ОТВОРЕНА 134. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА НА ДУНАВСКОМ КЕЈУ УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА ПРИОРИТЕТ ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО Конверзија котларница у Смедереву


ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

           

            На основу чланова 3. и 16. Одлуке о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 1/2020- пречишћен текст), Закључка о утврђивању опредељеног износа средстава  за подстицање  образовања ученика и студената на територији града Смедерева за школску 2020/2021. годину, број 400-3664/2021-09 од 28. априла 2021. године и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст),

 

Градско веће града Смедерева, на 42. седници одржаној 9. септембра 2021. године, донело je коначну

  

  

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА  СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

 

Члан 1.

 

            а) Финансијска помоћ за школску 2020/2021. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 4.00, чији укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 15.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, и то:

 

1. Тошић Ани, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,   

2. Ђулејић Кристини, ученици III разреда Школe за негу лепоте у Београду,   

3. Петковић Милици, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,   

4. Скерлић Тијани, ученици IV разреда Економско-трговинске школе у Смедереву,

5. Стевановић Ањи, ученици IV разреда Гимназије у Смедереву,

6. Стојановић Марији, ученици III разреда Гимназије у Смедереву,

7. Ерчић Борису, ученику II разреда Гимназије у Смедереву,

8. Недељковић Александру, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

9. Николић Вањи, ученици III разреда Техничке школе у Смедереву,

10. Миљковић Ањи, ученици IV разреда Гимназије у Смедереву,

11. Илић Магдалени, ученици IV разреда Медицинске школе "Надежда Петровић" у

     Земуну

12. Персео Марку, ученику IV разреда Гимназије у Смедереву,

13. Јаковљевић Милици, ученици III разреда Медицинске школе у Београду,

14. Гајић Кристини, ученици II разреда Средње школе "Жикица Дамњановић" у 

      Смедеревској Паланци,

15. Марковић Тијани, ученици II разреда Медицинске школе "Београд" у Београду,

16. Стевановић Ањи, ученици IV разреда Економско- трговинске школе у

      Смедереву,

17. Радојевић Софији, ученици III разреда Гимназије у Смедереву,

18. Петровић Алекси, ученику IV разреда Гимназије у Смедереву,

19. Никодијевић Милени, ученици III разреда Медицинске школе  "Надежда

      Петровић" у Земуну,

20. Јовић Елени, ученици II разреда Ваздухопловне академије у Београду- техничар

      ваздушног саобраћаја.

 

 

 

            б) Финансијска помоћ за школску 2020/2021. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се ученицима средњих школа II, III и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмање просечну оцену 4,75, и који су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте и испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, и то:

1. Мијаиловић Марији, ученици III разреда Текстилно технолошке и пољопривредне

    школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

2. Вељковић Катарини, ученици III разреда Техничке школе у Смедереву,

3. Спасић Милени, ученици II разреда Гимназије у Смедереву,

4. Вучковић Теодори, ученици II разреда Гимназије у Смедереву,

5. Милићевић Милану, ученику II разреда Гимназије у Смедереву,

6. Спасић Димитрију, ученику III разреда Гимназије у Смедереву.

 

 

      в) Финансијска помоћ за школску 2020/2021. годину у појединачном финансијском нето износу у висини од 45.000,00 динара, као посебан вид подстицања образовања, додељује се следећим ученицима средњих школа са инвалидитетом, којима је утврђен степен инвалидитета од стране надлежног органа и који испуњавају опште критеријуме утврђене Одлуком о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева, и то:

1.      Сталетовић Душану, ученику IV разреда Техничке школе у Смедереву,

2. Андрејић Александри, ученици IV разреда Фармацеутске- физиотерапеутске школе у Београду.

  

Члан 2.

 

            Средства за финансијску помоћ ученицима из члана 1. ове Одлуке исплаћују се путем упутнице уплатом преко ЈП „Пошта Србије", на кућне адресе ученика, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.

 

Члан 3.

 

         Ова Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs и на огласној табли Градске управе града Смедерева.

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

Број 400-6838/2021-09

У Смедереву, 9. септембра 2021. године

                                                                                                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                                    ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                              Јован Беч