НОВА УСЛУГА НА ПОРТАЛУ еУПРАВА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗАВРШЕН СПОРТСКИ ТЕРЕН НА ЦАРИНИ ПОСЕТА АМБАСАДОРА ФИНСКЕ ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ ПОДРШКА ЕКОЛОГИЈИ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ ПРИВРЕДЕ АНЂЕЛКЕ АТАНАСКОВИЋ СМЕДЕРЕВУ


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

На основу чланa 8. Правилника за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, и Решења о давању сагласности на Правилник за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева'', број 4/2019), Одлуке Локалног савета за побољшање положаја Рома, број 25-2/2021 од 25. септембра 2021. године и члана 44. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева'', број 2/2019- пречишћен текст),

 

             Градско веће града Смедерева, на 56. седници одржаној 2. Децембра 2021. године, донело је коначну

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

 

            Стипендије за школску 2021/2022. годину додељују се следећим ученицима средњих школа ромске националности:

 

1.      Елмедину Калаби, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

2.      Андријани Хашкај, ученици IV разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

3.      Елеонори Ибраими, ученици I  разреда Техничке школе у Смедереву,

4.      Кристијану Мурини, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

5.      Ениси Сулимани, ученици I разреда Гимназије у Смедереву,

6.      Павлини Илијевској, ученици IV разреда Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

7.      Арзији Мурина, ученици I разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

8.      Дариу Ибраимиjу, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

9.      Елдисону Шабановићу, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

10.  Балкизи Крујези, ученици II разреда Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

11.  Аиди Мутић, ученици I разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

12.  Лазару Перићу, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

13.  Анастасији Мутић, ученици I разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

14.  Елдијану Ибрахимију, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

15.  Гордани Шаргић, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,

16.  Дарку Антићу, ученику IV разреда Техничке школе у Смедереву,

17.  Валентини Алиловић, ученици III разреда Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

18.  Ахмету Ибрахимију, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву,

19.  Александри Пајић, ученици I  разреда Техничке школе у Смедереву,

20.  Немањи Недељковићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

21.  Семриону Ћазимију,  ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

22.  Наташи Антић, ученици III разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

23.  Валентини Аземовић, ученици IV разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

24.  Андријани Тодоровић, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,

25.  Дејвиду Селимовском, ученику IV разреда Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

26.  Сандри Аничић, ученици II разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

27.  Сандри Васиљковић, ученици I  разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

28.  Владици Лазићу, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

29.  Сађиди Аземовић, ученици II разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

30.  Милици Перић, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,

31.  Ерсани Шабановић, ученици III разреда Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

32.  Ајши Аземовић, ученици  I  разреда ,, Средња школа" у Гроцкој,

33.  Филипу Маринковићу, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

34.  Алену Аземовићу, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

35.  Немањи Аничићу, ученику I  разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

36.  Милени Ивановић, ученици I  разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

37.  Далиборки Ајвази, ученици III разреда Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

38.  Суаду Бејзаку, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

39.  Елдисону Ибрахимију, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

40.  Леонори Аземовић, ученици I  разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

41.  Сењуру Агушиу, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву,

42.  Алени Дрмаку, ученици II разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

43.  Елвису Бајрамију, ученику III разреда Техничке школе у Смедереву и

44.  Селмиру Ћазимију, ученику I  разреда Техничке школе у Смедереву.

 

Члан 2.

  

            Са ученицима из члана 1. ове Одлуке градоначелник  града Смедерева закључиће уговор о стипендирању.

 

                                                              Члан 3.

  

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs.

 

 

 Број  67-53 /2021-09

 

У Смедереву, 2 децембар 2021. године

 

         ГРАДОНАЧЕЛНИК

          ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

       Јован Беч