Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода града Смедерева Састанак градоначелника са представницима ПКЦ-а У парку Три хероја обележен Дан ослобођења Смедерева Свечаном академијом обележен Дан белог штапа у Смедереву Седница Председништва СКГО


ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ

 

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉИМА КОЈИ ПРУЖАЈУ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНОМ УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ

 

   Законом о угоститељству и правилником   којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза  угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном  угоститељском објекту за смештај  врсте хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба,

  • да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази

    ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ДА СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ КОД ЈЛС, ОДНОСНО ДА ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ КОЈУ МОГУ ПРЕУЗЕТИ НА ДОЛЕ НАВЕДЕНОМ ЛИНКУ И ПРЕДАТИ  ПИСАРНИЦИ ЈЕДИНИЦЕ  ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДО 01. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

 

     Од 1. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко ЦИС-А.

     НЕПОСТУПАЊЕ ПО НАПРЕД НАВЕДЕНОМ УГОСТИТЕЉИ, САГЛАСНО  ЗАКОНУ О УГОСТИТЕЉСТВУ И ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА, ЧИНЕ ПРЕКРШАЈ, О ЧЕМУ ЋЕ БИТИ ОБАВЕШТЕНА ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА И МУП - Служба за странце.

      СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЧИНУ ПРИЈАВЉИВАЊУ СЕ НАЛАЗЕ НА САЈТУ ГРАДА: https://www.smederevo.org.rs/OpstinaSmederevo-Kategorizacija-ugostiteljskih-objekata-za-sme%C5%A1taj_3735_