЛИЧ, 

461-1-059/2018-03, ВУЧКОВИЋ ДРАГОСЛАВ МИРОСЛАВ, СМЕДЕРЕВО, ЈЕЗАВСКА 49

461-1-060/2018-03, ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР ЉИЉАНА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-061/2018-03, САВИЋ СЛОБОДАН ДАРКО, ШАЛИНАЦ, 

461-1-062/2018-03, САВИЋ СЛОБОДАН ДАРКО, ШАЛИНАЦ, 

461-1-063/2018-03, ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН ЈОВАН, ШАЛИНАЦ, ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 42

461-1-064/2018-03, ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН ЈОВАН, ШАЛИНАЦ, ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ 42

461-1-065/2018-03, ЛЕСИЋ НЕНАД ДУБРАВКА, СМЕДЕРЕВО, МИXАИЛА АВРАМОВИЋА 5

461-1-066/2018-03, ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР ЖИВАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-067/2018-03, ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР ЖИВАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-069/2018-03, КРСТИЋ ВОЈИСЛАВ ЖИВОРАД, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-070/2018-03, КРСТИЋ ВОЈИСЛАВ ЖИВОРАД, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-071/2018-03, КРСТИЋ МИXАЈЛО ЈАНКО, ШАЛИНАЦ, 

461-1-073/2018-03, МИКИЋ ЖИВАН СВЕТОМИР, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-074/2018-03, МИКИЋ СТЕВАН ЖИВКО, ШАЛИНАЦ, 

461-1-075/2018-03, МИЛОШЕВИЋ СТАНОЈЕ АЛЕКСАНДАР, ШАЛИНАЦ, 

461-1-076/2018-03, КОСТИЋ ЖИВОРАД БОЈАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-077/2018-03, МИЛОШЕВИЋ ДОБРИЦА ДЕЈАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-078/2018-03, НИКОЛИЋ МИЛОРАД МИОДРАГ, ШАЛИНАЦ, 

461-1-079/2018-03, НИКОЛИЋ МИЛОРАД МИОДРАГ, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-080/2018-03, НИКОЛИЋ ТОДОР МИЛОРАД, ШАЛИНАЦ, 

461-1-081/2018-03, САВИЋ СЛОБОДАН ДЕЈАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-082/2018-03, ПЕТКОВИЋ РАДОЈИЦА ЗОРАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-083/2018-03, ГАВРИЛОВИЋ ЉУБИША ГОРАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-083/2018-03, ГАВРИЛОВИЋ ЛАЗАР МИЛЕВА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-083/2018-03, ГРУЈИЋ РАДИША ГОРИЦА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-084/2018-03, ГАВРИЛОВИЋ ЉУБИША ГОРАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-084/2018-03, ГАВРИЛОВИЋ ЛАЗАР МИЛЕВА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-084/2018-03, ГРУЈИЋ ЉУБИША ГОРИЦА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-085/2018-03, ПЕТРОВИЋ БЛАГОЈЕ САША, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-090/2018-03, ПЕТРОВИЋ РАДОМИР ДОБРИЦА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-091/2018-03, ПЕТРОВИЋ РАДОЈКО ДРАГИША, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-092/2018-03, ПЕТРОВИЋ ЉУБОМИР СЛАВИША, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-093/2018-03, РАЈЧИЋ РАДОВАН ДУШКО, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-095/2018-03, САВИЋ ДУШКО ДРАГАН, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-096/2018-03, САВИЋ МИЛАН ЖИВКО, ШАЛИНАЦ, 

461-1-097/2018-03, СТАНОЈЕВИЋ  ЖИВКА, ШАЛИНАЦ, 

461-1-098/2018-03, ВАСИЋ МИРОСЛАВ НЕМАЊА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-098/2018-03, ВАСИЋ МИРОСЛАВ НИКОЛА, ШАЛИНАЦ, НЕМА УЛИЦЕ ББ

461-1-099/2018-03, СТЕВАНОВИЋ ПАВЛЕ ВЛАДИМИР, ШАЛИНАЦ, 

 

 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

  15.04.2021. године                                                          Снежана Савић Илић, дипл. правник