Сајам запошљавања ОТВОРЕНА ФОНТАНА НА ТРГУ У СМЕДЕРЕВУ ПОСТАВЉАЊЕ КАМЕНА ТЕМЕЉЦА ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА У ДРУГОВЦУ ... БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

 

Стална конференција градова и општина је у марту 2021. године на конкурсу изабрала Град Смедерево за добијање подршке у виду социјалног мапирања ради интегрисања података о посебно угроженим групама у процесе планирања и одлучивања у области социјалне заштите. У организацији ГИЗ-а је у марту 2021. године одржано шест он-лајн семинара, које су похађали представници Одсека за социјалну и здравствену заштиту и представник Црвеног крста Смедерево. Затим је Црвени крст Смедерево током марта, априла, маја и јуна 2021. године спровео Анкету грађана на територији Месне заједнице Славија и урадио Извештај о анкетирању са резултатима и препорукама.

У петак, 16. јула 2021. године на састанку који је одржан пред представницима локалне самоуправе у Смедереву приказани су резултати спроведеног анкетирања. Наиме, резултати су показали да је неопходно да се лицима која припадају рањивим групама омогући:

·     друга шанса за завршавањем  основних школа,

·     друга шанса за завршетак средњих школа,

·    похађање курсева одређених профила који су усмерени ка одређеним пословима који су доступни на територији града Смедерева,

·     спровођење вртића и предшколских установа за децу, чији родитељи немају довољно финансијских средстава потребних да деци приуште похађање истих,

·     било које врсте помоћи угроженим пензионерима.