НОВА УСЛУГА НА ПОРТАЛУ еУПРАВА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАВРШЕН СПОРТСКИ ТЕРЕН НА ЦАРИНИ ПОСЕТА АМБАСАДОРА ФИНСКЕ ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ ПОДРШКА ЕКОЛОГИЈИ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ ПРИВРЕДЕ АНЂЕЛКЕ АТАНАСКОВИЋ СМЕДЕРЕВУ


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БИРАЧЕ О ОСТВАРИВАЊУ БИРАЧКОГ ПРАВА НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ О ПОТВРЂИВАЊУ АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 16. јануара 2022.године, НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

На основу члана 14. став.1 и члана  21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије", бр.104/2009 и 99/2011) и тачка 9. и 10., Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије", број 15/2012, 88/2018 и 67/2020, 40/21 и 90/21) члана 3. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике Србије", бр.111/2021) и члана 3 тачка 3. Упутства за обавештавање гласача о републичком референдуму(„Службени гласник Републике Србије", бр.113/2021),  Градска управа града Смедерева;

 

 

 ОБАВЕШТАВА БИРАЧЕ О ОСТВАРИВАЊУ БИРАЧКОГ ПРАВА

              НА РЕПУБЛИЧКОМ РЕФЕРЕНДУМУ О ПОТВРЂИВАЊУ АКТА О ПРОМЕНИ УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 16. јануара 2022.године, НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

  

    

  

          Део Јединственог бирачког списка за подручје града Смедерева изложен је  у седишту  Градске управе  града Смедерева, Омладинска број 1 - канцеларија број 70, сваког радног дана  од 7: 30 - 15: 30 сати.

         Увид у део Јединственог бирачког списка за подручје града Смедерева, врши се у Градској управи Смедерево, путем рачунарске опреме, уношењем јединственог матичног броја грађана, у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

        Захтеве  за промене у делу Јединственог бирачког списка, грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији  града Смедерева, могу поднети Градској управи, најкасније до дана закључења бирачког списка, односно  закључно са 31. децембром  2021. године.

        Грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак, да ће на предстојећем републичком референдуму, гласти према месту свог боравишта у земљи (изабарано место гласања), најкасније пет дана пре дана закључења јединственог бирачког списка односно закључно са 25.  децембром  2021. године.

 

                            

 

                                                                                           НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

  

                                                                                                     Милко Мишковић

 

 

       Број : 014 - 1/2021-09                                                      

       у Смедереву 01. децембар 2021.године                  

 

       Овде можете да погледате или преузмете обавештење у пдф фајлу