ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - УПИТНИЦИ

 

У оквиру пројекта Министарства државне управе и локалне самоуправе Републике Србије „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе - реформе локалне самоуправе 2016 - 2019", спроводи се пројектни задатак „Функционална анализа у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији".

 

Циљ функционалне анализе је да локалним самоуправама и установама, чији је оснивач ЈЛС, понуди моделе за ефикаснију организацију и имаће за резултат израђене препоруке и моделе функционалног организовања, прилагођене објективним потребама ЈЛС и установама, имајући у виду важећи законодавни оквир, а у складу са принципима економичности, ефективности, одговорности за резултате рада и транспарентности.

 

У вези са тим,  замолили бисмо Вас да одвојите део свог времена и попуните следеће упитнике:

 

1. Упитник за грађање о раду локалне самоуправе

2. Упитник за грађане о раду установа чији је оснивач локална самоуправа

3. Упитник за привредни сектор о раду локалне самоуправе

 

Молимо Вас да попуњене упитнике доставите најкасније до 1. новембра 2019. године до 1500 сати, на мејл адресу: bojan.milutinov@smederevo.org.rs